Datakatsaus: Suurista suurimmat verkkokauppiaat Suomessa – Top 50

Julkaistuamme datakatsauksen Suomen suurimpien yritysten verkkokauppa-alustoista, heräsi kysymyksiä siitä, muuttuvatko tulokset, jos otanta supistetaan kattamaan vain suurista suurimmat yritykset. Ja muuttuivathan ne! Suodatimme keräämäämme dataa valitsemalla tähän analyysiin vain 50 suurinta verkkokauppaa käyvää yritystä. Kisa kärjessä muuttui tasaisemmaksi ja yksi mitalisijakin vaihtui.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

2.9.2019

Heikki Toivo

Kärkikolmikon yhteenlaskettu markkinaosuus nousi aiemmasta 40 prosentista 52 prosenttiin. Muut-luokkaan kuuluvien eksoottisempien ratkaisujen osuus väheni 31 prosentista 20 prosenttiin, joka vaikutti kärkikolmikon markkinaosuuden kasvuun eniten.

Kolmen kärki

Kärkisija säilyi Magentolla. Sen markkinaosuus oli 22 prosenttia, eli yksi prosenttiyksikkö pienempi kuin aiemmassa aineistossa. Merkillepantavaa on, että vain kaksi Magentoa käyttävää verkkokauppaa tekee B2B-kauppaa.

Toisella sijalla pysyi räätälöidyt ratkaisut tuplaamalla markkinaosuutensa 18 prosenttiin. Tästä ryhmästä kaksi kolmasosaa kävi sekä B2B että B2C -kauppaa verkkokaupoillaan.

Kolmannelle sijalle nousee SAP Hybris 12 prosentin markkinaosuudella, joka on kolminkertainen aiempaan suurempaan otantaan verrattuna. SAP Hybriksen käyttäjistä kolmannes kävi sekä B2B että B2C -kauppaa.

Pistesijat

Ensimmäiselle pistesijalle neljänneksi nousee IBM WebSphere 8 prosentin markkinaosuudella aiemmasta 3 prosentista ja seitsemänneltä sijalta. Toisen pistesijan ottavat rinta rinnan Episerver, Intershop, Crasman Stage, ePages ja Shopify. Niillä kaikilla on 4 prosentin markkinaosuus. Loput alustat kuuluvatkin joukkoon Muut.

Yllätykset

Suurin yllätys on, että WordPress (ml. WooCommerce) tipahtaa aiemmalta kolmannelta sijalta kokonaan pois listoilta. Toinen hieman yllättävä huomio on verkkokauppahotellien käytön merkittävä väheneminen liikevaihdon kasvaessa. Joskaan niiden käyttö ei lopu kokonaan tässäkään ryhmässä.

Päätelmä

Kaiken kaikkiaan käytössä olevien järjestelmien kirjo on suuri myös suurimpien kauppojen joukossa. Tässä sarjassa sopivan järjestelmän valinta vaatii vankkaa ammattitaitoa ja kykyä punnita myös tulevaisuuden vaatimuksia. Taustajärjestelmien merkitys kasvaa isojen toimijoiden verkkoliiketoiminnassa – varsinkin B2B-verkkokaupassa. Tarvitaan taipuisampia ratkaisuja. Usein jopa niin taipuisia, että ne pitää räätälöidä alusta lähtien.

Näin selvitys tehtiin

Käytimme selvityksen pohjana 17.6.2019 julkaistun verkkokauppaselvityksemme aineistoa, josta valitsimme tähän analyysiin vain 50 liikevaihdoltaan suurinta verkkokauppaa käyvää yritystä. Mukana olevien yritysten liikevaihtojen keskiarvo oli 1,18 miljardia euroa. Pienin liikevaihto, jolla tutkimusaineistoon pääsi, oli 161 miljoonaa euroa.

Pienemmän otannan vuoksi, päätimme, että yksi Y-tunnus voi ilmetä aineistossa vain yhden kerran. Isoilla yrityksillä kun voi olla useita isoja verkkokauppoja. Joissain tapauksissa yhdellä yrityksellä oli käytössä kahta eri alustaa. Silloin valinta kohdistui tunnetuimpaan verkkokauppaan tai siihen alustaan, joita oli käytössä lukumääräisesti kyseisellä yrityksellä eniten. Alusta jäi tunnistamatta tästä joukosta neljästä prosentista verkkokauppoja.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Verkkokaupat

Autamme verkkokaupan suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme tavoitteisiisi oikeat strategiat, kanavat ja teknologiat - olit sitten uudistamassa tai jatkokehittämässä, voimme auttaa sinua.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun