Koulutusmateriaali: Verkkokauppajärjestelmät ja erilaiset arkkitehtuurimallit

Tuore koulutusmateriaali on nyt saatavilla verkosta avoimesti. Kyseinen materiaali on luotu osana kaupallista verkkokauppa-asiantuntijoiden koulutusohjelmaa ja on yhden päivän koulutuksen materiaali. Materiaali käsittelee erityisesti erilaisia verkkokauppojen muotoja ja näiden erilaisia vaatimuksia sekä eri teknisten ratkaisujen soveltuvuutta erilaisiin konsepteihin.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Tutustu materiaaliin pdf-muodossa: Verkkokauppajärjestelmät ja muut verkkokaupan uudistamiseen liittyvät teknologiakysymykset

Materiaalin alkuosa keskittyy analysoimaan erilaisia verkkokauppojen muotoja ja näiden erilaisia vaatimuksia teknisestä näkökulmasta. Keskeinen väite on, että verkkokauppoja on paljon muitakin kuin tuotekauppoja, ja tunnetuimmat verkkokauppajärjestelmät ovat hyvin keskittyneitä juuri tuotekauppojen rakentamiseen - ja mikäli oma konsepti ei ole juuri tällainen perinteinen kuluttajille suunnattu tuotekauppa, eivät tyypilliset verkkokauppajärjestelmät ole välttämättä kovin hyviä valintoja.

Materiaalissa käsitellään myös laajemmin arkkitehtuurikysymyksiä, joita verkkokauppahankkeissa usein tulee vastaan. Materiaalissa käsitellään esimerkiksi taustajärjestelmien suhdetta verkkokauppaan, koska monilla yrityksillä voi olla hyvinkin kyvykkäitä toiminnanohjausjärjestelmiä, CRM-järjestelmiä ja tuotetiedonhallintajärjestelmiä, jolloin valittavalta verkkokauppajärjestelmältä ei välttämättä tarvita näitä kyvykkyyksiä yhtä paljon. Materiaalissa sivutaan myös tilanteita jolloin voi olla järkevää rakentaa verkkokauppa räätälöimällä asiakkaille näkyvä fronttikerros tai rakentamalla verkkokauppa jo olemassa olevan ERP-järjestelmän avulla.

Materiaalin loppuosassa käydään teknologiavalintoja myös astetta tarkemmin läpi erilaisten tyypillisten skenaarioiden kautta. Tämä on myös North Patrolin laajemmin suosima malli teknologiavalintoihin. Erilaiset järjestelmät kun on suunniteltu hyvin erilaisiin tilanteisiin, niin näiden vertailu esimerkiksi ominaisuuslistojen tai erilaisten vertailutaulukoiden kautta ei ole järkevää. Skenaariopohjainen vertailumalli on monien johtavien teknologiakonsulttitalojen hyödyntämä malli, jota myös North Patrol suosittelee käytettäväksi teknologiavertailuissa.

Tässä materiaalissa ei mennä yksityiskohtaisiin eroihin eri järjestelmien välillä, koska tässä on kysymys johdatuksesta aiheeseen.

Tutustu materiaaliin (pdf): Verkkokauppajärjestelmät ja muut verkkokaupan uudistamiseen liittyvät teknologiakysymykset

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: B2B-verkkokauppojen eri mallit ja menestystekijät (13.3.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Myynti verkossa

Autamme verkkokaupan suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme tavoitteisiisi oikeat strategiat, kanavat ja teknologiat, jotta voit ryhtyä pyörittämään menestyvää verkkokauppaa.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun