Webinaaritallenne: Verkkokauppojen erilaiset mallit ja suunnittelun lähtökohdat

Katso tallenne

Verkkokauppoja on hyvin erilaisia niin tarkoituksiltaan kuin lähtökohdiltaankin. Suoraviivaisen jaottelun mukaan verkkokaupat voidaan jakaa asiakaskunnan mukaan kuluttajaverkkokauppoihin ja yritystenvälisiin B2B-verkkokauppoihin. Tämä on hyvä peruslähtökohta, mutta ihan näin suoraviivaista verkkokaupankäynti ei ole. Verkkokauppa kehittyy ja monimuotoistuu jatkuvasti.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

24.8.2023

Mikko Jokela

Tässä webinaarissa asiantuntijamme Perttu Tolvanen ja Mikko Jokela pureutuvat erilaisiin kuluttajaverkkokaupan muotoihin ja niiden erityispiirteisiin. Webinaarissa käydään läpi erilaisia verkkokauppakonsepteja käytännön esimerkkien kautta seuraavan jaottelun mukaisesti:

 • Tavarakauppa
 • Digitaaliset tuotteet
 • Kapasiteetin myyminen

Katso tallenne webinaarista (YouTube).

Erilaiset tavarakaupat ja verkkokauppiaat

Useimmiten verkkokauppa mielletään tavarakaupaksi ja näitä suurin osa verkkokaupoista onkin. Tavarakauppoja ja tavaroita myyviä kauppiaita on kuitenkin hyvin erilaisia. Suuret verkkokaupat ovat käytännössä jälleenmyyjiä, joilla on tarjolla laaja valikoima eri valmistajien tuotteita. Nämä ns. volyymikauppiaat myyvät ”mahdollisimman paljon mahdollisimman monelle”.

Hieman toisenlaisia jälleenmyyjiä ovat persoonalliset kauppiaat sekä asiantuntijakauppiaat. Persoonallisten verkkokauppiaiden markkinointiviestintä on usein hyvin omaperäistä ja rohkeaa. Tyyli puhuttelee tavoiteltua kohderyhmää, joka on lähtökohtaisesti hyvin uskollista. Asiantuntijakauppiaat ovat puolestaan tiettyyn teemaan vahvasti erikoistuneita toimijoita. Verkkokaupan roolina voikin hyvin olla varsinaisen verkkomyynnin sijaan asiakaskunnan tavoittaminen, heidän ostopäätöksensä tukeminen sekä houkuttelu kivijalkaan ammattitaitoisen palvelun äärelle.

Tavarakauppoja ovat myös valmistajien omat verkkokaupat, joissa myydään lähtökohtaisesti vain kyseisen valmistajan omia tuotteita. Aiemmin nämä toimijat ovat myyneet tuotteitaan kuluttajille välikäsien kautta, mutta nyt he ovat alkaneet luomaan suoria kuluttajasuhteita ohi jälleenmyyjien ja jakelijoiden pystyttämällä omia verkkokauppojaan. Tällaisesta liiketoimintamallista käytetään lyhennettä D2C (Direct-to-Consumer).

Lisäksi markkinapaikat ovat yksi tavarakaupan kasvava muoto. Globaalit markkinapaikat (mm. Amazon ja Zalando) ovat oma lukunsa, mutta kiinnostava ilmiö on, että jotkut jälleenmyyjät ovat laajentaneet oman verkkokauppansa myös osittaiseksi markkinapaikaksi. Digimarkkinoinnin kallistuessa jatkuvasti tarjoavat suuremmat toimijat myyntipaikan ja valmiin asiakaskunnan pienemmille yrityksille. Pienemmät toimijat luonnollisesti maksavat tästä samalla, kun suurempien toimijoiden valikoima laajenee entisestään.

Digitaaliset tuotteet

Digitaaliset tai aineettomat tuotteet voidaan ryhmitellä joko itse ostettavan sisällön mukaan tai sitten niitä voidaan tarkastella veloitusmallin perusteella. Sisältöperusteinen ryhmittely on seuraava:

 • Ladattavat aineistot ja lisenssit
 • Verkkokurssit ja webinaarit
 • Suoratoistopalvelut
 • Digitaaliset lehdet ja julkaisut

Veloitusmalliin kohdistuva tarkastelu jakaa digitaaliset tuotteet jatkuvan veloituksen tilauksiin (subscription) sekä kertamaksullisiin tilauksiin. Jatkuvan veloituksen mallissa digisisältöjen käyttöoikeus veloitetaan kuluttajan luottokortilta säännöllisin väliajoin automaattisesti (tyypillisesti kuukausittain). Jatkuvan veloituksen mallit voivat olla yllättävän kompleksisia ja näiden hallinta voi olla hyvinkin monimutkaista.

Kertamaksullisissa tilauksissa (tai esim. vuosittainen jäsenmaksu), kuluttaja maksaa tilauksensa joka kerta erikseen. Hallittavuudeltaan nämä kertamaksulliset tilaukset ovat jatkuvan veloituksen malliin verrattuna suhteellinen yksinkertaisia.

Digitaaliset tuotteet poikkeavat tavarakaupasta monella tavalla. Olennaista on, että digitaalisia tuotteita myyvällä toimijalla on asiakkaan näkökulmasta toimiva ja käyttäjäystävällinen alusta, jolla näitä tuotteita kulutetaan.

Kapasiteetin myyminen

Kapasiteetin myynnissä kaupan kohteena on kalenteriaikaan sidottu työsuorite tai käyttöoikeus, jonka saatavuus on tavalla tai toisella rajallista. Olemme jaotelleet tällaiset verkkokaupat seuraavasti:

 • Henkilötyön ajanvaraus
 • Tilan tai omaisuuden vuokraus
 • Matkustuspalvelut

Ajanvarauspalvelut ovat tyypillisesti pitkälle tuotteistettuja ratkaisuja. Tällaisia ajanvarauspalveluita hyödyntävät mm. kampaamot, hierojat ja sisustussuunnittelijat. Tuotteistuksen myötä nämä ratkaisut ovat pienemmillekin toimijoille helppoja ja kustannustehokkaita.

Esimerkkejä tilan tai omaisuuden vuokraamisesta ovat mm. hotellivaraukset sekä autonvuokraus. Näissä verkkokaupoissa käyttäjä pyritään ohjaamaan mahdollisimman pian varausprosessiin muutaman pakollisen valinnan kautta. Itse varausprosessin sujuvuus ja siihen liittyvät tarpeiden täsmennysmahdollisuudet (lisäpalvelut) ovat avainasemassa. Erityistapauksena tässä verkkokauppatyypissä ovat ainutlaatuiset elämykset, kuten yksittäiset konsertit, jotka tapahtuvat vain yhden kerran tiettynä ajanhetkenä.

Kolmas tyyppi kapasiteetin myymisessä ovat erilaiset matkustuspalvelut. Näissä on konseptuaalisesti paljon yhtäläisyyksiä tilan tai omaisuuden vuokraamisen kanssa. Molempien ympärille onkin syntynyt kirjava joukko erilaisia välityspalveluja ja vertailuportaaleja. Näiden osalta asiakaskunta voidaan jakaa jatkuvasti matkustaviin sekä satunnaisesti matkustaviin. Näiden asiakasryhmien käyttäytyminen ja valintaperusteet poikkeavat toisistaan merkittävästi.

Monimuotoistuminen jatkuu

Yhteenvetona voidaan todeta, että verkkokauppa monimuotoistuu jatkuvasti. Webinaarissa esittämämme ryhmittely käsittelee erilaisia kuluttajaverkkokaupan ilmentymiä, mutta selkeä trendi on, että näiden ilmentymien ja erilaisten ulottuvuuksien yhdistelmiä nähdään yhä enemmän.

Jo nyt verkkokaupan kärkitoimijat yhdistelevät erilaisia konsepteja ja pyrkivät näin luomaan itselleen kilpailuetua. Yhdistelmien avulla asiakkaille luodaan ainutlaatuisempia osto- ja kulutuskokemuksia, sekä tarjotaan helppoutta. Lopulta itse tuote tai palvelu onkin vain yksi osa ostettavaa kokonaisuutta.

Suosittelemme jokaisen verkkokauppiaan pohtimaan omia mahdollisuuksiaan näiden eri ulottuvuuksien kautta.

Katso tallenne webinaarista (YouTube).

Ennakkotietoa tulevista webinaareistamme (North Patrol)

Tallenteet aiemmista webinaareistamme (YouTube).

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Myynti verkossa

Menestyvä verkkokauppa edellyttää asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä, liiketoiminnan vaatimusten ja tahtotilan selvittämistä, sekä näihin vastaavien digitaalisten ratkaisujen löytämistä. Parhaat edellytykset onnistumiselle saadaan, kun katsotaan kokonaiskuvaa ja valitaan oikeat keinot, kanavat ja tekniset ratkaisut tavoitteiden mukaisesti – tarvittavia resursseja unohtamatta.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Realistisuus ja kaukonäköisyys

  Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun