North Patrol Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin tiedot

Rekisterin nimi

North Patrol Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä

North Patrol Oy Fabianinkatu 31 C, 4. kerros 00100 Helsinki Y-tunnus: 2493483-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Kalanen 050 307 4044 sami.kalanen@northpatrol.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja yhteydenpitoon asiakkaisiin, myynti- ja markkinointityöhön, yhteydenottojen käsittelyyn, uutiskirjeiden ja blogien tilausten hallintaan sekä projektien yhteystietojen tallentamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää North Patrol Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten asiakasorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmäorganisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja. Henkilöstä voidaan tallentaa henkilön nimi, titteli, organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), olennainen yhteydenpitohistoria, markkinointiin liittyvät merkinnät (esim. uutiskirjeen tilaus) sekä osallistuminen projekteihin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään mm. sähköpostitse, www-lomakkeilla, puhelimitse, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö tai organisaatio ilmoittaa tietojaan. Rekisteritietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi myös muista lähteistä (WWW-sivut, tarjouspyynnöt, tarjoukset, viranomaisten rekisterit ym.).

Tietojen käsittely

Tietoja käsitellään North Patrolissa sisäisesti, eikä tietoja luovuteta North Patrol Oy:n ulkopuolelle muille kuin tietoteknisille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valitsemille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytetyt palveluntarjoajat voivat käsitellä tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että palveluntarjoajat ovat sitoutuneet eurooppalaisten tietojen tietoturvalliseen käsittelyyn Yhdysvalloissa.

Tietojen säilytysajat

Henkilötietoja käsitellään vain niin kauan, kuin North Patrol Oy:llä on lakisääteinen oikeus tai velvollisuus käsitellä henkilötietoja. Henkilötietojen säilytysaika riippuu kyseessä olevan tiedon tyypistä ja sen käyttötarkoituksesta. North Patrol säilyttää henkilötietoja ainakin niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi, kuten esimerkiksi sopimusvelvoitteen täyttämiseksi tai North Patrolin ja asiakkaan välisen sopimussuhteen hallinnoimiseksi.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niihin liittyvän North Patrolin oikeutetun edun voidaan kohtuullisesti katsoa olevan olemassa. Oikeutetun edun olemassaolo määritellään esimerkiksi North Patrolin ja rekisteröidyn välisen yhteydenpidon perusteella. Säilytysaika saattaa myös määräytyä lainsäädännön perusteella. Jos käsittely on perustunut suostumukseen, henkilötiedot poistetaan, kun rekisteröity peruuttaa niiden käsittelyyn antamansa suostumuksen. Arvioimme tallentamiemme tietojen tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme sellaiset tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterin varmuuskopiointi ja tekninen suojaus tieto- ym. murtoja varten on annettu ammattimaisten palveluntarjoajien tehtäväksi. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Kaikki rekisterinpitäjän työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja.

Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä tiedon korjaaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tiedon poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

North Patrol Oy:n verkkosivustolla ei käytetä evästeitä, joilla käyttäjän tietoja kerättäisiin tilastointi- tai markkinointitarkoitukseen.

Selosteen tarkoitus

Tämä on henkilötietolain (523/1999: 10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016: 12 ja 13 artikla) mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 21.3.2024.

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun