Verkkomaksuvälittäjät verkkokaupoissa Suomessa

Verkkomaksuvälittäjät tarjoavat verkkokauppojen käyttöön laajan valikoiman erilaisia maksutapoja. Selvitimme mitä verkkomaksuvälittäjiä suuret suomalaiset kuluttajaverkkokaupat käyttävät. Datakatsaukseemme valikoitui 209 verkkokaupan otos, jossa verkkokauppiaiden liikevaihdon alaraja on 2,5 miljoonaa euroa. Selvityksessä mukana olleissa verkkokaupoissa käytettiin yhteensä 32 eri verkkomaksuvälittäjää. Varsin moni verkkokauppa käyttää myös useampaa kuin yhtä verkkomaksuvälittäjää.

Vastaavaa verkkomaksuvälittäjien markkinaosuuksien systemaattista analyysiä ei tiettävästi ole koskaan aiemmin tehty Suomessa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Verkkomaksuvälittäjät auttavat maksutapojen integroinnissa

Verkkokauppojen alkuaikoina verkkokauppa oli integroitava kuhunkin maksutapaan erikseen, jotta maksaminen verkkokauppaostoksen yhteydessä olisi ollut mahdollista. Verkkomaksuvälittäjät ovat tuoneet apua lukuisista integraatioista ja niiden ylläpidosta johtuviin työmääriin keskittämällä eri maksutavat verkkokaupan näkökulmasta yhden integraation taakse. Samalla verkkokauppiaat ovat voineet jättää esimerkiksi luottokorttitietojen tallennuksen siihen erikoistuneelle taholle ja vähentää sensitiivisen datan käsittelyä.

Verkkomaksuvälittäjät tarjoavat verkkokauppiaille ja näiden asiakkaille monia muitakin palveluita kuin pelkästään yksittäisen ostoksen maksamisen. Tuotepalautusten yhteydessä täytyy esimerkiksi palauttaa siihen liittyvä maksu asiakkaalle samalla maksutavalla, kuin millä asiakas on tuotteen maksanut. Tämä on kätevää tehdä verkkomaksuvälittäjän käyttöliittymällä.

Osa verkkomaksuvälittäjistä tarjoaa myös omia maksutapojaan. Tyypillisesti ne kuitenkin hyödyntävät rajapintaansa tarjoamalla sen avulla myös muita maksutapoja. Tilanne voi olla asiaan vihkiytymättömälle joskus hieman hämmentävä, kun sama tuotenimi toimii kahdessa eri roolissa: maksutapana ja verkkomaksuvälittäjänä. Esimerkiksi Suomessakin paljon käytetty Klarna on sekä maksutapa että verkkomaksuvälittäjä.

Yleisimmät verkkomaksuvälittäjät Suomessa 2022

(1.) Suomalaislähtöinen Paytrail on yleisin verkkomaksuvälittäjä. Se löytyy noin 50 prosentista aineiston verkkokauppoja. Lähes Paytrailin kannoilla on (2.) ruotsalainen osamaksuihin erikoistunut Klarna noin 40 prosentilla. Tämän jälkeen yleisyys pienenee huomattavasti. Kisa on siis tällä hetkellä selvästi kahden kauppa. (3.) Tanskalainen Nets, jolla on portfoliossaan laaja-alaisesti maksamiseen liittyviä palveluita, löytyy sijalta kolme vain reilun 13 prosentin turvin. Nets myös omistaa Paytrailin, mutta tässä selvityksessä ne on pidetty erillään palveluiden erilaisen brändäyksen takia. (4.) Svea on ruotsalainen rahoitusalan ja perinnän monitoimiosaaja, joka osti vuonna 2018 suomalaisen Maksuturva-verkkomaksuvälittäjän. (5.) Adyen on Suomessa hieman harvemmin kuultu verkkomaksuvälittäjän nimi. Se on hollantilainen yritys, jonka palveluita käyttävät erityisesti kansainvälistä kauppaa tekevät verkkokauppiaat. (6.) Avarda on ruotsalainen TF Bankin omistama verkkomaksuvälittäjä. (7.) PayPal on amerikkalainen verkkomaksuvälityksen uranuurtaja.

Verkkomaksuvälittäjien tarjoomat vaihtelevat

Paytrail ja Adyen tarjoavat eniten erilaisia maksutapoja. Kummallakin on niitä tarjolla tässä otoksessa yhteensä 18 kappaletta. Verkkomaksuvälittäjien tarjoomasta löytyy mahdollisesti enemmänkin maksutapoja, mutta nämä luvut perustuvat verkkokaupoissa todellisuudessa käytössä oleviin maksutapoihin. Kolmantena listalla on Nets tasan viidellätoista maksutavalla. Neljäntenä oleva Shopify on siitä erikoinen, että sitä voivat käyttää vain Shopifyn verkkokauppa-alustaa käyttävät verkkokauppiaat. Sen takia se ei näy suosituimpien verkkomaksuvälittäjien listoilla.

Todellisuudessa verkkokauppa harvoin käyttää kaikkia yksittäisen verkkomaksuvälittäjän tarjoamia maksutapoja. Jokainen verkkokauppiashan tekee käytännössä yksilöllisen sopimuksen välittäjän kanssa ja valitsee itselleen parhaiten sopivat maksutavat. Paytrailin kautta käytetään keskimäärin hieman yli kuutta maksutapaa. Sama luku Klarnalla on noin neljä. Kahden suurimman kilpailijan ero on siis hieman isompi kuin pelkkiä yleisyyslukuja tulkiten. Tosin tähän eroon vaikuttaa varmasti myös Klarnan yleisyys Paytrailia täydentävänä ratkaisuna, kuten seuraavassa kohdassa havaitaan.

Monta tarvetta – monta verkkomaksuvälittäjää

Hieman yli puolet otoksen verkkokaupoista käyttää vain yhtä verkkomaksuvälittäjää. Enimmillään verkkokaupoilla on käytössään viisi eri verkkomaksuvälittäjää.

Niissä verkkokaupoissa, jotka käyttävät vain yhtä verkkomaksuvälittäjää, suosituin kumppani on Paytrail 39 prosentin osuudella.

Selkeästi yleisimmin löytyvä kaksikko usean verkkomaksuvälittäjän verkkokaupoissa on Paytrail ja Klarna. Ne löytyvät yhdessä noin 50 prosentista niistä verkkokaupoista, joissa on tasan kaksi verkkomaksuvälittäjää.

Paytrailin ja Klarnan yhdistelmissä yleisin rooli on: Paytrail tarjoaa laajan kirjon maksutapoja ja Klarna lasku- ja osamaksutuotteen. Verkkokaupoissa, joissa verkkomaksuvälittäjinä olivat juuri Paytrail ja Klarna, Klarna tarjosi vain kolmessa tapauksessa kahdestakymmenestäyhdestä muita maksutapoja kuin omia lasku- ja osamaksutapoja, kun taas Paytrail tarjosi vähimmillään viisi ja enimmillään kaksitoista maksutapaa.

Monien ulkomaisten maksutapojen tarjonta usein edellyttää jonkun kansainvälisen verkkomaksuvälittäjän käyttämistä.

Seuraavaksi yleisimmät kombot olivat Paytrail ja Nets sekä Klarna ja Adyen, jotka kumpikin löytyvät reilusta 5 prosentista verkkokaupoista. Näissä yhdistelmissä on tyypillisesti kyse kansainvälisen verkkokaupan vaatimista maksutavoista, koska erityisesti Nets ja Adyen tarjoavat laajan kirjon maksutapoja Suomen ulkopuolisille markkinoille.

Niissä verkkokaupoissa, jotka käyttävät vain yhtä verkkomaksuvälittäjää, suosituin kumppani on Paytrail 39 prosentin osuudella. Tässäkään ryhmässä erot kahden ensimmäisen välillä eivät ole suuren suuria, sillä Klarna on kakkosena 34 prosentin osuudella. Klarnan vahvaa markkinaosuutta myös tässä tilastossa voi pitää jokseenkin yllättävänä, koska Klarna on aiemmin profiloitunut ensisijaisesti omien lasku- ja osamaksutapojensa kautta, mutta nykyisin sen voi todeta haastavan myös Paytrailin asemaa täyden palvelun verkkomaksuvälittäjänä.

Ero kolmoseen on myös tässä ryhmässä mittava, sillä Svean osuus on yhden verkkomaksuvälittäjän verkkokaupoissa vain 9 prosenttia. Svean asema periytynee pitkälti sen ostamasta Maksuturva-verkkomaksuvälittäjästä.

Yhteenveto: verkkomaksuvälittäjät Suomessa

 • Verkkomaksuvälittäjiä on paljon. Tässä otoksessa niitä on 32 kappaletta.
 • Netsin omistama Paytrail on markkinajohtaja Suomessa.
 • Klarna on yleisyydessä melko lähellä Paytrailia, ja Klarnaa käytetään myös paljon rinnakkain Paytrailin kanssa, koska Klarnan lasku- ja osamaksutavat ovat saatavilla vain tekemällä sopimus Klarnan kanssa.
 • Kun katsotaan vain yhden välittäjän verkkokauppoja, on Svea kolmanneksi yleisin verkkomaksuvälittäjä Suomessa 9 prosentin markkinaosuudella.
 • Lähes puolet otoksen verkkokaupoista käyttää useampaa kuin yhtä verkkomaksuvälittäjää. Merkittävin syy toisen välittäjän käyttämiselle on ottaa Paytrailin rinnalle Klarnan lasku- ja osamaksutavat. Toinen merkittävä syy on ulkomaisten asiakkaiden palveleminen heille tutuilla maksutavoilla. Monien ulkomaisten maksutapojen tarjonta usein edellyttää jonkun kansainvälisen verkkomaksuvälittäjän käyttämistä.

Analyysi markkinan tilanteesta

Verkkomaksuvälittäjät helpottavat verkkokauppiaiden päivittäistä työtä mahdollistamalla valmiit integraatiot eri maksutapoihin sekä monipuolisia työkaluja ja raportteja.

Verkkomaksuvälittäjät tarjoavat useita erilaisia maksutapoja. Suosituimmat niistä löytyvät lähes kaikilta verkkomaksuvälittäjiltä, mutta isojakin eroja tarjoomissa on. Verkkokauppias voi valita verkkomaksuvälittäjän tarpeensa ja asiakaskuntansa mukaan, tai muodostaa niistä haluamansa yhdistelmän, kuten moni tämän selvityksen verkkokaupoista tekeekin. Vain hivenen yli puolet päätyy yhteen verkkomaksuvälittäjään.

Suomessa selvästi yleisin syy käyttää kahta eri verkkomaksuvälittäjää, ovat Klarnan lasku- ja osamaksutavat, jotka ovat saatavilla vain Klarnalta. Tämä kehitys voi ennakoida Klarnan markkinaosuuden kasvua Paytrailin kustannuksella, kun verkkokauppiaat siirtyvät pelkästään Klarnan käyttöön. Todennäköisesti tämä kehityskulku on kuitenkin varsin hidas, koska useamman verkkomaksuvälittäjän käyttämisestä ei synny kauppiaille merkittäviä lisäkustannuksia, eikä yleensä myöskään merkittävää käytettävyyshaittaa verkkokaupan käyttäjille.

Moni verkkokauppias tarvitsee myös joka tapauksessa useampia välittäjiä, koska joidenkin alueiden maksutavat löytyvät vain sellaisilta välittäjiltä, jotka ovat vahvoja toimijoita juuri tuolla kyseisellä alueella.

Kilpailu verkkomaksuvälittäjien välillä on kovaa.

Verkkokauppojen välillä on myös suuria eroja siinä, kuinka tekninen integraatio verkkomaksuvälittäjiin on toteutettu. Jotkut ovat panostaneet käyttäjäystävälliseen integraatioon enemmän kuin toiset. Moni iso verkkokauppa on esimerkiksi toteuttanut integraation siten, että verkkomaksuvälittäjien brändit eivät juurikaan näy asiakkaille, eivätkä asiakkaat joudu valitsemaan verkkomaksuvälittäjiä, vaan voivat valita suoraan maksutapoja. Näin ei kuitenkaan ole aina, vaan monissa kaupoissa asiakas joutuu valitsemaan verkkomaksuvälittäjän ennen kuin pääsee näkemään, mitkä maksutavat ovat saatavilla minkäkin välittäjän kautta. Tämä käyttäjien kannalta sekava tilanne todennäköisesti jatkunee, koska kilpailu verkkomaksuvälittäjien välillä on kovaa, ja etenkin vahvan brändin omaavien välittäjien on mahdollista puskea malleja, joissa välittäjäbrändi tuodaan vahvasti asiakkaalle näkyviin.

Osa verkkomaksuvälittäjistä myös tekee paljon töitä saadakseen tietyt maksutavat ensisijaisiksi maksutavoiksi verkkokauppoihin. Esimerkiksi Klarna pyrkii malleihin, joissa verkkokauppojen oletusmaksutapana olisi jokin Klarnan tarjoama lasku- tai osamaksutapa. (Jälkihuomautus: Tämä käytäntö on nykyisin kielletty.)

Tällä hetkellä Suomen markkinat ovat pitkälti kahden kauppa. Netsin omistama Paytrail on markkinajohtaja ja Klarna seuraa lähellä perässä. Isoin kysymys jatkossa lienee, kuinka paljon Klarnan yksinoikeudella tarjoamat lasku- ja osamaksutavat vaikuttavat sen osuuteen välittäjien kokonaismarkkinasta.

Jos Klarnan lasku- ja osamaksutavat jatkavat kuluttajien suosiossa ja verkkokauppiaat kokevat saavansa näiden kautta lisää myyntiä, voi tämä kehitys osaltaan siivittää Klarnan markkinajohtajaksi myös verkkomaksuvälittäjien markkinassa, kun yhä useampi verkkokauppa vaihtaa Klarnan verkkomaksuvälittäjäksi myös muille maksutavoilleen.

Näin selvitys tehtiin

Selvitys perustuu North Patrolin kokoamaan ja ylläpitämään isojen verkkokauppojen aineistoon. Aineistosta valittiin mukaan 209 yritystä, joiden liikevaihdon mediaani on 26,1 miljoonaa euroa ja liikevaihdon keskiarvo on 216 miljoonaa euroa.

Kussakin verkkokaupassa ostos vietiin maksutapahtumaan asti, jotta verkkomaksuvälittäjistä saatiin selvyys.

Vastaavaa verkkomaksuvälittäjien markkinaosuuksien systemaattista analyysiä ei tiettävästi ole koskaan aiemmin tehty Suomessa.

Selvitys on North Patrolin itsensä rahoittama ja toteuttama. North Patrol on teknologioista ja toteuttajatahoista riippumaton suunnittelutoimisto ja teknologianeuvontaja, joka auttaa asiakkaita vaativien tietojärjestelmähankkeiden valmistelussa, suunnittelussa ja toteuttajien kilpailutuksessa. North Patrol on auttanut asiakkaitaan kymmenissä laajoissa verkkokauppahankkeissa.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Myynti verkossa

Autamme verkkokaupan suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme tavoitteisiisi oikeat strategiat, kanavat ja teknologiat, jotta voit ryhtyä pyörittämään menestyvää verkkokauppaa.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun