Paulig uudisti yritysasiakkaidensa verkkokaupan – North Patrol konsulttitukena uudistuksessa

Paulig on kahvinvalmistajana Suomen markkinajohtaja. Erityisesti Juhla Mokka ja Presidentti ovat kaikkien tuntemia brändejä. Monelle on jäänyt vahva muistijälki televisiomainoksista läpi vuosikymmenten ja varmasti usea meistä osaa yhdistää Pauligiin myös kansallispukuisen mainoshahmo Paulan.

Harvempi puolestaan tietää, että Paulig-konserniin kuuluvat myös elintarvikebrändit Santa Maria, Risenta ja Poco Loco. Lisäksi nyhtökauravalmistaja Gold&Green Foods on nykyään Pauligin kokonaan omistama tytäryhtiö. Tänä päivänä Paulakin on jäänyt historiaan ja vuodesta 2019 lähtien Pauligia on edustanut uusiutunut brändilähettiläs. Perinteikkäässä perheyrityksessä on siis tapahtunut paljon viimeisten vuosien aikana.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

24.5.2021

Mikko Jokela

Kuluttajien ohella Paulig palvelee myös yritysasiakkaita. Heille kohdistettu palvelu tarjoaa kahvin kokonaisratkaisuja HoReCa-alan ammattilaisille, toimistoihin, sekä erilaisiin myymälöihin ja odotustiloihin. Kilpailutilanne yritysasiakkaiden osalta on Pauligin näkökulmasta täysin toinen kuin vähittäiskaupparyhmävetoisessa kuluttajaliiketoiminnassa. Vahvan ja perinteisen brändin tunnettuus luonnollisesti auttaa, mutta yritysasiakkaille on pystyttävä tarjoamaan kokonaisvaltaista yhteistyötä. Laitteiden, juomien, raaka-aineiden ja muiden tarvikkeiden valikoimaa täydentävätkin monipuoliset palvelu- ja huoltoratkaisut.

Suunnitelmat muuttuivat työn edetessä

Paulig oli suunnitellut verkkopalvelukokonaisuutensa uudistamista jo pitkään. Osaltaan aikataulupainetta uudistukselle toi sen tekninen välttämättömyys. Pauligin verkkokauppojen alustaratkaisuna toimi aiemmin Magento 1, jonka virallinen tuki oli päättymässä.

Toden teolla uudistushanke nytkähti käyntiin syksyllä 2019, kun North Patrol valikoitui Pauligin kumppaniksi tekemään alustakartoitusta verkkosivustoille ja verkkokaupoille. Työn aikana saatiin priorisoitua uudistusta kaipaavat verkkopalvelut sekä kartoitettua soveltuvat teknologiavaihtoehdot näille. Kiireellisimmäksi uudistettavaksi verkkopalveluksi tunnistettiin tuolloin Paulig Professional -nimellä tunnettu B2B-verkkokauppa. Yhteistyötä North Patrolin kanssa jatkettiin B2B-verkkokaupparatkaisun tarkemmalla vaatimusmäärittelyllä ja toteutusprojektin kilpailutuksella. Työn aikana tehtiin rajaus, että verkkokaupan alustaksi halutaan tuotepohjainen ratkaisu.

Toteutusprojektin projektipäällikkönä ja tuoteomistajana toiminut Maria Väisänen kertoo lähtötilanteesta:

”Aluksi meillä oli hyvin selkeä suunta ja scope projektille. Aiempaa verkkokaupparatkaisua oli vuosien saatossa räätälöity jopa liikaa ja tällä kertaa kustomointeja haluttiin välttää. Tuotepohjaisen ratkaisun valmiita kyvykkyyksiä haluttiin hyödyntää mahdollisimman pitkälle.”

Kokonaiskuva alkoi kuitenkin kehittymään matkan varrella. ”Tarjouskilpailun edetessä meillä alkoi vahvistua ajatus laajemmasta digipalveluiden arkkitehtuurin modernisoinnista sekä rajapintojen tehokkaammasta hyödyntämisestä. Skaalautuminen koko konsernin tarpeisiin ja eri kanaviin nousi kantavaksi teemaksi. Ambitiotasomme nousi työn edetessä.” avaa Maria Pauligin teknologisen kokonaisuuden hahmottumista.

Verkkokauppamoottoriksi valittiin Adoben hallinnoimassa käyttöpalveluympäristössä toimiva Adobe Commerce Cloud ja toteuttajakumppaniksi valikoitui Lamia, jonka rohkea kaupallinen ehdotus puhutteli Pauligin tiimiä. Tuotepohjaisesta alustaratkaisusta huolimatta verkkokaupan edustakerros päätettiin toteuttaa täysin räätälöitynä ns. headless-ratkaisuna. Lisäksi sisältöjen hallintaan valittiin täydentäväksi ratkaisuksi Contentful.

Verkkokauppauudistus loi tarvittavat valmiudet

Projekti aloitettiin palvelumuotoiluvaiheella, jossa haastateltiin asiakkaita, tarkennettiin verkkokaupan tärkeimmät toiminnallisuudet asiakkaan näkökulmasta ja muodostettiin verkkokaupan ostopolut. Hyvin tehty taustatyö kilpailutusta varten sekä palvelumuotoiluvaiheen löydökset toimivat vahvana pohjana backlogin muodostamiselle.

Maria avaa kehitysvaiheen työnjakoa:

”Projekti vietiin läpi ketterällä Scrum-mallilla, jossa osallistuin bisneksen edustajana muun muassa kehitystiimin yhteisiin daily ja sprint planning -palavereihin ja demoihin.”

Toteutusprojektin aikana Paulig vastasi vaatimusmäärittelystä, backlogin ylläpidosta, priorisoinnista ja hyväksyntätestauksesta. Lamia puolestaan vastasi muun muassa tarkemmasta sprinttien ja taskien suunnittelusta backlogilla sekä kokonaisuuden toteutuksesta. ”Olemme keskustelleet Lamian kanssa, että tämä yhteistyömalli oli meille molemmille toimiva ja projektia oli mukava tehdä yhdessä”, kehuu Maria.

Työn aikana fokus oli jatkuvasti asiakaskunnan todellisissa tarpeissa. ”Alusta alkaen halusimme priorisoida hyvän käyttökokemuksen varmistamisen, eli pyrimme ensisijaisesti tuomaan vanhan verkkokaupan tutut, hyväksi todetut toiminnallisuudet eloon myös uuteen kauppaan sekä parantaa käyttökokemusta pienillä muutoksilla. Esimerkiksi nopea kassa tai suosikkilistojen tallentaminen ovat yksinkertaisia, mutta tärkeitä ominaisuuksia B2B-asiakkaille. Suuremmat uudet kehitysideat jouduimme jättämään pois MVP:n piiristä, jotta voimme ensin modernisoida uuden kaupan perustan kuntoon”, kertoo Maria, ja jatkaa: ”Myös B2B-ostajan odotukset verkkokaupan toiminnallisuuksia kohtaan kasvavat jatkuvasti ja haluamme vastata tähän palvelemalla asiakkaita jatkossa entistä paremmin. Tulemme jatkamaan verkkokaupan kehitystä projektin toisessa vaiheessa”.

B2B-verkkokauppa on toiminut suunnannäyttäjänä Pauligin tulevalle verkkopalvelukehitykselle. Asiakaskokemuksen näkökulmasta palvelu on viety uudelle tasolle ja teknologiaratkaisut on modernisoitu. ”Emme ehkä projektin alkuvaiheen valintoja tehdessämme täysin ymmärtäneet kuinka työlästä arkkitehtuurin ja integraatioiden modernisointi todella on”, huokaa Maria ja jatkaa: ”Nyt olemme kuitenkin sekä organisaationa että teknisten valmiuksien osalta paljon valmiimpia tulevaan digikehitykseen.”

Ketterästi hyvässä yhteistyössä

Pauligilla ei ole ennen tehty näin laajamittaista projektia ketteriä menetelmiä hyödyntäen. Vaikka alkuperäisen projektin budjetti ja aikataulu hieman venyivät suunnitellusta, on Paulig tyytyväinen työn tuloksiin ja ennen kaikkea tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Maria haluaakin nostaa esiin muutamia oppeja ja vinkkejä muille vastaavia uudistushankkeita valmisteleville organisaatioille:

 • Tiimityö ja luottamus: Hyvän tiimihengen rakentaminen on tärkeää heti projektin alusta alkaen. Hyvässä tiimissä kaikki uskaltavat sanoa mielipiteensä ja työnteko sujuu. Lisäksi tiimi kantaa yhdessä vastuun onnistumisista ja haasteista. Mikäli näitä tulee, hyvä tiimi selviää tiukoista paikoista helpommin.
 • MVP:n laajuuden rajaaminen hyvissä ajoin: Paulig oli rakentanut edellistä verkkokauppaansa seitsemän vuoden ajan ja nyt uuteen verkkokauppaan haluttiin kaikki ne toiminnallisuudet, jotka aiemmassakin verkkokaupassa olivat. Näiden päälle toivottiin luonnollisesti paljon täysin uutta. Tavoiteaikatauluun suhteutettuna MVP oli paisunut liiankin laajaksi ja rajaamista jouduttiin tekemään vielä projektin loppuvaiheissa.
 • Projektiryhmällä on oltava riittävä mandaatti: Ydintiimillä on oltava riittävä valta edistää projektia. Ohjausryhmään toki raportoidaan säännöllisesti ja tietyt asiat on käsiteltävä siellä, mutta arjen ketterä tekeminen edellyttää päätöksentekokykyä projektiryhmässä. Liiketoiminnan vaatimukset elävät projektin aikana.
 • Osallistaminen sitouttaa ja luo pohjan onnistumiselle: Kaiken kaikkiaan Pauligin B2B-verkkokauppauudistukseen on osallistunut yli 80 henkilöä. Näistä yli 40 on Pauligin omia työntekijöitä eri maista ja eri liiketoiminnoista. Ilman näiden ihmisten panosta ja halua kehittää digitaalisia palveluita uudistushanketta ei olisi ikinä saatu tehtyä. Projektin vetäjä sai arvokasta tukea ympäri organisaatiota.
 • Odotusten hallinta: Arkkitehtuurin ja integraatioiden modernisointi on työlästä, eikä sen hyötyjä välttämättä pystytä todentamaan lyhyellä aikajänteellä. Myynti ja markkinointi puolestaan odottavat kärsimättöminä näkyviä tuloksia, jolloin projektitiimillä on tärkeä rooli kommunikoida selkeästi ja selittää, miksi kehitys ja testaus voivat viedä yllättävän paljon aikaa.

Lisäksi Marian kokemuksen mukaan palvelun ensimmäinen versio kannattaa pyrkiä julkaisemaan mahdollisimman pian.

”Kaikkea ei pysty millään hahmottamaan eikä määrittelemään etukäteen. Huolellisesta testauksesta huolimatta, juuri kun ollaan menossa liveksi, niin sitten yhtäkkiä huomataan ihan uusia asioita. Tuotanto ja testiympäristömme eivät vastaa täysin toisiaan ja siksi näitä yllätyksiä ilmenee myös aivan loppumetreillä. Tiimi myös katsoo tuotantoympäristöä kriittisemmin. Meidän tapauksessamme havaitsimme esimerkiksi asiakasdatassa tiettyjä puutteita vasta julkaisun kynnyksellä. Kun päästään lähemmäs tuotantoon vientiä, ehditään havaitut puutteet vielä korjaamaan.” toteaa Maria.

Valmiuksien rakentamisesta liiketoimintalähtöiseen kehitykseen

Pauligin uudistettu B2B-verkkokauppa on juuri lanseerattu. Ennen varsinaista julkaisua uutta palvelua koeponnistettiin rajatun pilottiasiakasryhmän avulla. Pienen hienosäädön ja laajan asiakasdatan migraation jälkeen uusi verkkokauppa saatiin avattua asiakaskäyttöön.

Perusta on nyt saatu kuntoon, mutta isossa kuvassa työ on kuitenkin vasta alussa. Pauligin Head of Ecommerce William Löflund suunnittelee ulkoisten ja Pauligin omien verkkokauppojen kehitystä pitkällä tähtäimellä. B2B-verkkokaupan ensimmäistä julkaisua rajattiin tarkoituksella ja tulevaisuuden kehityspolulle jäi paljon asioita. Eikä kehitystyö suinkaan rajoitu nyt julkaistun B2B-verkkokaupan toiminnalliseen jatkokehitykseen. Projektin aikana käyttöönotettuja työkaluja ja rajapintoja voidaan hyödyntää eri tarkoituksiin eri kanavissa.

”Keskityimme teknisissä valinnoissa malleihin, joita voimme mahdollisimman helposti skaalata eri maihin, liiketoiminnan kanaviin ja ratkaisuihin ”, kertoo William ja jatkaa:

”Mikäli haluamme avata verkkokaupan kokonaan uudella markkina-alueella, on siihen tarvittava taustalogiikka täysin valmiina. Edustakerroksen voi toteuttaa tilanteeseen sopivalla tavalla ilman järjestelmien asettamia rajoitteita.”

Myös asiakkaiden laitekannasta saatavan IoT-datan kaupallinen hyödyntäminen on äärimmäisen kiinnostava tulevaisuuden mahdollisuus. Kehitystä johdetaan jatkossa vahvasti data- ja liiketoimintalähtöisesti.

Digikehityksen ja modernien verkkopalveluteknologioiden hyödyntämisen näkökulmasta Paulig on ottanut aimo harppauksen eteenpäin. On kuitenkin muistettava, että nyt tehtyjen valintojen hyödyt suhteessa tehtyihin panostuksiin konkretisoituvat vasta tulevien vuosien aikana. Joka tapauksessa yksi asia on varmaa: Paulig on valmiimpi kunnianhimoiseen digikehitykseen kuin koskaan aikaisemmin.

Pauligin B2B-verkkokauppa

Shop.pauligpro.com

Keskeiset toteutusteknologiat: Adobe Commerce Cloud (Magento), Contentful, Vue.js

Projektin aikataulu

 • Syyskuu 2019 – joulukuu 2019: Esiselvitys verkkosivustoille ja verkkokaupoille (North Patrol ja Pauligin projektitiimi)
 • Tammikuu 2020 – huhtikuu 2020: Kilpailutusvaiheen valmistelut (North Patrol ja Pauligin projektitiimi)
 • Huhtikuu – kesäkuu 2020: Verkkokauppa-alustan ja toimittajan valinta, sopimusneuvottelut (Pauligin projektitiimi)
 • Elokuu 2020 – toukokuu 2021: MVP-toteutusprojekti (Lamia ja Pauligin projektitiimi)

Teknologiavalinta on vuosikymmenen investointi

Teknologiaratkaisuissa ei kannata tehdä valintojaan kuumimpien trendien mukaan, vaan soveltuvuuden, skaalautuvuuden, ylläpitokokemuksen, yhteensopivuuden ja elinkaarikustannuksien ehdoilla. North Patrol auttaa näkemään teknologiavaihtoehtojen plussat ja miinukset puolueettomasti, konkreettisesti ja kaukonäköisesti.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Verkkokaupat

Autamme verkkokaupan suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme tavoitteisiisi oikeat strategiat, kanavat ja teknologiat, jotta voit ryhtyä pyörittämään menestyvää verkkokauppaa.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun