Kaupungit panostavat liikunnan ja vapaa-ajan asiointipalveluiden digitalisointiin

Toteutimme alkuvuodesta 2021 selvityksen, jossa analysoimme Suomen suurimpien kaupunkien digitaalisen asioinnin nykytilaa. Mukana selvityksessä oli 30 asukasluvultaan suurinta kaupunkia. Tutkimme millaisia sähköisiä palveluita on tarjolla ja minkälaisia teknisiä ratkaisuja kaupungeissa käytetään digitaalisen asioinnin mahdollistamiseksi.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Kattavimmin sähköisesti asioitavissa olevat yksittäiset palvelut olivat liikuntavuorojen varaaminen, rakennusluvan ja päivähoitopaikan hakeminen, lapsen ilmoittaminen esiopetukseen sekä kartta- ja kirjastopalvelut. Nämä palvelut ovat sähköisesti kuntalaisten käytössä kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Myös terveyskeskuksen ajanvaraus on mahdollista sähköisesti yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Timmi-järjestelmä hallitsee varauksia ja ilmoittautumisia ylivoimaisesti

Toimialoittain tehtynä vertailumme osoittaa, että kaupungeissa on panostettu sähköisen asioinnin ratkaisuihin vahvasti juuri liikunnan ja vapaa-ajan toimialalla. Liikuntapalveluiden varausten ja ilmoittautumisten hallinta ilman sitä tukevia järjestelmiä olisikin kaupunkiorganisaatiossa hyvin työlästä ja aikaa vievää. Tähän tarpeeseen on tarjolla myös hyvin vakiintuneita palveluita, jotka ovat monelle käyttäjälle jo entuudestaan tuttuja ja joiden avulla sähköinen asiointi pystytään mahdollistamaan tehokkaasti ja kaupungin liikuntapalveluiden resursseja säästäen.

Suosituin liikuntapalveluiden asiointiratkaisu on Timmi-järjestelmä, joka on käytössä jopa 24:ssä selvityksen 30 suurimmasta kaupungista. Liikuntapalveluiden ohella myös kirjastopalvelut, kuten lainattavien teosten haku-, varaus- ja lainauspalvelut ovat jo pitkään olleet sähköisen asioinnin piirissä. Tämän selvityksen yleisimmin käytetty kirjastopalveluiden asiointiratkaisu, Finna-järjestelmä, on yhteensä 20 kaupungin käytössä.

Työ ja yrittäminen on sekavin alue digitaalisissa asiointiratkaisuissa

Yleisimmin sähköisen asioinnin ulottumattomiin jääviä yksittäisiä palveluja ovat muun muassa omaishoidon tuen hakeminen ja yritysten lupa-asioihin sekä yritysneuvontaan liittyvät palvelut. Samoin esimerkiksi vammaispalveluihin, työllisyyspalveluihin tai pysäköintiin liittyen verkkoasiointi on mahdollista vain noin joka toisessa selvityksen kaupungeista.

Toimialakohtaisesti katsottuna erityisesti juuri työhön ja yrittämiseen liittyvissä asiointipalveluissa olisi kaupungeissa eniten kehitettävää. Kaupunkien yrityksille tarjoamat palvelut on keskitetty usein kaupungin verkkopalvelusta erillisiin elinkeinopalveluiden sivustoihin, kuten esimerkiksi Salon Yrityssalo.fi. Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueen yrittäjiä palveleva YritysEspoo.fi on esimerkki palvelusta, joka tarjoaa laajojen tietosisältöjen lisäksi myös neuvontapalveluiden ajanvarausmahdollisuuden sekä kokoaa yhteen laajan valikoiman konkreettisia työkaluja, kuten oppaita, laskureita tai lomakepohjia yritysten erilaisiin tarpeisiin. Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan alueilla vaikuttava paikallinen kehittämisyhtiö, Keuke puolestaan hyödyntää Yritystulkki.fi-palvelua yrittäjiä tukevien työkalujen ja palveluiden hallintaan. Yritystulkki-järjestelmä on käytössä myös mm. Hämeenlinnassa ja Mikkelissä.

Selvityksessä esiin nousseista, eri toimialoilla käytössä olevista asiointiratkaisuista voit lukea tarkemmin lataamalla maksuttoman raportin, joka kokoaa yhteen laajan selvityksen tulokset ja havainnot.

Kaipaatko neuvoa verkkopalvelu-uudistukseesi tai digitaalisen asioinnin suunnitteluun? Ota yhteyttä North Patroliin!

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Noora Linnermo

KTM Noora Linnermo on verkkopalvelustrategioiden ja palvelukonseptien asiantuntija. Noora konsultoi asiakkaita verkkopalveluiden konseptoinnissa, hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelyssä.

Nooralla on vuosien kokemus erilaisten verkkopalveluhankkeiden johtamisesta ja hän osaa auttaa hankkeiden suunnittelussa huomioiden sekä organisaation, loppukäyttäjien että ylläpitäjien tarpeet. Noora osaa tukea verkkopalvelun koko organisaatiolle tuomien hyötyjen tunnistamisessa, hankkeen vaiheistuksessa ja tavoitteiden asetannassa.

Aiemmin työurallaan Noora on osallistunut verkkopalveluprojekteihin sekä tilaajan, toimittajan että konsultoivan asiantuntijan rooleissa. Projekteissaan hän on vastannut mm. tarvekartoituksista, toiminnallisista sekä teknisistä määrityksistä, käyttäjätestauksista ja käyttöönotoista sekä koulutuksista. Hän on toiminut myös teknisenä tuotepäällikkönä sekä järjestelmä- ja kehityspäällikkönä osallistuen organisaation IT-ratkaisuiden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja kehitykseen.

Asiointipalvelut ja ekstranetit

Autamme digitaalisten asiointikanavien suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme asiakasystävälliset itsepalveluratkaisut, virtaviivaiset asiointiprosessit ja kustannustehokkaat teknologiat asiointiin, jäsenpalveluihin ja ekstranettiin.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun