Web-analytiikka – työkalut ja järjestelmät Suomessa

Osana Webin teknologiat -selvitystä skannasimme alkuvuodesta 2500 kotimaista merkittävää sivustoa myös analytiikkatyökalujen osalta. Tulokset eivät yllättäneet aivan valtavasti, Google Analytics on varsin hallitseva työkalu Suomessa, mutta koska vastaavaa selvitystä ei ole tehty koskaan aiemmin, oli tuloksissa myös muutamia yllätyksiä.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Ehkä yllättävintä oli jopa se, että Google Analyticsin osuus jäi vain hieman yli 70 prosenttiin, koska ajoittain alalla puhutaan kyseisestä työkalusta aivan kuin se olisi kiinni kaikilla sivustoilla. Näin on tosin voinut ollakin aiemmin, koska viimeisen parin vuoden aikana etenkin moni julkishallinnon sivusto on luopunut Google Analyticsista. Viime syksynä julkaistu Traficomin uusi evästeohjeistus sai tämän muutoksen vain kiihtymään, kun analytiikasta tuli Suomessakin selvästi luvanvaraista. Tämä on varmasti jo vaikuttanut näihin tuloksiin jonkin verran.

Google Analyticsin osuuden voi ennakoida myös olevan laskussa muista syistä johtuen. Google on juuri hiljattain ilmoittanut ajavansa nykyisen version alas vuonna 2023. Täten moni asiakas tulee vaihtamaan työkalua vuoden sisällä, koska Google Analyticsin uusi versio (versio 4) on varsin toisenlainen työkalu. Google Analyticsin ympärillä käytävästä kuohunnasta on Vierityspalkki-blogin tuoreessa artikkelissa laajemmin pohdintaa. Joka tapauksessa, Google Analyticsin markkina-asema on vielä tällä hetkellä erittäin vahva, mutta ensi vuonna tilanne voi olla toisenlainen.

Ainakaan toistaiseksi Google ei tarjoa datan sijaintiin eurooppalaista vaihtoehtoa, joten käytännössä Google Analytics tallentaa datansa pääosin USA:han, ja toki amerikkalaisena yhtiönä noudattaa myös USA:n lainsäädäntöä.

Siirtymä Google Analyticsin uuteen nelosversioon ei myöskään ole vielä erityisen pitkällä. Google Analyticsin nelosversion esiintyvyys oli vain noin 10 prosenttia siitä määrästä, mitä Google Analyticsin vanha versio (Universal Analytics).

Hotjar (16,8 %) on eurooppalainen täsmäase visuaalisempaan analytiikkaan

Selvityksessä toiseksi tullut Hotjar on Maltalta lähtöisin oleva pitkän linjan analytiikkatyökalu, joka on tunnettu lämpökartoistaan (ns. heat maps), joiden avulla voi nähdä mitä alueita käyttäjät klikkailevat ja katselevat sivustoilla. Tyypillisesti Hotjaria käytetään pistemäisesti, esimerkiksi ennen isompia uudistuksia, mutta tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että varsin moni pitää sitä sivustolla myös jatkuvasti.

Hotjaria ei yleensä pidetä perinteisenä web-analytiikkatyökaluna lainkaan, joten useimmiten Hotjar on täydentävä työkalu, joka antaa hieman enemmän laadullista tietoa sivuston käytöstä. Tässäkin selvityksessä Hotjar oli usein läsnä sivustoilla, joilla oli myös kiinni jokin toinen analytiikkatyökalu, kuten Google Analytics.

Hotjarin käyttäjistä suurin osa on jonkinlaisia verkkokauppoja tai myyntikanavia, koska näiden omistajat yleensä haluavat varsin tarkkaa tietoa siitä, miten kävijät liikkuvat sivustolla, ja kuinka heitä voisi kannustaa enemmän kohti ostamista. Hotjarin käyttäjissä on tosin myös kohtuullisesti järjestöjä ja julkishallintoa, etenkin isompia sivustoja, joita saatetaan myös kehittää varsin aktiivisesti.

Hotjar on saas-palvelu, jonka data tallentuu oletuksena Irlantiin, joten sen suosiota ei myöskään jarruta amerikkalaisuus ja tietosuojahaasteet. Nykyinen Hotjarin omistaja, Contentsquare on myös eurooppalainen yhtiö, pääpaikkana Pariisi.

Matomo (3,7 %) on eurooppalainen vaihtoehto Google Analyticsille

Matomo saa selvityksessä 3,7 prosentin osuuden, jota voi samanaikaisesti pitää suurena ja pienenä prosenttina. Suurena sen voi ajatella siksi, että kyse on varsin uudesta pelurista, eikä analytiikkatyökaluja vaihdeta kovin usein. Täten katsauksen kolmannelle sijalle nousu on tapahtunut hyvin nopeasti, todennäköisesti juuri Google Analyticsin tietosuojaongelmien seurauksena. Yllättävän pienenä prosenttina sitä ehkä voi pitää siksi, että osuuden olisi voinut kuvitella olevan isompikin, kun huomioi, että Matomo on saanut osakseen erittäin paljon julkisuutta juuri tietosuojaa paremmin kunnioittavana vaihtoehtona Google Analyticsille.

Matomon käyttäjäkunta on pääasiassa julkishallinnon organisaatioita, jotka ovat vaihtaneet Google Analyticsin Matomoon.

Matomon ohjelmiston voi saada käyttöönsä kahdella eri tavalla. Ensimmäinen, ja varmasti yleisempi tapa, on ottaa se käyttöön saas-ratkaisuna, jonka hinnat alkavat 19 eurosta kuukaudessa. Tällöin ohjelmisto ja data sijaitsevat aina Euroopan sisällä, käytännössä Frankfurtissa.

Toinen tapa on ladata ja pystyttää oma Matomo-ympäristö hyödyntäen avoimena lähdekoodina julkaistua Matomo-ohjelmistoa. Tämä on kuitenkin varsin työläs reitti, josta syntyy myös merkittäviä kustannuksia asennuksen ja tarvittavan palvelinkapasiteetin muodossa. Tämä täysin omassa hallinnassa oleva vaihtoehto lienee lähinnä vaihtoehto muutamille isoille julkishallinnon organisaatioille, jotka haluavat ehdottomasti pitää datan omassa hallinnassaan. Suomessa esimerkiksi Verohallinto ajaa Matomosta tällaista versiota vero.fi-sivustollaan.

Matomon saas-version hinnatkin tosin nousevat melko nopeasti, jos sivustolla on paljon liikennettä. Jo puolen miljoonan sivulatauksen kuukausitasolla Matomon hinta nousee hieman yli 100 euroon, mutta toisaalta vastineeksi saa modernin ohjelmiston, eikä itse tarvitse huolehtia analytiikkaohjelmistojen keräämien valtavien datamäärien tallentamisesta.

Yleensä Matomon saas-version hinta on kotimaisille asiakkaille alle tuhat euroa vuodessa tai korkeintaan muutamia tuhansia euroja.

Snoobi (3,1 %) porskuttaa sitkeästi edelleen

Snoobi on alunperin suomalainen yhtiö, jolla oli jossain vaiheessa aika isokin markkinaosuus analytiikan saralla Suomessa, mutta Google Analyticsin ilmaisuus murensi Snoobinkin markkinaosuutta. Vuonna 2012 Snoobi myytiin Fonectalle, joka myi Snoobin edelleen vuonna 2019 alankomaalaiselle yhtiölle. Snoobi palvelee kuitenkin edelleen pääasiallisesti kotimaista asiakaskuntaa ja palvelimet sijaitsevat Suomessa.

Tässä katsauksessa Snoobin asiakaskuntaa on erityisesti valtionhallinto ja monenlaiset julkishallinnon yksiköt. Esimerkiksi monet ministeriöt käyttävät Snoobia. Tosin käyttäjäjoukko on hyvin kirjava otos, mukana on paljon myös järjestöjä ja yrityksiä.

Valtionhallinnon vahva osuus perustunee todennäköisesti Valtorin tekemään laajaan kilpailutukseen vuonna 2019, jossa Snoobi valittiin yhdeksi valtionhallinnon web-analytiikkaratkaisuksi, jonka valtion yksiköt voivat ostaa ilman kilpailutusta suoraan Valtorilta.

Valtori tosin on brändännyt nämä palvelut ”Vana”-nimellä, mutta yksinkertaisempi näistä perustuu käytännössä Snoobiin. Monipuolisempi taas Piwik Pro -työkaluun.

Snoobin laaja käyttäjäkirjo taas perustunee pääosin historiallisiin syihin. Monella on voinut olla Snoobi käytössä todella pitkään, ja Snoobin tuottamiin varsin helppolukuisiin raportteihin on vuosien varrella totuttu.

Erittäin moni Snoobin käyttäjä tosin ajaa myös Google Analyticsia sivustollaan, joten Snoobia ei ainakaan aiemmin ole nähty välttämättä Google Analyticsin vaihtoehtona, vaan enemmänkin hieman helpommin ymmärrettävänä lisätyökaluna. Tämä sama todellisuus tosin pätee käytännössä lähes kaikkiin tämän listan työkaluihin.

Snoobin hinnat alkavat noin tuhannesta eurosta vuositasolla ja nousevat aina useisiin tuhansiin euroihin vuodessa.

Chartbeat (2,3 %) auttaa mediataloja ymmärtämään reaaliaikaista liikennettä

Amerikkalainen Chartbeat on mediatalojen käyttämä täsmätyökalu, joka on aina ollut erikoistunut juuri reaaliaikaisen liikenteen analysointiin. Chartbeatin avulla voi siis seurata mitä sivustolla tapahtuu juuri nyt, ja mikä sisältö on milloinkin suosittua. Chartbeat on tarkoitettu juurikin mediataloille, ja Suomessakin sen käyttäjät ovat käytännössä pelkästään uutismedioiden sivustoja.

Kapeasta erikoistumisesta johtuen Chartbeatin hinnoittelu on jonkin verran korkeampi kuin monilla muilla tämän listan työkaluilla. Tyypillisesti Chartbeatista maksettaneen vähintään useita satoja euroja kuukaudessa, ja usein jopa tuhansia euroja kuukaudessa.

Monella kotimaisella mediatalolla lienee konsernitasoiset sopimukset Chartbeatin käytöstä, joka selittää työkalun löytymistä myös monien pienten paikallismedioiden sivustoilta.

Adobe Analytics (1,6 %) on erittäin isojen kansainvälisten konsernien suosima työkalu

Adobe Analytics on raskaan sarjan analytiikkatyökalu, jota käyttävät etenkin isot mediatalot, Suomessakin. Toinen selkeä käyttäjäryhmä ovat erittäin kansainväliset brändit, kuten autovalmistajat, jotka haluavat mitata yhdellä työkalulla koko globaalia sivustokokonaisuuttaan.

Adobe Analytics tunnettiin taannoin nimellä Omniture, mutta on nykyisin osa Adoben markkinointikokonaisuutta. Adobe Analyticsin vahvuuksia ovat aina olleet isojen sivustojen liikenteen analysointikyvyt ja hyvin asiakaskohtaisten raporttien rakentaminen. Hinnoittelu on hyvin asiakaskohtaista, kuten Adoben tuotteilla muutenkin, mutta käytännössä hinnat alkavat joistakin sadoista euroista kuukaudessa, nousten helposti myös tuhansiin euroihin. Suomalaisia asiakkaita Adobe Analyticsilla ei ole kovin monia, useimmat käyttäjät Suomessa ovat osa jotain kansainvälistä konsernia. Kotimaisia käyttäjiä ovat lähinnä muutamat isot metsäyhtiöt, eräs suuri hissiyhtiö ja isot matkailualan toimijat.

Adobe Analytics pysynee myös jatkossa vain suurimpien organisaatioiden ratkaisuna, koska käytännössä pelkästään sen pystyttäminen vaatii huomattavaa teknistä osaamista, ja käytännössä sitä käyttävät lähinnä organisaatiot, joilla on omia web-analyytikoita.

Snowplow (1,0 %) on kehitysalusta omille analytiikkaratkaisuille

Snowplow on Lontoossa toimiva analytiikkayhtiö, jonka päätuotteen alla oleva analytiikkamoottori on julkaistu myös avoimena lähdekoodina. Tuotteen keskeinen idea on tarjota mahdollisuus tallentaa data siihen ympäristöön, mihin asiakas haluaa. Datan keräämisessä Snowplow on myös monipuolisempi kuin perinteiset web-analytiikkatyökalut, koska se osaa tallentaa dataa myös muista lähteistä, esimerkiksi sovelluksista, tai melkein mistä tahansa lähteistä.

Käytännössä Snowplow on eräänlainen yhdistelmä tuoteanalytiikkaa ja web-analytiikkaa. Tuote on tarkoitettu varsin teknisesti kehittyneille organisaatioille, joilla on käytännössä omaa ohjelmistokehityskykyä virittää tuote mittaamaan juuri niitä asioita, mitä organisaatio haluaa mitata.

Snowplow on ehkä enemmänkin eräänlainen analytiikka-alusta, jonka päälle voi rakentaa omia mittaustyökaluja. Tämä näkyy myös Snowplow:n käyttäjäorganisaatioissa, jotka ovat hyvin heterogeeninen joukko. Onkin todennäköistä, että Snowplow on käytössä joidenkin harvinaisempien analytiikka- ja mittaustyökalujen teknologiana, ja siksi käyttäjäjoukkokin on hyvin kirjava. Jotkut julkaisujärjestelmät tai erikoistuneemmat julkaisutuotteet ovat hyödyntäneet Snowplow:ta myös omien analytiikkanäkymiensä toteutuksessa, joten siksikin Snowplow löytyy hyvin monenlaisilta sivustoilta.

Yhteenveto: Analytiikkamarkkina on murroksessa

Google Analyticsin hyväksyttävyys eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön mukaan on ilman muuta se isoin elefantti huoneessa. Ja kuten Tivikin omassa artikkelissaan toteaa, vielä ei ole oikein selvää näkemystä siihen, mikä lopulliseksi tuomioksi tulee.

Monet asiakkaat pohtivat tosin työkalun vaihtoa myös Google Analyticsin uusien versioiden julkaisun seurauksena. Google Analytics on tarjonnut sen ”perusanalytiikan” vuosien ajan suurimmalle osalle tämän maan sivustoista, mutta nyt lienee edessä aikakausi, jossa analytiikkaratkaisujen kirjo laajenee taas merkittävästi.

Todennäköisesti Google Analytics säilyttää edelleen kärkipaikkansa, ainakin ilman yllättäviä linjauksia viranomaisilta. Voi kuitenkin ennustaa Google Analyticsin markkinaosuuden kapenevan. Kaikki vanhan version käyttäjät eivät tule siirtymään uuteen nelosversioon. Osa vaihtaa Matomoon, Snoobiin tai jopa Adobe Analyticsiin. Todennäköisesti myös monia muita ratkaisuja tullaan näkemään Suomen markkinassa. Uusiakin ratkaisuja kun tuntuu tulevan markkinoille lähes joka kuukausi juuri nyt.

Googlelle oman markkinaosuuden pienentyminen ei ole mikään ongelma. Ehkä jopa päinvastoin, koska mediajulkisuus Google Analyticsin ympärillä ei ole ollut Googlen näkökulmasta positiivista näkyvyyttä. Googlen näkökulmasta ei ole myöskään mitään erityistä hyötyä siitä, että joku iso virasto tai ministeriö käyttää Google Analyticsia. Viranomaiskäyttäjistä, jotka eivät ole isoja mainonnan ostajia, lienee Googlelle enemmän mainehaittaa kuin on hyötyä.

Kovin dramaattinen ei Google Analyticsin markkinaosuuden putoaminen kuitenkaan liene. Suuri osa yrityksistä esimerkiksi todennäköisesti jatkaa Google Analyticsin käyttöä, koska on tottunut työkaluun, ja mikäli tietosuojasta tulisi ongelma, koskettaisi sama ongelma todella monia muitakin yritysten käyttämiä työkaluja.

Täsmäratkaisujen markkina tulee varmasti myös pysymään. Mediatalot käyttävät Chartbeatia ja moni verkkokauppias arvostaa Hotjarin visuaalisempaa otetta käyttäjien toiminnan seurantaan.

Analytiikkatyökalujen alueella on myös paljon päällekkäiskäyttöä, moni iso mediatalo tai verkkokauppa lataa käyttäjilleen 50-100 kpl erilaisia jäljittimiä, ja mukana voi olla lukuisia erilaisia analytiikkaratkaisuja. EU:n ajaman tiukemman tietosuojalainsäädännön myötä tämä jäljittimien runsaslukuinen käyttö voi jossain määrin vähentyä. Samoin sivustojen kiinnittäessä huomiota sivujen latausnopeuksiin, päädytään yleensä vähentämään jäljittimien määrää, koska nämä ovat merkittävä sivustojen hitautta aiheuttava asia. Nämä kaikki ovat kuitenkin melko hitaita muutostrendejä. Todennäköistä on, että ensi vuonna tulokset ovat pitkälti samansuuntaisia.

Kenties isoin muutos voi syntyä juurikin Google Analyticsin kohdalla, ja suunta lienee kohti pienempää markkinaosuutta.


Selvityksen toteutuksesta: Analytiikkaratkaisujen skannaus on tehty osana Webin teknologiat -selvitystä. Teknologiana on käytetty Builtwithin maksullista skanneria, jonka data perustuu sivustojen automaattiseen skannaukseen sekä käyttäjien asentamiin Builtwith-lisäosiin.

Lisäosasta johtuen, Builtwithin data kattaa myös tilanteita, joissa käyttäjät ovat hyväksyneet evästeiden käytön. Näin ei kuitenkaan ole välttämättä aina tapahtunut, joten on mahdollista, että Builtwith ei pysty skannaamaan tai tunnistamaan kaikkien sivustojen hyödyntämiä analytiikkaratkaisuja. Tämä voi vaikuttaa tässä selvityksessä esitettyihin lukemiin, todellisuudessa kaikkien analytiikkatyökalujen osuudet voivat olla jonkin verran isompia, koska automaattiskanneri ei pysty hyväksymään evästeitä.


Teknologiavalinta on vuosikymmenen investointi

Teknologiaratkaisuissa ei kannata tehdä valintojaan kuumimpien trendien mukaan, vaan soveltuvuuden, skaalautuvuuden, ylläpitokokemuksen, yhteensopivuuden ja elinkaarikustannuksien ehdoilla. North Patrol auttaa näkemään teknologiavaihtoehtojen plussat ja miinukset puolueettomasti, konkreettisesti ja kaukonäköisesti.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Markkinoinnin verkkopalvelut

Autamme innostavien markkinointiviestinnällisten digipalvelujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme oikean sisältöstrategian ja digimarkkinoinnin keinot, joilla voit edistää brändiäsi, kerätä liidejä, ohjata vakuuttaville asiakaspoluille sekä innostaa yhteydenottoihin, tilauksiin ja sitoutuneeseen asiakkuuteen.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun