North Patrol Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin tiedot

Rekisterin nimi

North Patrol Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä

North Patrol Oy
Fabianinkatu 31 C, 4. kerros
00100 Helsinki
Y-tunnus: 2493483-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Kalanen
050 307 4044
sami.kalanen@northpatrol.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja yhteydenpitoon asiakkaisiin, myynti- ja markkinointityöhön, yhteydenottojen käsittelyyn, uutiskirjeiden ja blogien tilausten hallintaan sekä projektien yhteystietojen tallentamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää North Patrol Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten asiakasorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmäorganisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja. Henkilöstä voidaan tallentaa henkilön nimi, titteli, organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), olennainen yhteydenpitohistoria, markkinointiin liittyvät merkinnät (esim. uutiskirjeen tilaus) sekä osallistuminen projekteihin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään mm. sähköpostitse, www-lomakkeilla, puhelimitse, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö tai organisaatio ilmoittaa tietojaan. Rekisteritietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi myös muista lähteistä (WWW-sivut, tarjouspyynnöt, tarjoukset, viranomaisten rekisterit ym.).

Tietojen käsittely

Tietoja käsitellään North Patrolissa sisäisesti, eikä tietoja luovuteta North Patrol Oy:n ulkopuolelle muille kuin tietoteknisille palveluntarjoajille.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valitsemille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käytetyt palveluntarjoajat voivat käsitellä tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että palveluntarjoajat ovat sitoutuneet eurooppalaisten tietojen tietoturvalliseen käsittelyyn Yhdysvalloissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterin varmuuskopiointi ja tekninen suojaus tieto- ym. murtoja varten on annettu ammattimaisten palveluntarjoajien tehtäväksi.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Kaikki rekisterinpitäjän työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja.

Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä tiedon korjaaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tiedon poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

North Patrol Oy:n verkkosivustolla ei käytetä evästeitä, joilla käyttäjän tietoja kerättäisiin tilastointi- tai markkinointitarkoitukseen.

Selosteen tarkoitus

Tämä on henkilötietolain (523/1999: 10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016: 12 ja 13 artikla) mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 21.8.2023.

 

Tämä on North Patrol

Meitä on kymmenen konsulttia, olemme kokeneita suunnittelijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Olemme vuosittain suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50:a erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmää. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea (9,5/10), ja monia asiakkaitamme olemme auttaneet jo useiden erilaisten digipalveluiden uudistamisessa.

Lue lisää yrityksestämme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Erikoistumme suunnitteluun

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta, emme lisenssejä

    Moni ohjelmistotalo suosittelee asiakkailleen ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä ei ole näin. Meiltä ei voi ostaa toteutusprojektia, meillä ei ole kumppanuuksia teknologiatoimittajien kanssa. Meidän näkökulma markkinaan on laaja-alainen, kuten asiakkaillakin on syytä olla. Tavoitteena on aina löytää parhaiten sopiva ratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen koodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Olemme realistinen ja kaukonäköinen

    Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Meille tärkeätä on ratkaisujen toteutettavuus, hyvien kumppaneiden olemassaolo ja kustannusten ennustettavuus.

Siirry takaisin sivun alkuun