Hyvä hakutoiminto vaatii säätämistä – North Patrol taivutti käyttöönsä Algolia-haun

Google on opettanut verkkopalvelujen käyttäjät odottamaan haulta fiksuja arvauksia osuvimmista hakutuloksista epämääräiseenkin, vähän väärinkirjoitettuun hakulauseeseen. Hakuun kohdistuu siis melko epärealistisia odotuksia käyttäjän ajatusten lukemisesta, eikä niihin kaikkiin pystytä vastaamaan. Mutta verkkosivuston perushakua voidaan kyllä tuntuvasti parantaa hakumoottorilla, jota pystyy konfiguroimaan omaan tarpeeseen sopivaksi. North Patrol valitsi omaan käyttöönsä Algolian, jota on säädetty moneen käyttötarpeeseen.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

10.4.2024

Virpi Blom

Algolia on SaaS-mallilla (Software as a Service) toimiva hakupalvelu, eli se pyörii omassa pilviympäristössään ja käy sieltä käsin lukemassa internetistä sille indeksoitaviksi ilmoitettuja verkkosivuja. Tällaisia SaaS-hakupalveluja olemme arvioineet ja vertailleet artikkelissa SaaS-hakuratkaisut kotimaisilla sivustoilla 2023 .

Tarjolla olevista vaihtoehdoista North Patrolin sivustolle valittiin Algolia, sillä se on hyvin monipuolinen ja kustannustehokas.

Haku on salamannopea

North Patrolin käytössä oleva Algolia-haku on saanut indeksoitavakseen verkkopalveluistamme noin 600 asiantuntija-artikkelia, parikymmentä verkkosivua ja noin 200 englanninkielistä sivua/artikkelia. Kun käyttäjä lähtee etsimään näistä sisällöistä jotakin kirjoittamalla hakukenttään omaa hakusanaansa, alkaa hakutuloksia ilmestyä näkyviin välittömästi ensimmäisten kirjainten jälkeen.

Hakutuloslistaan päivittyy myös välittömästi tieto siitä, kuinka monta sivua hakuun osui, ja tämä tapahtuu siis millisekuntien aikana.

Käyttäjällä on erinomaiset mahdollisuudet pyöritellä hakusanaansa syöttökentässä ja nähdä suoraan, millä tavoin sanan muotoilu, valinta tai tarkennus vaikuttaa esiin nouseviin hakutuloksiin ja niiden määrään:

Hakutuloksia alkaa näkyä ensimmäisten merkkien jälkeen, ja osumien määrä on suoraan nähtävissä.

Jo hakutulosnäkymä antaa informaatiota

NorthPatrol.fi-sivuston haussa hakutuloslistalle nousee sisältösivuja, artikkeleita ja räätälöityjä sisältötyyppejä. Hakutulokset erottuvat toisistaan selvästi, tekstityyppi on helppoa silmäiltävää, ja otsikko toimii linkkinä sivulle.

Kunkin sisältötyypin hakutulosnäkymä on saanut sisältöä selittävän muodon.  Artikkeleista näytetään niiden ingressi sekä kirjoittaja (kuvan kanssa!) ja julkaisupäivämäärä. Konsulteistamme näytetään hakutuloksessa esittelykortti suuremmalla kuvalla. Verkkosivuille on määritelty nostoteksti, joka esitetään hakutuloksen yhteydessä.

Algolia mahdollistaisi myös hakutuloksen esitystavan, jossa sivulta nostetaan esiin korostettuna se kohta, josta etsitty hakulause löytyi. North Patrolin haussa tätä ominaisuutta ei kuitenkaan ole otettu käyttöön, jotta hakutulosnäkymä säilyy hallittuna.

Hakutulosten prioriteetteja voi määritellä loputtomiin

Algolia tarjoaa miltei rajattomasti erilaisia keinoja muokata sitä, missä järjestyksessä käyttäjän muodostamaan hakulauseeseen osuvat hakutulokset näytetään.

Hakutulosten järjestys tai painotukset voivat perustua esimerkiksi haussa käytettyjen termien yleisyyteen, hakutulosten julkaisuaikaan, metatietoihin, maantieteelliseen sijaintiin, annettuihin synonyymeihin tai täysin räätälöityihin päättelysääntöihin.

North Patrolin haussa priorisoidaan palvelusivuja ja uusimpia artikkeleita, mutta hakusanan osuvuus hakutuloksista löytyviin teksteihin on kuitenkin tärkeää. Erityisen korkealle hakutulos nousee, jos etsitty hakusana löytyy pääotsikosta tai ingressistä.

Hakutuloslistan määrittely

Algolian työkaluilla on mahdollista hienosäätää hakutuloslistaa juuri halutunlaiseksi. Hakutulosten näkyvyyttä ja prioriteettia voidaan säätää yksittäisen sivun tarkkuudella.  Jokin sivu voidaan vaikkapa nostaa aina mukaan hakutuloksiin, ja sen järjestysnumero hakutuloksissa voidaan määritellä.

Sivujen metatietoluokitteluja voidaan käyttää tietyn sivutyypin prioriteetin nostamiseen tai laskemiseen hakutuloksissa, ja metatietojen pohjalta voidaan luoda monenlaisia käsittelysääntöjä sivujen löydettävyyden parantamiseksi.

Eri sivuja tai sivuryhmiä voidaan kiinnittää hakutuloslistalle tai piilottaa siitä kokonaan, niiden näkyvyyttä hakutuloksissa voidaan työntää ylöspäin tai alaspäin, ja erilaisin säännöin voidaan määritellä, kuinka niitä suodatetaan hakutuloksiin mukaan niiden metatietojen mukaan.

Julkaisupäivämäärä, kirjoittaja, aihepiiri, pääkategoria, asiasanat ja artikkelikohtaiset määrittelyt voivat kaikki vaikuttaa siihen, miten vahvasti tai heikosti jokin sivu nousee näkyviin hakutuloslistalla.

Aina kun North Patrolin haussa käytetty hakusana osuu johonkin konsulttiimme, näytetään tämä sisältötyyppi hakutuloksissa ensimmäisenä:

Hakuun on määritelty, että ”avaimien” ja ”availujen” rinnalla löytyvä hakutulos konsultistamme (Availa) on aina hakutuloksen kärjessä.

Vaatimusmäärittely löytyy vaativuusmäärittely-hakusanallakin

Algolia-haku antaa anteeksi kirjoitusvirheitä, jos niin halutaan. Hakuun voi itse määritellä sen, kuinka monta kirjainta sanassa saa olla väärin. North Patrolin hakuun toleranssiksi on laitettu kaksi merkkiä: vaatimusmäärittely-aiheiset artikkelit löytyvät siis, vaikka hakuun kirjoittaisi ’vaativuusmäärittely’.

Algolian monipuolinen hakualgoritmi ei kuitenkaan ole suoraviivaista merkkijonojen laskentaa: haettaessa vuotta 2023 ei toki näytetä ’2021’-hakutuloksia, vaikka hakutermissä on vain yhden merkin ero.

Algolia osaa tulkita suomenkielisiä taivutusmuotoja, joten sanoilla ’vika’, ’viat’ ja ’vian’ voi löytää yhtäläisiä osumia vika-johteisista sisällöistä.

Yksi olennainen keino hakusanojen käytön helpottamiseksi on synonyymisanasto: North Patrol pääsee itse määrittelemään hakukoneelle, että ’vaativuusmäärittely’ on sama kuin vaatimusmäärittely. Hyödynnämme synonyymisanastoa myös toisilleen läheisten sanojen käyttämiseen hakutulosten tuottamisen tukena: ’käyttäjätutkimus’-hakusanalla saa samoja tuloksia kuin hakemalla sanoja käytettävyystutkimus tai käytettävyystesti, ’asiakaskysely’-termillä saa samoja tuloksia kuin sanalla esiselvitys ja niin edespäin.

Kirjoitusvirheiden sietäminen ja synonyymiksi määritellyn sanan mukaisten hakutulosten antaminen voi toisinaan johtaa myös hämmentäviin tuloksiin, joten parhaat säädöt löytyvät sitkeällä testailulla.

Algoliaan on saatavilla tietysti myös lisäominaisuuksia käyttäjien ajatusten arvaamiseen: hakukone voi ehdottaa synonyymejä, tai se voi hyödyntää tekoälyä esimerkiksi oppiakseen toisten käyttäjien tekemistä hauista.

Artikkeleille oma indeksinsä

NorthPatrol.fi-sivustolle on luotu oma erillinen hakuindeksinsä Insights-artikkeleista.

Artikkelivaraston etusivulta löytyy toisenlainen hakulaatikko, johon kirjoitettuja hakutermejä etsitään yksinomaan artikkelisisältöjen joukosta. Tähän hakunäkymään olemme yhdistäneet artikkelien kategorialuokittelut suodattimiksi, joiden avulla artikkelilistaa on mahdollista rajata aiheen mukaan:

Insights-osion asiantuntija-artikkeleita voi hakea avoimella sanahaulla tai/ja kategorioittain suodattaen.

Asiantuntija-artikkeleitamme voi siis etsiä rajaamalla niitä kategorioiden mukaan ja/tai käyttämällä omaa hakutermiä hakulaatikossa.

Hakutavat soveltuvat sekä väljään juttutyyppien etsiskelyyn että täsmäartikkelin bongaamiseen.

Näissäkin hauissa Algolian tehokas indeksi pystyy silmänräpäyksessä luomaan hakutulosnäkymän uusiksi ja laskemaan osumien määrän. Haun käyttöliittymä ja hakutuloslistan esitystapa on hiottu artikkeleita esittelevän ”verkkolehden” käyttötapaa varten.

Asiakasreferenssien listaus- ja suodatusnäkymä

Kolmas tapa hyödyntää Algoliaa North Patrolin verkkosivuilla on asiakasprojektien listausnäkymän muodostaminen ja suodattaminen.

Algolia on indeksoinut julkaisujärjestelmään räätälöityinä sisältötyyppeinä luodut ”projektikortit” metatietoluokitteluineen. Algoliaa hyödyntämällä kortit näytetään listauksena, jota on mahdollista suodattaa palveluluokittelun ja/tai toimialan mukaan:

Referenssilistaustamme voi selailla suodattamalla asiakaskortteja palvelutyypin ja/tai toimialan mukaan.

Vaikka vastaava listaus- ja suodatusnäkymä olisi helposti luotavissa myös WordPress-julkaisujärjestelmän työkaluin, on Algolian hakumoottoria hyödynnetty kattavasti tähänkin. Lopputuloksena on tehokas ja nopea suodatusnäkymä.

Samasta indeksistä tuotetaan asiakasreferensseistä nostoja palvelusivuillemme. Esimerkiksi sivu, joka kertoo palveluistamme verkkokaupan suunnitteluun, määrittelyyn ja kilpailuttamiseen, tarjoaa myös tuoreimmat nostot verkkokauppaan liittyvistä asiakasprojekteistamme:

Myynti verkossa”-palvelusivullemme nostetaan automaattisesti tuoreimmat asiakaskortit verkkokauppa-kategoriasta.

Tämän toiminnallisuuden käyttökelpoisuus ja hyödynnettävyys monenlaiseen markkinointiin on syntynyt siitä, että olemme suunnitelleet huolellisesti ne konseptuaaliset kulmakivet, joiden ympärille North Patrolin palvelut ja kompetenssit kytkeytyvät.

Konseptointityössä noudatettuja periaatteita olemme avanneet tarkemmin jutussa: Hyvä verk­ko­pal­ve­lu­kon­sep­ti asian­tun­ti­ja­pal­ve­lu­jen esittelyyn

Suosittelumoottori luo järkeviä loppulinkkejä

Neljäs tapa hyödyntää Algolia-moottoria North Patrolin verkkosivustolla on Insights-artikkeleissa ratkaisevan tärkeä. Algolia Recommend -toiminnallisuus, joka on lähtökohtaisesti tarkoitettu verkkokauppojen ”samankaltaisten tuotteiden” suositteluun, on taivutettu artikkeleissamme suosittelemaan ”samankaltaisia” artikkeleita lisäluettavaksi.

Hyödyntämällä artikkeleista löytyviä sisältötekstejä, luokitteluja ja metatietokategorioita Algolia arvailee, millaiset toiset artikkelit voisivat olla kiinnostavaa jatkoluettavaa samantyyppisestä aihepiiristä kuin tämä juuri luettu. Kun siis Tolvanen on kirjoittanut jutun siitä, kuinka North Patrol voi auttaa, kun projekti on kriisissä, arpoo Algolia sen loppuun seuraavanlaisia juttuja, jotka ”voisivat myös kiinnostaa”:

Artikkelin lopusta löytyvät automaattisesti muodostetut linkit, jotka suosittelevat lisää artikkeleita samasta aihepiiristä.

Näissä suositteluissa(kin) Algolian hakualgoritmi on aikalailla musta laatikko: artikkelisuosituksissa on mukana mm. saman kirjoittajan artikkeleita, juttuja joissa toistuu tässä artikkelissa käytettyjä sanoja, samoin luokittelukategorioin luokiteltuja artikkeleita sekä datakatsauksia, joita olemme pyytäneet hakukoneen priorisoimaan.

Suosittelumoottoria voi toki ohjata erilaisilla säännöillä, esimerkiksi rajaamalla suosituksia julkaisuajan mukaan tai määrittelemällä kunkin metatietokategorian artikkeleille erityisiä suosituksia esiinnostettaviksi.

Lukija voi tehdä omat johtopäätöksensä siitä, miten onnistuneesti suosittelut linkittyvät kyseiseen juttuun – epäilemättä jatkolukemisten linkkilistasta tulisi osuvampi, jos konsultti poimisi itse listalle juttua syventäviä artikkeleita.

Mutta automaattisten suosittelulinkkien siunaus kiireisille konsulteille onkin siinä, että niitä ei tarvitse luoda eikä päivittää! Ne ovat monipuolisia poimintoja artikkelimassastamme, ja ne ovat aina ajan tasalla. Kuusi vuotta vanha juttu suosittelee viimeviikkoisia artikkeleita, ja viisi vuotta sitten kirjoitettuja artikkeleita ei enää suositella uudemmissa jutuissa.

Monipuoliset hakutoiminnot yhdellä tuotteella

Kuten edellä on kuvattu, North Patrol on onnistunut luomaan sivustolleen neljä hyvin erityyppistä hakutoiminnallisuutta samalla Algolia-tuotteella:

 1. Avoimen sanahaun kaikkeen sisältöön
 2. Avoimen haun ja kategoriasuodatukset Insights-artikkeleihin
 3. Suodatusnäkymän referenssikortteihin
 4. Suosittelut artikkelien jatkolinkkeinä

Verkkosivustolla, jonka kävijämäärät ovat maltillisia eikä indeksoitavia sivujakaan ole hillittömästi (indeksoitavien kohteiden määrä on alle 2000), tulee Algolia-tuotteen käyttäminen hyvin edulliseksi.

Vastaavien hakutoiminnallisuuksien rakentaminen ja hakuindeksien ylläpito WordPress-ympäristössä lisäosilla tai räätälöidyillä ratkaisuilla olisi todennäköisimmin mutkikkaampaa, kalliimpaa ja riskialttiimpaa kuin ulkoisen SaaS-ratkaisun käyttöönotto.

Algolian käyttöönotto ja ylläpito

Algolian käyttöönotto North Patrolin sivustolla oli suhteellisen kivutonta. Verkkopalvelumme toteuttajakumppani Digitoimisto Dude Oy rakensi hakujen käyttöliittymät JavaScriptillä hyödyntäen Algolian tarjoamia rajapintakuvauksia ja ohjeistoja.

WordPress-sivustomme kaikista sisällöistä – mukaan lukien niihin räätälöidyt metatiedot ja taksonomiat — muodostetaan automaattisesti Algolialle siirtyvät indeksoitavat kohteet. Kohteet päivitetään aina kun sivuihin tallennetaan jotakin muutoksia, ja uudet kohteet luodaan sitä mukaa kuin uusia sivuja julkaistaan.

Algolia-haun hienosäätäminen ja sääntöjen määrittely sujuu Algolian monipuolisilla työkaluilla. Ne on luotu teknis-orientoitunutta käyttäjää varten, joten ihan rivisisällöntuottajalle konfigurointityötä ei ole syytä vastuuttaa. Mutta ei se sitä kuuluisaa rakettitiedettä ole, joten kokeilujen ja testauksen kautta indeksin hallinnointi on haltuunotettavissa siihen paneutuvalle ylläpitäjälle.

Algolian ominaisuuksiin voi tutustua esimerkiksi Algolian oman hyvän dokumentaation avulla.

North Patrolilla on laaja kokemus erilaisten hakuratkaisujen konseptoinnista, määrittelystä ja suunnittelusta. Autamme teknologiavaihtoehtojen arvioinnissa sekä toteutusratkaisujen ja toimittajakumppaneiden valinnassa.

Verkkokauppaa varten kehitetyt toiminnallisuudet soveltuvat sisältösivuille oikein hyvin

Algolian ominaisuudet on kehitetty lähtökohtaisesti laajan verkkokaupan hakuratkaisuiksi, joten terminologialtaan ja käyttölogiikaltaan hakutoiminnot ovat verkkokauppamaailmasta: indeksoitavat kohteet on ajateltu tuotevariaatioiksi, hakutulosten priorisoinnilla pyritään tiettyjen tuotteiden myynnin edistämiseen, ja suosittelut on ajateltu tiettyyn tuotteeseen ”liittyviksi” tuotteiksi tai sen kanssa ”yhteensopiviksi” tuotteiksi.

Tämä alkuperäinen käyttötarkoitus ei mitenkään vähennä Algolian käyttökelpoisuutta minkä tahansa verkkopalvelun laajojen sisältöjen indeksointiin, hakuun ja promoamiseen.

Verkkokauppiaan tueksi Algoliaan on kehitetty erinomaiset työkalut käyttäjien toiminnan seuraamiseen, käytettyjen hakutermien analysointiin, käyttäjien segmentointiin, personointiin ja A/B-testaukseen. Tällaisetkin työkalut voivat olla hyödyllisiä minkä tahansa verkkopalvelun asiakasymmärryksen syventämiseen palvelun kehittämiseksi.

Jos Algolia kiinnostaa hakuratkaisuna, sitä voi hyvin arvioida ja vertailla vaikkapa vastaaviin Suomessa suosittuihin SaaS-tuotteisiin, kuten Klevu, AddSearch tai Findkit.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Virpi Blom

FM Virpi Blom on verkkopalvelustrategioiden, käyttökokemuksen ja palvelukonseptien asiantuntija. Virpi konsultoi asiakkaitaan strategisten linjausten, konseptoinnin, määrittelyn ja suunnittelun kysymyksissä. Hänen erityisosaamistaan on verkkopalvelujen hyötyodotusten kirkastaminen, positiivisen käyttäjäkokemuksen varmistaminen sekä hankittavien ratkaisujen konseptointi ja määrittely siten, että niin loppukäyttäjien kuin ylläpitäjienkin tarpeet täyttyvät.

Virpin 25-vuotinen kokemus verkkopalvelujen suunnittelusta sisältää satojen internet-, intranet- ja extranet-palvelujen määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, käytettävyystestausta ja kehittämistä. Aiemmissa työpaikoissaan hän on mm. toiminut johtavana konsulttina, konsultoinut verkkopalvelujen suunnittelua ja toteutusta lukuisissa eri rooleissa ja vetänyt User Experience -tiimiä.

Tietosivustot

Autamme laajojen tietosivustojen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Muotoilemme konseptin, tietorakenteet, käyttökokemuksen ja toiminnot hyötypalveluksi, jota on miellyttävä käyttää, helppoa ylläpitää ja kustannustehokasta kehittää koko elinkaarensa ajan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun