Suosituimmat rajapintalähtöiset CMS-tuotteet Suomessa ja Pohjoismaissa

Organisaation verkkopresenssi koostuu lähes aina useammasta eri kanavasta. Käytännössä kaikilla on jonkinlainen verkkosivusto ja lähes kaikki hyödyntävät sen rinnalla jotain sosiaalisen median palvelua. Hieman suuremmilla toimijoilla erilaisia ja eri rooleissa toimivia verkkopalveluja on useita: verkkosivustot, verkkokauppa, kampanjasivut, jne. Digipresenssiä saatetaan täydentää erilaisten kumppaneiden palveluilla tai vaikkapa mobiiliapplikaatiolla, ja sitä tuetaan erilaisin digitaalisen markkinoinnin keinoin.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

10.1.2023

Mikko Jokela

Tänä päivänä markkinassa puhutaan paljon myös koostettavista kokonaisuuksista. On koostettavia verkkokauppoja (composable commerce), koostettavia digitaalisen asiakaskokemuksenhallinnan ratkaisuja (composable DXP, Digital Experience Platform) ja koostettavia arkkitehtuureja (composable architecture).

Yksi tärkeä palanen verkkopresenssin hallinnassa ja erilaisissa koostettavassa kokonaisuuksissa on sisällönhallintajärjestelmä. Tällaisissa laajemmissa, useita kanavia sisältävissä palvelukokonaisuuksissa hyödynnetään usein rajapintalähtöisiä sisällönhallintajärjestelmiä (Headless CMS, API-first CMS, API-Driven CMS). Vaikuttaakin siltä, että tällaisten rajapintalähtöisten tai rajapintaistettujen tuotteiden suosio on kasvussa. Erityisesti ohjelmistokehittäjät suosivat näitä rajapintojen kautta hyödynnettäviä ratkaisuja, mutta markkinointiviestinnän henkilöille ne eivät välttämättä tarjoa tarpeellisia työkaluja ja käyttökokemusta.

Aiemmin julkaistussa artikkelissa Contentfulista on kerrottu paljon yleisiä periaatteita ja käytännön sovelluskohteita, jotka pätevät kaikkiin rajapintalähtöisiin sisällönhallintajärjestelmiin.

Selvitimme rajapintalähtöisten sisällönhallintajärjestelmien todellista käyttöä kaivamalla hieman dataa BuiltWith-palvelusta, joka kokoaa dataa webin teknologiaratkaisuista. Alla olevassa taulukossa on esitetty valikoitu otos tästä datasta peilaten suosituimpien rajapintalähtöisten sisällönhallintajärjestelmien käyttöä Pohjoismaissa.

CMSSuomi RuotsiNorjaTanskaYhteensä
Contentful3396011531731 266
Ghost119267145128659
Prismic922193957407
Sanity76255732991 162
DatoCMS721254778322
Strapi481266285321
Lähde: BuiltWith, otanta 16.12.2022

Muitakin rajapintalähtöisiä sisällönhallintajärjestelmiä toki käytetään, mutta näiden osuus on hyvin marginaalista. On myös todennäköistä, ettei BuiltWithin skanneri tunnista kaikkia mahdollisia tapauksia, mutta voimme olettaa, että suuruusluokka ja erityisesti käytettyjen tuotteiden väliset suhdeluvut ovat oikeansuuntaisia.

Contentful hallitsee, Sanity kasvattaa suosiotaan

Tämän otannan pohjalta Contentful on yleisimmin käytetty rajapintalähtöinen sisällönhallintajärjestelmä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Contentful onkin ollut jo pitkään tietynlainen edelläkävijä, innovoija ja ns. ajatusjohtaja markkinassa. He ovat saaneet Pohjoismaiden lisäksi merkittävän aseman myös kansainvälisissä vertailuissa. Contentfulin virallisiin partnereihin voi tutustua heidän sivustonsa partnerihakemiston avulla.

Pohdintaa paikallisesta kumppanikentästä on esitetty myös aiemmin julkaistussa artikkelissa Contentfulin hyödyntäminen sisällönhallintajärjestelmänä.

Vastaavasti Norjassa norjalaislähtöinen Sanity on selkeä ykkönen. Sanity vaikuttaa olevan hyvässä nosteessa, joten on todennäköistä, että sen suosio tulee kasvamaan myös Suomessa. Sanityn keskeinen ero Contentfuliin on, että edustakerroksen eriyttämisen lisäksi myös sisällöntuotannon käyttöliittymät on eriytetty täysin varsinaisesta datasta, ja näin ollen sisällöntuottajien käyttökokemuksesta pystytään räätälöimään tarpeiden mukainen. Toki myös Contentful on matkan varrella kehittänyt sisällöntuotannon käyttökokemusta. Suomessa Sanitylla ovat tehneet toteutuksia ainakin Contrast sekä DK&A. Lisäksi Knowit Experiencellä on toimituskykyä myös suomalaisille asiakkaille.

Molempien, sekä Contentfulin että Sanityn, lisenssihinnoittelu on kevyempien ns. ”luottokorttiversioiden” osalta nähtävissä avoimesti toimijoiden sivustoilla. Mikäli asiakas tarvitsee ns. enterprise-tason palvelua, tarvitaan molempien tuotteiden osalta myös enterprise-/premium-tason lisenssi. Näiden laajempien lisenssimallien hintaluokka on useamman kymmenen tuhatta euroa vuodessa.

Sisällönhallintajärjestelmän valinta kannattaa tehdä huolellisesti

Erilaisia rajapintalähtöisiä sisällönhallintajärjestelmiä on tässä katsauksessa esiteltyjen vaihtoehtojen lisäksi monia muitakin ja kenttä on näiden osalta suhteellisen pirstaleinen. Vaikuttaakin siltä, että monessa tapauksessa päätöksen käytettävän sisällönhallintajärjestelmän osalta ovat tehneet ohjelmistokehittäjät. Tämä on tietyissä pistemäisissä tilanteissa täysin ok. On kuitenkin muistettava, että laajempien kokonaisuuksien yhteydessä rajapintalähtöiseen sisällönhallintajärjestelmään siirtyminen ei ole pelkästään CMS-valintakysymys, vaan ennen kaikkea arkkitehtuurivalinta. On myös täysin tapauskohtaista, onko edustakerros järkevää toteuttaa täysin räätälöitynä.

Trendinä kuitenkin on, että arkkitehtuurit rajapintaistuvat ja monikanavaisuus on yhä useammalle organisaatiolle aidosti relevanttia. Siinä mielessä pohdinta rajapintalähtöisen sisällönhallintajärjestelmän hyödyntämisestä on paikallaan. Tulee kuitenkin muistaa, että perinteisempien julkaisujärjestelmien markkinaosuus on edelleen merkittävä, ja että monelle tällainen vaihtoehto on edelleen huomattavasti järkevämpi ja kestävämpi valinta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty valikoituja esimerkkejä julkaisujärjestelmien hyödyntämisestä Pohjoismaissa. Vaikka Pohjoismaiden luulisi olevan suhteellisen yhtenäisiä teknologiavalinnoissaan, ovat maakohtaiset erot huomattavia. Paikallisuus onkin yksi kriteeri, jota sisällönhallintajärjestelmäänsä pohtivien on syytä tarkastella.

CMSSuomiRuotsiNorjaTanskaYhteensä
WordPress121 656274 557103 960217 782717 955
Joomla!3 5006 6914 4459 23723 873
Drupal2 9783 1101 2925 79513 175
Liferay6172395832946
Episerver (nyk. Optimizely)2472 9024281903 767
Adobe Experience Manager962557196518
Umbraco6481841221743 468
Sitecore61159147454821
Lähde: BuiltWith, otanta 19.12.2022

Näitä lukuja ei tietenkään voi verrata täysin yhdenvertaisesti keskenään. Esimerkiksi järeämmillä kaupallisilla tuotteilla tehdyt sivustot ovat tyypillisesti erittäin laajoja ja monipuolisia kokonaisuuksia, kun taas kevyemmillä tuotteilla tehdyt sivustot voivat olla hyvinkin pienimuotoisia ja/tai kampanjaluonteisia toteutuksia.

On täysin tapauskohtaista, soveltuuko tilanteeseen parhaiten kaupallisesti lisensoitu julkaisujärjestelmä, avoimen lähdekoodin ratkaisu vai rajapintalähtöinen sisällönhallintajärjestelmä. Valinnan vaikutukset ovat kauaskantoisia, joten pohdinta kannattaa tehdä huolellisesti.

Lue lisää: Julkaisujärjestelmät ja verkkokauppa-alustat Suomessa -hakemisto


Teknologiavalinta on vuosikymmenen investointi

Teknologiaratkaisuissa ei kannata tehdä valintojaan kuumimpien trendien mukaan, vaan soveltuvuuden, skaalautuvuuden, ylläpitokokemuksen, yhteensopivuuden ja elinkaarikustannuksien ehdoilla. North Patrol auttaa näkemään teknologiavaihtoehtojen plussat ja miinukset puolueettomasti, konkreettisesti ja kaukonäköisesti.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Verkkokaupat

Autamme verkkokaupan suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme tavoitteisiisi oikeat strategiat, kanavat ja teknologiat - olit sitten uudistamassa tai jatkokehittämässä, voimme auttaa sinua.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun