B2B-myyntikanavalla ei ole tyypillistä asiakasta

B2B-myyntikanavan tyypillistä asiakasta on vaikea yleistää. Yritysasiakkaiden tarpeet kanavalle ovat yllättävän monimuotoisia. Sähköistä B2B-myynti- tai palvelukanavaa suunniteltaessa ei riitä, että asiakkaalle pystytään esittämään hänen sopimuksensa mukaiset tuotteet ja asiakaskohtainen hinnoittelu, vaan myös ostajien käyttötilanteet ja -tottumukset on huomioitava.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

10.8.2018

Mikko Jokela

Kuinka usein tyypillinen asiakkaanne asioi kanavassa?

Kysyimme selvityksessämme kuinka usein asiakkaanne asioivat B2B-kanavassanne. Kuten jo etukäteen ounastelimme, oli vastausten hajonta aika suuri. Monessa palvelussa asioidaan viikoittain, osassa taas hyvin harvoin. Molemmissa tapauksissa B2B-kanava saattaa silti palvella tarkoitustaan.

Mikäli kyseessä on fyysisten tuotteiden tilauskanava ja ostava asiakas on suhteellisen iso organisaatio, niin asiointia tapahtuu tyypillisesti useammin. Myös ostomäärät ovat tällöin suuremmat ja erilaisia tarjolla olevia tuotteita ostetaan monipuolisemmin. Mutta voi hyvinkin olla, että joku toinen asiakas käyttää samaa kanavaa samaan tarkoitukseen vain pari kertaa vuodessa. Ja joku kolmas ostaa usein, mutta aina samat kappalemäärät täysin samoja tuotteita.

Asiointifrekvenssi on siis hyvin pitkälle kiinni toimialasta sekä myyvästä ja ostavasta organisaatiosta. Tämä asettaa B2B-myyntikanavan toteutukselle merkittävän haasteen. Toiminnallisuuksien ja käyttöliittymäratkaisujen pitäisi palvella monenlaisia loppukäyttäjätarpeita: niin usein ja paljon ostavaa, kuin harvoin ja vähän ostavaa.

Kuinka suuri osa yritysasiakkaistanne arviolta ostaa/asioi tämän kanavan kautta?

Noin joka kolmannes kyselyymme vastanneista kertoo, että B2B-kanavaa käyttää vain alle 10% heidän yritysasiakkaistaan. Vastaavasti lähes 2/3 kertoo, että kanavaa käyttää alle puolet asiakkaista. Voimmekin todeta, että tässä suhteessa digitaalisten B2B-kanavien käytössä olisi paljon potentiaalia kasvulle. Vaikuttaa siltä, että perinteiset asiakkuudenhoidon ja myynnin käytänteet ovat edelleen vahvassa roolissa usealla toimialalla.

Usein digitaalisten B2B-myyntikanavien kehityksessä pyritään saamaan lukumäärällisesti suuri määrä asiakkaista ostamaan itsepalveluna tarvitsemansa tuotteet. Tällöin asiakkaalle ostamisen tulee olla helppoa. Ostamisen helppous korostuu myös sellaisissa tilanteissa, joissa B2B-myyntikanavan ostaja on hankkimassa tuotetta tai palvelua omalle asiakkaalleen, eikä itselleen. Mitä useammin tällainen ostotilanne toistuu, sitä keskeisempää on myös selkeys ja nopeus. Arjen helpottamisesta ja ajan säästymisestä ollaan usein valmiita maksamaan jopa hieman enemmän. Mikäli B2B-asiakkaat saadaan käyttämään kanavaa, voi tarjoava organisaatio tällöin kohdentaa omat myyntiponnistuksensa ja asiakaspalvelutilanteet tehokkaammin valittuihin kohteisiin. Ideaalitilanne onkin ns. ”win-win situation”.

Missä B2B-myyntikanavanne asiakaskunta sijaitsee maantieteellisesti?

Kuten yllä oleva kuvaaja kertoo, niin B2B-myyntikanavien asiakaskunta sijaitsee maantieteellisesti hyvin hajallaan. Joillain toimijoilla asiakkaat ovat ainoastaan Suomessa, osalla asiakkaita on myös muissa Pohjoismaissa ja laajemmin Euroopassa, kun taas osa palvelee globaalia asiakaskuntaa. Osa on luonut B2B-myyntikanavaansa jo etukäteen valmiudet kansainväliseen kasvuun.

90% selvityksemme B2B-myyntikanavista tarjoaa palvelua suomeksi. 60% tarjoaa palvelunsa englanniksi, ja kolmannes myös ruotsiksi. 15% kanavista tarjoaa asiakaskunnalleen vaihtoehdoksi myös muita kieliä, kuten espanjan, saksan ja venäjän. Harvemmin esiintyviä, mutta myöskin vastauksissa mainittuja kieliä ovat mm. kiina ja japani.

Kannattaa siis tarjota tarvittavat kieliversiot asiakaskunnan ja keskeisten markkina-alueiden perusteella. Sama koskee hyvin pitkälle myös valuuttoja. Suomalaisille ja suurelta osin eurooppalaisille asiakkaille sopii euro, mutta osassa B2B-myyntikanavista pystyy käyttämään myös esim. Ruotsin kruunuja, Iso-Britannian puntia sekä Yhdysvaltain dollareita. 8% vastaajista kertoi, ettei heidän kanavassaan näytetä hintatietoja lainkaan. Kieliversioiden ja valuuttojen lisäksi on syytä pohtia maantieteellisesti hajallaan olevan asiakaskunnan mahdollisia keskinäisiä kulttuurieroja.

Sähköisen kanavan kehityksessä on tehtävä valintoja ja kompromisseja.

Kaikkia asiakkaita on käytännössä mahdotonta palvella täysin tasapuolisesti, vaan sähköisen kanavan kehityksessä on tehtävä valintoja ja kompromisseja. Ohjenuorana voikin pitää perinteistä 80/20-jakoa: Yritä toteuttaa lukumääräisesti suurelle massalle toimivat ratkaisut, äläkä yritäkään ratkaista kaikkia erityistapauksia ja poikkeustilanteita järjestelmän keinoin.

Kaipaatko neuvoa omaan verkkopalvelu-uudistukseesi? » Ota yhteyttä!

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Myynti verkossa

Menestyvä verkkokauppa edellyttää asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä, liiketoiminnan vaatimusten ja tahtotilan selvittämistä, sekä näihin vastaavien digitaalisten ratkaisujen löytämistä. Parhaat edellytykset onnistumiselle saadaan, kun katsotaan kokonaiskuvaa ja valitaan oikeat keinot, kanavat ja tekniset ratkaisut tavoitteiden mukaisesti – tarvittavia resursseja unohtamatta.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun