Webinaarit

North Patrolin asiantuntemus on saatavillasi myös järjestämiemme webinaarien ja koulutusten kautta.

Tulevat webinaarit

 

Palvelupolkulähtöinen verkkopalvelun suunnittelu

Keskiviikkona 25.1.2023 klo 10–11

Aiemmissa webinaareissamme olemme esitelleet navigointimekanismeja, joilla verkkosivustoille tuotetaan dynaamisesti navigaatioelementtejä sivuston rakennehierarkian mukaan, ja esittelimme myös niiden parhaita käytäntöjä mobiilinavigoinnissa.

Navigointimekanismeissa on kuitenkin pääosin kyse informaatioarkkitehtuurin suunnittelusta ja sen heijastumisesta käyttöliittymäratkaisuihin. Verkkopalvelun suunnittelussa sivujen rakenteellisen hierarkian hahmottaminen on vain pieni osa-alue, kun käyttökokemuksen muodostuminen on jo paljon laajempi ja mutkikkaampi asia.

Käyttäjän etsiessä verkkosivuilta itselleen hyödyllistä tai innostavaa sisältöä on navigaatiovalikoiden seuraaminen vain yksi navigointitapa – eikä edes kovin suosittu, kuten webinaareissamme olemme todenneet. Laajoilla sivustoilla on tärkeää tarjota käyttäjälle monenlaisia polkuja hyödyllisen tai innostavan sisällön äärelle.

Verkkopalvelun kohderyhmillä on omissa tilanteissaan kirjavia tiedontarpeita, odotuksia tai palvelutarpeita, ja usein käyttäjä ei kovin tarkkaan itsekään tiedä, mitä haluaisi löytää. Fiksu suunnittelija onnistuu muotoilemaan verkkosivunsa siten, että käyttäjä tunnistaa itsensä yllättävästi: sivuilta löytyy tunnistettava sanallistus sille, mitä käyttäjä ei itse edes oivaltanut etsivänsä. Käyttäjä lähtee seuraamaan sivuilla sanoitettua “tilannetta”, ja verkkosivusto johdattaa käyttäjän ymmärrettävästi ja selkeästi “palvelupolulle”, jonka varrelta löytyvät tarpeelliset ja kiinnostavat tiedot omaan tilanteeseen. Sama sisältö on tyypillisesti tarjolla monen polun varrella.

Tällaisiin “palvelupolun” lähtöpisteisiin kulminoituu palvelumuotoilussa hyödynnettävä asiakasymmärrys: verkkosivuston suunnittelijan on osattava tunnistaa ne erilaiset tilanteet, näkökulmat tai tarpeet, joiden lähtökohdista käyttäjät ovat etsimässä tietoa tai palveluja. Vaikka verkkopalvelun sisältösivuilla onkin jokin tietty rakennehierarkia, erilaisille käyttäjille sivut voivat olla relevantteja yli hierarkioiden ja luokittelujen: ihanteellinen palvelupolku kulkee sivulta toiselle asiayhteyden mukaan, hierarkioista piittaamatta.

 • Kuinka siis tällaista käyttökokemusta lähdetään luomaan?
 • Millaisin keinoin laajan verkkosivuston sisältöjä voidaan tarjota käyttäjille palvelupolkuina?
 • Kuinka sellaisia suunnitellaan?
 • Mitä se vaatii sisällöntuottajilta?

Näihin kysymyksiin asiantuntijamme Perttu Tolvanen ja Virpi Blom etsivät vastauksia tulevassa webinaarissamme, joka pidetään tammikuussa 2023.

Webinaari on maksuton ja kaikille halukkaille avoin, tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu webinaariin (Demio) →

Menneet webinaarimme

Koulutussarja tietojärjestelmän hankinnasta julkisella sektorilla

Lue lisää koulutuksesta

21.9.2022

Video: Hankinnan valmisteluvaihe ja menettelyn valinta

Tässä koulutuksellisessa webinaarissa käydään läpi tyypillisen valmisteluvaiheen tehtävät sekä esiselvitysprojektin läpivienti ja lopputulokset.​

Käsittelemme markkinakartoituksen malleja ja yleisimpiä hankintamenettelyjä, erityisesti avointa menettelyä ja kilpailullista neuvottelumenettelyä sekä erilaisia puitesopimusten sisäisiä minikilpailutuksia.​

Anna Availa

Perttu Tolvanen

Lue lisää koulutuksesta

26.10.2022

Video: Avoin menettely julkisissa hankinnoissa

Webinaarisarjamme "Tietojärjestelmän hankinta julkisella sektorilla" OSA 2. Avoin menettely on ylivoimaisesti eniten käytetty hankintamenettely julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa. North Patrolille on kertynyt siitä vankkaa kokemusta ja lukuisia hiottuja parhaita käytäntöjä.

Perttu Tolvanen

Anna Availa

Lue lisää koulutuksesta

23.11.2022

Video: Tarjousten arviointi julkisissa hankinnoissa

Webinaarisarjamme "Tietojärjestelmän hankinta julkisella sektorilla" OSA 3. Käsittelyssä ovat kysymykset julkisen kilpailutuksen tarjousten arvioinnista ja laadullisista arviointiperusteista: ratkaisukuvausten arviointi, toimitussuunnitelmien arviointi ja erilaiset asiakastyytyväisyyden ja avainhenkilöiden arviointimenetelmät. ​

Anna Availa

Perttu Tolvanen

Teknologiakatsaukset

Lue lisää koulutuksesta

31.3.2022

Video: Webin teknologiat Suomessa 2022 -selvityksen tulokset

North Patrolin suositut datakatsaukset saivat jatkoa entistäkin laajemmalla selvityksellä, jossa on analysoitu 2500 kotimaisen sivuston käyttämät keskeiset teknologiat. Ensimmäistä kertaa katsotaan teknologioita yli erilaisten kategorioiden, jolloin nähdään miten iso osa verkkopalveluista rakentuu julkaisujärjestelmien päälle, miten iso osa nojaa verkkokauppa-alustoihin ja moniko rakentuu räätälöidyn Javascript-käyttöliittymän varaan.

Kimmo Parkkinen

Perttu Tolvanen

Lue lisää koulutuksesta

27.10.2021

Video: Isojen verkkokauppojen teknologiat Suomessa 2021

Jo kolmatta kertaa North Patrol analysoi isoimpien kotimaisten verkkokauppojen teknologiat. Vuoden 2021 selvityksessä on mukana yli 400:n yrityksen verkkokauppa.

Webinaarissamme käsittelimme selvityksen tuloksia ja analysoimme isoimpien alustojen tilannetta.

Perttu Tolvanen

Heikki Toivo

Lue lisää koulutuksesta

25.8.2020

Video: Valtionhallinnon julkaisujärjestelmät Suomessa – selvityksen tulokset

Käymme läpi, mitä julkaisujärjestelmiä Suomen 100 valtionhallinnon organisaatiota käyttää. Lisäksi vertaamme valtionhallinnon julkaisujärjestelmäkenttää muuhun julkiseen sektoriin, käsittelemme asiointipalvelujen toteutusmalleja ja arvioimme teknologiaratkaisujen tulevaisuuden suuntia.

Anna Availa

Perttu Tolvanen

Mitä ajatella rahasta? Entä evästeistä??

Lue lisää koulutuksesta

16.3.2022

Video: Mitä maksaa iso verkkosivusto? Katsauksessa kunnat ja oppilaitokset

Verkkopalveluprojektien budjetteja analysoivat selvityksemme jatkuvat. Nyt vuorossa ovat kuntien ja oppilaitosten web-palvelut. North Patrolin kilpailuttamia digiprojekteja on otettu katsaukseen mukaan 26 kappaletta. Yhteensä analyysissä on mukana 138 tarjousta.

Webinaarissa keskustellaan isojen verkkosivustojen budjettien rakentumisesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Käsittelemme myös julkisten kilpailutusten toimintaa, ja esimerkiksi sitä millaisella tarjouksella tyypillisesti voitetaan North Patrolin fasilitoimia kilpailutuksia, ja kuinka paljon hinnalla on merkitystä.

Webinaarissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten teknologia vaikuttaa kustannuksiin? WordPress vs. Drupal
 • Miksi jotkut valitsevat Drupalin, ja toiset WordPressin?
 • Paljonko tyypillisesti investoidaan suunnitteluun, ja paljonko toteutukseen?
 • Mistä tunnistaa onnistuneen kilpailutuksen? Montako tarjousta on ”hyvä”?
 • Millainen on voittava tarjous isossa julkishallinnon kilpailutuksessa?
 • Miten iso merkitys hinnalla on yleensä? Voiko ostaa samalla kertaa edullista ja laadukasta?

Anna Availa

Perttu Tolvanen

Lue lisää koulutuksesta

13.10.2021

Video: Uusi evästeohjeistus Suomessa – mitä Traficomin linjauksista kannattaa verkkopalvelun omistajan ajatella?

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antoi syyskuussa 2021 uudet linjaukset siitä, kuinka digipalvelujen tietosuojasta tulee huolehtia hyödynnettäessä evästeitä ja muita tapoja tallentaa palvelun käyttöä kuvaavia tietoja. Ohjeistus koskee ihan jokaista verkkosivustoa, sillä kaikilla verkkopalvelujen käyttäjillä on lakisääteinen oikeus hallita sitä, millaisia seurantatietoja heistä kertyy.

Uusi ohjeistus sanelee melko tiukat vaatimukset siitä, millaisin ehdoin sivustoilla on sopivaa käyttää evästeitä ja millä tavoin käyttäjiltä on pyydettävä lupa niiden käyttöön. Jotta ylläpitämäsi verkkopalvelu noudattaisi uutta ohjeistusta, on sivustolle todennäköisesti tehtävä joitakin muutoksia.

Mitä nyt sitten pitäisi tehdä?

Webinaarissa asiantuntijamme käsittelevät näitä kysymyksiä:

 • Mitä Traficomin uusi linjaus tarkoittaa?
 • Miten eväste voi olla “laillinen” tai “laiton”?
 • Millaisia evästelupia käyttäjiltä pitää pyytää?
 • Miten noita evästelupia kannattaisi pyytää?
 • Mitä erilaisia vaihtoehtoja verkkopalvelun omistajalla on?
 • Millainen kehittämisprojekti pitäisi käynnistää, jotta saan sivustoni ohjeiston mukaiseksi?
 • Mitä uudistuksesta seuraa? Mikä muuttuu? Miltä tulevaisuus näyttää?

Webinaari auttaa oivaltamaan, millaisia selvityksiä ja kehittämistoimenpiteitä omassa organisaatiossa on syytä pistää vireille, jotta verkkosivustosta saadaan Traficomin linjauksia noudattava digipalvelu.

Perttu Tolvanen

Virpi Blom

Käyttöliittymien parhaat käytännöt

Lue lisää koulutuksesta

14.12.2021

Video: Verkkosivustojen käyttöliittymien parhaat käytännöt

Vakiintuneita yleisesti käytettäviä ”käytännön standardeja” mm. näiden teemojen ympäriltä:

 • Käyttöliittymäelementtien sijoittelu
 • Mobiilikäytettävyys
 • Linkitykset ja valikot
 • Kieliversioiden esittäminen
 • Navigointiratkaisut
 • Välilehdet, sisältöhaitarit ja muut sisällön piilottamisen keinot

Virpi Blom

Perttu Tolvanen

Lue lisää koulutuksesta

9.3.2022

Video: Hakukäyttöliittymien parhaat käytännöt

Jatko-osa verkkopalvelujen käytännön standardeista: esittelemme verkkopalveluiden hakutoimintoihin, hakunäkymiin ja hakutulosluetteloihin liittyviä käytännön standardeja ja parhaita käytäntöjä.

Keskustellaan käyttöliittymäratkaisuista sellaisilla verkkosivustoilla, joiden laajan sisältömäärän vuoksi “navigointi” onkin pikemminkin “hakemista”. Käsittelyssä ovat esimerkiksi:

 • ‘Luettelo’ navigointimekanismina
 • Luettelon järjestely
 • Luettelon suodatus
 • Haku ja hakukenttä
 • Hakutulosnäkymä

Perttu Tolvanen

Virpi Blom

Navigointimekanismit

Lue lisää koulutuksesta

1.6.2022

Video: Navigointimekanismien parhaat käytännöt

Aiemmat webinaarimme verkkopalvelujen käyttöliittymäratkaisujen käytännön standardeista saivat jatko-osan, jossa esitellään erilaisia vakiintuneita ja uudempia malleja verkkopalveluiden navigointimekanismeista.

Asiantuntijamme puivat webinaarissa eri navigointiratkaisujen soveltumista erityyppisille sivustoille. Käsittelyssä ovat esimerkiksi:

 • Peräkkäiset pudotusvalikot
 • Kumuloituva sivuvalikko
 • Navigointi ohjaussivuilta
 • Hybridimalli: ohjaussivut + 2 tasoa
 • Megamenu
 • Portaittainen sivuvalikko
 • Satelliittinavigointi
 • Suositteluvalikot

Perttu Tolvanen

Virpi Blom

Lue lisää koulutuksesta

5.10.2022

Video: Mobiilinavigoinnin parhaat käytännöt

Millaisia hyviä käytäntöjä liittyy verkkopalvelujen navigointiin mobiililaitteilla?

Käsittelyssä ovat:

 • Mobiilikäytön luonne
 • Navigointi mobiilissa
 • Mobiili ylätunniste
 • Navigaatiovalikko menu-napissa
 • Suositteluvalikot ja loppulinkit

Virpi Blom

Perttu Tolvanen

Intranet ja digitaalinen työympäristö

Lue lisää koulutuksesta

25.5.2022

Video: Suomalainen digityöympäristö 2022 -selvitys

Selvitimme jo viidennen kerran, millaisia intranettejä suomalaisissa organisaatioissa käytetään.

 • Mitä teknologioita on käytössä?
 • Mitkä ovat tärkeimmät sisällöt?
 • Mikä on intranetin rooli digitaalisessa työympäristössä?
 • Minkälaisia muita digitaalisia työvälineitä on käytössä?
 • Miten eri työvälineitä on roolitettu?

Selvityksemme tulokset esitellään webinaarissa. Otamme kantaa myös siihen, miten digitaalinen työympäristö on muuttunut kahden viime vuoden aikana.

Edellisen kerran vastaava selvitys tehtiin kaksi vuotta sitten, kun suomalaiset organisaatiot olivat juuri siirtyneet koronapandemian myötä etätöihin. Siirtyminen hybridityöhön asettaa nyt uusia haasteita.

Camilla Heikkilä

Noora Linnermo

Lue lisää koulutuksesta

9.6.2020

Video: Intranet ja digitaaliset työympäristöt 2020 -selvityksen tulokset

Selvitimme yleisimmät viestinnällisen intranetin teknologiat, roolit ja sisällöt, sekä miten nämä ovat kehittyneet viimeisen kahden vuoden aikana. Tulokset kertovat mitä työkaluja suomalaiset organisaatiot käyttävät vuorovaikutukseen ja sisäiseen tiedonjakamiseen, ja mitä työvälinettä käytetään mihinkin tarkoitukseen.

Pohdimme webinaarissa myös mihin organisaatioiden tulisi meidän mielestä keskittyä ja minkälaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä, jotta tulevaisuuden sisäinen viestintä ja vuorovaikutus olisi sujuvaa.

Camilla Heikkilä

Perttu Tolvanen

Verkkosivuston palvelukonsepti kirkkaaksi

Lue lisää koulutuksesta

17.11.2020

Video: Järjestöjen digipalvelujen konseptikysymykset

Kun järjestöt ja liitot rakentavat digitaalisia palvelujaan, niiden tulisi koostaan ja vastuualueestaan riippumatta kysyä itseltään muutama tiukka kysymys, jotka muotoilevat palvelukonsepteja oikeaan suuntaan:

 • Voiko verkkopalvelumme muuttaa maailmaa?
 • Miksi joku lukee verkkosivujamme?
 • Mitkä tiedot edellyttävät sisäänkirjautumista?
 • Miksi jäsenemme haluavat eri asioita?
 • Mikä tekee palveluista jäsenmaksun arvoisia?

Virpi Blom

Camilla Heikkilä

Lue lisää koulutuksesta

28.10.2020

Video: Kuntasivustojen konseptit

Kaikissa Suomen kunnissa joudutaan verkkosivustojen suunnittelussa ratkomaan samankaltaisia ongelmia, joita aiheuttavat:

 • Rakennejäsennys ja navigointimallit
 • Asukkaiden palvelujen, matkailupalvelujen ja elinkeinopalvelujen suhde toisiinsa
 • Yksiköiden, palvelujen, kohderyhmien ja kampanjoiden erillissivustot
 • Palvelupolut ja käyttäjien ohjaaminen sivuilla

Anna Availa

Virpi Blom

Kuntasivustot ja saavutettavuus -koulutussarja

Lue lisää koulutuksesta

13.5.2020

Video: Kuntasivustojen saavutettavuuden perusteet

Miksi saavutettavuusvaatimukset ovat sellaisia kuin ovat? Webinaarissamme esitellään perustavia saavutettavuuskysymyksiä kuntasivustojen näkökulmasta.

Anna Availa

Virpi Blom

Lue lisää koulutuksesta

27.5.2020

Video: Kuntasivustojen saavutettavan sisällön tuotto 1

Saavutettavien perussivujen sisällön tuotto: tekstien otsikot, linkit, muotoilut sekä kuvat ja muut graafiset elementit.

Anna Availa

Virpi Blom

Lue lisää koulutuksesta

3.6.2020

Video: Kuntasivustojen saavutettavan sisällön tuotto 2

Saavutettavien verkkosivujen sisällöntuoton erikoistapaukset: värien käyttö, taulukot, tekstitys ja saavutettavat asiakirjat.

Anna Availa

Virpi Blom

Kaipaatko koulutusta?

North Patrol järjestää etäkoulutuksia, webinaareja, lähikoulutuksia ja sparraustilaisuuksia kaikilta asiantuntemuksensa aloilta. Jos haluaisit omalle organisaatiollesi räätälöidyn koulutuksen, pyydä tarjousta!

Ota yhteyttä