Datakatsaus: Verkkosivustojen teknologiat ja toimittajat Suomen kunnissa 2023

Suomessa on yhteensä 309 kuntaa, jotka kaikki palvelevat oman kunnan ja lähialueiden asukkaita, elinkeinoelämää ja muita sidosryhmiään myös verkossa. Vuonna 2023 kuntien verkkosivustoja julkaistiin yhteensä jopa 30 eri julkaisualustalla. Kirjo on edelleen valtava, vaikka keskittymistä on tapahtunut jo pitkään ja tapahtuu kiihtyvällä tahdilla.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Suosituin julkaisualusta WordPress on tällä hetkellä jo 167 kunnan pääsivuston käytössä.  Toiseksi eniten käytetty alusta on Drupal, joka toimii 49 kunnan tai kaupungin pääsivuston alustana. Katsauksessa kunkin kunnan teknologiaksi on määritetty se, jolla kunnan pääsivustoa julkaistaan. Kunnat voivat siis hyödyntää useampiakin teknologioita verkkopalveluidensa julkaisussa.

WordPress valloittaa kuntamarkkinaa sivusto kerrallaan

Kuntien verkkopalvelujen alustaratkaisut pohjautuvat enenevässä määrin avoimen lähdekoodin ratkaisuihin. Etenkin monipuolinen, helppokäyttöinen ja kustannustehokas WordPress on ajan myötä osoittanut erinomaisen soveltuvuutensa kuntasivustojen tarpeisiin. Se onkin huikealla 54 % osuudellaan kuntasektorin ehdoton valtias. Samalla kun eri julkaisualustojen yhteenlaskettu määrä on tasaisesti laskenut, on WordPress-sivustojen määrä vastaavasti kasvanut. Kaksi vuotta sitten WordPress-kuntasivustojen osuus kaikista kuntasivustoista oli 39 % (120 sivustoa) ja neljä vuotta sitten 22 % (67 sivustoa).  

Kolmen suosituimman julkaisualustan listalle nousevat WordPressin lisäksi myös hieman WordPressiä raskaampi ja kyvykkäämpi Drupal 15,9 % markkinaosuudella sekä etenkin julkishallinnon suosima Liferay 5,5 % markkinaosuudella. Drupal on säilyttänyt asemansa suurimpien kaupunkien ja kuntien alustaratkaisuna. Liferay-alustan tilalle on viime aikoina tehtyjen kuntasivustouudistusten yhteydessä valikoitunut yhä useammin joko WordPress tai Drupal. Esimerkiksi Kuopion hiljattain toteuttamassa laajassa verkkopalvelu-uudistuksessa Liferay vaihtui WordPressiin.

Etenkin laajemmissa verkkopalvelukokonaisuuksissa voidaan hyödyntää useampaakin eri teknologiaa. Oulussa juuri julkaistu pääsivusto siirrettiin uudistuksessa Liferaysta Drupaliin. Oulun kaupungin ylläpitämät erillissivustot, kuten esimerkiksi Oulun seudun liikenteen sivusto sekä Oulun museo- ja tiedekeskuksen sivusto, julkaistaan WordPressillä. Myös Tampereella verkkopalvelukokonaisuuden pääsivusto on toteutettu Drupalilla ja erillissivustot, kuten esimerkiksi Valoviikkojen tai Muumimuseon sivustot, julkaistaan WordPressillä.

Kuva: Käytetyimpien julkaisualustojen osuudet kaikista kuntasivustoista vuosina 2019–2023

Markkinoilla paljon osaamista ja toimittajia

Läpikäymiemme kuntasivustojen taustalta on tunnistettu yhteensä 86 eri toimittajatahoa. Todellisuudessa toimittajien määrä on vielä tuota suurempi, sillä mukana on 57 sivustoa, joiden toimittaja ei ole tiedossamme. Joukossa on toki myös sivustoja, jotka on toteutettu erilaisin räätälöidyin ratkaisuin, vaikka kuntasektorilla niitä vähemmän tehdäänkin.

Etenkin kuntien yleisimmin käyttämille julkaisualustoille riittää Suomessa toimittajia ja osaamista. WordPress-kuntasivustojen (167 kpl) taustalta on tunnistettu lähes 50 eri toimittajatahoa. Drupal-tekijöitä on markkinoilla WordPressiä vähemmän, mutta Drupal-kuntasivustoillekin olemme tunnistaneet yhteensä 15 eri tekijää.

Avoimen lähdekoodin ratkaisujen yleistyminen ja sitä myötä kilpailun koveneminen on ehdottomasti myös asiakkaiden etu. Etenkin WordPressin ja Drupalin kohdalla kiristyvä kilpailu on pakottanut toimittajia kehittämään palvelujaan ja panostamaan entistä enemmän niin tarjouskilpailuihin kuin asiakassuhteidensa hoitoon ja ylläpitoonkin.

Kuva: Kuntasivustojen toimittajat vuonna 2023

Keskisuuret pääosin WordPress-toimituksiin keskittyneet toimijat, kuten Valu Digital, Poutapilvi ja Hion Digital (ent. Geniem), ovat kärkisijoilla listattaessa toimittajia toteutettujen kuntasivustojen määrän mukaan.  Kolmikon toimesta on toteutettu yhteensä yli 60 kuntasivustoa. Viimeaikaiset julkiset verkkopalvelukilpailutukset ovat onneksi kiinnostaneet entistä laajempaa toimittajakuntaa ja kilpailutuksiin on saatu ilahduttavan paljon laadukkaita tarjouksia. Erityisesti WordPress-kumppanikentässä on myös nähty useampia pienempien toimijoiden yhteenliittymiä, joiden myötä markkinoilla on yhä vahvempia tekijöitä, joilta löytyy osaajia niin suunnittelu- ja muotoilupuolelle kuin tekniseen toteutukseenkin.

Teknologiavalintojen keskittyminen lisää kuntien yhteistyömahdollisuuksia

Kuntien teknologiavalintojen yhdenmukaistuminen mahdollistaa osaltaan entistä tiiviimmän yhteistyön kuntien kesken. Yhteistyötä voidaan tehdä muun muassa jakamalla kokemuksia, oppeja ja parhaita käytäntöjä niin koskien uudistuksen suunnittelua, toteutettuja teknisiä ratkaisuja kuin palveluiden jatkokehitystäkin. Etenkin pienten ja keskisuurten kuntien kohdalla, voimia voidaan yhdistää myös uutta toteutusta ja toimittajakumppania kilpailutettaessa.

Yksi projekti, kahdelle kaupungille verkkosivustot -blogissa kuvaamme Kuusamon ja Kajaanin kaupunkien yhdessä läpivietyä verkkopalvelu-uudistusta, jossa nämä pohjoisen kaksi kaupunkia yhdistivät voimansa jo sivustojen suunnittelu- ja kilpailutusvaiheessa.

Datakatsauksemme tiedot perustuvat North Patrolin luomaan tietokantaan, jonka tulokset muodostuvat pääosin kahden kaupallisen teknologiatutkan datasta. Koneellisesti sivustoja analysoivat tutkat eivät tunnistaneet kaikkia teknologioita, joten North Patrolin konsultit ovat käyneet loput manuaalisesti läpi.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Noora Linnermo

KTM Noora Linnermo on verkkopalvelustrategioiden ja palvelukonseptien asiantuntija. Noora konsultoi asiakkaita verkkopalveluiden konseptoinnissa, hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelyssä.

Nooralla on vuosien kokemus erilaisten verkkopalveluhankkeiden johtamisesta ja hän osaa auttaa hankkeiden suunnittelussa huomioiden sekä organisaation, loppukäyttäjien että ylläpitäjien tarpeet. Noora osaa tukea verkkopalvelun koko organisaatiolle tuomien hyötyjen tunnistamisessa, hankkeen vaiheistuksessa ja tavoitteiden asetannassa.

Aiemmin työurallaan Noora on osallistunut verkkopalveluprojekteihin sekä tilaajan, toimittajan että konsultoivan asiantuntijan rooleissa. Projekteissaan hän on vastannut mm. tarvekartoituksista, toiminnallisista sekä teknisistä määrityksistä, käyttäjätestauksista ja käyttöönotoista sekä koulutuksista. Hän on toiminut myös teknisenä tuotepäällikkönä sekä järjestelmä- ja kehityspäällikkönä osallistuen organisaation IT-ratkaisuiden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja kehitykseen.

Tietosivustot

Autamme laajojen tietosivustojen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Muotoilemme konseptin, tietorakenteet, käyttökokemuksen ja toiminnot hyötypalveluksi, jota on miellyttävä käyttää, helppoa ylläpitää ja kustannustehokasta kehittää koko elinkaarensa ajan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun