Datakatsaus: Julkaisujärjestelmien markkinaosuudet Pohjoismaiden suurimmissa yrityksissä 2019

Pohjoismaiden mestaruus julkaisujärjestelmämarkkinoilla on kahden kauppa. Episerver vie voiton noin 19 prosentin markkinaosuudella. Toiselle sijalle yltää WordPress noin 17 prosentilla. Kolmanneksi sijoittuva Drupal saa tyytyä 7 prosentin osuuteen. Viimeisen mitalisijan perässä seuraavat tiiviisti Sitecore jääden vain 0,1 prosenttia Drupalille, Umbraco 5 prosentin osuudella sekä räätälöidyt ratkaisut lähes 5 prosentin osuudella.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

7.10.2019

Heikki Toivo

Selvitimme suurimpien Pohjoismaisten yritysten käyttämät julkaisujärjestelmät. Katsaukseen valittiin Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan suurimpien yritysten viralliset verkkosivustot. Kustakin maasta valittiin mukaan liikevaihdolla mitattuna 500 suurinta yritystä eli yhteensä 2 000 yritystä. Vertailun vuoksi syvennyimme myös sadan suurimman pohjoismaisen yrityksen käyttämiin julkaisujärjestelmiin.

Suomi

WordPress on selkeä markkinajohtaja Suomessa 20,4 prosentin markkinaosuudella. Episerver ottaa toisen sijan 14,6 prosentin osuudella Drupalin huohottaessa sen niskaan 13,4 prosentin osuudellaan. Drupal on Suomessa erityisasemassa, koska missään muussa Pohjoismaassa se ei nouse kärkikolmikkoon. Myös neljäntenä oleva Liferay on outolintu, sillä muissa Pohjoismaissa se ei ole mahtunut suurimpien joukkoon lainkaan.

Esimerkkejä suomalaisesta kärkikolmikosta:

WordPress: Amer Sports Oyj, Sanoma Oyj, Kamux Oyj

Episerver: Orion Oyj, Veho Oy Ab,  Terveystalo Oyj

Drupal: Konecranes Oyj, Martela Oyj, Paulig Ab

Ruotsi

Ruotsissa kotimarkkinoillaan jyllää Episerver rohmuamalla 36,6 prosentin markkinaosuuden. WordPress on myös vahva 15 prosentin markkinaosuudella. Kolmantena oleva Sitecore onkin niihin verrattuna jo miltei kääpiösarjaa 6,4 prosentin markkinaosuudella. Episerver ja WordPress ottavat kaksistaan yli puolet markkinoista, mikä osaltaan painaa Muut-sarjan huomattavasti pienemmäksi Ruotsissa kuin muissa Pohjoismaissa. Se vaikutti myös Ruotsissa tunnistettujen sisällönhallintajärjestelmien määrään. Eri järjestelmiä oli Ruotsissa 40, kun muissa maissa luku on noin 60.

Esimerkkejä ruotsalaisesta kärkikolmikosta:

Episerver: Ericsson, Telefon AB LM, Skanska AB, Vattenfall AB

WordPress: SAS AB, Mekonomen AB, Bilia Group AB

Sitecore: SSAB AB, Husqvarna AB, Hexagon AB

Norja

Norjassa voittajia on rinta rinnan kaksi: Episerver ja WordPress. Ne nappaavat kumpikin 17,6 prosentin markkinaosuuden. Kolmantena on todellinen yllättäjä SharePoint. SharePointin norjalaisista käyttäjistä löytyy huomattavan paljon sairaaloita. Muista Pohjoismaista SharePoint pääsee suosituimpien alustojen listalle enää ainoastaan Suomessa. Norjassa on käytössä paljon eksoottisia pienien kotimaisten toimittajien julkaisujärjestelmiä. Sen vuoksi Muut- ja Ei tunnistettu -luokat ovat yhteensä 38,2 prosenttia.

Esimerkkejä norjalaisesta kärkikolmikosta:

WordPress: XXL ASA, Relacom AS, SalMar ASA

Episerver: Yara International ASA, Coop Norge SA, Statkraft AS

SharePoint: Oslo Universitetssykehus HF, Helse Bergen HF, Vard Group AS

Tanska

Tanskassa julkaisujärjestelmien markkinaosuuksien erot ovat maltilliset. WordPress vie voiton vain 14,2 prosentin markkinaosuudella. Muissa maissa 14,2 prosenttia tuottaisi pronssisijan. Toiseksi nousee niukasti Umbraco 13,2 prosentin osuudella. Sitecore on aivan sen kannassa 13,0 prosentin osuudella. Tanskassa, samoin kuin Ruotsissa ja Norjassakin, kotimaisuus jyllää. Umbraco on hopealla ja Sitecore aivan sen kannoilla kolmantena ja Dynamicweb CMS neljäntenä. Yhteensä niillä on 34,2 prosentin markkinaosuus.

Esimerkkejä tanskalaisesta kärkikolmikosta:

WordPress: Dagrofa Logistik A/S, Skandinavisk Motor Co. A/S, Orkla Foods Danmark A/S

Episerver: DSB Vedligehold A/S, Bygma A/S, Alfa Laval Aalborg A/S

Drupal: Jysk A/S, Billetkontoret A/S, Akzo Nobel Salt A/S

Yrityksen koon vaikutus järjestelmävalintaan

Suodatimme keräämäämme dataa tutustuen 100 suurimpaan yritykseen. Yllä oleva kuvaaja vertailee yleisimpien julkaisujärjestelmien markkinaosuuksia kaikkien 2 000 pohjoismaisen yrityksen ja 100 suurimman yrityksen joukossa.

Episerver miltei tuplaa osuutensa 18,95 prosentista 36 prosenttiin, kun tarkastellaan vain sataa suurinta pohjoismaista yritystä. Aiemman suurimpia suomalaisia yrityksiä luodanneen selvityksemme valossa se ei ole yllättävää, sillä Suomessa muutos oli hyvin samanlainen kuin muutos kaikissa Pohjoismaissa yhteensä. WordPressin suosio tipahtaa yrityskoon kasvaessa 16,8 prosentista 10 prosenttiin. Sen suosio on silti yhä korkealla 100 suurimman yrityksen ryhmässäkin, vaikka suodatetun joukon pienin liikevaihto on lähes neljä miljardia euroa. Joukon suurimman suhteellisen nousun tekee Sitecore, jonka markkinaosuus koko aineistosta on 6,8 prosenttia ja 100 suurimman aineistosta 16 prosenttia. Adobe Experience Manger tekee myös selvän loikan 3,65 prosentista 8 prosenttiin. Sitä käyttävät yritykset sijoittuvat lähes kaikki liikevaihtolistalla kärkipäähän.

TOP2000 TOP100 SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA
Episerver 18,95% 36,00% 14,60% 36,60% 17,60% 7,00%
1,5 mrd 8,5 mrd 1,3 mrd 1,9 mrd 1,2 mrd 0,6 mrd
WordPress 16,80% 10,00% 20,40% 15,00% 17,60% 14,20%
0,6 mrd 7,9 mrd 0,3 mrd 1,4 mrd 0,7 mrd 0,2 mrd
Drupal 6,90% 6,00% 13,40% 6,00% 3,00% 5,20%
0,9 mrd 10,0 mrd 1,1 mrd 1,0 mrd 0,7 mrd 0,2 mrd
Sitecore 6,80% 16,00% 3,40% 6,40% 4,40% 13,00%
1,5 mrd 9,1 mrd 1,7 mrd 1,4 mrd 0,6 mrd 1,8 mrd
Umbraco 5,00% 3,00% 1,20% 2,60% 3,00% 13,20%
0,6 mrd 7,2 mrd 0,2 mrd 0,9 mrd 0,6 mrd 0,6 mrd
Räätälöity 4,85% 6,00% 3,60% 5,80% 4,80% 5,20%
1,5 mrd 15,2 mrd 0,6 mrd 3,6 mrd 0,8 mrd 0,2 mrd
Adobe Experience Manager 3,65% 8,00% 3,80% 5,60% 2,60% 2,60%
2,6 mrd 18,9 mrd 0,2 mrd 3,7 mrd 5,0 mrd 1,6 mrd
SharePoint 2,80% 2,00% 2,40% 0,60% 6,60% 1,60%
0,8 mrd 6,9 mrd 1,0 mrd 0,6 mrd 1,0 mrd 0,1 mrd
Dynamicweb CMS 2,10% 0,40% 8,00%
0,2 mrd 0,7 mrd 0,2 mrd
Aineiston liike-vaihtojen keskiarvo 1,0 mrd 9,6 mrd 0,7 mrd 1,7 mrd 0,9 mrd 0,5 mrd

Yllä olevassa taulukossa on esitetty kunkin top-2 000-kaaviossa olleen julkaisujärjestelmän markkinaosuus sekä niitä käyttävien yritysten liikevaihtojen keskiarvot alueittain. Adobe Experience Manageria käyttävillä keskiarvoliikevaihto on yleisesti korkein Pohjoismaissa. Ainoa poikkeus tästä on Suomi, jossa sitä käyttävät lähinnä ulkomaisten yhtiöiden haarakonttorit. Episerveriä käyttävien yritysten liikevaihdot ovat tasaisen korkeat kaikissa maissa. Se ylittää kunkin maan keskiarvoliikevaihdon. Mielenkiintoista on, että Episerver ei kuitenkaan yllä top-100 -vertailussa kaikkien järjestelmien keskiarvoon. WordPress on kaikissa muissa maissa liikevaihdossa varsin lähellä Drupalia – jopa tasoissa Norjassa ja Tanskassa – mutta Suomessa se jää selvästi jälkeen. Pohjoismaissa räätälöityjä ratkaisuja käyttävien yritysten liikevaihto on sekä top-2000 että top-100 -vertailussa noin puolitoistakertainen keskiarvoon.

Yhteenveto

Episerver on Pohjoismaisten markkinoiden suurin julkaisujärjestelmäalusta. WordPress haastaa sitä vahvasti. Yrityksen liikevaihto korreloi jossain määrin valitun julkaisujärjestelmän kanssa. Suomessa eivät kotimaiset pelurit saa lähes minkäänlaista jalansijaa markkinoilla, kun taas muissa Pohjoismaissa kotimaisuus on valttia.

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: B2B-verkkokauppojen eri mallit ja menestystekijät (13.3.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Markkinointi verkossa

Autamme innostavien markkinointiviestinnällisten digipalvelujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme oikean sisältöstrategian ja digimarkkinoinnin keinot, joilla voit edistää brändiäsi, kerätä liidejä, ohjata vakuuttaville asiakaspoluille sekä innostaa yhteydenottoihin, tilauksiin ja sitoutuneeseen asiakkuuteen.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun