SaaS-hakumoottorit ja -ratkaisut Suomessa

Sivustojen sisäiset hakutoiminnallisuudet toteutetaan nykyään yhä useammin varsinaisista verkkosivustoista irrallisina erillispalveluina ns. SaaS-mallin (Software as a Service) mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pilvipalvelussa pyörivä hakuagentti lukee säännöllisesti sivustoa internetin yli ja muodostaa hakuindeksin sivujen sisältöjen ja kuvailutietojen perusteella. Varsinaiseen sivustoon tarvitsee tällöin lisätä minimissään vain hakukenttä ja hakutulosten esittämiseen tarvittava käyttöliittymä.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Osana viime vuonna tekemäämme, 2500 merkittävää kotimaista sivustoa kattavaa Webin teknologiat -datakatsaustamme selvitimme myös, mitä SaaS-pohjaisia hakukoneratkaisuja sivustoilla on käytetty. Tässä jutussa pohditaan SaaS-hakuratkaisujen osuutta Suomessa ja vähän myös muualla maailmassa sekä sitä, mihin tällainen ratkaisu sopii ja mihin ei.

Saas-mallin hyödyt ja rajoitteet

Lähdetään liikkeelle plussista ja miinuksista. Mitkä ovat SaaS-pohjaisen hakuratkaisun suurimmat hyödyt?

 • Käyttöönotto (lähes) suoraan paketista. Sisällönhallintajärjestelmien omat hakuratkaisut eivät useinkaan ole kovin hyviä loppukäyttäjän näkökulmasta. Esimerkiksi maailman yleisimpään julkaisujärjestelmään WordPressiin ei sisälly kummoistakaan hakuratkaisua, vaan haku toteutetaan lähes poikkeuksetta jollakin lisäosalla. Rajapintalähtöisiin järjestelmiin (esim. Contentful) ei tyypillisesti sisälly tätäkään vähää. Valmis SaaS-hakupalvelu sen sijaan on liitettävissä hyvin helposti sivustolle kuin sivustolle, riippumatta siitä, mikä tai mitkä järjestelmät sisällönhallinnasta huolehtivat.
 • Hyvä käytettävyys ja näyttävä ulkoasu. Valmisratkaisuissa käytettävyys ja käyttöliittymät ovat tyypillisesti viimeisen päälle hiottuja. Hakukentät osaavat ehdottaa eniten käytettyjä hakusanoja ja hakutulokset esitetään selkeästi ja relevanssin mukaan järjestettynä. Hakutuloksissa saatetaan myös näyttää jo esikatselukuvaa tulossivulta valintaa helpottamaan.
 • Hyvät työkalut painotusten ym. säätämiseen. Haun virittely ja testaaminen voi toisinaan olla hyvin työlästä ja aikaa vievää. Ainakin pidempään markkinoilla olleet valmisratkaisut helpottavat työtaakkaa tarjoamalla hyvät käyttöliittymät haun hienosäätöön. Säätövara vaihtelee toki tuotteen mukaan, mutta hyvin yleistä on, että painotusten, synonyymisanastojen ja erilaisten hakusääntöjen tekeminen onnistuu helppokäyttöisten käyttöliittymien kautta, ilman hakumoottorin kaikki tekniset kommervenkit tuntevaa koodaria.
 • Tuki usean sivuston kokonaisuuksille. SaaS-pohjaisen hakupalvelun kannalta ei ole merkitystä sillä, lisätäänkö indeksiin sisältöjä yhdeltä vai useammalta sivustolta. Etenkin, jos sivustokokonaisuus on toteutettu useilla eri teknologioilla, mutta haun pitäisi silti kattaa nämä kaikki, SaaS-pohjainen haku on useimmiten se toimivin ratkaisu.

No entäpä mitkä ovat SaaS-mallin haasteet ja rajoitteet?

 • Hankalasti ennustettava hinnoittelu. SaaS-hakuratkaisujen hinnoittelumallit vaihtelevat, mutta hyvin yleistä on, että ne pohjautuvat indeksoitavien sisältösivujen ja/tai tehtyjen hakujen määrään. Lähtöhinnat eivät useinkaan ole kovin kummoisia – puhutaan dollarista tai korkeintaan muutamasta tuhatta hakupyyntöä kohden. Mutta lopullisia hintoja ei aina ole helppo ennustaa, etenkään laajemmilla ja paljon käytetyillä sivustoilla. Hinnoittelu voi myös muuttua sivuston elinkaaren aikana, eli ennustettavuus ei senkään takia ole aina kovin hyvä.
 • Rajallinen muokattavuus. Kaikki SaaS-hakuratkaisut sisältävät ainakin jonkinlaisen ylläpitäjän käyttöliittymän, jonka avulla on mahdollista määritellä tarkemmin esim. mitä sivuja indeksoidaan, mitä luokittelutietoja kerätään, miten hakutulokset esitetään ja/tai miten tuloksia pitäisi painottaa. Mutta toisinaan säätövara on melko pieni. Jos esimerkiksi valmistuotteen malli hakutulosten esittämiseen ei sovikaan sellaisenaan, asialle ei välttämättä ole paljonkaan tehtävissä. Muokattavuuden osalta alustoissa on paljon vaihtelua, joten ratkaisun valinnassa kannattaa olla tarkkana.
 • Saavutettavuus. Saavutettavuusasia liittyy oikeastaan edelliseen kohtaan, eli räätälöitävyyteen, mutta nostan sen silti tähän vielä erikseen. SaaS-ratkaisuissa hakutulokset nimittäin upotetaan useimmiten varsinaiseen sivustoon JavaScriptin avulla. JavaScript itsessään ei välttämättä vielä muodosta estettä saavutettavuudelle, mutta riippuu täysin tuotteesta, miten hyvin tai huonosti se toteuttaa saavutettavuuden kriteeristöt. Tämä on myös hyvä huomioida jo hyvissä ajoin tuotetta valittaessa.

Top 3 ratkaisut Suomessa

Algolia

Algolia on 2012 Ranskassa perustettu, sittemmin pääkonttorinsa San Franciscon Piilaaksoon siirtänyt hakupalveluntarjoaja. Henkilökuntaa on yli 800, ja toiminta ja palvelut on hajautettu yli 70 datakeskukseen ympäri maapalloa. Algolia on vuosien varrella kerännyt kymmeniä miljoonia ulkoista rahoitusta eri rahoitusryhmiltä, ja vuonna 2021 sen arvoksi kerrottiin 2,25 miljardia dollaria. Algolia itse kertoo, että heidän hakupalvelullaan tehdään 1,5 miljardia hakua vuosittain – kuusi kertaa enemmän kuin esim. Microsoftin Bingillä.

BuiltWithin mukaan Algolia on käytössä maailmanlaajuisesti yli 550 000 sivustolla ja Suomessakin n. 2 000 sivustolla. Datakatsauksemme aineistossa Algolia esiintyi hakumoottorina 2,1 % osuudella lähinnä verkkokaupoissa, esimerkiksi sivustoilla pentik.com (Shopify) ja fiksuruoka.fi (MyCashFlow). Algolia on suunniteltu alusta alkaen suorituskyky edellä, joten se onkin vahvoilla erityisesti laajojen, käyttäjämääriltään suurten ja suorituskykykriittisten sivustojen hakumoottorina.

Klevu

Klevu on kotimainen, vuonna 2013 perustettu yritys, jolla on toimipisteet Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Intiassa. Sen liikevaihto on viime vuosina ollut tasaisessa kasvussa ollen vuonna 2021 6,8 miljoonaa. Liiketulos on kuitenkin ollut tappiollista (-1,7 M€ vuonna 2021), mikä on toki tyypillistäkin vahvasti tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen satsaavissa yrityksissä. Myös Klevu on kerännyt useita miljoonia ulkoista rahoitusta kasvun tueksi.

Klevu on BuiltWithin mukaan otettu käyttöön maailmanlaajuisesti n. 3 500 sivustolla ja reilulla sadalla sivustolla Suomessa. Selvityksessämme sen prosenttiosuus oli 1,2 %, eli Algoliaan verrattuna puhutaan jo huomattavasti vähäisemmästä osuudesta. Myös Klevu näkyi selvityksessämme etupäässä verkkokauppojen hakuratkaisuna, esimerkiksi sivustoilla marimekko.com (Magento) ja vallila.fi (Shopify). Klevu onkin suunnattu eritoten verkkokauppa-alustojen kylkeen laitettavaksi, esimerkiksi Shopifyhyn ja Magentoon löytyy valmiit Klevu-lisäosat. Sen käyttöönotto onnistuu hyvin helposti, toisinaan jopa organisaation oman ecommerce managerin toimesta.

AddSearch

AddSearch on toinen kotimainen SaaS-hakupalvelun tuotteistanut yritys. Se on myös perustettu vuonna 2013, toimii nykyään maailmanlaajuisesti ja on kerännyt kasvunsa tueksi ulkoista rahoitusta mm. Tekesiltä ja yksityisiltä sijoitusyhtiöiltä. Vuoden 2021 liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa. Liiketulos on vaihdellut nollan molemmin puolin ollen vuonna 2021 lievästi pakkasen puolella (- 56 000 €).

BuiltWith kertoo, että aktiivisia AddSearchillä maustettuja sivustoja on maailmalla reilut 2 000 ja Suomessakin 142. Selvityksessämme sen prosenttiosuus oli 1,1 %, eli aivan Klevun kintereillä. AddSearch on käytössä hyvin erilaisilla välineillä rakennettujen sivustojen yhteydessä, mikä kertoo ainakin sen käyttöönoton helppoudesta erilaisille alustoille. AddSearch on käytössä esimerkiksi sivustoilla vaasansahko.fi (WordPress), pauliggroup.com (Drupal), grano.fi (HubSpot).

Muut huomionarvoiset SaaS-hakupalvelut

Edellä mainittujen lisäksi itsenäisenä SaaS-palveluna hakua tarjoavat myös esimerkiksi Optimizely (Optimizely Search & Navigation) ja kotimainen Valu Digital (Valu Search).

BuiltWithin mukaan Optimizelyn hakupalvelua käyttää reilut 5 700 sivustoa maailmanlaajuisesti ja Suomessakin 245 sivustoa. Se tuli selvityksessämmekin esiin 1,9 % osuudella. Optimizelyn haku on käytössä esimerkiksi sivustoilla huhtamaki.com (Optimizely) ja fazer.com (Shopify).

Optimizely Search & Navigationista on kuitenkin pakko sanoa, että vaikka sitä onkin mahdollista käyttää millä tahansa sivustolla, käytännössä näin ei useinkaan ole. Sen hankkiminen jollakin muulla kuin Optimizelyllä toteutetun sivuston hakumoottoriksi on todella harvinaista, eikä välttämättä edes kovin järkevää. Valu Search sen sijaan on hyvinkin tutustumisen arvoinen SaaS-hakupalvelu. Se ei tullut esiin selvityksessämme lähinnä siksi, että automaattiset skannerit kuten BuiltWith ei sitä tunnista, mutta Valu kertoo hakukoneen olevan käytössä yli sadalla sivustolla. Suuri osa toki näistäkin on Valun toteuttamia sivustoja, mutta on joukossa paljon muidenkin toteuttamia sivustoja. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston sivuston uef.fi (Drupal) haku on toteutettu sillä.

SaaS-hakupalveluissa ei vielä selkeää voittajaa

Tuloksista on huomattava se, että SaaS-hakuratkaisujen markkina on hyvin hajallaan ja yksittäisen ratkaisun prosenttiosuudet ovat vielä varsin pienet, jopa Top 3 -ratkaisujenkin osalta. Valtaosa hakuratkaisuista perustuu edelleen varsin perinteisiin hakukonetoteutuksiin, ja näissä on käytössä hyvin kirjava joukko erilaisia avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Suomessa North Patrolin kilpailutuksissa eniten tulee vastaan erilaisia Lucene-pohjaisia raskaamman sarjan hakuratkaisuja, kuten ElasticSearch ja Solr. Näiden lisäksi WordPress-digitoimistot suosittelevat usein erilaisia WordPressille tehtyjä hakuratkaisuja, kuten RediSearch ja Relevanssi.

SaaS-ratkaisuilla on kuitenkin omia erityispiirteitään, joihin kannattaa perehtyä. Esimerkiksi AddSearch ja Algolia ovat olleet suosittuja ratkaisuja viime vuosina erityisesti sellaisissa asiakkuuksissa, jotka johtavat omaa digipalveluaan melko itsenäisesti. Näiden avulla usein saadaan parempia hakukäyttöliittymiä kuin itse koodattavilla ratkaisuilla, tai ainakin pienemmällä alkuinvestoinnilla.

Hakuratkaisun valinta kannattaa tehdä harkiten

Hakuratkaisun valinta onkin yksi keskeisistä teknologiavalinnoista, joka kannattaa yleensä tehdä jo suunnitteluvaiheessa, perustuen palvelun vaatimuksiin. Toimittajien suosituksia kannattaa toki aina kuunnella, mutta totta puhuen, he eivät välttämättä ole aina täysin puolueettomia suosittelemaan sitä asiakkaalle parhaiten sopivaa ratkaisua. Toimittajilla on yleensä hyvä käytännön kokemus ratkaisuista, joilla ovat ennekin tehneet asioita (ja joilla syntyy heille hyvää liiketoimintaa). Mutta jos hakukoneeseen pitää panostaa erityisesti, muitakin vaihtoehtoja kannattaa kartoittaa. Ja sopiva ratkaisu voi löytyä myös SaaS-periaatteella toimivasta palvelusta. Ne voivat tarjota hyvinkin kustannustehokkaan tavan nostaa oman sivuston toimivuutta uudelle tasolle.

Kysy lisää! Kiinnostaako oman hakuratkaisun kehittäminen? » Ota yhteyttä North Patroliin

Lue lisää aiheesta


Teknologiavalinta on vuosikymmenen investointi

Teknologiaratkaisuissa ei kannata tehdä valintojaan kuumimpien trendien mukaan, vaan soveltuvuuden, skaalautuvuuden, ylläpitokokemuksen, yhteensopivuuden ja elinkaarikustannuksien ehdoilla. North Patrol auttaa näkemään teknologiavaihtoehtojen plussat ja miinukset puolueettomasti, konkreettisesti ja kaukonäköisesti.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Kimmo Parkkinen

FM Kimmo Parkkinen on määrittely-, suunnittelu- ja hankintavaiheen asiantuntija. Kimmo konsultoi asiakkaita tietojärjestelmien teknologia- ja toimittajavalinnoissa, toiminnallisten vaatimusten määrittelyssä sekä teknisessä suunnittelussa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. teknisesti haastavien tietojärjestelmien suunnittelu, dokumentointi ja mallintaminen.

Kimmolla on yli 25 vuoden kokemus tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden kehittämisestä. Aikaisemmassa työhistoriassaan Kimmo on työskennellyt mm. puolueettomana konsulttina sekä verkkopalveluja toimittavan yrityksen ohjelmistoarkkitehtina, tuotantopäällikkönä ja ohjelmistosuunnittelijoiden lähimpänä esimiehenä.

Tietosivustot

Autamme laajojen tietosivustojen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Muotoilemme konseptin, tietorakenteet, käyttökokemuksen ja toiminnot hyötypalveluksi, jota on miellyttävä käyttää, helppoa ylläpitää ja kustannustehokasta kehittää koko elinkaarensa ajan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun