Datakatsaus: Verkkopalvelujen alustat Suomessa 2024

Päivitimme North Patrolissa analyysimme suomalaisten verkkopalveluiden teknologioista. Analysoimme 2500 eri organisaation verkkopalvelut, ja mukana on kattava otos suuryrityksiä, verkkokauppoja, julkishallinnon organisaatioita sekä järjestöjä. Tämänvuotisen selvityksen ensimmäisessä tulosartikkelissa keskitytään organisaatioiden pääsivustojen alustoihin.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Sami Kalanen

13.5.2024

Sami Kalanen

Teknologioiden kirjo on laaja, mutta WordPress dominoi markkinaa

80 % analysoiduista verkkopalveluista perustui jonkin sisällönhallintajärjestelmän käyttöön ja 9 % perustui johonkin verkkokauppatuotteeseen. Ratkaisumallien kirjo on suuri, sillä 2500 sivustolta tunnistettiin peräti 135 eri alustatuotetta. Noin 3 % verkkopalveluista oli täysin räätälöityjä ratkaisuja. Toteutustapaa ei tunnistettu n. 8 prosentissa sivustoja.

Avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä WordPress on selvästi eniten käytetty alusta (45,3 %), ja toinen open source -ohjelmisto Drupal (8,1%) on edelleen toiseksi eniten käytetty alusta. Näiden perässä markkinaosuuksista kilpailee pitkä liuta kaupallisia tuotteita, kuten Optimizely (3,9%), Liferay (2,9%), Adobe Commerce (2,8%) ja Contentful (2,2%).

Kaavio verkkopalvelualustojen osuuksista.

1. WordPress 45,3 %

WordPress on suosittu avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä (CMS), jota käytetään laajasti verkkosivustojen ja blogien luomiseen. Sen suosion taustalla ovat edullisuus, helppokäyttöisyys sekä laaja toimittajakenttä ja kehittäjäyhteisö.

WordPress kattaa lähes puolet (45,3%) kaikista selvityksessä analysoiduista verkkopalveluista. Vuonna 2020 sen osuus oli 34 %, joten sen markkinaosuus on noussut viimeisen neljän vuoden aikana yli 10 prosenttiyksikköä. WordPressiä käytetään laajasti niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin organisaatioissa, ja sitä on alettu käyttää myös aiempaa suurempien sivustojen alustana.

WordPress on WooCommerce -laajennuksen ansiosta suosittu alusta myös verkkokaupoissa, mutta jos sen osuutta tarkastellaan pelkästään verkkokauppojen osalta, sen markkinaosuus on pienempi, noin 23%.

2. Drupal 8,1 %

Drupal on toinen suosittu avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä. Se on tunnettu monipuolisista ja joustavista ominaisuuksistaan. Se soveltuu erityisesti laajoihin ja monimutkaisiin verkkosivustoihin, joissa tarvitaan hienojakoista käyttäjähallintaa ja muokattavia sisältötyyppejä.

Drupalin markkinaosuus on laskenut 9,8 %:sta (2020) nykyiseen 8,1 %:iin (2024). Vaikka osuus on hieman pienentynyt, on Drupal säilyttänyt asemansa erityisesti suurissa, monimutkaisissa verkkopalveluissa. Drupal on suosittu erityisesti suurten organisaatioiden, kuten suurten kaupunkien ja yliopistojen verkkopalveluiden alustana.

3. Optimizely 3,9 %

Optimizely (ent. Episerver) on kaupallinen sisällönhallintajärjestelmä ja digitaalisen asiakaskokemuksenhallinnan alusta (DXP, Digital Experience Platform). Optimizely tarjoaa laajan valikoiman työkaluja verkkosivustojen ja digitaalisen asiakaskokemuksen hallintaan. Optimizely on suosittu erityisesti suurten, kansainvälisesti toimivien yritysten keskuudessa.

Optimizelyn osuus on laskenut hieman, vuoden 2020 5,3 %:sta nykyiseen 3,9 %:iin. Tämä lasku selittynee pitkälti Optimizelyn pilviversion nousseilla hinnoilla, minkä vuoksi osa asiakkaista on etsinyt kustannustehokkaampaa alustaratkaisua.

4. Liferay 2,9 %

Liferay on portaali- ja sisällönhallintajärjestelmä, joka on Suomessa ollut erityisen suosittu julkishallinnon organisaatioissa. Liferayn vahvuutena on mm. kyvykkyys monimutkaisiin asiointiratkaisuihin, mutta näitä ominaisuuksia käytetään suomalaisilla Liferay-sivustoilla melko rajallisesti.

Liferayn markkinaosuus on vähentynyt viime vuosina, 3,9 %:sta (2020) nykyiseen 2,9 %:iin (2024). Valtorin YJA-alustan ansiosta se on kuitenkin säilyttänyt vahvan asemansa valtionhallinnon organisaatioissa.

5. Adobe Commerce 2,8 %

Adobe Commerce (ent. Magento) on laaja ja monipuolinen verkkokauppa-alusta, joka tarjoaa monipuoliset ominaisuudet erityisesti suurille ja monimutkaisille verkkokaupoille. Se sopii hyvin sekä B2B- että B2C-kaupparatkaisuihin.

Adobe Commercen osuus on pysynyt suhteellisen vakaana viime vuosina, ollen noin 2,8 %:n tasolla. Sen suosio on erityisen vahvaa suurten verkkokauppojen parissa. Jos aineistoa tarkastellaan pelkästään verkkokauppojen osalta, on Adobe Commercen osuus 15 %.

6. Contentful 2,2 %

Contentful on Suomessa yleisimmin käytetty rajapintalähtöinen sisällönhallintajärjestelmä, jossa sisältö toimitetaan käyttäjille API-rajapintojen kautta. Tämä alusta on suosittu erityisesti ohjelmistokehittäjien keskuudessa, ja se on suunniteltu tukemaan täysin räätälöityjä käyttöliittymäratkaisuja.

Contentfulin käyttö Suomessa on kasvanut merkittävästi. Vuonna 2020 sen osuus oli vain 0,4 % sivustoista, mutta vuonna 2024 se on noussut jo 2,2 %:iin.

7. Adobe Experience Manager 2,2 %

Adobe Experience Manager on kaupallinen DXP- alusta, joka on suunniteltu laajoille, monikielisille verkkosivustoille ja digitaalisen asiakaskokemuksen hallintaan.

Adobe Experience Managerin osuus on kasvanut hieman, 1,4 %:sta (2020) 2,2 %:iin (2024). Suurin osa suomalaisista Adobe Experience Manager -sivustoista on kuitenkin kansainvälisten organisaatioiden suomalaisia tytäryhtiöitä, jotka ovat siirtyneet käyttämään konsernin yhteistä alustaa.

8. Shopify 1,4 %

Shopify on SaaS-pohjainen (Software as a Service) verkkokauppa-alusta, joka tarjoaa helppokäyttöiset työkalut verkkokaupan luomiseen ja hallintaan. Shopify on suosittu erityisesti pienissä ja keskisuurissa kuluttajaverkkokaupoissa sen helpon käyttöönoton, nopean käyttöönottoajan ja skaalautuvuuden ansiosta.

Shopify on kasvattanut markkinaosuuttaan, 0,8 %:sta (2020) nykyiseen 1,4 %:iin (2024). Se on kasvattanut suosiotansa erityisesti kuluttajaverkkokauppojen keskuudessa. Jos aineistoa tarkastellaan pelkästään verkkokauppojen osalta, on Shopifyn osuus 8,2%.

9. Flowvy 1,3 %

Flowvy on osa kotimaisen Confirman ohjelmistoratkaisua, joka yhdistää verkkokaupan, kassajärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän yhdeksi alustaksi. Se on suunniteltu erityisesti pk-yritysten tarpeisiin, tarjoten joustavan tavan hallita eri myyntikanavia yhdeltä alustalta.

Flowvyn osuus katsauksemme verkkopalveluista on pienentynyt hieman, 1,7 %:sta (2020) nykyiseen 1,3 %:iin (2024). Jos aineistoa tarkastellaan pelkästään verkkokauppojen osalta, on Flowvyn osuus 6,6%.

10. Sitecore 1,1 %

Sitecore on kaupallinen digitaalisen asiakaskokemuksen alusta (DXP), joka yhdistää sisällönhallinnan, markkinoinnin ja analytiikan yhteen järjestelmään. Sitecore on suosittu suurten yritysten keskuudessa, jotka vaativat kattavia ominaisuuksia monikielisiin myynti- ja markkinointivetoisiin verkkopalveluihin.

Sitecoren osuus verkkopalveluista on hieman laskenut 1,4 %:sta (2020) nykyiseen 1,1 %:iin (2024).

11. ProcessWire 0,9 %

ProcessWire on avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, joka keskittyy yksinkertaisuuteen ja joustavuuteen. Se tarjoaa ohjelmistokehittäjille tehokkaat työkalut ja rajapinnat mukautettujen verkkosivustojen luomiseen, ja sopii erityisesti projekteihin, joissa vaaditaan räätälöityjä ratkaisuja.

ProcessWiren osuus on hieman noussut, 0,5 %:sta (2020) 0,9 %:iin (2024).

12. HubSpot 0,9 %

HubSpot on SaaS-alusta, joka tarjoaa laajan kirjon työkaluja asiakassuhteiden hallintaan (CRM) ja markkinoinnin automaatioon. HubSpot Content Hub (ent. CMS Hub) on Hubspotin tarjoama sisällönhallintajärjestelmä. Se soveltuu erityisesti pk-yrityksille, jotka arvostavat sisällönhallintaan integroitua markkinoinnin automaatiota ja CRM-toimintoja.

Hubspotin pienehkö osuus selvityksen sivustoista voi selittyä sillä, että selvityksessä olevat yritysorganisaatiot ovat pääosin suuryrityksiä, ja HubSpotin pääkäyttäjäkunta on pääosin pienemmissä B2B-yrityksissä.

13. Liana CMS 0,7 %

Liana CMS (ent. Sivuviidakko) on kotimainen alusta, joka on ollut suosittu erityisesti pk-yritysten ja järjestöjen keskuudessa.

Tuotteen kehittäjä Liana Technologies on kuitenkin keskittynyt kehittämään digitaalisen markkinoinnin työkalujaan ja verkkopalvelujen alustana se on ryhtynyt tarjoamaan WordPress-pohjaisia ratkaisuja. Liana CMS:n laskeva markkinaosuus johtuu siis pitkälti siitä, ettei tuotteella ilmeisesti enää tehdä uusia projekteja. Tuotteen osuus sivustoista oli vuonna 2020 1,4%, kun se 2024 on enää 0,7%.

14. Concrete CMS 0,6 %

Concrete CMS on avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, joka tarjoaa kattavat työkalut verkkosivujen luomiseen ja hallintaan. Concrete CMS:n osuus suomalaisista sivustoista on ollut hitaassa laskussa.

15. Crasman Stage 0,6 %

Crasman Stage on kotimainen julkaisujärjestelmä, joka sisältää myös tuotetiedonhallinnan ominaisuuksia.

Crasman Stagen osuus sivustojen alustana on ollut hienoisessa laskussa, ja tuotteen kehittäjä Crasman on ottanut tarjoomaansa oman tuotteensa rinnalle myös muita alustatuotteita.

16. Joomla 0,6 %

Joomla on avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, jota käytetään erityisesti pienemmissä verkkosivustoissa. Aikanaan hyvin suositun Joomlan markkinaosuus on ollut pitkään laskussa.

17. PrestaShop 0,5 %

PrestaShop on avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, joka sopii erityisesti pk-yrityksille. Prestashopin markkinaosuus osuus on pysynyt viime vuosina melko samana.

18. Muut kotimaiset tuotealustat 2,7 %

16 eri kotimaista tuotealustaa muodostavat yhteensä 2,7 % markkinoista. Tähän joukkoon kuuluvat esimerkiksi verkkokauppa-alustat MyCashflow ja Clover Shop sekä sisällönhallintajärjestelmät Abako Stato, Poutapilvi P4 ja Tietotalo InfoWeb.

Kaikkien kotimaisten alustatuotteiden yhteenlaskettu osuus on laskenut 8,7 prosentista (2020) 5,3 prosenttiin (2024). Tämä lasku kuvastaa tiukkaa kilpailua suuremmilla resursseilla kehitettävien kansainvälisten alustojen kanssa.

19. Muut kansainväliset tuotealustat 10,3 %

Selvityksessä tunnistettiin yhteensä 102 muuta kansainvälistä alustatuotetta, jotka muodostavat yhdessä 10,3 % osuuden. Tähän joukkoon kuuluu hyvin kirjava joukko erilaisia ohjelmistoja, kuten esimerkiksi sisällönhallintajärjestelmät Umbraco, Typo3 ja Sitefinity, Saas-sivustotyökalut Squarespace ja Wix sekä verkkokauppa-alustat ePages, Salesforce Commerce Cloud, SAP Commerce Cloud ja Intershop.

Tietynlainen keskittyminen näkyy myös kansainvälisten tuotteiden osalta siten, että osa pienen markkinaosuuden tuotteista näyttää hiipuvan pois Suomen markkinoilta. Muut kansainväliset tuotteet -ryhmän osuus on pienentynyt 13,4 prosentista (2020) 10,3 prosenttiin (2024).

20. Räätälöity Javascript-ratkaisu 2,6 %

2,6 prosenttia analysoiduista sivustoista oli sellaisia, joille ei voitu tunnistaa mitään tiettyä alustateknologiaa, mutta niiden esityskerros perustui JavaScript-sovelluksiin. Räätälöidyt ratkaisut sopivat parhaiten monimutkaisiin, asiakaskohtaisiin verkkopalveluihin. Täysin räätälöityjen ratkaisujen osuus sivustoista on pysynyt viime vuosina suunnilleen samalla tasolla vuodesta toiseen.

Esityskerroksen räätälöityjen sovellusten suosituin sovelluskehys selvityksessä oli React, joka oli pääasiallisena toteutusteknologiana 1,6% sivustoista. Kaksi muuta yleisintä frameworkiä olivat Vue ja Angular, joiden molempien osuus oli noin 0,5%.

Huom. JavaScriptiä hyödynnetään käytännössä myös kaikilla tuotealustoihin perustuvilla sivustoilla, mutta tässä artikkelissa verkkopalvelut on luokiteltu niiden pääasiallisen alustan mukaan.

Alustamarkkinan trendit

Kaavio alustejen markkinaosuuksien kehityksestä.

Viimeisen neljän vuoden aikana Suomen markkinassa olevat verkkopalvelualustat ovat pysyneet pitkälti samoina, mutta niiden markkinaosuuksissa on tapahtunut myös merkittäviä muutoksia.

WordPressin asema markkinoiden selvästi suosituimpana alustana on vahvistunut. WordPressistä on tullut verkkopalveluiden perustyökalu, jota voidaan laajentaa erilaisilla lisäosilla ja räätälöinneillä. Aiemmasta pienten digitoimistojen työkalusta on tullut osa myös suurempien toimittajien tarjoomaa.

Seuraavaksi suosituimpien alustojen, Drupalin ja Optimizelyn markkinaosuudet ovat olleet hienoisessa laskussa. Tämä voi osaltaan johtua WordPressin suosion kasvusta myös suuremmissa verkkopalveluissa. Optimizelyn noussut hinta on heikentänyt sen kilpailukykyä Suomen markkinoilla, ja se on pitkälti jäämässä ainoastaan suurimpien yritysten alustaksi.

Contentfulin kaltaiset rajapintalähtöiset (headless) sisällönhallintajärjestelmät ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan merkittävästi, kuten Contentfuliin perustuvien sivustojen monikertaistuminen osoittaa. Tämä kuvastaa kasvanutta kiinnostusta joustaviin, kehittäjille suunnattuihin sisällönhallintaratkaisuihin.

Täysin räätälöityjen verkkopalveluiden määrä ei ole kasvanut, mutta räätälöintiä tehdään paljon sekä tuotealustojen päälle että niiden rinnalle toteuttavissa erillisissä sovelluksissa. Composable-arkkitehtuurin mukaiset ratkaisut yhdistelevät entistä sujuvammin valmiita tuotekomponentteja ja räätälöityjä sovelluksia. Erityisesti esityskerroksen JavaScript-koodin määrä on vuosien mittaan kasvanut merkittävästi.

Laajoista kaupallisista sisällönhallinta-alustoista eniten markkinaosuuttaan on kasvattanut Adobe Experience Manager, mikä kuvaa sen suosion kasvua erityisesti kansainvälisten konsernien yhteisissä sisällönhallintaratkaisuissa. Suomessa Adobella toteutetaan kuitenkin edelleen hyvin vähän projekteja. Suomalaisten tytäryhtiöiden siirtyminen kansainvälisen konsernin yhteiselle alustalle näkyy aineistossa trendinä myös muiden järeiden DXP-alustojen, kuten Optimizelyn ja Sitecoren kohdalla.

Shopifyn markkinaosuus on katsauksessa lähes kaksinkertaistunut, mikä heijastaa SaaS-palveluna toteutettujen verkkokauppojen kasvavaa suosiota ja kuluttajaverkkokauppojen lisääntynyttä määrää. Shopifyn asiakkaissa lienee myös jonkin verran asiakkaita, jotka siirtyvät pois pienistä kotimaisista verkkokauppatuotteista.

Kotimaisten tuotealustojen yhteinen markkinaosuus on neljässä vuodessa laskenut 8,7 %:sta 5,3 %:iin. Tämä trendi kuvastaa kasvavaa kilpailua kansainvälisten alustojen kanssa, etenkin WordPressin ja Shopifyn kaltaisten kustannustehokkaiden ratkaisujen vuoksi.

Moni suomalainen ohjelmistoyritys on hiljalleen luopunut omista alustoistaan ja siirtynyt käyttämään projekteissaan laajemmin käytettyjä tuotteita. Sisällönhallintajärjestelmien kohdalla tämä siirtymä on jo varsin pitkällä. Verkkokauppajärjestelmien kohdalla siirtymä on ollut hitaampaa, mutta suunta on samanlainen. Jos tarjolla on vahvoja kansainvälisiä tuotteita, valitsee yhä useampi asiakas laajemmin käytetyn alustan kotimaisen alustan sijasta.

North Patrol auttaa asiakkaitaan arkkitehtuurin suunnittelussa, vaihtoehtoisten toteutusmallien tunnistamisessa ja sopivimpien teknologioiden valinnassa. Pyrimme työssämme valitsemaan ratkaisuja, jotka vastaavat vaatimuksiin, ovat kestäviä ja kustannustehokkaita. Tutustu palveluihimme teknologiaratkaisuiden tueksi.

Kuinka selvitys tehtiin?

Katsaukseen valittiin mukaan 2500 eri organisaation verkkopalvelut. Otoksessa on yksityiseltä sektorilta mukana Suomen suurimmat yritykset, verkkokaupat ja medioiden sivustot. Julkiselta sektorilta otoksessa ovat mukana valtion virastot, kunnat ja yliopistot ja muut suurimmat oppilaitokset. Mukana oli myös laaja otos järjestöjen verkkopalveluita.

Otoksessa olleet organisaatio jakautuivat seuraaviin kategorioihin:

Kaavio selvityksen otoksesta organisaatiotyypeittäin.

Teknologioiden analysoinnissa hyödynnettiin kaupallista BuiltWith-palvelun maksullista rajapintaa, jonka tarjoama analyysi kohdistettiin otoksen kaikkiin sivustoihin. Tämän lisäksi tarkkuutta täydennettiin muiden teknologiatutkien analyyseillä sekä North Patrolin asiantuntijoiden tekemällä manuaalisella analysointityöllä.

Tätä artikkelia varten käytiin läpi kunkin organisaation tai brändin pääsivustot, tavoitteena tunnistaa näiden käyttämät pääteknologiat. Pääperiaate oli ottaa vain yksi sivusto per organisaatio. Tämän artikkelin analyysi verkkopalveluiden alustoista ei siis ulottunut organisaatioiden aladomainien käyttämiin teknologioihin.

Teknologia-analyysin muita tuloksia tullaan käsittelemään myöhemmissä datakatsauksissa.

Selvityksen tehnyt North Patrol Oy on IT-toimittajista ja teknologioista riippumaton asiantuntijayhtiö, joka auttaa asiakkaita suunnittelemaan tietojärjestelmiä ja kilpailuttamaan toteutuskumppaneita. Selvitys on North Patrolin itsensä rahoittama ja toteuttama.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Sami Kalanen

DI Sami Kalanen on hankesuunnittelun, vaatimusmäärittelyjen ja kilpailutuksien asiantuntija. Sami konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita projektien kilpailuttamisessa ja toimittajan työn valvonnassa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. laajat, teknisesti haastavat verkkopalveluprojektit sekä julkishallinnon kilpailutukset.

Sami on työskennellyt verkkopalveluprojektien parissa 90-luvun puolivälistä lähtien. Aiemmassa työhistoriassaan Sami on toiminut mm. suuressa teollisuuskonsernissa verkkopalveluiden tilaajana, johtotehtävissä verkkopalveluja toimittavissa yrityksissä, puolueettoman konsultointitoimiston toimitusjohtajana ja partnerina sekä teleoperaattorin tuotepäällikkönä.

Tietosivustot

Autamme laajojen tietosivustojen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Muotoilemme konseptin, tietorakenteet, käyttökokemuksen ja toiminnot hyötypalveluksi, jota on miellyttävä käyttää, helppoa ylläpitää ja kustannustehokasta kehittää koko elinkaarensa ajan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun