Raportit ja selvitykset

Meitä kiinnostaa toimialamme markkinatilanne Suomessa: verkkopalveluissa käytetyt julkaisujärjestelmät, verkkokauppa-alustat, digitaalisen työympäristön työkalut, hankintamenettelyt, projektien hinnat. Asiantuntijoidemme tutkivasta uteliaisuudesta on syntynyt lukuisia hyödyllisiä selvitysraportteja ja datakatsauksia.

Tuoreimmat selvitykset

 

Suomen yleisimmät julkaisujärjestelmät ja verkkokauppa-alustat

Päivitämme säännöllisesti hakemistoamme, joka koostaa yhteen Suomessa yleisimmin käytetyt julkaisujärjestelmät sekä verkkokauppa-alustat, näiden markkinatilanteen ja muutostrendit.

» Julkaisujärjestelmät ja verkkokauppa-alustat Suomessa (Web-ostajanopas.fi)


Digitaalinen työympäristö Suomessa 2022

Digitaalinen työympäristö 2022 -selvityksessämme pureuduimme jo viidettä kertaa suomalaisten organisaatioiden digitaalisiin työympäristöihin ja työvälineisiin.

» Datakatsaus: Digitaalinen työympäristö 2022 -selvitys (Intranet-ostajanopas.fi)


Julkiset tietojärjestelmähankinnat Suomessa

Analyysimme julkisten kilpailutusten Hilma-palvelun tarjoamasta aineistosta vuosilta 2021 ja 2020 kertoo mm. suosituimmista hankintamenettelyistä, hankintojen hinnoista, sopimusten kestoajoista ja projektityypeistä.

» Data-analyysi: Julkishallinnon kilpailutuksista huomattava osuus (64 %) räätälöityjä tietojärjestelmiä (Web-ostajanopas.fi)


Webin teknologiat Suomessa 2022

Kattavassa katsauksessamme 2500 suomalaisen web-palvelun järjestelmäalustoista ovat mukana julkaisujärjestelmät, verkkokauppa-alustat, intranet-järjestelmät ja räätälöidyt ratkaisut.

» Datakatsaus: Webin teknologiat Suomessa 2022 (Web-ostajanopas.fi)


Web-analytiikka

Skannasimme 2500 kotimaista merkittävää sivustoa, ja selvitimme niissä hyödynnetyt analytiikkatyökalut. Valta-asema on Google Analyticsillä, mutta tuloksissa on myös muutamia yllätyksiä.

» Datakatsaus: Web-analytiikkaan käytettävät järjestelmät Suomessa 2022 (Web-ostajanopas.fi)


Digitaaliset asiointipalvelut Suomen suurimmissa kaupungeissa 2021

Miten kuntien digitaaliset asiointipalvelut vastaavat kuntalaisten erilaisiin asiointitarpeisiin? Selvitimme kuntien digitaalisen asioinnin nykytilaa analysoimalla Suomen 30 suurimman kaupungin verkkopalveluita. Selvityksen tulokset yhteenkokoava raportti on ladattavissa ilmaiseksi pdf-muodossa.

» Raportti: Digitaaliset asiointipalvelut Suomen suurimmissa kaupungeissa 2021

Julkaisujärjestelmät Suomessa

 

Webin teknologiat Suomessa 2022

Tuoreimmassa katsauksessamme 2500 suomalaisen web-palvelun järjestelmäalustoista ovat mukana julkaisujärjestelmät, verkkokauppa-alustat, intranet-järjestelmät ja räätälöidyt ratkaisut.

Datakatsaus: Webin teknologiat Suomessa 2022 →

Suuret yritykset

Suomen 1000 suurimman yrityksen (ja 100 suurimman) käyttämät julkaisujärjestelmät 2019.

Datakatsaus: Suomen suurimpien yritysten julkaisujärjestelmät →

Kunnat

Olemme selvittäneet kahdesti, mitä julkaisujärjestelmiä Suomen 311 kuntaa käyttää. Vuonna 2021 analysoimme tilannetta ja trendejä suhteessa vertailutietoon vuodelta 2018.

Datakatsaus: Kuntien uudistuneet verkkosivustot 2021 →

Julkinen sektori

Kävimme läpi 532 julkisesti omistetun organisaation sivustot: valtionhallinnon, kuntien ja oppilaitosten sivustot. Selvitimme näiden julkaisujärjestelmät 2020.

Datakatsaus: Julkaisujärjestelmät Suomen julkisella sektorilla →

Valtionhallinto

Selvitimme vuonna 2020 erikseen myös sadan Suomen valtionhallinnon organisaation verkkosivuston käyttämät julkaisualustat.

Datakatsaus: Valtionhallinnon julkaisujärjestelmät →

Oppilaitokset

Kartoitimme 15 yliopiston, 25 ammattikorkeakoulun sekä 81 ammatillisen oppilaitoksen verkkopalvelujen julkaisujärjestelmät vuonna 2019.

Datakatsaus: Oppilaitosten julkaisujärjestelmät Suomessa →

Intranet ja digitaalinen työympäristö

 

Olemme säännöllisesti selvittäneet suomalaisten organisaatioiden sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen välineitä, kehittämistavoitteita ja haasteita. Itse järjestämällämme kyselytutkimuksella on haarukoitu suomalaisten intranetien ja digitaalisten työympäristöjen kehittymistä vuodesta 2014.

2022

Etätöitä tehdään enemmän kuin koskaan aikaisemmin, joskin koronan aiheuttamista poikkeusoloista palaillaan ns. uuteen normaaliin eli hybridityöhön. Digitaalisten työkalujen merkitys kasvaa.

Digitaalinen työympäristö 2022 →

2020

Koronakevät pakotti suomalaiset etätöihin. Teamsin käyttö räjähti ja tuli mukaan olennaiseksi osaksi pilveen siirtynyttä digitaalista työympäristöä.

Intranet ja digitaalinen työympäristö 2020 →

2018

Kun sisäinen some ja vuorovaikutuksen välineet vahvistuivat, kävi viestinnällisen intranetin rooli kapeammaksi. “Intra” muuttuikin työympäristöksi.

Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 →

2016

Intraneteissä korostui edelleen yhteisöllisyys, visuaalisuus, vapaamuotoinen keskustelu ja yhteinen työskentely sekä pääsy eri laitteilla.

Intranet-palvelut Suomessa 2016 →

2014

Intranet-alustoja oli vielä laaja kirjo. Kuumia trendejä olivat avoimuus, vuorovaikutus, ryhmätyö, mobiilikäyttö ja videosisällöt.

Intranet-palvelut Suomessa 2014 →

Verkkokaupat

 

Tutkimalla satoja Suomen suurimpia kuluttajaverkkokauppoja olemme selvitelleet, millaisia järjestelmäalustoja, maksutapoja ja verkkomaksuvälittäjiä niissä yleisimmin käytetään.

Webin teknologiat Suomessa 2022

Tuoreimmassa katsauksessamme Suomessa käytetyistä järjestelmäalustoista ovat mukana myös verkkokauppa-alustat. Analysoimme 2500 verkkosivustoa, joista 15% on verkkokauppoja.

Datakatsaus: Webin teknologiat Suomessa 2022 →

Verkkokauppojen maksutavat 2022

Selvityksemme kohteena oli 209 suurta suomalaista verkkokauppaa, joissa kuluttajille tarjottiin jopa 47 erilaista maksutapaa.

Datakatsaus: Maksutavat isoissa kotimaisissa verkkokaupoissa 2022 →

Verkkomaksujen välittäjät verkkokaupoissa 2022

Vertailimme 209 suuren suomalaisen verkkokaupan käyttämät verkkomaksuvälittäjät. Paytrail on yleisin, mutta tarjontaa löytyy.

Datakatsaus: Verkkomaksuvälittäjät isoissa verkkokaupoissa Suomessa 2022 →

Verkkokauppajärjestelmät Suomessa, 2021

Vuonna 2021 kävimme läpi 406 suomalaista verkkokauppaa, joiden liikevaihto on yli miljoona euroa ja joista löytyy laaja tuotevalikoima. Selvitimme näissä verkkokaupoissa käytetyt järjestelmäalustat.

Datakatsaus: Isojen kotimaisten verkkokauppojen teknologiat vuonna 2021 →

Julkiset hankinnat

 

Kun julkishallinto kilpailuttaa tietojärjestelmiä, tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA-portaalissa (Hankintailmoitukset.fi). Tästä aineistosta olemme analysoineet julkisissa kilpailutuksissa käytettyjä hankintamenettelyjä, hankintojen hintoja, sopimusten kestoaikoja ja projektityyppejä.

HILMA-kilpailutukset vuonna 2021

Analysoimme 596 hankintailmoitusta, jotka julkaistiin HILMA-portaalissa vuonna 2021. Julkisista tietojärjestelmähankinnoista huomattava osuus (64 %) on räätälöityjä tietojärjestelmiä.

Data-analyysi: Julkishallinnon kilpailutukset 2021 →

Julkiset tietojärjestelmähankinnat Suomessa vuonna 2020

Analyysimme julkisten kilpailutusten suosituimmista hankintamenettelyistä, hankintojen hinnoista, sopimusten kestoajoista ja projektityypeistä.

Data-analyysi: Julkiset kilpailutukset tietojärjestelmien alueella vuonna 2020 →

Mitä se maksaa?

 

Meiltä kysytään usein, kuinka paljon verkkopalveluprojekti maksaa. Vastauksen antaminen ei ole yksioikoista, mutta koska vertailemme vuosittain satoja tarjouksia, meillä on hyvä tuntuma Suomessa toteuttavien verkkopalveluprojektien arvioituihin kustannuksiin.

Oppilaitossivuston hinta 2022

Vertailimme 11 oppilaitossivuston kilpailutuksia viiden viime vuoden ajalta. Analyysissa on mukana 56 tarjousta.

Datakatsaus: Paljonko oppilaitossivustot maksavat? →

Kuntasivuston hinta 2021

Vertailimme 15 kuntasivuston kilpailutuksia viiden viime vuoden ajalta. Analyysin kohteena on 82 tarjousta.

Datakatsaus: Paljonko kuntasivustot maksavat? →

Intranet-projektien hinnat

Intranet-alustoiden kesken ei ole enää juurikaan kilpailua: Microsoftin O365-ympäristö on vallannut markkinat. Pilviympäristöön teetettävän digitaalisen työympäristön rakentamiskustannukset vaihtelevat.

Datakatsaus: Office 365 -intranettien hinnat 2016-2019 →

Isojen verkkopalveluprojektien hinta 2019

Datakatsaus hintahaarukasta, johon asettuivat vuosina 2017 ja 2018 kilpailuttamamme 18 verkkopalveluprojektia (95 eri tarjousta).

Datakatsaus: Paljonko isot verkkopalveluprojektit maksavat? →

Mitä haluaisit selvittää?

Jos haluat löytää omaan tarpeeseesi sopivat järjestelmät, asiointikanavat, konseptit ja hintalaput, selvitämme asian mielellämme!

Kysy meiltä