Raportit ja selvitykset

Meitä kiinnostaa toimialamme markkinatilanne Suomessa: verkkopalveluissa käytetyt julkaisujärjestelmät, verkkokauppa-alustat, digitaalisen työympäristön työkalut, hankintamenettelyt, projektien hinnat. Asiantuntijoidemme tutkivasta uteliaisuudesta on syntynyt lukuisia hyödyllisiä selvitysraportteja ja datakatsauksia.

Tuoreimmat selvitykset

 

Suomen yleisimmät julkaisujärjestelmät ja verkkokauppa-alustat

Päivitämme säännöllisesti hakemistoamme, joka koostaa yhteen Suomessa yleisimmin käytetyt julkaisujärjestelmät sekä verkkokauppa-alustat, näiden markkinatilanteen ja muutostrendit.

» Julkaisujärjestelmät ja verkkokauppa-alustat Suomessa (Web-ostajanopas.fi)


Julkiset tietojärjestelmähankinnat Suomessa vuonna 2020

Analyysimme julkisten kilpailutusten Hilma-palvelun tarjoamasta aineistosta kertoo mm. suosituimmista hankintamenettelyistä, hankintojen hinnoista, sopimusten kestoajoista ja projektityypeistä.

» Data-analyysi: Julkiset kilpailutukset tietojärjestelmien alueella vuonna 2020 (Web-ostajanopas.fi)


Verkkokauppajärjestelmät Suomessa

Vuonna 2021 kävimme läpi 406 suomalaista verkkokauppaa, joiden liikevaihto on yli miljoona euroa ja joista löytyy laaja tuotevalikoima. Selvitimme näissä verkkokaupoissa käytetyt järjestelmäalustat.

» Datakatsaus: Isojen kotimaisten verkkokauppojen teknologiat vuonna 2021 (Web-ostajanopas.fi)


Digitaaliset asiointipalvelut Suomen suurimmissa kaupungeissa 2021

Miten kuntien digitaaliset asiointipalvelut vastaavat kuntalaisten erilaisiin asiointitarpeisiin? Selvitimme kuntien digitaalisen asioinnin nykytilaa analysoimalla Suomen 30 suurimman kaupungin verkkopalveluita. Selvityksen tulokset yhteenkokoava raportti on ladattavissa ilmaiseksi pdf-muodossa.

» Lataa maksuton raportti

Intranet ja digitaalinen työympäristö

 

Olemme säännöllisesti selvittäneet suomalaisten organisaatioiden sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen välineitä, kehittämistavoitteita ja haasteita. Itse järjestämällämme kyselytutkimuksella on haarukoitu suomalaisten intranetien ja digitaalisten työympäristöjen kehittymistä vuodesta 2014.

2020

Koronakevät pakotti suomalaiset etätöihin. Teamsin käyttö räjähti ja tuli mukaan olennaiseksi osaksi pilveen siirtynyttä digitaalista työympäristöä.

Intranet ja digitaalinen työympäristö 2020

2018

Kun sisäinen some ja vuorovaikutuksen välineet vahvistuivat, kävi viestinnällisen intranetin rooli kapeammaksi. “Intra” muuttuikin työympäristöksi.

Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018

2016

Intraneteissä korostui edelleen yhteisöllisyys, visuaalisuus, vapaamuotoinen keskustelu ja yhteinen työskentely sekä pääsy eri laitteilla.

Intranet-palvelut Suomessa 2016

2014

Intranet-alustoja oli vielä laaja kirjo. Kuumia trendejä olivat avoimuus, vuorovaikutus, ryhmätyö, mobiilikäyttö ja videosisällöt.

Intranet-palvelut Suomessa 2014

Julkaisujärjestelmät Suomessa

 

Suuret yritykset

Selvitimme vuonna 2019 Suomen 1000 suurimman yrityksen käyttämät julkaisujärjestelmät. Raportissamme verrataan myös suosituimpien järjestelmien yleisyyttä silloin, kun tarkastellaan Suomen sadan suurimman yrityksen käyttämiä julkaisujärjestelmiä.

» Datakatsaus: Suomen suurimpien yritysten julkaisujärjestelmät – top 1000 ja top 100 (Web-ostajanopas.fi)


Julkinen sektori

Kävimme läpi 532 julkisesti omistetun organisaation julkaisujärjestelmät ja laskimme yhteen valtionhallinnon, kuntien ja oppilaitosten sivustot. Selvitimme näiden verkkosivustojen alustoina suosituimmat julkaisujärjestelmät vuonna 2020.

Selvitimme erikseen myös sadan Suomen valtionhallinnon organisaation verkkosivuston käyttämät julkaisualustat.

» Datakatsaus: Julkaisujärjestelmät Suomen julkisella sektorilla – yli 500 sivuston analyysi (Web-ostajanopas.fi)
» Datakatsaus: Valtionhallinnon julkaisujärjestelmät Suomessa (Web-ostajanopas.fi)


Oppilaitokset

Kartoitimme 15 yliopiston, 25 ammattikorkeakoulun sekä 81 ammatillisen oppilaitoksen verkkopalvelujen julkaisujärjestelmät vuonna 2019 ja tunnistimme yhteensä 28 erilaista alustaratkaisua.

» Datakatsaus: Oppilaitosten julkaisujärjestelmät Suomessa (Web-ostajanopas.fi)


Kunnat

Selvitimme, mitä julkaisualustoja Suomen 311 kuntaa käyttää. Vuonna 2018 kunnat käyttivät 49 erilaista alustaa julkaistessaan kunnan verkkosivuja.

Selvityksemme jälkeen uusi saavutettavuusdirektiivi ajoi lukuisat kunnat uudistamaan sivustojaan, ja selvitimme käytettyjen julkaisujärjestelmien muutoksia vuonna 2021.

» Datakatsaus: Kuntien käyttämät julkaisujärjestelmät Suomessa (Web-ostajanopas.fi)
» Kunnat uudistivat verkkosivustoja ahkerasti (Web-ostajanopas.fi)

Hintakatsauksia

 

Meiltä kysytään usein, kuinka paljon verkkopalveluprojekti maksaa. Vastauksen antaminen ei ole yksioikoista, mutta koska vertailemme vuosittain satoja tarjouksia, meillä on hyvä tuntuma Suomessa toteuttavien verkkopalveluprojektien arvioituihin kustannuksiin. Hintahaarukkaa on avattu viimeksi vuonna 2019.

» Datakatsaus: Paljonko isot verkkopalveluprojektit maksavat? (Web-ostajanopas.fi)


Intranet-projektien hinnat

Viime vuosina ei intranet-alustoiden kesken ole syntynyt juurikaan kilpailua: Microsoftin O365-ympäristö on vallannut markkinat. Pilviympäristöön teetettävän digitaalisen työympäristön rakentamiskustannukset ovat vaihdelleet.

» Datakatsaus: Office 365 -intranettien hinnat 2016-2019 (Intranet-ostajanopas.fi)

Mitä haluaisit selvittää?

Jos haluat löytää omaan tarpeeseesi sopivat järjestelmät, asiointikanavat, konseptit ja hintalaput, selvitämme asian mielellämme!

Kysy meiltä