Raportti: Digitaaliset asiointipalvelut Suomen suurimmissa kaupungeissa

Sähköisen asioinnin merkitys kuntien palvelutarjonnan näkökulmasta kasvaa jatkuvasti. Koronavirusepidemia on osaltaan kiihdyttänyt tarvetta palvella kuntalaisia mahdollisimman kattavasti sähköisiä palvelukanavia hyödyntäen.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Kuinka kuntien digitaaliset asiointipalvelut sitten vastaavat kuntalaisten muuttuneisiin asiointitarpeisiin? Selvitimme kuntien digitaalisen asioinnin nykytilaa analysoimalla Suomen 30 suurimman kaupungin verkkopalveluita. Selvityksen tulokset yhteenkokoava raportti on ladattavissa ilmaiseksi pdf-muodossa.

Raportin havaintoja

 • Yli 70% kaupunkien asiointipalveluista digitaalisia.
 • Sähköinen asiointi mahdollistettu kattavimmin liikunnan ja vapaa-ajan toimialalla.
 • Työ ja yrittäminen -toimialalla digitaalinen asiointi selkeästi rajoitetuimmin saatavilla.
 • Yksityisten yritysten asiointiratkaisut hallitsevat sähköisiä palveluita. Raportissa katsaus käytetyimpiin ratkaisuihin.
 • Toimivan asiointipalvelun edellytyksenä on mm. tiedon löydettävyys sekä palveluiden saavutettavuus ja käytettävyys.
 • Asiointiratkaisuja pohdittaessa kannattaa tutustua myös muiden kuntien ratkaisuihin, pohtia kuntayhteistyömahdollisuuksia ja pitää katse vahvasti myös tulevaisuuden tarpeissa.

Katsauksessa käytiin läpi Suomen 30 asukasluvultaan suurimman kaupungin verkkosivustot ja analysoitiin käyttäjille tarjolla olevia asiointipalveluita, niiden monipuolisuutta ja sähköisen asioinnin mahdollistamiseksi käytettyjä teknisiä ratkaisuja. Lisäksi arvioitiin sitä, millainen asioinnin rooli yleisesti kullakin kaupunkisivustolla on ja kuinka käyttäjiä ohjataan erilaisiin asiointikanaviin. Selvitys toteutettiin North Patrolin toimesta alkuvuodesta 2021.

Kuva: Selvityksessä on mukana Suomen 30 suurimman kaupungin julkiset verkkopalvelut.

Keskityimme kartoituksessa valittuihin kaikille kuntaorganisaatioille yhteisiin palveluihin, jotka jakautuvat seitsemään eri pääteemaan. Analysoimme kunkin valitun palvelun osalta sen, millaisia asiointikanavia, -keinoja ja -järjestelmiä palveluiden käyttäjille on verkkopalvelun kautta tarjolla ja kuinka käyttäjiä ohjataan verkkopalveluissa näiden palveluiden käyttöön. Pohdimme lisäksi kaupunkien verkkopalveluiden sähköistä asiointia muun muassa käyttökokemuksen näkökulmasta.

Kuva: Selvityksessä tutkittiin yllä listattuihin palveluihin liittyviä asiointikanavia ja ratkaisuja kaupunkien verkkopalveluissa.

Enemmistö palveluista jo sähköisissä kanavissa

Ohjaukset tarjolla oleviin sähköisen asioinnin palveluihin löytyvät yleensä kaupunkien verkkopalveluissa aiheeseen liittyvien sisältöjen yhteydestä. Sisältökohtaisten ohjausten lisäksi monessa verkkopalvelussa tarjolla olevat asiointipalvelut kootaan yhteen erilliselle ”Asiointi” -koontisivulle. Useimmissa tapauksissa kuitenkin käyttäjä ohjataan julkisesta verkkopalvelusta linkkien kautta ulkoisiin kirjautumisen takana oleviin asiointipalveluihin. Kaikilla kaupungeilla on useita eri asiointipalveluita ja yleisesti niissä vaaditaan palvelukohtainen tunnistautuminen.

Selvitykseen valittujen esimerkkipalveluiden osalta suurimmassa osassa asiointi oli mahdollista digitaalisissa kanavissa joko kaupungin verkkopalvelussa tai siihen linkitetyissä ulkoisissa palveluissa. Sähköisen asioinnin ulkopuolelle jää kuitenkin monia palveluita, joiden osalta käyttäjä ohjataan asioimaan puhelimitse, sähköpostitse tai paikan päällä kaupungin palvelupisteissä. Asiointia voidaan myös tukea esimerkiksi tarjoamalla dynaamisia tai staattisia tulostettavia lomakkeita, joita voidaan hyödyntää asioinnin tukena.

Mahdollisuus digitaaliseen asiointiin vaihtelee suuresti eri toimialojen palveluita vertailtaessa. Joukossa on toimialoja, kuten liikunta ja vapaa-aika, joilla on käytössä hyvinkin vakiintuneita ja laajasti käytettyjä asiointiratkaisuja. Toisaalta selvityksessä tunnistettiin toimialoja, kuten työ ja yrittäminen, joilla digitaalisten asiointikanavien hyödyntäminen on vielä vähäistä ja käytetyt ratkaisut eroavat suuresti kuntien kesken.

Lue lisää: Asiointipalvelut ja extranetit – North Patrolin palvelut

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Noora Linnermo

KTM Noora Linnermo on verkkopalvelustrategioiden ja palvelukonseptien asiantuntija. Noora konsultoi asiakkaita verkkopalveluiden konseptoinnissa, hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelyssä.

Nooralla on vuosien kokemus erilaisten verkkopalveluhankkeiden johtamisesta ja hän osaa auttaa hankkeiden suunnittelussa huomioiden sekä organisaation, loppukäyttäjien että ylläpitäjien tarpeet. Noora osaa tukea verkkopalvelun koko organisaatiolle tuomien hyötyjen tunnistamisessa, hankkeen vaiheistuksessa ja tavoitteiden asetannassa.

Aiemmin työurallaan Noora on osallistunut verkkopalveluprojekteihin sekä tilaajan, toimittajan että konsultoivan asiantuntijan rooleissa. Projekteissaan hän on vastannut mm. tarvekartoituksista, toiminnallisista sekä teknisistä määrityksistä, käyttäjätestauksista ja käyttöönotoista sekä koulutuksista. Hän on toiminut myös teknisenä tuotepäällikkönä sekä järjestelmä- ja kehityspäällikkönä osallistuen organisaation IT-ratkaisuiden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja kehitykseen.

Kunnat

North Patrol auttaa suunnittelemaan, määrittelemään ja kilpailuttamaan kuntien verkkosivustoja, asiointipalveluita, intranettejä, verkkokauppoja ja räätälöityjä ratkaisuja.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun