Webinaaritallenne: Hyvä vaatimusmäärittely ja siirtymä ketterään toteutukseen

Katso tallenne

Hyvä vaatimusmäärittely auttaa parhaiden ja soveltuvimpien teknologiavaihtoehtojen arvioinnissa, on edellytys hyvälle kilpailutukselle ja toimii tukena toimittajan kanssa käytävissä neuvottelussa. Hyvin tehty vaatimusmäärittely mahdollistaa myös onnistuneen ensimmäisen vaiheen julkaisun aikataulussa ja budjetissa oli sitten kyse uuden kumppanin, oman kehitystiimin tai jo olemassa olevan ulkoisen toteuttajatahon kanssa tehtävästä toteutusprojektista.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

10.10.2023

Noora Linnermo

Tässä webinaarissa asiantuntijamme Perttu Tolvanen ja Noora Linnermo käyvät läpi perusteita ja vinkkejä hyvän vaatimusmäärittelyn tuottamiseen ja pohtivat vaatimusmäärittelyn erilaisia tehtäviä edettäessä ylätason ideasta lopullisen palvelun toteutukseen. Webinaarissa käsitellään muun muassa sitä, miten hyvä vaatimusmäärittely auttaa toteutusvaiheen käynnistämisessä, kuinka sen avulla neuvotellaan toimittajan kanssa teknisistä ratkaisuista ja kuinka se muuntuu kehitysjonoksi ohjaamaan ketterää toteutusta.

Katso tallenne webinaarista (YouTube)

Vaatimusmäärittelyn monta eri tehtävää

Vaatimusmäärittelyn avulla voidaan viestiä omalle organisaatiolle se, millainen palvelu on kyseessä, ketkä sitä käyttävät ja miten. Vaatimusmäärittelyn avulla oman projektitiimin ja muiden sisäisten sidosryhmien on mahdollista muodostaa yhtenäinen ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä. Se toimii myös vahvana pohjana toteutettavan palvelun arkkitehtuuri- ja teknologialinjauksille.

Vaatimusmäärittely toimii myös viestintä- ja neuvotteluvälineenä toteuttavan tahon kanssa käytävissä keskusteluissa, niin kilpailutettaessa uutta toteuttajakumppania kuin neuvoteltaessa jo olemassa olevan kehittäjätiiminkin kanssa.

Kilpailutettaessa vaatimusmäärittely on yksi tärkeimmistä hankinta-asiakirjoista. Sen pohjalta tunnistetaan kriittisimmät laatupisteytettävät ominaisuudet, joita arvioidaan tarjousvertailussa. Se on myös juridinen dokumentti, joka sopimuksen liitteenä määrittää yksiselitteisesti mitä valittu toimittajakumppani on sitoutunut asiakkaalle toimittamaan.

Vaatimusmäärittely on myös tärkeä toteutusvaiheen prosessin ohjauksen väline. Toteutusvaiheen aluksi se toimii toiminnallisteknisten määrittelyiden tarkennuksen pohjana, kunnes sen vaatimukset pilkotaan toteutuksen käynnistyessä tehtäviksi ketterän kehityksen kehitystiimin työjonoksi.

Millainen on sitten hyvä vaatimusmäärittely? Vaatimusmäärittelyn laatua voidaan arvioida ainakin sen mukaan, miten hyvin tai huonosti se palvelee edellä kuvatun prosessin eri vaiheissa.

Katso tallenne webinaarista (YouTube)

Ennakkotietoa tulevista webinaareistamme (North Patrol)

Tallenteet aiemmista webinaareistamme (YouTube)

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Noora Linnermo

KTM Noora Linnermo on verkkopalvelustrategioiden ja palvelukonseptien asiantuntija. Noora konsultoi asiakkaita verkkopalveluiden konseptoinnissa, hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelyssä.

Nooralla on vuosien kokemus erilaisten verkkopalveluhankkeiden johtamisesta ja hän osaa auttaa hankkeiden suunnittelussa huomioiden sekä organisaation, loppukäyttäjien että ylläpitäjien tarpeet. Noora osaa tukea verkkopalvelun koko organisaatiolle tuomien hyötyjen tunnistamisessa, hankkeen vaiheistuksessa ja tavoitteiden asetannassa.

Aiemmin työurallaan Noora on osallistunut verkkopalveluprojekteihin sekä tilaajan, toimittajan että konsultoivan asiantuntijan rooleissa. Projekteissaan hän on vastannut mm. tarvekartoituksista, toiminnallisista sekä teknisistä määrityksistä, käyttäjätestauksista ja käyttöönotoista sekä koulutuksista. Hän on toiminut myös teknisenä tuotepäällikkönä sekä järjestelmä- ja kehityspäällikkönä osallistuen organisaation IT-ratkaisuiden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja kehitykseen.

Asiointipalvelut ja ekstranetit

Autamme digitaalisten asiointikanavien suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme asiakasystävälliset itsepalveluratkaisut, virtaviivaiset asiointiprosessit ja kustannustehokkaat teknologiat asiointiin, jäsenpalveluihin ja ekstranettiin.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun