Datakatsaus: Kolmannes julkisista IT-hankinnoista tehdään ilman todellista kilpailua

North Patrol analysoi kaikki 496 julkisten hankintojen jälki-ilmoitusta vuodelta 2022, jotka kohdistuivat tietojärjestelmähankintoihin. Tämä data-analyysi on jatkoa viime vuonna tehtyyn laajempaan datakatsaukseen, jossa analysoitiin tietojärjestelmiin liittyviä hankintailmoituksia. Nyt tarkasteluun otettiin pelkästään jälki-ilmoitukset, jotka kertovat montako tarjousta kilpailutukseen saapui ja kenen kanssa sopimus lopulta tehtiin ja minkä arvoinen sopimus oli.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Tehtyjen hankintojen kokonaisarvo oli 2,2 miljardia euroa, joskin kaksi suurinta hankintaa muodostavat yhdessä lähes miljardin kokonaisuuden. Suurin yksittäinen hankinta aineistossa on Tieran 600 miljoonan euron sopimus Atean kanssa. Toiseksi suurin on Hanselin 386M€:n arvoinen puitejärjestely konesali- ja kapasiteettipalveluista CGI:n kanssa.

Tehtyjen sopimusten mediaaniarvo 600 000 euroa

Kaikkien julkaistujen IT-hankintojen keskiarvo oli 4,4 miljoonaa euroa. Keskiarvoa nostavat kuitenkin merkittävästi kaikkein isoimmat hankinnat. Kahdenkymmenen suurimman hankinnan keskiarvo oli peräti 75,5 miljoonaa euroa. Jos tuo top-20 jätetään huomiotta, tulee muiden hankintojen keskiarvoksi 1,4 miljoonaa euroa.

Mediaani kaikkien sopimusten arvoista on noin 600 000 euroa, joten voi sanoa, että kohtuullisen tyypillinen iso tietojärjestelmähankinta on Suomessa joidenkin satojen tuhansien eurojen kokoluokkaa. Tämä mediaaniluku heijastanee tässä datassa parhaiten tyypillistä tietojärjestelmähankintaa, koska hankintojen kokoluokassa on varsin suuri vaihteluväli.

Tietojärjestelmiin liittyvät hankinnat ovat myös varsin suuria hankintoja, joissa tyypillisesti ostetaan laitteita tai järjestelmiä useiden vuosien ajanjaksolle, eikä ole mitenkään epätavallista, että sopimuksia myös jatketaan ensimmäisen sopimuskauden jälkeen. Täten toteutuvat summat voittaneille yrityksille voivat olla todellisuudessa näitä alkuperäisiä sopimussummia suuremmat.

Kilpailutuksiin tulee keskimäärin 3,1 tarjousta

Kaikki jälki-ilmoitukset huomioiden, tuli saatujen tarjousten keskiarvoksi 3,1 tarjousta per kilpailutus. Saatujen tarjousten mediaani oli 2 tarjousta per kilpailutus. Tässä ei ole huomioitu kilpailutuksia, joihin ei ole saapunut lainkaan tarjouksia tai jotka on keskeytetty jostain muusta syystä.

Aiemmin hieman vastaavaa tutkimusta on tehnyt mm. Tukiainen ja Jääskeläinen, joiden tekemä tutkimus 2010-2017 kilpailutusaineistoista sai mediaaniksi kolme (3) tarjousta niissä kilpailutuksissa, joissa oli jätetty vähintään yksi tarjous. Heidän selvityksessään tarkasteltiin myös tarjouspyyntöjä, joihin ei tullut lainkaan tarjouksia ja näitä oli lähes kolmasosa aineistosta. Näin tarkasteltuna saatujen tarjousten mediaani tutkimuksessa oli kaksi (2).

Tietojärjestelmien kilpailutuksiin tulee siis keskimäärin jopa vähemmän tarjouksia, kuin yleinen keskiarvo julkisissa hankinnoissa on. Kahden tarjouksen mediaania voi pitää heikkona avoimen kilpailun kannalta. Usein arvioidaan, että jotta hyvän kilpailun periaate toteutuu, tulisi tarjouksia olla vähintään viisi (5) kappaletta.

Esimerkiksi North Patrolin konsultoimissa julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa vuodelta 2022 oli saatujen tarjousten keskiarvo noin kuusi (6) kappaletta (mediaani 5,5). North Patrol toki kiinnittää paljon huomiota siihen, että kilpailutukset muotoillaan siten, että mahdollisimman monella tarjoajalla on tasaveroinen mahdollisuus osallistua kilpailuun.

Vain yhden tarjouksen kilpailutuksia on varsin paljon

Vuoden 2022 datassa on  paljon kilpailutuksia, joihin on tullut vain yksi tarjous. Tällaisia tapauksia on peräti 154 kappaletta, joka on kokonaisuudesta peräti 31 prosenttia kaikista jälki-ilmoituksista. Tämä herättää kysymyksen, mistä näin korkea yhden tarjouksen kisojen osuus johtuu. Yleensähän pyritään tilanteeseen, jossa on mahdollisimman monta tarjoaa, jotta syntyy aito kilpailutilanne.

Myös yli miljoonan euron hankinnoissa (185 kpl) on paljon kilpailutuksia, joihin on tullut vain yksi tarjous. Näitä on tässä joukossa peräti 45 kappaletta, joka on 24 prosenttia kaikista yli miljoonan euron hankinnoista.

Erityisesti näissä suuremmissa hankinnoissa on erikoista, että näin suureen osaan kilpailutuksia tarjoaa vain yksi toimittaja. Yleensä isot kilpailutukset kiinnostavat IT-alalla laajasti, ja varmasti useampi toimittaja tarjoaisi, jos kokisi omat mahdollisuutensa pärjätä kisassa hyviksi. Nyt syystä tai toisesta merkittävä osa isoista kilpailutuksista saa tarjouksen vain yhdeltä toimittajalta.

Yksi tarjous kertoo erittäin tiukoista vaatimuksista

North Patrolin kokemusten perusteella, yhden tarjouksen tilanne voi syntyä monesta syystä. North Patrolinkin fasilitoimiin kilpailutuksiin on vuosien varrella muutamaan kilpailutukseen tullut vain yksi tarjous. Näissä on yleensä ollut kyse joko erittäin tiukasti rajatusta teknologiasta tai muista tiukoista vaatimuksista tai sopimusehdoista, joiden on kyllä tiedetty vähentävän toimittajakentän kiinnostusta kisaa kohtaan, mutta joista asiakas on silti halunnut pitää kiinni. Asiakkaalla voi esimerkiksi olla jo ennakkoon tiedossa, että vähintään yksi toimittaja hyväksyy asetetut ehdot tai pystyy tarjoamaan vaadittuja teknologioita asetetuilla sopimusehdoilla.

Kilpailun toteutumisen kannalta tällainen tilanne voi toki olla hyvin ongelmallinen, koska todennäköisesti se yksi toimittaja myös itse tiedostaa olevansa etulyöntiasemassa, ja saattaa jopa tietää asiakasta paremmin, että kilpailijat eivät pysty tarjoamaan samoilla ehdoilla tai laajuudella. Tämä taas voi heijastua tämän tarjoajan tarjoukseen, erityisesti hinnoitteluun.

Seuraavassa on lista  20 suurimmasta julkisesta IT-hankinnasta, joista tehtiin jälki-ilmoitus vuonna 2022.

Top-20 sopimukset vuonna 2022

#Tilaaja-
organisaatio
Hankinnan
kohde
Tarjoajien
määrä
Valittu
toimittaja
Hankinnan
koko
1Kuntien Tiera OyTiera verkkokauppa plus – ict-laitteiden, -palveluiden ja -ohjelmistojen sekä hyvinvointi- ja opetusteknologioiden hankintakanava hyvinvointialueille ja kuntaorganisaatioille1Atea Finland Oy600M€
2Hansel OyKonesali- ja kapasiteettipalveluiden puitejärjestely Hanselin asiakkaille3CGI Suomi Oy386M€
3Puolustusvoimien logistiikkalaitosKonesali-infrastruktuurilaitteet Hanselin dps:n kautta4Atea Finland Oy104M€
4Hansel OyMobiilipäätelaitteet-puitejärjestely Hanselin asiakkaille1Telia Inmics-Nebula Oy96M€
5Valtion tieto- ja viestintä-
tekniikkakeskus Valtori
Valtorin tietokoneet Hanselin DPS:n kautta2Oy Dell Ab52M€
6CSC – Tieteen tietotekniikan keskus OyDigivisio 2030 -hankkeen ratkaisujen suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät asiantuntijaresurssit Hanselin Dps:n kautta13Digia Finland Oy, Gofore Oyj, Futurice Oy, Solita Oy35M€
7Valtion tieto- ja viestintä-
tekniikkakeskus Valtori
Videoneuvottelupalvelut2Elisa Oyj27M€
8Päijät-Hämeen hyvinvointi-
kuntayhtymä
Kapasiteetti- ja konesalipalveluiden hankinta6Elisa Oyj25M€
9CSC – Tieteen tietotekniikan keskus OyTutkimuksen, julkishallinnon ja koulutusjärjestelmän sekä sisäisten tiedontuotannon ratkaisujen asiantuntijaresurssit Hanselin dps:n kautta7Gofore Oyj, Valamis Group Oy, CGI Suomi Oy, Visma Consulting Oy, Digia Finland, Codemen Oy24M€
10Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymäAsiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta3CGI Suomi Oy20M€
11Teknologian tutkimuskeskus VTT OyLoppukäyttäjä- ja infrastruktuurikapasiteettipalvelut2Fujitsu Finland Oy17M€
12OpetushallitusKoski-palvelun ylläpito- ja jatkokehityspalvelut1Reaktor Innovations Oy16,8M€
13Puolustusvoimien logistiikkalaitosErikoiskäyttötietokoneet Hanselin DPS:n kautta3Dustin Finland Oy15M€
14Finnvera Raju-järjestelmäuudistus2Tieto Finland Oy15M€
15Yleisradio OyTuotantotekniikan ylläpitopalvelut11Broadcast Solutions Nordic Oy, Laajaskaala Oy, Studiotec Oy, Tehovideo Oy, TV Tools Oy, Digita Oy, Jutel Oy14,5M€
16Helsingin yliopistoKetterien ohjelmistokehityspalveluiden hankinta9Gofore Oyj, Druid Oy, Wunder Finland Oy, Nordcloud)13M€
17Liikenne- ja viestintävirasto TraficomOhjelmistokehityspalvelut Havaro 3 -hankkeeseen Hanselin Dps:n kautta2Reaktor Innovations Oy13M€
18Puolustusvoimien logistiikkalaitosTietokoneet Hanselin DPS:n kautta3Dustin Finland Oy12M€
19Veikkaus OyDigital Signage -palveluratkaisut5ZetaDisplay Finland Oy12M€
20Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, ValviraSovelluskehitys ja ylläpito (Soteri- ja Sampo-järjestelmät)1Fujitsu Finland Oy, Solita Oy12M€

Lataa laajempi datasetti: Laajempi datasetti yli miljoonan euron hankinnoista on ladattavissa pdf-muodossa.

Osa näistä kilpailutuksista on tehty Hanselin DPS-puitejärjestelyiden sisältä. Täten näistä hankinnoista ei ole ollut julkista tietoa HILMA-palvelussa ennen jälki-ilmoituksen julkaisua. Ennakkotiedot hankinnasta on toimitettu vain toimittajille, jotka ovat hakeneet ja päässeet mukaan DPS-järjestelyihin. Jälki-ilmoitukset tehdyistä sopimuksista tulee kuitenkin ilmoittaa myös HILMA-palveluun.

Tämän katsauksen kilpailutuksista 33 prosenttia oli tehty DPS-järjestelyiden sisällä. Tätä voi pitää melko korkeana osuutena, ainakin hankintojen avoimuuden näkökulmasta, kun peräti kolmasosa hankinnoista on näkyvissä vain DPS-järjestelyihin mukaan otetuille toimittajille. Tarjousmäärissä rajatumpi jakelu ei kuitenkaan yllättävästi näkynyt. DPS:n sisällä organisoituihin kilpailutuksiin on tullut keskimäärin 3,6 tarjousta, kun avoimiin kilpailutuksiin oli tullut keskimäärin 2,8 tarjousta.

Miten tilannetta voisi parantaa?

Yksi käytännön ehdotus, joka parantaisi tätä tilannetta, on esitelty tuoreessa VATT:n raportissa, jossa Tukiainen, Baulia ja Matinheikki ehdottavat yhden tarjouksen kilpailutuksille uudelleenkilpailutuksia. Työryhmän antaman suosituksen mukaan hankintalakia kannattaisi mahdollisesti muuttaa siten, että hankintayksikkö ei voi hyväksyä tarjousta, jos kilpailuun saapuu vain yksi hyväksytty tarjous.

Tämä olisi myös North Patrolin mielestä kannatettava ehdotus varsinkin EU-kynnysarvon ylittävissä suurissa hankinnoissa. Uudelleenkilpailutuksen uhka pakottaisi monet hankintayksiköt rakentamaan kilpailutukset siten, että useampi tarjoaja varmasti lähtee mukaan. Samalla tämä todennäköisesti vähentäisi merkittävästi kilpailutuksia, jotka on vaatimuksien avulla tietoisesti pyritty ohjaamaan tietylle toimittajalle.

Taustaa selvitykselle

Tässä artikkelissa käsitelty data on kerätty HILMA-palvelun avoimen rajapinnan avulla. Tietojärjestelmiin kohdistuvat jälki-ilmoitukset on suodatettu North Patrolin aiemman julkisten hankintojen datakatsauksen luokitusten mukaisesti, mutta tällä kertaa katsaukseen on otettu mukaan myös laite- ja tietoliikennehankinnat. Datan keräyksen, käsittelyn ja analyysin ovat toteuttaneet Perttu Tolvanen ja Sami Kalanen.

North Patrol on toteuttajista riippumaton asiantuntijayhtiö, joka auttaa asiakkaita suunnittelemaan tietojärjestelmiä ja kilpailuttamaan toteutuskumppaneita.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Asiointipalvelut ja ekstranetit

Autamme digitaalisten asiointikanavien suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme asiakasystävälliset itsepalveluratkaisut, virtaviivaiset asiointiprosessit ja kustannustehokkaat teknologiat asiointiin, jäsenpalveluihin ja ekstranettiin.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun