Datakatsaus: Suomalaiset verkkokaupat hitaita mobiilissa

Toteutimme keväällä 2019 kattavan katsauksen suomalaisten verkkokauppojen teknologioihin. Selvitimme nyt myös kuinka listatut, Suomen suurimpien yritysten verkkokaupat pärjäävät suorituskykyvertailussa. Datakatsaus osoittaa, että otoksen verkkokaupat ovat helposti ja nopeasti lähestyttävissä työpöytäkoneilla. Mobiilikäyttöä analysoitaessa tulokset heikkenevät selvästi ja verkkopalveluiden suorituskyvyissä on nähtävissä suurempia eroavaisuuksia.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

20.12.2019

Noora Linnermo

Katsaus perustuu North Patrolin luomaan tietokantaan, jonka tulokset muodostuvat pääosin kahden kaupallisen teknologiatutkan datasta. Suorituskykyä koskevat havainnot perustuvat Google Lighthouse -palvelun raportoimaan dataan. Katsaus käsittää kaiken kaikkiaan 453 suomalaisen verkkokaupan etusivun suorituskyvyn analyysin.

Kuinka nopeaa ja toimivaa verkkokaupoissa asiointi sitten on?

Suorituskykymittari kuvaa sitä, miten nopeasti sivu ladataan, sisältöä näytetään ja miten nopeasti sivu on valmis reagoimaan käyttäjän toimiin. Google Lighthousen luokituksen mukaan yli 90 suorituskykypistettä keräävät sivustot ovat suorituskyvyltään hyviä, 50-89 pisteen sivustot keskivertoisia ja alle 50 saaneet huonoja. Katsauksen koko aineiston keskiarvoiset suorituskykypisteet yltävät todella hyvälle tasolle (97 pistettä) työpöytäkoneilla mitattaessa. Mobiilikäytön osalta verkkokaupoilla näyttää olevan melko paljon parannettavaa. Keskiarvoinen suorituskyky mobiilikäytössä jää vain 47 pisteeseen.

Näkyykö teknologiavalinta verkkokauppojen suorituskyvyssä?

Katsauksen yritysten toimiala, tuote- ja palvelutarjooma sekä liiketoiminnan laajuus vaihtelevat suuresti. Samoin yritysten verkkokauppojen teknologiaratkaisut. Selvästi suosituin alusta on Magento, joka toimii 87 tämän katsauksen verkkokaupan alustana 19% osuudella. Toiseksi yleisin on WordPress, joka 34 verkkokaupalla kattaa 8% analysoiduista verkkokaupoista. Katsauksessa tunnistettiin yhteensä 64 eri teknologiaratkaisua sekä iso joukko, yhteensä 32, asiakkaalle räätälöityä verkkokaupparatkaisua.

Kymmenen käytetyintä verkkokauppa-alustaa, Magento, WordPress, MyCashflow, ePages, Flowvy, ProcessWire, Shopify, PrestaShop, Episerver ja SAP Hybris sijoittuvat kaikki keskiarvoisia latausnopeuksia arvioitaessa otoksen keskivaiheille.


Kuva 1: Verkkokauppojen suorituskyvyn vertailua käytetyimpien teknologioiden osalta

Kärkikymmenikköön yltävistä ratkaisuista hitaimman keskiarvoisen suorituskyvyn saa Shopify, jonka 14 toteutuksen keskiarvoinen suorituskyky mobiililaitteilla jää vain 30 pisteeseen. Suosituin Magento yltää 87 toteutuksellaan vain hiukan parempaan, 34 pisteen keskiarvoiseen suorituskykyyn. ProcessWire puolestaan yltää suosituimpien alustojen vertailussa korkeimmalle, 65 pisteeseen mobiilikäyttöä arvioitaessa. Toiseksi nopeimmin näyttäisivät toimivan MyCashflow-ratkaisuun luottavat 25 verkkokauppaa, joissa mobiililatausnopeuksien keskiarvo yltää 64 suorituskykypisteeseen.

Kurkistus keskiarvojen taakse paljastaa kuitenkin, että samallakin teknologialla voidaan tehdä hyvin eri lailla toimivia toteutuksia. Magenton 87 verkkokaupan suorituskykypisteet vaihtelevat jopa 1 ja 87 suorituskykypisteen välissä mobiilikäytön lukuja analysoitaessa. Muun muassa myymälä- ja mainostarvikkeita myyvä Lohikari (86 pistettä) on onnistunut Magento-verkkokauppansa nopeusoptimoinnissa vähintään kohtuullisesti. WordPress-toteutuksista puolestaan Eräliike Riistamaa (85 pistettä), kahviloistaan tunnettu Picnic (81 pistettä) sekä makeisia valmistava Kouvolan Lakritsi (77 pistettä) ovat otoksemme nopeimmin mobiilikäyttäjiäkin palvelevia verkkokauppoja.

Antaako nopeasti latautuva etusivu kuitenkaan oikeaa kuvaa kyseisten palveluiden käytön nopeudesta? Tähän nostettujen esimerkkien selaaminen osoittaa, että latausnopeuksiin on verkkopalveluissa kiinnitetty huomioita laajemminkin. Tuotteiden selaaminen ja ostosten tekeminen sujuu esimerkkisivustoilla oikein mallikkaasti myös etusivulta eteenpäin navigoitaessa.

Jokainen millisekunti maksaa

Blogi-artikkelissa Verkkopalvelun nopeus yhä tärkeämpi laatukriteeri käsitellään verkkosivuston nopeuden vaikutuksia muun muassa palvelun käyttöasteeseen ja -kokemukseen sekä verkkosivuston löydettävyyteen. Nopeudella on kiistatta suuri merkitys sivustolla viihtymiseen. Ja toisaalta verkkokauppasivustolla viihtyminen on edellytys sille, että selailu johtaa varsinaiseen ostotapahtumaan. Edelleen mitä kauemmin vierailija käyttää aikaa sivuston selailuun, sitä enemmän tuotteita päätyy lopulta ostoskoriin saakka. Edellä mainitun blogin esimerkki, Euroopan laajuinen muodin verkkokauppa Zalando, raportoi 100 millisekunnin latausnopeuden parannuksen johtaneen 0,7 prosentin myynnin kasvuun per sivustovierailu.

Sivustojen nopeusoptimointiin on parhaiten keskitytty toimialoilla, joilla kilpailu verkko-ostajista on kovaa. Elektroniikan alalla verkkokaupan merkitys on korostunut ehkä selkeimmin viime vuosina. Alan toimijat ovatkin olleet pakotettuja panostamaan verkkokauppojensa laatuun, toimintavarmuuteen ja hyvään käyttökokemukseen. Muun muassa Verkkokauppa.com on viestinyt avoimesti tavoitteistaan ja panostuksistaan verkkokauppakokemuksen parantamiseksi.

Katsauksen data kuitenkin osoittaa, että myös elektroniikan verkkokaupoissa työtä riittää edelleen. Katsauksen 46 elektroniikka-alan verkkokaupan keskimääräinen suorituskyky mobiililaitteilla jää 53 pisteellä vain keskivertoisesti suoriutuvien sivustojen ryhmään. Se on kuitenkin huomattavasti parempi kuin esimerkiksi 22 tavaratalon keskiarvo 31 suorituskykypistettä tai kauneuden alan 18 verkkokaupan 36 pistettä mobiilikäytössä arvioituna. Muistutettakoon tässä jälleen, että työpöytäkoneilla käytettäessä vastaavat keskiarvoiset suorituskykypisteet yltävät kirkkaasti yli 90 pisteen kaikilla mainituilla toimialoilla.

Yhteenveto

Suomalaisilla verkkokaupoilla on edessään melkoinen urakka kasvavan mobiilikäytön haasteisiin vastaamiseksi. Enemmistö verkkokaupoista palvelee mobiilikäyttäjää huomattavasti huonommin kuin pöytäkoneella ostoksia tekevää. Tässäkin katsauksessa esitetyillä kehnoilla suorituskykyluvuilla on kiistaton vaikutus yritysten verkossa tapahtuvaan myyntiin. Ja tapahtuipa varsinainen ostotapahtuma verkossa tai ei, on niin verkkokaupan kuin yrityksen muidenkin verkkopalveluiden toimivuudella erittäin suuri merkitys potentiaalisen ostajan mielikuvien rakentamisessa ja ostopäätöksen tekemisessä.
Jokainen sekunti maksaa, eikä pelkkä oikea teknologiavalinta riitä palvelun suorituskyvyn varmistamiseen. Toimivan ja käyttäjäystävällisen verkkopalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa onkin alusta alkaen tärkeää huomioida myös suorituskykyyn vaikuttavat seikat. Katsauksen parhaat toteutukset osoittavat kuitenkin, että hyvin toteutettu verkkokauppa voi yhtä aikaa olla sekä houkutteleva ja rikassisältöinen että nopea ja toimiva.

Noora Linnermo

KTM Noora Linnermo on verkkopalvelustrategioiden ja palvelukonseptien asiantuntija. Noora konsultoi asiakkaita verkkopalveluiden konseptoinnissa, hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelyssä.

Nooralla on vuosien kokemus erilaisten verkkopalveluhankkeiden johtamisesta ja hän osaa auttaa hankkeiden suunnittelussa huomioiden sekä organisaation, loppukäyttäjien että ylläpitäjien tarpeet. Noora osaa tukea verkkopalvelun koko organisaatiolle tuomien hyötyjen tunnistamisessa, hankkeen vaiheistuksessa ja tavoitteiden asetannassa.

Aiemmin työurallaan Noora on osallistunut verkkopalveluprojekteihin sekä tilaajan, toimittajan että konsultoivan asiantuntijan rooleissa. Projekteissaan hän on vastannut mm. tarvekartoituksista, toiminnallisista sekä teknisistä määrityksistä, käyttäjätestauksista ja käyttöönotoista sekä koulutuksista. Hän on toiminut myös teknisenä tuotepäällikkönä sekä järjestelmä- ja kehityspäällikkönä osallistuen organisaation IT-ratkaisuiden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja kehitykseen.

Myynti verkossa

Menestyvä verkkokauppa edellyttää asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä, liiketoiminnan vaatimusten ja tahtotilan selvittämistä, sekä näihin vastaavien digitaalisten ratkaisujen löytämistä. Parhaat edellytykset onnistumiselle saadaan, kun katsotaan kokonaiskuvaa ja valitaan oikeat keinot, kanavat ja tekniset ratkaisut tavoitteiden mukaisesti – tarvittavia resursseja unohtamatta.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun