B2B-myyntikanavalla ei ole tyypillistä asiakasta

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 6 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

B2B-myyntikanavan tyypillistä asiakasta on vaikea yleistää. Yritysasiakkaiden tarpeet kanavalle ovat yllättävän monimuotoisia. Sähköistä B2B-myynti- tai palvelukanavaa suunniteltaessa ei riitä, että asiakkaalle pystytään esittämään hänen sopimuksensa mukaiset tuotteet ja asiakaskohtainen hinnoittelu, vaan myös ostajien käyttötilanteet ja -tottumukset on huomioitava.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

10.8.2018

Mikko Jokela

Kuinka usein tyypillinen asiakkaanne asioi kanavassa?

Kysyimme selvityksessämme kuinka usein asiakkaanne asioivat B2B-kanavassanne. Kuten jo etukäteen ounastelimme, oli vastausten hajonta aika suuri. Monessa palvelussa asioidaan viikoittain, osassa taas hyvin harvoin. Molemmissa tapauksissa B2B-kanava saattaa silti palvella tarkoitustaan.

Mikäli kyseessä on fyysisten tuotteiden tilauskanava ja ostava asiakas on suhteellisen iso organisaatio, niin asiointia tapahtuu tyypillisesti useammin. Myös ostomäärät ovat tällöin suuremmat ja erilaisia tarjolla olevia tuotteita ostetaan monipuolisemmin. Mutta voi hyvinkin olla, että joku toinen asiakas käyttää samaa kanavaa samaan tarkoitukseen vain pari kertaa vuodessa. Ja joku kolmas ostaa usein, mutta aina samat kappalemäärät täysin samoja tuotteita.

Asiointifrekvenssi on siis hyvin pitkälle kiinni toimialasta sekä myyvästä ja ostavasta organisaatiosta. Tämä asettaa B2B-myyntikanavan toteutukselle merkittävän haasteen. Toiminnallisuuksien ja käyttöliittymäratkaisujen pitäisi palvella monenlaisia loppukäyttäjätarpeita: niin usein ja paljon ostavaa, kuin harvoin ja vähän ostavaa.

Kuinka suuri osa yritysasiakkaistanne arviolta ostaa/asioi tämän kanavan kautta?

Noin joka kolmannes kyselyymme vastanneista kertoo, että B2B-kanavaa käyttää vain alle 10% heidän yritysasiakkaistaan. Vastaavasti lähes 2/3 kertoo, että kanavaa käyttää alle puolet asiakkaista. Voimmekin todeta, että tässä suhteessa digitaalisten B2B-kanavien käytössä olisi paljon potentiaalia kasvulle. Vaikuttaa siltä, että perinteiset asiakkuudenhoidon ja myynnin käytänteet ovat edelleen vahvassa roolissa usealla toimialalla.

Usein digitaalisten B2B-myyntikanavien kehityksessä pyritään saamaan lukumäärällisesti suuri määrä asiakkaista ostamaan itsepalveluna tarvitsemansa tuotteet. Tällöin asiakkaalle ostamisen tulee olla helppoa. Ostamisen helppous korostuu myös sellaisissa tilanteissa, joissa B2B-myyntikanavan ostaja on hankkimassa tuotetta tai palvelua omalle asiakkaalleen, eikä itselleen. Mitä useammin tällainen ostotilanne toistuu, sitä keskeisempää on myös selkeys ja nopeus. Arjen helpottamisesta ja ajan säästymisestä ollaan usein valmiita maksamaan jopa hieman enemmän. Mikäli B2B-asiakkaat saadaan käyttämään kanavaa, voi tarjoava organisaatio tällöin kohdentaa omat myyntiponnistuksensa ja asiakaspalvelutilanteet tehokkaammin valittuihin kohteisiin. Ideaalitilanne onkin ns. ”win-win situation”.

Missä B2B-myyntikanavanne asiakaskunta sijaitsee maantieteellisesti?

Kuten yllä oleva kuvaaja kertoo, niin B2B-myyntikanavien asiakaskunta sijaitsee maantieteellisesti hyvin hajallaan. Joillain toimijoilla asiakkaat ovat ainoastaan Suomessa, osalla asiakkaita on myös muissa Pohjoismaissa ja laajemmin Euroopassa, kun taas osa palvelee globaalia asiakaskuntaa. Osa on luonut B2B-myyntikanavaansa jo etukäteen valmiudet kansainväliseen kasvuun.

90% selvityksemme B2B-myyntikanavista tarjoaa palvelua suomeksi. 60% tarjoaa palvelunsa englanniksi, ja kolmannes myös ruotsiksi. 15% kanavista tarjoaa asiakaskunnalleen vaihtoehdoksi myös muita kieliä, kuten espanjan, saksan ja venäjän. Harvemmin esiintyviä, mutta myöskin vastauksissa mainittuja kieliä ovat mm. kiina ja japani.

Kannattaa siis tarjota tarvittavat kieliversiot asiakaskunnan ja keskeisten markkina-alueiden perusteella. Sama koskee hyvin pitkälle myös valuuttoja. Suomalaisille ja suurelta osin eurooppalaisille asiakkaille sopii euro, mutta osassa B2B-myyntikanavista pystyy käyttämään myös esim. Ruotsin kruunuja, Iso-Britannian puntia sekä Yhdysvaltain dollareita. 8% vastaajista kertoi, ettei heidän kanavassaan näytetä hintatietoja lainkaan. Kieliversioiden ja valuuttojen lisäksi on syytä pohtia maantieteellisesti hajallaan olevan asiakaskunnan mahdollisia keskinäisiä kulttuurieroja.

Sähköisen kanavan kehityksessä on tehtävä valintoja ja kompromisseja.

Kaikkia asiakkaita on käytännössä mahdotonta palvella täysin tasapuolisesti, vaan sähköisen kanavan kehityksessä on tehtävä valintoja ja kompromisseja. Ohjenuorana voikin pitää perinteistä 80/20-jakoa: Yritä toteuttaa lukumääräisesti suurelle massalle toimivat ratkaisut, äläkä yritäkään ratkaista kaikkia erityistapauksia ja poikkeustilanteita järjestelmän keinoin.

Kaipaatko neuvoa omaan verkkopalvelu-uudistukseesi? » Ota yhteyttä!

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Parhaat muotoiluratkaisut tuote- ja palvelusivuille (15.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Myynti verkossa

Autamme verkkokaupan suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme tavoitteisiisi oikeat strategiat, kanavat ja teknologiat, jotta voit ryhtyä pyörittämään menestyvää verkkokauppaa.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun