Datakatsaus: Digitaalisen markkinoinnin järjestelmät ja työkalut Suomessa 2024

Markkinoinnin ja myynnin tehostamiseksi käytetään valtavaa määrää erilaisia työkaluja ja järjestelmiä, ja nykyisin yhä useammat näistä työkaluista liittyvät myös olennaisesti verkkopalveluihin ja verkkokauppoihin. Moderni markkinointikone verkossa rakentuukin yhä useammin useista eri järjestelmistä ja työkaluista. Nyt North Patrolin data-analyysi kohdistettiin tähän alueeseen, hakien vastausta kysymykseen: mitkä ovat suosituimmat digitaalisen markkinoinnin järjestelmät Suomessa vuonna 2024?

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Tämä selvitys käsittelee useita eri alueita, jotka kaikki liittyvät hyvin toimivien ja liidejä tuottavien verkkosivustojen rakentamiseen ja pyörittämiseen. Yhä useammin verkkopalveluita kehitetään merkittävästi myös ensimmäisen julkaisun jälkeen. Tyypillisesti juuri jatkokehityksen aikana otetaan käyttöön erilaisia lisätyökaluja ja järjestelmiä, joilla saadaan lisää tehoa liidien hankintaan, analytiikkaan tai uutiskirjeiden lähettämiseen.

North Patrol auttaa asiakkaitaan tekemään hyvin perusteltuja ja kestäviä päätöksiä verkkopalveluiden kehittämisessä. Usein North Patrolin neuvoa kysytään myös jatkokehityksen aikana, kun mietitään miten omasta markkinoinnillisesta sivustosta saataisiin enemmän irti ilman isoa uudistusta. Tämä katsaus tarjoaa ajantasaista tietoa digitaalisten markkinoinnin erilaisista järjestelmistä. Katsauksen tavoite on tukea asiakasorganisaatioiden päätöksentekijöitä tekemään heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivia teknologiavalintoja.

Tässä katsauksessa työkalut esitellään karkeasti niiden yleisyysjärjestyksessä. Katsaus perustuu North Patrolin tekemään 2500 organisaatiota kattaneeseen teknologia-analyysiin. Noin 60 % organisaatioista oli suuria yrityksiä tai verkkokauppoja. Kuvissa esitetyt luvut kuvaavat sitä, kuinka iso osuus selvityksessä mukana olleista organisaatioista käyttää ko. työkalua. Lisää tietoa selvityksen toteutuksesta löytyy verkkopalveluiden pääteknologioita kartoittaneesta ensimmäisestä datakatsauksesta.

Web-analytiikan järjestelmät muodostavat katsauksen merkittävimmän osuuden. Analytiikkatyökaluja on ollut markkinointitiimien käytössä jo pitkään, joten käytännössä lähes jokaiselta sivustolta löytyy jokin tunnettu analytiikkatyökalu.

Viime vuosina erilaiset markkinoinnin automaation järjestelmät ovat myös yleistyneet ja nämä tyypillisesti ottavat vähintään verkkosivustojen lomakkeet hallintaansa, ja jotkut paljon muutakin. Markkinoinnin automaation järjestelmien markkina on vielä Suomessa varsin hajanainen, mutta joitakin selviä kehitystrendejä sentään erottuu. Muita tässä katsauksessa tarkasteltavia osa-alueita ovat erilaiset liidien generointiin tai käsittelyyn tarkoitetut työkalut, personointiin erikoistuneet ratkaisut sekä chat-ratkaisut.

Web-analytiikan järjestelmät

Suomessa Google Analytics on edelleen selvästi suosituin työkalu. Aineiston pohjalta hieman yllättävä havainto kuitenkin on se, että todella monella sivustolla hyödynnetään edelleen Google Analyticsin vanhoja versioita. Uusimman nelosversion kattavuus oli vain noin puolet, kun skannaus tehtiin, joten todennäköisesti varsin isolla osalla sivustoja Google Analyticsin käyttö on varsin passiivista.

Yleisin vaihtoehto Suomessa Googlelle on Matomo. Matomoa käytetään sekä pilvipalveluversiona (jonka datakeskus sijaitsee Saksassa) että omille palvelimille asennettavana versiona.

Matomoa ja Piwik Pro:ta ovat ottaneet käyttöönsä julkisen sektorin lisäksi myös yritykset, jotka haluavat saada dataa kaikista vierailijoista, koska kummassakin työkalussa on kohtuullisen helppoa tehdä mittausta ilman tarkkaa seurantaa tekeviä evästeitä.

Sekä Matomoa että Piwik Pro:ta pidetään yleisesti varsin hyvinä vaihtoehtoina Google Analyticsistä siirryttäessä. Käytännön erot työkalujen välillä ovat asiakaskäytössä melko pieniä, joskin Piwik Pro tuntuu olevan analytiikkaan keskittyneiden asiantuntijoiden suosikki näistä kahdesta.

Heatmap-työkalu Hotjar on suosittu varsinaista sivustoanalytiikkaa tukeva ratkaisu. Hotjarin avulla sivustojen käyttöä voidaan analysoida hyvin visuaalisesti, jopa videotallenteiden avulla. Tällainen analytiikka on hyödyllistä erityisesti käyttöliittymien ja palvelupolkujen kehityksen tukena. Hotjarin käytön voi jopa ennustaa lisääntyvän, koska Hotjarin raportointi ja analyysien tekeminen ei häiriinny lainkaan siitä, että kaikki käyttäjät eivät hyväksy laajoja evästelupia. Hotjarin mallissa kun on aivan normaalia, että vain osa käyttäjien toiminnasta nauhoitetaan tarkalla tasolla analyyseja varten.

Useilla North Patrolin asiakkailla on Hotjar käytössä, ja näiden raporttien läpikäynnistä on ollut monessa jatkokehityksen suunnittelussa ja konseptiuudistuksessa merkittävää hyötyä.

Hotjarilla voidaan ajaa myös laadullisia kyselyitä ja tutkimuksia sivustolle, jos halutaan saada täsmällistä palautetta esimerkiksi jonkun sivuston osa-alueen käyttäjiltä.

Crazy Egg on toinen lämpökartoista lähtenyt erikoistyökalu, joka on kuitenkin kehittynyt viime vuosina myös verkkopalveluiden jatkuvaan seurantaan ja virhetilanteiden tarkkailuun. Crazy Egg ja Hotjar kumpikin sisältävät nykyisin monia muitakin ominaisuuksia kuin pelkkää analytiikkaa, joten valinta riippuu yleensä siitä, mitä muuta tarvitsee. North Patrolin kokemusten mukaan Hotjar on helpompi työkalu aloittelijoille ja ominaisuudet sopivat hyvin markkinointitiimeille. Crazy Egg on ehkä aavistuksen enemmän sovellusten ja toiminnallisten sivustojen analysointiin.

Adobe Analytics on tyypillisesti käytössä yrityksillä, joilla on useita isoja sivustoja, ja näiden liikennettä ja kävijöiden polkuja halutaan seurata yksittäisten sivustojen välillä. Suomessa merkittäviä Adobe Analyticsin käyttäjiä ovat mediatalot ja isot kansainväliset konsernit, joilla on paljon sivustoja eri puolilla maailmaa.

Adobe Analyticsia käyttävät myös monet Adoben markkinoinnin automaatiotyökalujen käyttäjät, mutta tuotteet ovat edelleen varsin itsenäisiä käytännössä, ja moni Adobe Analyticsin käyttäjä ei välttämättä käytä kovin laajasti Adoben muita tuotteita.

Chartbeat on mediatalojen käyttämä live-analytiikkatyökalu, joka tarjoaa erikoistuneita raporttinäkymiä etenkin verkkolehtien toimituksille, yksittäisille journalisteille ja päätoimittajille.

Tällä listalla voisi hyvin olla myös esimerkiksi Leadfeeder, koska sekin on eräänlainen erikoistunut analytiikkatyökalu. Tässä katsauksessa Leadfeeder on luokiteltu markkinoinnin automaatioon, johtuen sen vahvasta keskittymisestä liidien löytämiseen ja jalostamiseen. Monissa muissakin järjestelmissä on nykyisin analytiikkaa osana kokonaisuutta. Esimerkiksi Hubspot ja Leadoo ovat hyviä esimerkkejä työkaluista, joissa mittaus ja analytiikka on keskeinen osa kokonaisuutta, mutta yleensä nämä järjestelmät hankitaan ensisijaisesti muista syistä, kuten myöhemmin tässä katsauksessa todetaan.

Markkinoinnin automaation järjestelmät

Markkinoinnin automaation järjestelmät ovat varsin vaikeasti määriteltävä sektori, koska käytännössä tämän kattotermin alla on varsin monenlaisia työkaluja.

Useimpien markkinoinnin automaation työkalujen ytimessä on kyky lähettää sähköpostia asiakkaille, joten siksi tällä listalla on myös monia pitkän linjan uutiskirjetyökaluja, joista on vuosien varrella kehittynyt varsin kyvykkäitä markkinoinnin automaation järjestelmiä.

Suomessa esimerkiksi Active Campaign, Mailerlite ja Microsoft Dynamics 365 ovat suosittuja uutiskirjetyökaluja, jotka myös usein integroituvat verkkosivustojen kanssa jollain tavalla ja näin mahdollistavat myös automaattiset markkinointiviestit perustuen esimerkiksi tiettyjen sivujen selaamiseen sivustolla.

Hubspot

Tämän alueen yksi pioneereista Suomessa ja maailmalla on Hubspot, joka ottaa tässä kategoriassa selvän kärkipaikan. Hubspotin kärkipaikka ei ole mikään itsestäänselvyys tosin, koska työkalu on B2B-yrityksille rakennettu ja suunnattu. Suomessa tällaisia yritystenvälisiä palveluita tarjoavia tahoja on kuitenkin kohtuullisen paljon, ja näille Hubspotin ratkaisu sopii usein. Hubspotin ytimessä on CRM-ratkaisu yrityksille, mutta vuosien varrella ympärille on tullut monia muitakin kyvykkyyksiä.

Isoille yrityksille voivat Hubspotin lisenssikustannukset nousta huomattaviksi, joten ehkä juuri siksi Hubspotin vahvinta käyttäjäkuntaa ovat pienet ja keskisuuret yritykset, jotka myyvät jotain kohtuullisen arvokasta palvelua tai tuotetta toisille yrityksille.

Hubspotin hinnoittelumalli on pysynyt sitkeästi kontaktipohjaisena, joka myös osaltaan rajoittaa Hubspotin markkinaa. Tästä huolimatta Suomessa on varsin hyvä kattaus myös kumppaneita, jotka osaavat konsultoida ja opastaa Hubspotin tehokkaaseen käyttöön. Kumppanikentän lisäksi myös emoyhtiö on vuosien aikana kasvanut voimakkaasti, ja nykyisin lähes 8000 työntekijän yritys on yksi suurimpia digimarkkinoinnin tuotekehittäjiä maailmassa.

Suomessa Hubspottia käytetään tyypillisesti sähköpostimarkkinoinnin ja uutiskirjeiden työkaluna sekä erilaisten kampanja- ja laskeutumissivujen rakentamisessa. Tällöin kustannukset Hubspotista ovat tyypillisesti joistakin sadoista euroista muutamiin tuhansiin euroihin kuukaudessa. Työkalu integroituu hyvin esimerkiksi WordPressin kanssa, mutta jotkut pienet ja keskisuuret yritykset ovat myös tehneet Hubspotilla kokonaan omat sivustonsa.

Leadfeeder

Kotimainen Leadfeeder on onnistunut löytämään varsin hyvän alueen itselleen, vaikka tämä alue onkin moniin muihin tuotteisiin verrattuna varsin kapea. Käytännössä Leadfeederin rooli on yleensä vain ja ainoastaan tunnistaa sivustoilla vierailevat yritykset ja arvioida näiden vierailujen kaupallista potentiaalia. Ideana on, että tämän tiedon perusteella voivat yrityksen myyjät sitten kohdentaa kontaktointia ja markkinointia tehokkaasti juuri näille potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat tutkineet yrityksen tuotteita sivustolla.

Leadfeeder integroituukin nykyisin yrityskäytössä suosittujen CRM-ratkaisujen kanssa (kuten Hubspot, Pipedrive, Salesforce, Microsoft Dynamics 365 Cloud), jolloin liidejä voidaan puskea suoraan analytiikasta myyjien käyttämiin CRM-ratkaisuihin. Leadfeeder on tyypillisesti käytössä B2B-yrityksillä, joiden palvelut eivät ole suoraan ostettavissa verkkosivustoilta, mutta joiden sivustot näyttelevät kuitenkin keskeistä roolia myyntityön tukemisessa. Tällöin on olennaista saada tietoa niistä yrityksistä, jotka arvioivat tuotteita ja palveluita itsenäisesti sivuston avulla.

North Patrolin kokemusten perusteella Leadfeeder on tyypillisesti käytössä aktiivisilla myyntitiimeillä, jotka rohkeasti soittavat ja kontaktoivat uusia asiakkaita.

Markkinointitiimien käytössä Leadfeeder ei tarjoa kovin paljon etuja, verrattuna vaikkapa Leadoon tarjontaan, joka on huomattavasti enemmän markkinointitiimeille rakennettu ja verkkosivustoille liitettävä ratkaisu. Hintatasoltaan Leadfeeder kuuluu tämän listan edullisimpiin, vaikka liidien määrän kasvaessa voi tämänkin ratkaisun hintataso nousta useisiin satoihin euroihin kuukaudessa.

Salesforce – markkinoinnin automaation järjestelmät

Salesforce kuuluu tämän markkinan jättiläisiin, joka on kasannut oman tuoteperheensä myös yritysostojen kautta, joten eri ratkaisuissa on jonkin verran päällekkäisyyttä, ja yksittäisten tuotteiden nimetkin vaihtuvat aika usein.

Moni Salesforcen käyttäjä markkinoinnin automaation alueella on lähtöisin Pardot-tuotteesta, joka on varsin tehokas sähköpostimarkkinoinnin ja automatisoidun markkinointiviestinnän järjestelmä. Pardot tunnettiin aiemmin lähinnä B2B-markkinoinnin työkaluna.

Nykyisin Salesforcen markkinointiautomaation asiakkaat ovat lähinnä niitä, jotka hyödyntävät Salesforcea myös CRM-ratkaisuna, koska CRM on edelleen Salesforcen alustan sydän ja moottori. Kaikki muut Salesforcen tuotteet pyrkivät laajentamaan ja täydentämään tuon CRM-ytimen toimintaa. Täten Salesforce on hieman samantyyppinen kokonaisratkaisu kuin Hubspot pienemmille yrityksille: CRM valitaan ensin, ja tämä valinta sanelee sitten käyttöön otettavat markkinoinnin automaation ratkaisut.

Salesforcen asiakaskunta sisältää B2C- ja B2B-asiakkaita, mutta Salesforcen markkinoinnin automaatioratkaisut soveltuvat nykyisin kenties parhaiten juuri kuluttajaliiketoimintaa tekeville yrityksillä. Isona toimijana se toki sopii myös B2B-liiketoimintaan, mutta verrattuna moniin muihin toimijoihin tällä listalla, on Salesforcen järjestelmäpaletti myös hyvin sopiva laajaan kuluttajaliiketoimintaan. Suomessa esimerkiksi Stockmann hyödyntää Salesforcen järjestelmiä laajasti.

Suomessa on muutamia varsin osaavia Salesforce-kumppaneita, jotka pystyvät auttamaan myös markkinoinnin automaation ja sähköpostimarkkinoinnin ratkaisujen käyttöönotossa. Salesforcen hinnoittelu perustuu vahvasti siihen, miten laaja Salesforce-asiakkuus on kyseessä, ja mitä kaikkia tuotteita on käytössä. Yleensä Salesforce-asiakkaat maksavat tuotteistaan vähintään useita tuhansia euroja kuukaudessa, mutta isommilla yrityksillä kuukausikustannukset nousevat helposti useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin.

Adobe – markkinoinnin automaation järjestelmät

Adobe on toinen markkinoinnin automaation jättiläinen, jonka tuoteperhe on yhtä selkeä kuin autolla ajaminen Helsingin keskustassa. Esimerkiksi pitkän linjan markkinoinnin automaatiojärjestelmä Marketo näkyy tässä North Patrolin selvityksessä sekä osittain Adoben tuoteperheiden alaisuudessa että myös itsenäisenä tuotteena (sekavaa, kyllä, mutta myös heijastaa todellisuutta).

Marketo on nykyisin täysin Adoben omistama järjestelmä, mutta sitä käytetään edelleen varsin itsenäisesti. Suomessa Marketo lienee se tunnetuin alan pioneeri, jota ovat käyttäneet etenkin isot B2B-yritykset, kuten metsäyhtiöt ja monet muut kansainvälistä liiketoimintaa tekevät konsernit. Nykyisin Marketo ei ole kuitenkaan enää valtavan yleinen ratkaisu Suomessa, koska etenkin Hubspot on ottanut Marketon asemaa Suomessa.

Marketo on kuitenkin edelleen yksi maailman monipuolisimmista B2B-yrityksille rakennetuista sähköpostimarkkinoinnin ja asiakasviestinnän järjestelmistä.

Marketon vahvuutena on myös aina ollut sen kyky integroitua muiden järjestelmien kanssa, esimerkiksi erilaisten CRM-järjestelmien ja webinaariratkaisujen kanssa.

Hintatasoltaan Marketo sijoittuu yleensä tämän markkinan kärkipäähän, kuukausittaiset kustannukset ratkaisun pyörittämisestä ovat vähintään tuhansia euroja.

Adoben toinen markkinoinnin automaation järjestelmä on Adobe Campaign, joka on tarkoitettu lähinnä kuluttajaliiketoimintaan ja esimerkiksi verkkokauppojen asiakasviestinnän automatisointiin.

Custobar

Custobar on kotimainen asiakasviestintään keskittynyt järjestelmä, jonka varmaan voisi luokitella monella tapaa, mutta tässä katsauksessa se on luokiteltu markkinoinnin automaatioon, koska siinä tarkoituksessa sitä paljon käytetään.

Monet kotimaiset kuluttajaverkkokaupat käyttävät Custobaria asiakasviestinnän automatisointiin sekä erilaisten dynaamisten kampanjoiden toteutukseen, jolloin segmentit voidaan rakentaa esimerkiksi ostohistorioiden perusteella.

Suomalaisena järjestelmänä se integroituu hyvin Suomessa käytettävien verkkokauppajärjestelmien (esim. WooCommerce, Magento, Shopify), mainosalustojen ja muiden tahojen kanssa. Custobar sopii etenkin aktiiviseen myyntityöhön ja kampanjointiin, usein juuri verkkokauppojen avustavana työkaluna.

Custobar on suunnattu jo hieman isommille verkkokaupoille, jotka pystyvät maksamaan työkalusta ja integroimaan sen keskeisiin järjestelmiinsä. Usein Custobarin etuna asiakkaiden näkökulmasta on sen valmiit integraatiot Suomessa paljon käytettyihin liiketoimintajärjestelmiin (kuten Lemonsoft, MyCashflow, Vilkas, Sanoman mainosalusta). Tämä kotimaisten työkalujen tuki usein auttaa Custobaria pärjäämään selvästi isompia kilpailijoitaan vastaan.

Custobarin datakeskukset myös sijaitsevat Euroopassa, joka nähdään usein Suomessa etuna. Custobar on myös ohittanut jo selvästi startup-vaiheen. Viimeisin julkinen liikevaihtoluku on noin 4 miljoonaa euroa.

Eloqua (Oracle)

Eloqua on Marketon ohella tämän markkinan monipuolisimpia ja kalleimpia tuotteita, joka on erityisesti suunniteltu isojen B2B-yritysten markkinoinnin tarpeisiin. Nykyisin Oraclen omistuksessa oleva järjestelmä integroituu monien eri CRM-ratkaisujen kanssa.

Eloqua ja Oracle ovat kumpikin Suomessa melko harvinaisia toimijoita. Pääasiallisia käyttäjiä ovat kansainväliset konsernit, joilla Eloqua on konsernitasoisena asiakasviestinnän ratkaisuna. Eloquan kuukausihinnat alkavat muutamasta tuhannesta eurosta, joten tyypillisesti työkalua pidetään vielä Marketoakin arvokkaampana ratkaisuna.

Kuten Marketokin, Eloqua tarvitsee käytännössä melko paljon myös konsulttitukea työkalun konfigurointiin ja automaatioiden rakentamiseen. Tästäkin syystä asiakkaat ovat tyypillisesti suuria yrityksiä, jotka haluavat työkalun avulla hallita keskitetysti asiakkaille lähteviä viestejä, joista monet voivat myös olla alunperin lähtöisin esimerkiksi ERP-järjestelmästä (esim. Oraclen Netsuitesta).

ActiveCampaign

ActiveCampaign on Mailchimpin jälkeen suosituimpia sähköpostimarkkinoinnin työkaluja maailmassa ja kuuluu myös markkinan pioneereihin. ActiveCampaignin asiakkaat ovat ainakin Suomessa tyypillisesti verkkokauppiaita, jotka hyödyntävät työkalun hyviä integraatioita ja automaatio-ominaisuuksia. ActiveCampaign integroituu hyvin esimerkiksi WooCommerceen ja Shopify-verkkokauppajärjestelmään. Lisäksi ActiveCampaign tukee integraatioita Zapierin kautta, ja sisältää suorat tuet suosituimpiin CRM-järjestelmiin (kuten Pipedrive, Salesforce).

Mailchimppiin, Hubspottiin tai Klaviyoon verrattuna ActiveCampaign on toki melko pieni toimija reilun 100 miljoonan euron liikevaihdollaan, mutta on taas toisaalta aivan eri luokassa kuin monet pienemmät kilpailijansa.

ActiveCampaign sisältää myös oman CRM-ratkaisun, joka ei kuitenkaan ole mikään valtavan monipuolinen CRM, mutta jos asiakkaalla ei ole aiemmin CRM-ratkaisua tai esimerkiksi verkkokaupan asiakkaat halutaan pitää erillisessä CRM:ssä, voi tämä joskus olla merkittäväkin valintaperuste. Ehkä tästä syystä myös, ActiveCampaignia ja Hubspottia verrataan toisiinsa ajoittain.

Verrattuna raskaan sarjan kilpailijoihin, on Active Campaign selvästi edullisempi, mutta Active Campaigninkin kuukausikustannukset voivat nousta useisiin tuhansiin euroihin, kun voluumit kasvavat. Täten työkalun käyttäjät ovat Suomessakin yleensä vähintään keskikokoisia yrityksiä tai pyörittävät jo varsin isoa verkkokauppaa. ActiveCampaign on Suomessa kohtuullisen tunnettu työkalu myös digitoimistojen parissa, joten kumppaneita käyttöönottoihin ja työkalun kanssa toimimiseen löytyy varsin hyvin.

Esimerkiksi verrattuna Hubspottiin ActiveCampaign on enemmän kuluttajamarkkinointiin suunniteltu työkalu, josta maksetaan kontaktien määrän mukaan, mutta voluumien kasvaessa hinnat eivät kasva yhtä jyrkästi kuin Hubspotissa.

ActiveCampaign on varsin suosittu monien osaavien markkinointitiimien keskuudessa, koska sillä pystyy tekemään varsin paljon asioita ilman konsulttitukea tai kustannusten merkittävää nousua.

ActiveCampaign on myös hiljattain kehittänyt Euroopassa sijaitsevia datakeskuksiaan, joten eurooppalaiset asiakkaat voivat paremmin varmistaa, että heidän datansa säilytetään Euroopassa. Pitkästä historiasta johtuen, ActiveCampaignin saa myös käyttöliittymältään suomenkielisenä.

MailerLite

MailerLite on markkinan haastajia, koska on selvästi uusimpia tulokkaita tällä listalla. Mailerliten hinnoittelu ja kohderyhmä on myös selvästi enemmän pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kuin useimmilla tämän listan ratkaisuilla. MailerLite on kuitenkin varsin kyvykäs työkalu niin sähköpostimarkkinointiin kuin automaatioiden rakentamiseen. Esimerkiksi North Patrolilla itsellään on käytössä Mailerlite, ja vaikka sen rajapintojen kanssa onkin ollut haasteita, voi työkalua suositella etenkin pienemmille yrityksille.

MailerLiten etuna ovat myös datakeskukset, jotka sijaitsevat Euroopassa, joten MailerLiten kanssa ei tarvitse tehdä mitään erityissopimuksia tai järjestelyjä, jos haluaa säilyttää datansa pelkästään Euroopassa.

Datakeskusten sijainti lienee yksi syy siihen, miksi MailerLite on ponnistanut Suomessakin kohtuullisen nopeasti suosituksi ratkaisuksi.

MailerLitelle ei löydy juurikaan erikoistuneita kumppaneita Suomesta, mutta sitä suosittelee asiakkailleen useampi digitoimisto. MailerLiten kanssa toimimiseen ei yleensä tarvita erityisosaamista, koska se on selvästi helppokäyttöisempi kuin esimerkiksi ActiveCampaign, joten markkinointitiimit voivat pärjätä MailerLiten kanssa myös varsin omatoimisesti. Verkkokauppojen suhteen MailerLiten integraatiot ovat varsin suppeat, eikä työkalu ole keskittynyt siihen alueeseen samalla tavalla kuin esimerkiksi ActiveCampaign.

Mailerliten taustayhtiön liikevaihdon on arvioitu olevan noin 12 miljoonaa dollaria, joten se ei ole enää startup, mutta ei vielä mikään iso yhtiökään.

Microsoft Dynamics 365 Marketing / Customer Insights & ClickDimensions

Microsoftin ratkaisu markkinoinnin automaatioon (365 Marketing / Customer Insights) on kehittynyt merkittävästi viime vuosina ja kilpailee nykyisin jo kohtuullisesti isompien järjestelmien kanssa. Microsoftin työkalut ovat myös luonteva valinta, jos käyttää Microsoft Dynamics CRM -järjestelmää asiakastietojen hallintaan. Tällöin esimerkiksi ryhmien ja segmenttien muodostaminen on olennaisesti helpompaa ja työkalun saa käyttöön nopeasti.

Useimmat Microsoftin tuotteita paljon käyttävät yritykset käyttävät markkinointityökaluna Dynamicsin omaa markkinointialustaa, mutta osa käyttää myös aiemmin suosittua ClickDimensions -järjestelmää.

ClickDimensions ei ole Microsoftin omistama, vaikka näin välillä luullaankin. Kyse on itsenäisestä yrityksestä ja markkinoinnin automaation järjestelmästä, joka kuitenkin edellyttää Microsoft Dynamics 365 -asiakkuutta. ClickDimensions on yksinkertaisempi ja helpompi ottaa käyttöön kuin Microsoftin oma ratkaisu, joten voi olla, että se säilyy käytössä jatkossakin, kun Microsoftin oma ratkaisu kehittyy enemmän isompien yritysten ratkaisuksi.

Microsoftin oma ratkaisu on myös hinnoittelultaan yleensä melko kallis, ollen useita tuhansia euroja kuukaudessa tyypillisesti. ClickDimensions on tyypillisesti merkittävästi edullisempi, ainakin aluksi.

Suomessa on todella paljon Microsoftin kumppaniyrityksiä, joten kumpaankin järjestelmään löytyy paljon teknistä tukea. Microsoftin ekosysteemissä ei ole kuitenkaan kovin paljon markkinoinnillisesti painottuneita yrityksiä, joten yleensä Microsoftin markkinointiratkaisujen kanssa markkinointitiimit joutuvat opettelemaan aika paljon asioita itse. Täten Microsoftin ratkaisuja markkinoinnin automaatioon yleensä kannattaa hyödyntää vain jos omasta organisaatiosta löytyy ihmisiä, jotka sitoutuvat ottamaan nämä työkalut kunnolla haltuun.

Verrattuna moniin muihin tämän listan toimijoihin, pidetään Microsoftin omia markkinoinnin automaation työkaluja yleensä selvästi vaikeammin käytettävinä, mutta toiminnallisesti erot ovat yleensä pieniä.

Klaviyo

Klaviyo on puhtaasti verkkokauppoihin erikoistunut markkinoinnin automaation ratkaisu, joten sen ominaisuudet ovat myös hieman erilaiset kuin enemmän liideihin painottuneiden kilpailijoiden.

Klaviyo on suosittu etenkin Shopify-asiakkaiden keskuudessa, koska integraatio näiden kahden välillä on erityisen hyvä.

Klaviyo tosin integroituu moniin muihinkin alustoihin hyvin, kuten WooCommerceen.

Verkkokauppoihin erikoistuminen näkyy esimerkiksi siinä, että Klaviyossa segmenttien rakentaminen on helppoa perustuen esimerkiksi tehtyjen ostosten euromääriin tai frekvenssiin. Suomessa vastaavia, suosittuja ratkaisuja ovat esimerkiksi Custobar ja ActiveCampaign. Verkkokauppoihin erikoistuneena ratkaisuna Klaviyo on kuitenkin varsin omassa sarjassaan, koska pörssilistauksen yhteydessä (2023) yhtiö arvotettiin yli 9 miljardin arvoiseksi ja työntekijöitäkin on yhtiössä noin 2000.

Klaviyon tyypillinen asiakas pyörittää varsin isoa verkkokauppaa ja tyypillisesti myös usealla eri markkinalla. Hinnoittelultaan Klaviyo on tyypillisesti jossain raskaimpien ja kevyimpien työkalujen välissä, mutta Klaviyon hinnoittelu ei niinkään perustu yrityksen kokoon vaan enemmänkin verkkokaupan ja sen asiakaskunnan kokoon ja aktiivisuuteen. Kumppaneita Suomessa on jonkin verran, etenkin verkkokauppojen markkinointiin ja rakentamiseen erikoistuneissa yrityksissä.

North Patrolin suunnitteluprojekteissa kartoitetaan aina asiakkaan digitaalisen markkinoinnin työkalut ja niiden sopivuus verkkosivuston tai verkkokaupan konseptiin. Osana konseptisuunnittelua mietitään myös millainen markkinointikone palvelusta syntyy ja mitä työkaluja markkinointitiimillä on käytössään. Tällä tavalla luodaan konsepteja ja lopputuloksia, joita asiakkaan oma markkinointitiimi voi kehittää, parantaa ja johtaa.

Lue lisää North Patrolin suunnittelupalveluista markkinoinnin verkkopalveluille.

Personoinnin, suosittelun ja A/B-testauksen työkalut

Personoinnin, suosittelun ja A/B-testauksen kategoria on alue, joka menee osittain päällekkäin edellisten kategorioiden kanssa, mutta tähän on pyritty ottamaan työkaluja, jotka ovat ensisijaisesti tämän kategorian tuotteita.

Tosin tiukka luokittelu on digitaalisen markkinoinnin työkalujen saralla melko turhaa, tärkeintä on löytää työkalu joka soveltuu itselle. Useimmat tämän alueen työkalut ovat jollain tapaa monipuolisia linkkuveitsiä, joilla voi ratkaista monia asioita, ja se on ihan hyvä asia. North Patrolinkin asiakkaat usein aloittavat jostakin aiheesta, ja sitten kun saavat yhden alueen toimimaan, kokeilevat seuraavaa temppua.

Esimerkiksi Visual Website Optimizer on hyvin kuvaava tämän alueen työkalu. Se tunnetaan kenties parhaiten helppona A/B-testauksen työkaluna, mutta sisältää myös analytiikkaa, personointia, erilaisia testaustyökaluja ja jopa lämpökarttoja palvelusta. Työkalua käyttävät myös monet digitaalista markkinointia tekevät konsultit, koska se on helppo ottaa käyttöön ja ilmaisellakin versiolla pääsee pitkälle. Työkalun laajamittainen käyttö kuitenkin maksaa helposti tuhansia euroja kuukaudessa, joten kyse ei ole mistään pienten yritysten työkalusta.

Visual Website Optimizer erottuu tällä hyvin amerikkalaisella listalla, koska on lähtöisin Intiasta. Suurin osa työkalun käyttäjistä on kuitenkin Intian ulkopuolella, ja työkalu tarjoaa myös datakeskusten sijainniksi Eurooppaa nykyisin. Visual Website Optimizer on yksityinen yritys, jonka arvioitu liikevaihto on noin 40 miljoonaa dollaria. Täten se ei ole mikään valtavan suuri yhtiö tällä alueella, mutta ei enää pieni startuppikaan.

North Patrolilla tai North Patrolin asiakkailla ei ole tästä työkalusta juurikaan kokemusta, ja sen sijoittuminen näinkin korkealle tässä analyysissä oli suoraan sanottuna yllättävää.

Toiseksi yleisimmäksi personointityökaluksi ylsi kotimainen Frosmo, joka on personointityökalujen pioneereja. Frosmokin on laajentunut vuosien saatossa, mutta on edelleen keskittynyt vahvasti personointiin ja erityisesti verkkokauppojen tuotesuosituksien pyörittämiseen. Laadukkaat ja hyvin kohdennetut tuotesuosituksethan ovat aidosti varsin haastava ongelma, joten ei ole ihme, että moni työkalu on keskittynyt juuri tähän alueeseen.

Frosmo on aina erottunut sillä, että se on halunnut tuoda personoidut sisällöt myös markkinointisivustoille.

Frosmoa onkin mahdollista käyttää myös jopa ei-markkinoinnillisissa käyttötapauksissa, esimerkiksi paremman palvelun tarjoamisessa palaaville käyttäjille tai jos oman sivuston käyttäjissä on useiden hyvin erilaisten tarpeiden edustajia.

Ehkä juuri tämän markkinointipainotuksen johdosta Frosmo on pyrkinyt olemaan helppokäyttöinen ratkaisu, joka ei välttämättä tarvitse koodausosaamista edes asennukseen.

Hintatasoltaan Frosmo on myös yleensä kilpailijoitaan hieman edullisempi, mutta Frosmokaan ei kerro hintatietoja julkisesti, mikä on yleensä viesti siitä, että palvelun kokeileminenkin maksaa todennäköisesti tuhansia euroja. Yhtiön viimeisin liikevaihto on ollut noin 3 miljoonaa euroa.

Yksi Frosmon keskeisiä kilpailijoita on Nosto, joka on sekin Suomesta lähtöisin oleva ratkaisu. Tosin Nosto on täysin keskittynyt verkkokauppoihin ja on selvästi enemmän tekninen suosittelualusta kuin yksittäinen työkalu. Tämä on ehkä syynä myös siihen, että Nosto on liikevaihdollisesti jo yli 20 miljoonan euron luokassa.

Asiakkaat tekevät Noston kanssa tyypillisesti syviä yhteistyösopimuksia, ja Noston alusta voi tällöin pyörittää moniakin eri toimintoja verkkokaupan pinnan alla.

Täten Noston ehkä suorempi kilpailija on esimerkiksi Algolia-hakukone, joka tarjoaa myös rajapinnan kautta toimivan suosittelumoottorin (esimerkiksi tämä North Patrolin sivusto käyttää Algolian suosittelumoottoria tekemään hyvinkin samoja asioita mitä Frosmo ja Nosto voisivat tehdä myös). Nosto integroituu esimerkiksi Klaviyon kanssa, jolloin Klaviyon lähettämiin sähköposteihin voidaan nostaa Noston tekemiä suosituksia kyseiselle asiakasryhmälle tai asiakkaille. Nosto sisältää myös muita komponentteja verkkokaupoille, esimerkiksi verkkokauppoihin sopivan hakuratkaisun.

Muita tunnistettuja ratkaisuja:

 • Conductrics on verkkopalveluiden käyttäjätestaukseen, optimointiin ja kävijäkyselyihin erikoistunut ratkaisu.
 • Optimizely on testaukseen, personointiin ja erilaisiin kokeiluihin erikoistunut alusta. Ruotsalainen Episerverinä aiemmin tunnettu CMS-ratkaisu yhdistyi muutama vuosi sitten Optimizely-yhtiön kanssa ja otti käyttöön saman nimen. Nykyisin Optimizelynä siis tunnetaan tuo koko tuoteperhe, joka sisältää monipuolisen CMS-ratkaisun, personointialustan ja markkinoinnin optimoinnin työkaluja. Optimizely-alustaa käyttävät Suomessakin monet isot yritykset. Aiemmin Optimizelynä tunnettua markkinoinnin optimointityökalua ei tiettävästi voi enää ostaa yksinään.
 • Adobe Target on A/B-testaukseen ja markkinointiviestien optimointiin keskittynyt työkalu, joka oli aiemmin osa Adobe Analytics -alustaa, mutta toimii nykyisin yhteistyössä myös esimerkiksi Adobe Campaignin kanssa.
 • AB Tasty on A/B-testaukseen ja sivustojen optimointiin erikoistunut alusta, joka on lähtöisin Ranskasta. AB Tasty on osittain samantyyppinen työkalu kuin Frosmo, mutta AB Tasty on kasvanut nopeasti viime vuosina. Nykyisin AB Tasty on jo yli 300 työntekijän yhtiö, ja kilpailee alustansa laajuuden osalta jo esimerkiksi Noston kanssa.
 • Convert on A/B-testaukseen erikoistunut työkalu, jonka saa käyttöön myös omatoimisesti, ja jonka kustannukset alkavat varsin matalalta. Convert on rakentanut myös toimintoja digitoimistoille, jotta nämä voivat tarjota A/B-testausta helposti asiakkailleen osana jatkokehityssopimuksia.
 • Dynamic Yield on maailman suurimpia personointiin keskittyneitä teknologiayrityksiä, jonka teknologiaa on käytössä monissa maailman suurimmissa verkkokaupoissa. Dynamic Yield on alun perin Israelista lähtöisin. Nykyisin Dynamic Yieldin omistaa Mastercard.

Käyttäjäinteraktion työkalut (esim. chat)

Kotimainen giosg on saavuttanut varsin hyvän aseman verkkosivustojen ja verkkokauppojen chat-ratkaisuna. Yhtiö tekee nykyisin jo noin 6 miljoonan euron liikevaihtoa, joten kyse ei ole enää startup-yhtiöstä.

Chat-palvelu on toki nykyisin yhä useammin botin kanssa keskustelua, ainakin aluksi, ja myös giosg tarjoaa tähän ratkaisuja.

Giosgin teknologiaa voikin nykyisin käyttää yhtä lailla liidilomakkeiden rakentamiseen kuin chat-bottien rakenteluun. Tämä on luontevaa, koska raja-aita chatin ja liidibotin välillä on usein aika matala.

Aivan perinteinen saas-palvelu giosg ei tosin ole. Hinnasto ei ole julkinen, vaan edellyttää neuvottelua myyntihenkilöiden kanssa. Tuotteen historia on myös vahvasti kiinni erilaisissa pop-up-ratkaisuissa, jotka eivät integroidu aina kovin saumattomasti asiakkaiden sivustoihin, vaan ovat usein turhankin erottuvia ja irrallisia. Tuote onkin ehkä parhaimmillaan sivustoilla, joissa pyritäänkin olemaan aika myyntihenkisiä ja aktiivisia, kuten esimerkiksi autokaupassa.

Toinen suosittu ja kotimainen liidiratkaisu on Leadoo, joka on myös noin 6 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä bottialusta. Täten palvelu ei ole enää aivan startup, mutta miinusmerkkinen tulos kertoo myös siitä, että tähtäin on vieläkin korkeammalla.

Yrityksen tarjoama bottiratkaisu onkin harvinaisen monipuolinen ja nokkela. Verrattuna esimerkiksi giosgin pop-up-lähtöiseen malliin, ovat Leadoon botit yleensä paljon rauhallisempia ja muistuttavat enemmän tuoteneuvojia tai asiakaspalvelijoita, kuin aktiivisia myyntitykkejä. Leadoon botit myös upotetaan lähes poikkeuksetta asiakkaan sivustolle sivujen sisälle, eräänlaisina sisältöelementteinä. Botit voidaan myös muokata varsin monipuolisesti asiakkaan visuaaliseen ilmeeseen ja värimaailmaan, eikä niistä usein edes huomaa, että kyse on Leadoon boteista.

Asiakkaan näkökulmasta kyse on usein vain tavallista älykkäämmistä lomakkeista tai jonkinlaisesta dialogisesta käyttöliittymästä, joka auttaa löytämään sivustolta oikean kohdan tai ottamaan yhteyttä sopivaan asiantuntijaan. Leadoolla on myös varsin toimiva ilmainen versio, jolla voi aloittaa käytön.

North Patrolin suunnitteluprojekteissakin on käytetty Leadoota jopa eräänlaisena prototyyppityökaluna, kun on mietitty millainen voisi olla ihanteellinen myyntiavustaja asiakkaan verkkosivustolla.

Askem jatkaa tämän kategorian korkeata kotimaisuusastetta. Aiemmin React & Share -tuotteena tunnettu työkalu on ollut suosittu etenkin erilaisten tietosivustojen parissa. Tuotteen ytimessä on palautteen pyytäminen mahdollisimman matalan kynnyksen käyttöliittymällä, yleensä jonkinlaisilla helpoilla valintanappuloilla. Leadoon tapaan, myös Askem upotetaan tyypillisesti sisältösivujen sisälle, ja tuote voidaan brändätä asiakkaan sivuston näköiseksi.

Jostain syystä Askemia on myös käytetty melko paljon markkinoinnin verkkopalveluissa, joissa se usein on kuitenkin toiminut jopa konversion hidasteena, kun käyttäjät ovat keskittyneet palautteen antamiseen, eivätkä ostoprosessissa etenemiseen.

Askemin hyödyt tulevat kuitenkin eniten esille palautekanavana, ja tällöin se toimii parhaiten palveluissa, joissa laadukkaan tiedon tuottaminen on palvelun ytimessä – kuten julkishallinnossa tai mediatalojen palveluissa.

Askem ehkä luokitellaan vielä jossain määrin startupiksi, mutta liikevaihtoa on kuitenkin noin miljoona euroa vuodessa, joka on tällaiselle lisätyökalulle varsin hyvin. Askemin ratkaisun hintataso onkin ollut varsin korkea alusta saakka, ja edelleen halvin taso on useamman satasen kuukaudessa. Tämä voi tuntua paljolta, mutta moni iso sivusto on myös kokenut saaneensa Askemista konkreettista hyötyä palvelun kehitykseen.

Zendesk Chat on Zendeskin chat-ratkaisu. Zendesk on asiakaspalveluun erikoistunut alusta, jonka ytimessä on CRM-ratkaisu ja asiakaspalvelun tikettijärjestelmä. Lisäksi Zendesk tarjoaa hyvin monipuolisen asiakaspalvelun ratkaisun, jonka yhtenä osana on chat-käyttöliittymä, joka voidaan sijoittaa esimerkiksi verkkosivustolle. Tyypillisesti Zendesk kilpailee esimerkiksi Salesforcen, Genesyksen, Oraclen ja Microsoftin ratkaisujen kanssa. Zendeskin ratkaisut ovat kuitenkin suunnattu näitä mainittuja enemmän pienille ja keskisuurille yrityksille, ja useimmat Zendeskin ratkaisut ovat myös otettavissa käyttöön melko nopeasti saas-palveluina.

Zendeskin liikevaihto on yli miljardin tällä hetkellä, joten se on iso toimija markkinassa, mutta selvästi pienempi kuin tyypilliset kilpailijansa. Ajoittain Zendesk kilpailee myös Hubspotin kanssa, koska vaikka Zendeskin painopiste on enemmän asiakaspalvelussa, on sen tuotetarjooma hyvin samankaltainen käytännössä.

Rocket.Chat on tällä listalla varsin poikkeava ratkaisu, koska sen ytimessä on avoimen lähdekoodin chat-alusta. Suomessakin Rocket.Chattia käytetään etenkin turvallisuusorganisaatioissa ja valtionhallinnossa, jossa halutaan pitää keskustelut täysin omassa hallinnassa, tai esimerkiksi halutaan tallentaa keskustelut pitkältä ajalta. Tämän Slack/Teams-vaihtoehtoroolin lisäksi Rocket.Chat on monen sovelluksen sisäänrakennettuna chat-ratkaisuna, koska Rocket.Chat voidaan brändätä ja upottaa osaksi mitä tahansa sovellusta tai mobiiliaplikaatiota.

Täten Rocket.Chat ei ehkä ole markkinointitiimien ensimmäinen valinta, kun mietitään vuorovaikutusratkaisua asiakkaiden kanssa, mutta mitä enemmän chattiin halutaan integroitua omista järjestelmistä, sitä kiinnostavammaksi Rocket.Chat yleensä nousee.

Ratkaisun taustalla on nykyisin myös kaupallinen yritys, joka mahdollistaa ratkaisun hankinnan myös saas-palveluna.

North Patrolin asiakkailla on käytössä Rocket.Chattia monissa eri tarkoituksissa. Tuotteen hinnoittelu on myös usein varsin kilpailukykyinen, etenkin jos täytyy palvella potentiaalisesti hyvin isoja yleisöjä.

Muita tunnistettuja ratkaisuja:

 • Tawk.to on sivustolle asennettava chat-ratkaisu, jonka saa käyttöönsä hyvin edullisesti. Jos sietää yhtiön logoa, tavallisesta chatista ei tarvitse maksaa mitään. Tämä edullinen hintataso lienee syy sen kohtuulliseen suosioon, koska tawk.to:n datakeskukset esimerkiksi sijaitsevat pelkästään USA:ssa.
 • Myös Hubspotin osana on chat-ratkaisu nykyisin, joka voidaan ottaa käyttöön verkkosivustolla. Tämä chat-ratkaisu on käytössä etenkin yrityksillä, jotka nojaavat Hubspottiin vahvasti. Hubspotin chattia käytetään yleensä myynnin tukena sivustolla. Jos sivustolla on taas paljon asiakaspalvelua, on tyypillisempi ratkaisu esimerkiksi Zendesk.
 • Salesforce Live Agent on Salesforcen chat-ratkaisu, jota ollaan tosin ajamassa alas ja korvaamassa uudemmalla tuotteella.
 • Questback on norjalainen kyselyihin erikoistunut järjestelmä. Questback ei ole mitenkään erityisen tunnettu verkkosivustojen kehittämiseen liittyvistä toiminnoista, mutta monet isot yritykset käyttävät Questbackkia monenlaiseen palautteen keräämiseen asiakkailtaan, ja tällöin on luontevaa, että sama työkalu on käytössä myös verkkosivustolla asioivien asiakkaiden palautteen keräämiseen.
 • Trustmary on kotimainen verkkokauppojen ja yritysten asiakaspalautteen keräämiseen ja hallintaan keskittynyt työkalu. Yhtiön liikevaihto on noin 500 000 euroa. Yhtiö tunnettiin aiemmin Kokemuksia.fi-brändillä, mutta on viime vuodet toiminut Trustmaryna Suomessa ja ulkomailla. Työkalu auttaa asiakaspalautteen keräämisessä ja palautteiden esittämisessä yritysten omilla sivustoilla Trustmaryn widgetin avulla.
 • Ninchat on kotimainen chat-ratkaisu, jonka Terveystalo osti vuonna 2022. Ninchatin teknologia pyörittää nykyisin Terveystalon chat-ratkaisuja verkossa ja mobiilisovelluksessa. Yhtiö ei markkinoi palveluita enää aktiivisesti ulkopuolisille.

Yhteenveto digitaalisen markkinoinnin työkalujen markkinasta

 • Tehokas digitaalisen markkinoinnin ratkaisu muodostuu lähes aina useasta eri komponentista ja järjestelmästä. Olennaista on, että työkalut toimivat hyvin yhteen. Nykyisin etenkin saas-palveluina tarjottavissa ratkaisuissa on hyvät rajapinnat, joka mahdollistaa eri työkalujen laadukkaan yhteistoiminnan.
 • Markkinointipainotteisten verkkosivustojen uudistuksissa on yhä tyypillisempää miettiä myös asiakastietojen hallintaa, markkinoinnin automaatiota ja sivustolla käytettäviä liidien hankinnan tukityökaluja. Esimerkiksi North Patrolin konseptisuunnittelutyössä markkinoinnin verkkopalveluille arvioidaan aina kolmansien osapuolien työvälineiden käyttömahdollisuuksia ja esimerkiksi markkinoinnin automaation integraatiota sivuston kanssa.
 • Joskus digitaalisen markkinoinnin kehittäminen voi lähteä myös esimerkiksi uutiskirjeiden ja markkinoinnin automaation ratkaisuista, jolloin ensin konseptoidaan nämä osa-alueet ja vasta tämän jälkeen konseptoidaan yrityksen verkkosivusto toimimaan mahdollisimman hyvin yhteistyössä valittujen asiakasviestinnän ryhmityksien ja teemojen mukaan.
 • Viime vuosina saas-ratkaisujen hinnat ovat nousseet tasaisesti, ja etenkin isojen asiakasryhmien hallinta on joissakin työkaluissa varsin arvokasta. Tämä on saanut osan asiakkaista myös miettimään enemmän avoimen lähdekoodin ratkaisuja sekä malleja, joissa ei makseta erikseen jokaisesta kontaktista. Asiakkaiden kannattaa edelleen olla tarkkana hinnoittelumallien kanssa, koska on yhä enemmän esimerkkejä, joissa saas-palvelut ovat esimerkiksi yrityskaupan jälkeen nostaneet hintojaan merkittävästi. Esimerkiksi North Patrol suosittelee asiakkailleen usein yhdistelmäratkaisuja, joissa ei sitouduta yhteen teknologiaan tai työkaluun liian tiiviisti, jotta säilytetään ketteryys työkaluvalinnoissa ja pienennetään saas-ratkaisujen hintariskiä.

Suomestakin löytyy yllättävän monia, varsin vahvoja digitaalisen markkinoinnin täsmäratkaisuja, jotka ovat onnistuneet myös lyömään läpi kansainvälisesti tai ovat kansainvälisen läpimurron kynnyksellä (esim. Nosto, Leadoo, Frosmo, Askem, Custobar, Leadfeeder, giosg, Trustmary).


Me North Patrolissa uskomme siihen, että tehokkaan digitaalisen markkinoinnin sydän on yrityksen oma verkkosivusto ja sen kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivat markkinointityökalut. Uskomme, että uudistusta tai jatkokehitystä suunnitellessa on tärkeätä arvioida niin oman palvelun konseptia kuin digitaalisen markkinoinnin työkaluja ja keinoja. Kun oman sivuston konseptillinen ydin on kirkas ja työkalut tukevat valittua tehtävää, syntyy vauhtipyöriä jotka toimivat ja tuottavat tulosta vuosien ajan!

Lue lisää North Patrolin suunnittelupalveluista markkinoinnin verkkopalveluille.


PS. Tästä katsauksesta varmasti puuttuu monia työkaluja ja järjestelmiä, joita käytetään kyllä digitaalisessa markkinoinnissa Suomessa laajasti, mutta joita eivät käytetyt analyysipalvelut tunnistaneet. Toinen merkittävä syy jonkun työkalun puuttumiseen listalta on yleensä se, että järjestelmät eivät asenna mitään näkyviä tunnusmerkkejä osaksi verkkopalveluita.

Esimerkiksi Mailchimp on maailman ylivoimaisesti suosituin uutiskirjetyökalu, ja hyvin todennäköisesti on eniten käytetty työkalu myös Suomessa. Mailchimp on kuitenkin ollut varsin hidas markkinoinnin automaation työkalujen kehityksessä, eikä ole esimerkiksi rakentanut integraatioita julkaisujärjestelmiin kovin aktiivisesti. Tämän seurauksena Mailchimp on yleensä käytössä vain taustatyökaluna, joka ei integroidu mitenkään verkkosivustoihin tai verkkokauppoihin, vaan ainoastaan lähettää uutiskirjeitä. North Patrolin kokemusten perusteella Mailchimppiä on vaikea suositella yrityksille enää nykyisin, vaikka tarpeet olisivat suppeat, koska Mailchimpin kehitysvauhti on ollut varsin hidasta jo vuosia, eikä ole oletettavissa, että uusi omistaja myöskään kiihdyttää työkalun kehitystä (Mailchimp myytiin Intuit-yhtiölle 12 miljardin dollarin hintaan vuonna 2021).

Muita Suomessa suosittuja uutiskirjetyökaluja ovat esimerkiksi kotimainen LianaMailer (ent. Postiviidakko) ja ruotsalainen Apsis. Näidenkin työkalujen käyttö laajemmin markkinoinnin automaatiossa tai yhteistyössä oman sivuston kanssa on kohtuullisen harvinaista, vaikka työkaluissa onkin kyvykkyyksiä näihin alueisiin.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Markkinoinnin verkkopalvelut

Autamme innostavien markkinointiviestinnällisten digipalvelujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme oikean sisältöstrategian ja digimarkkinoinnin keinot, joilla voit edistää brändiäsi, kerätä liidejä, ohjata vakuuttaville asiakaspoluille sekä innostaa yhteydenottoihin, tilauksiin ja sitoutuneeseen asiakkuuteen.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun