Koulutustallenne: Kuntasivustojen konseptit

Katso tallenne

Kaikissa Suomen kunnissa ratkotaan verkkosivustojen suunnittelussa samankaltaisia, tyypillisiä kuntasivustoissa ratkaistavia ongelmia, joita käsittelimme 28.10.2020 pidetyssä webinaarissamme.

Kuntien verkkosivustojen uudistuksissa on mietittävä, miten ratkaistaan:

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

5.11.2020

Anna Availa

 • Rakennejäsennys ja navigointimalli
  Kuntasivustoilla on todella paljon asiaa, joiden perusteella johdetaan sivuston päärakenne. Tyypillisin ratkaisu kunnissa on muodostaa päänavigaatio ”jotain ja jotain” sanamuodoilla esimerkiksi ”Asuminen ja ympäristö” tai ”Kasvatus ja koulutus”. Viime aikoina olemme nähneet myös erilaisia ratkaisuja, joissa päänavigaatio on yhden napin takana, käytetty omintakeisia termejä tai otettu palvelut yhdeksi osioksi.
 • Asukkaiden palvelujen, matkailupalvelujen ja elinkeinopalvelujen suhde toisiinsa
  Kunnilla on usein monia sivustoja, koska eri kohderyhmät ja toimijat tarvitsevat omia sivustojaan. Yleisemmin sivustoja on asukkaiden, matkailijoiden ja yritysten tarpeisiin. Näissä sivustoissa on kuitenkin yhteistä sisältöä, joten täytyy ratkaista, kuinka päällekkäiset sisällöt ylläpidetään. Yhdeksi ratkaisuksi on kokeiltu keskitettyä ”sisältövarastoa”.
 • Yksiköiden, palvelujen, kohderyhmien ja kampanjoiden erillissivustot
  Monesti myös kulttuurilaitokset ja liikelaitokset saavat omia sivustojaan määräaikaisista kampanjoista tai projekteista puhumattakaan. Tällöin nousee muun muassa kysymys siitä, millaisen ilmeen eri sivustot pitäisi saada. Erillissivustojen problematiikkaa on ratkaistu sallimalla itsenäisille sivustoille omat ympäristöt, perustamalla yhteisiä alustoja tai ottamalla ne kunnan sivuston kainaloon. Ja toki vaihtoehtona on se, ettei ei tehdä erillissivustoja lainkaan.
 • Palvelupolut ja käyttäjien ohjaaminen sivuilla
  Tietoa etsivälle käyttäjälle on ensiarvoista, että hän saa nopeasti tiedon ja että hänet ohjataan selkeästi eteenpäin. Kun palveluun liittyy asiointia, se kannattaa tuoda selkeästi esille esimerkiksi call to action -tyyppisillä kehotteilla ja ohjata varsinaiseen asiointiin, missä se sitten onkin.

Jokainen kunnissa verkkosivu-uudistusta tekevä joutuu miettimään omat ratkaisunsa yllä oleviin asioihin. Onneksi kuntasivustoissa on paljon vertailtavaa. Silti jokaisessa kunnassa on tehtävä päätökset oman kunnan näkökulmasta ja huomioida kohderyhmät, tavoitteet, viestit, palvelut, toimintaympäristö ja resurssit. Nämä kun ovat jokaisessa kunnassa omanlaisensa.

North Patrolin asiantuntijat Anna Availa ja Virpi Blom käsittelivät 28.10.2020 pidetyssä webinaarissa kuntien yleisimpiä konseptimalleja. Katso reilun tunnin mittainen webinaari, jossa avataan konseptuaalisia kysymyksiä ja vastataan lopussa kuulijoiden kysymyksiin.

Webinaarin tallenne on katsottavissa YouTubessa.

Anna Availa

FM, KK Anna Availa on verkkoviestinnän sekä sisäisten ja ulkoisten verkkopalvelujen asiantuntija. Anna konsultoi asiakkaita verkkohankkeiden valmistelussa, vaatimusten määrittelyssä ja konseptisuunnittelussa.

Anna on työskennellyt verkkoviestinnän parissa useissa organisaatioissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yritysten ja kaupunkiorganisaation viestintäpäällikkönä hän on kehittänyt voimakkaasti verkkoviestintää ja luonut organisaatioiden sähköisen viestinnän kokonaisuuksia, joista ovat löytyneet verkkopalvelujen ja introjen lisäksi muun muassa verkkolehdet, -vuosikertomukset ja -lehdet sekä sisäiset ja ulkoiset sosiaaliset mediat.

Annalla on parinkymmenen vuoden ajalta kokemusta lukuisista järjestelmistä, teknologioista ja toimittajista. Johtoryhmätyöskentely useissa organisaatioissa on antanut ymmärryksen siitä, miten liiketoimintaa tuetaan verkkoviestinnän keinoin.

Työssään Anna on vastannut viestintäjärjestelmistä ja toiminut useissa eri rooleissa kehittäessään ja ylläpitäessään niitä niin projektien vetäjänä kuin sisällöntuottajana.

Tietosivustot

Laajojen tietomassojen muovaaminen verkkosivustoksi vaatii tietorakenteiden, käyttöliittymien ja toimintojen muotoilua palveluksi, joka tähtää tietojen löydettävyyteen, miellyttävään käyttökokemukseen ja tiedolla vaikuttamiseen. Helppokäyttöisillä ylläpitotyökaluilla varmistetaan tietojen pysyminen ajantasaisina.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

Tämä on North Patrol

Meitä on kymmenen konsulttia, olemme kokeneita suunnittelijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Olemme vuosittain suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50:a erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmää. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea (9,5/10), ja monia asiakkaitamme olemme auttaneet jo useiden erilaisten digipalveluiden uudistamisessa.

Lue lisää yrityksestämme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Erikoistumme suunnitteluun

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta, emme lisenssejä

  Moni ohjelmistotalo suosittelee asiakkailleen ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä ei ole näin. Meiltä ei voi ostaa toteutusprojektia, meillä ei ole kumppanuuksia teknologiatoimittajien kanssa. Meidän näkökulma markkinaan on laaja-alainen, kuten asiakkaillakin on syytä olla. Tavoitteena on aina löytää parhaiten sopiva ratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen koodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Olemme realistinen ja kaukonäköinen

  Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Meille tärkeätä on ratkaisujen toteutettavuus, hyvien kumppaneiden olemassaolo ja kustannusten ennustettavuus.

Siirry takaisin sivun alkuun