Mihin Shopify-verkkokauppa soveltuu?

Shopify on Kanadasta ponnistava verkkokauppa-alusta, joka kasvattanut markkinaosuuttaan vuosi toisensa jälkeen. Suosion myötä myös Shopifyn markkina-arvo kasvoi erityisesti parin edellisen vuoden aikana räjähdysmäisesti. Siinä missä moni Shopifyn kilpailijoista toimii suhteellisen paikallisesti, lähinnä Pohjois-Amerikassa, on Shopify onnistunut laajentumaan aidosti globaaleille markkinoille. Tämä on merkittävä huomio menestyksen taustalla.

Suosiota selittää osaltaan myös laadukas tuotepaketointi. Shopify on onnistunut niputtamaan verkkokaupan keskeiset toiminnallisuudet yhteen sekä verkkokauppiaita että ostavia asiakkaita miellyttävällä tavalla. Avainsanoja ovat helppous ja huolettomuus. Verkkokauppaan liittyvät kompleksisuudet on pystytty pitämään taka-alalla ja fokus on nimenomaan verkkoliiketoiminnassa.

Lisäksi suosiota selittää onnistunut ajoitus. Verkkokauppa on kasvanut viime vuosien aikana räjähdysmäisesti. Kasvutrendi oli selvä jo ennen koronapandemiaa, mutta korona on kiihdyttänyt entisestään kuluttajien verkko-ostamista. Toinen viime vuosien nousevista trendeistä on ollut SaaS-palvelujen suosio. SaaS-palvelujen ja laajemmin pilvipalvelualustojen maturiteetin kasvun myötä niiden hyödyt ovat onnistuneet vihdoin taklaamaan ympäristöihin liittyvät mahdolliset epäluulot. Jatkuvan veloituksen malli (ns. subscription model) on omalta osaltaan madaltanut kokeilukynnystä ja houkutellut asiakaskuntaa. Shopify on onnistunut olemaan näiden molempien mainittujen trendien osalta oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

31.8.2022

Mikko Jokela

Yksi Shopifyn vahvuuksista helppouden ja huolettomuuden rinnalla on se, että alusta kehittyy koko ajan. Tuotekehitykseen panostetaan valtavasti. Sekä kokonaan uusia ominaisuuksia että pieniä parannuksia julkaistaan jatkuvasti.

Shopify onkin erittäin hyvä ja houkutteleva vaihtoehto monelle verkkokaupparatkaisuaan pohtivalle taholle. On kuitenkin huomioitava, että on käyttötilanteita, joihin Shopify soveltuu erityisen hyvin, ja on käyttötilanteita, joihin se ei sovellu alkuunkaan. Erityisen hyvin se soveltuu seuraaviin tilanteisiin:

 1. Suoraviivainen kuluttajakauppa
 2. Verkkomyynti suoraan valmistajalta kuluttajalle
 3. Kansainvälistymisen tueksi

Näitä käyttökohteita tarkastellaan tarkemmin seuraavissa luvuissa. Lisäksi Shopifya voidaan hyödyntää myös yksinkertaisen B2B-tilauskanavan alustana, mutta vähänkään kompleksisempiin skenaarioihin siitä ei ole.

Tuoteversioiden keskeiset erot ja alustan laajennettavuus

Ennen kun tarkastellaan tyypillisiä käyttötilanteita tarkemmin, on tärkeää ymmärtää perusperiaatteet alustan eri versioiden osalta. Suosituin Shopify-versio on ”tavallinen” perusversio, josta on tarjolla kolme eri palvelupakettia. Näiden pakettien hinnoittelu sekä ominaisuusluettelot ovat avoimesti kaikkien nähtävillä. Sopivan palvelupaketin valinta riippuu todellisten tarpeiden lisäksi esimerkiksi tarvittavien ylläpitokäyttäjien lukumäärästä.

Noheva verkkokauppias voi pystyttää verkkokaupan Shopifyn perusversiolla itsekin, mutta tarvittaessa apua ja tukea on saatavilla useilta eri toimijoilta. Nämä toimijat pystyvät teknisen konfiguroinnin lisäksi myös konsultoimaan verkkokaupan nikseissä ja parhaissa käytännöissä.

Shopifyn perusversion käytössä kannattaa tukeutua kattaviin valmisominaisuuksiin ja laajentaa/supistaa tarvittavia kyvykkyyksiä valmiiden palvelupakettien avulla. Ominaisuusvalikoimaa voidaan laajentaa myös Shopify app storesta ladattavilla laajennossovelluksilla. Tämän artikkelin julkaisuhetkellä erilaisia sovelluksia on app storen kautta saatavilla n. 7 500 kpl. Näistä sovelluksista hieman yli 3 000 on maksullisia. Osa app storen kautta saatavilla olevista sovelluksista on Shopifyn itsensä tekemiä.

Monipuolisempi tuoteversio on nimeltään Shopify Plus. Pohjalla on sama alusta kuin perusversiossa, mutta Plus-versio tarjoaa lisäksi laajempia kyvykkyyksiä, joista olennaisimpia ovat räätälöintien mahdollistaminen, esimerkiksi checkout-prosessiin liittyen, sekä monipuolisemmat integraatiomahdollisuudet. Hallinnan puolen lisäominaisuuksia ovat mm. automatisoidut työnkulut, kampanjoiden hallinta, sekä se, ettei ylläpitokäyttäjien lukumäärää ole rajoitettu. Merkittävä ero perusversioon nähden on myös se, että Shopify tarjoaa Plus-versioon laajempia tukipalveluita. Kattavampien kyvykkyyksien sekä tukipalveluiden myötä Shopify Plussan hinnoittelu on perusversiota kalliimpi.

Tarkemmin Shopifyn perusversion ja Shopify Plussan eroja käsitellään lukuisissa artikkeleissa. Esimerkiksi seuraavat (englanninkieliset) artikkelit auttavat hahmottamaan mikä versiosta soveltuu juuri sinun tarpeisiisi:

Käyttökohde 1: Suoraviivainen kuluttajakauppa

Selkein ja helpoin tapa hyödyntää Shopify-alustaa on pystyttää suoraviivainen kuluttajaverkkokauppa tavaroiden myyntiin. Tässä tapauksessa kauppaa ei integroida mihinkään taustajärjestelmiin, vaan tuotteet perustetaan manuaalisesti suoraan verkkokauppaan ja tuote- sekä hintatietoja hallitaan verkkokauppa-alustan keinoin. Tuotteet saadaan verkkoon esille selailtaviksi ja ostettaviksi tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Vastaavasti tilaukset voidaan välittää sähköpostiin.

Integroimattoman suoraviivaisen kuluttajakaupan tapauksessa verkkokauppiaan on oikeastaan ratkaistava vain yksi muihin järjestelmiin liittyvä asia: verkkomaksaminen. Useiden erilaisten maksutapojen tarjoaminen verkkokaupassa on käytännön välttämättömyys. Verkkomaksuvälittäjät, kuten Paytrail, auttavat tässä tarjoamalla laajan valikoiman maksutapoja verkkokaupan käyttöön.

Jos ajatellaan suomalaista pk-yritystä, joka on pysyttämässä ensimmäistä kuluttajaverkkokauppaansa, on skenaario teknisesti usein hyvinkin suoraviivainen: tuotteita on rajallinen määrä, varastoja on vain yksi, hinnat ovat samat kaikille, kieliversioita sekä valuuttoja on käytössä vain yksi, jne. Tällaisessa tilanteessa Shopify, ja nimenomaan sen perusversio, on helppo valinta. Tuotteet saadaan ostettaviksi nopeasti hyvin pienellä alkuinvestoinnilla. Verkkokauppa voi toimia täysin itsenäisenä järjestelmänä, eikä sillä ole välttämättä minkäänlaista riippuvuutta muuhun IT-arkkitehtuuriin.

Tarpeiden kasvaessa integroituminen muihin järjestelmiin on luonteva osa verkkokaupan kehityspolkua. Integraatiot nostavat automatisaation astetta ja vähentävät manuaalisten työvaiheiden mahdollisia virheitä. Tässä vaiheessa on myös suositeltavaa päivittää alustan tuoteversioksi Shopify Plus. Integraatioita voi olla monenlaisia, mutta tyypillisimmät Shopify-verkkokauppojen integraatiot voidaan mielestäni jakaa karkeasti tuotetietoihin liittyviin integraatioihin ja tilauksiin liittyviin integraatioihin.

Tuotetietoihin kuuluvat tuotteiden perustiedot ja hintatiedot. Näitä hallitaan usein jossain muussa järjestelmässä, kuten toiminnanohjausjärjestelmässä, joten nämä tiedot tuodaan integraation avulla verkkokauppaan. Tuotetietojen rikastaminen kuvien ja markkinointitekstien osalta voi tapahtua verkkokaupassa tai joskus nämä rikkaammatkin tuotetiedot tuodaan integraation välityksellä. Tuotteiden varastosaldo-/saatavuustieto on myös oma integraationsa. Tässä olennaista on linjata kuinka reaaliaikaista tietoa saldojen/saatavuuksien osalta tarvitaan. Hinnoittelun osalta alennuksia ym. kampanjahinnoittelua hallitaan useimmiten verkkokauppa-alustan ominaisuuksien avulla.

Tilauksiin kuuluu jo ostoprosessin aikana tehtävä toimitustavan valinta ja näihin liittyvä hinnoittelu. Tällöin ollaan käytännössä Postin, Matkahuollon tai muun logistiikkapartnerin/palveluntarjoajan järjestelmiin liittyvissä integraatioissa. App storesta löytyy useita toimituksiin liittyviä laajennossovelluksia. Varsinaiset tilaukset välitetään verkkokaupasta toiminnanohjaus-/tilausten hallintajärjestelmään, joka vastaa prosessista tästä eteenpäin. Tilausten seuranta tapahtuu käytännössä valitun logistiikkapartnerin järjestelmien kautta.

Tässä yhteydessä on vielä mainittava, että tyypillinen kuluttajaverkkokauppa on tavarakauppaa, mutta Shopify mahdollistaa myös digitaalisten tuotteiden myynnin.

Tutustu tarkemmin erilaisiin kuluttajille suunnattuihin verkkokauppoihin.

Käyttökohde 2: Verkkomyynti suoraan valmistajalta kuluttajalle

Shopifystä on tullut lyhyessä ajassa lähes de facto -standardi valmistajien omille ’brand store’ -verkkokaupoille. Nämä valmistajat ovat usein pitkän linjan toimijoita, jotka ovat perinteisesti myyneet tuotteitaan jälleenmyyjien/vähittäiskauppojen kautta. Heidän liiketoimintansa luonne on aiemmin ollut yritystenvälistä B2B-kauppaa. Nyt nämä valmistajat ovat lähteneet rakentamaan suoria kuluttajasuhteita ohi jälleenmyyjien ja jakelijoiden pystyttämällä omia verkkokauppoja kuluttaja-asiakkaille. Tällaisesta ’valmistajalta suoraan kuluttajalle’ -mallista käytetään nimitystä D2C (Direct-to-Consumer).

Valmistajan omassa verkkokaupassa myydään lähtökohtaisesti vain valmistajan omia tuotteita. Myytävä valikoima on siis suppeampi kuin jälleenmyyjillä, jotka edustavat useita toimijoita. Ajatuksena ’yksi valmistaja, rajallinen määrä tuotteita’ sopii Shopifyn lähtökohtiin oikein hyvin. Vastaavasti esimerkiksi tavaratalojen verkkokauppa-alustaksi Shopify ei sovi.

On myös huomioitava, että valmistajilla on erittäin todennäköisesti käytössään jo valmiina liuta taustajärjestelmiä, joihin verkkokaupan tulee integroitua. Integraatioiden suunnittelu ja toteutus on kuitenkin se helpompi asia. Enemmän pohdintaa varmasti aiheuttaa se, että välikäsien kautta toimimaan tottuneille organisaatioille D2C on täysin uusi liiketoimintamalli. Mietittävää siis riittää verkkokaupan konseptissa, valikoimassa ja hinnoittelussa sekä siinä, miten mahdollinen kanavakonflikti vältetään. Verkkokaupan prosessit kannattaa miettiä mahdollisuuksien mukaan puhtaalta pöydältä.

Konseptin yksityiskohdista ja toki myös tarvittavista teknisistä ratkaisuista riippuen, valmistajan oma D2C-verkkokauppa pystytetään käytännössä 1-3 kuukaudessa. Kannattaa myös huomioida, että arvokkaan asiakasdatan keräämiseen ja jalostamiseen tarvitaan muitakin työkaluja kuin Shopify.

Käyttökohde 3: Kansainvälistymisen tueksi

Verkkokauppa saattaa tukea myös niitä yrityksiä, joiden suunnitelmissa on kansainvälistyä tai laajentua kansainvälisillä markkinoilla. Tällöin tulee pohdittavaksi, kuinka kokonaisvaltaisella verkkokaupparatkaisulla laajentumispyrkimyksiä on järkevää tukea. Tietyntyyppiset liiketoiminnot tarvitsevat ehdottomasti hyvinkin sofistikoituneen verkkokaupparatkaisun, mutta osalle riittää myös kevyempi vaihtoehto. Tällöin Shopify on syytä ottaa harkintaan.

Shopify on nopea ja kustannustehokas ratkaisu pystyttää maa- tai markkina-aluekohtaisesti. Mikäli syystä tai toisesta verkkokaupasta halutaankin hetken päästä eroon, on se myös nopea ja kustannustehokas ratkaisu ajaa alas. Kuten aiemmin on todettu, niin Shopify voi toimia täysin itsenäisesti ilman riippuvuuksia muuhun IT-arkkitehtuuriin.

Vaikka Shopify tukee monikielisyyttä ja monivaluuttamallia, voi silti olla järkevämpää perustaa erillinen Shopify-instanssi maakohtaisesti, kuin yrittää yhteen instanssiin toteuttaa eri maiden erityisvaatimuksia. Erityisvaatimuksia voi kohdistua esimerkiksi valikoimaan, hinnoitteluun, maksutapoihin, toimitustapoihin ja -ehtoihin sekä verotukseen. Shopifyn ollessa nopea ja kustannustehokas pystyttää, niin näitä voidaan pystyttää helposti useita. Tällöin voidaan keskittyä yhteen maahan per instanssi ja samalla vältytään tarpeettomalta lokalisointiin liittyvältä kompleksisuudelta. Vastaavasti tällä mallilla tietyt jaetut resurssit/näkymät menetetään, mutta tämä on käytännössä useimmiten hyväksyttävissä.

Kansainvälistymisen tukena voi toimia myös Shoipifyllä toteutettu yksinkertainen B2B-tilauskanava. Tällöin tosin skenaarion on oltava hyvin suoraviivainen.

Tulevaisuus näyttää valoisalta

Shopify soveltuu moneen tarkoitukseen ja sen tulevaisuudennäkymät vaikuttavat erittäin valoisilta. Tällä hetkellä Shopify on kaikista julkaisujärjestelmistä ja verkkokauppa-alustoista maailmanlaajuisessa tarkastelussa toiseksi yleisimmin käytetty heti WordPressin jälkeen, eikä näköpiirissä ole mitään syytä, miksi asema heikentyisi.

Tuotekehityspanostusten myötä alusta kehittyy jatkuvasti, joten kehityksen saattaa hyvinkin poikia myös uusia sovelluskohteita. Esimerkkinä uusista ominaisuuksista ovat Shopify Plussaan hiljattain lanseeratut B2B-ominaisuudet. Alusta tulee varmasti jatkossa kehittymään tähän suuntaan, mutta mikäli käyttöskenaario on jotain muuta kuin hyvin suoraviivainen tilauskanava, suosittelen vielä tässä vaiheessa hyödyntämään muita ratkaisuja B2B-verkkokaupan alustana.

Yritysasiakkaille suunnattujen kehittyneempien myyntikanavien alustaksi kannattaa todennäköisesti valita joku muu tekninen ratkaisu.

Shopify-toimittajia on Suomessa jo useita kymmeniä, joten myös apua on saatavilla monenlaisiin tarpeisiin. Teimme North Patrolissa juuri selvityksen kotimaisista Shopify-kumppaneista, johon kannattaa ilman muuta tutustua, mikäli verkkokaupan pystyttäminen on ajankohtaista. Erityisesti suoraviivaisissa käyttöönotoissa pystyy auttamaan monikin toimija. Integrointeja vaativissa skenaarioissa toimittajakenttä on ohuempi. Teknisen osaamisen lisäksi ulkopuolista apua kannattaa hyödyntää, mikäli suunnitelmissa on D2C-liiketoimintamallin lanseeraaminen tai kansainvälinen laajentuminen.

Ota yhteyttä, mikäli kaipaat näkemystä Shopifyn soveltuvuudesta omiin tarpeisiisi tai apua sopivan kumppanin valintaan.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Myynti verkossa

Autamme verkkokaupan suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme tavoitteisiisi oikeat strategiat, kanavat ja teknologiat, jotta voit ryhtyä pyörittämään menestyvää verkkokauppaa.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun