Onko projektisi kriisissä? Näin North Patrol voi auttaa

Aina kaikki ei mene kuten Strömsössä. Joskus asiakkaan oma projektinhallinta pettää, joskus taas toimittajan tiimissä vaihtuu henkilöstö ja työt eivät tahdo millään valmistua. Joskus taas jo alkuvaiheessa huomataan, että ainut mikä toimii, on toimittajan laskutusjärjestelmä.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Pyrimme North Patrolissa auttamaan asiakkaita onnistumaan hankkeissaan. Tärkein osa tätä työtä on hyvä valmistelu, laadukas suunnittelutyö ja selkeä vaatimusmäärittely. Pyrimme kuitenkin myös tukemaan asiakkaita toteutusvaiheiden alussa ja matkan varrella. Pahastikin kriisiytyneitä projekteja on historiassamme korjattu takaisin raiteilleen, joten meillä on kokemusta monenlaisista tilanteista.

Tässä muutamia keskeisiä lisäpalveluita, jotka asiakkaamme ovat havainneet hyödyllisiksi:

1) Teknisen toteutuksen käynnistyksen tuki

Moni tietää, että teknisen toteutuksen alkuvaihe on kriittinen vaihe, mutta silti usein juuri alussa tehdään vakavia virheitä.

Aina eivät esimerkiksi toimittajan avainhenkilöt pääse irti edellisistä projekteistaan, kuten on suunniteltu, ja vain osa tiimistä saa kunnollisen perehdytyksen asiakkaan tilanteeseen. Joskus taas kehittäjät eivät muista syistä esimerkiksi lue vaatimusmäärittelyä tai muita suunnitelmadokumentteja, vaan olettavat tikettien kuvauksissa olevan kaiken riittävän tiedon.

Joskus taas asiakkaan oma porukka ei ole tarpeeksi sitoutunutta tai ei vain ehdi paikalle palavereihin, jolloin toimittajan tiimi ei saa tarpeeksi hyvää ymmärrystä siitä mitä ollaan tekemässä.

Tästä syystä North Patrol usein auttaa projektin käynnistystä johtamalla kick-off-palaverin, jossa huolehditaan, että kaikki saavat yhtäläisen perehdytyksen hankkeen tavoitteisiin ja yksityiskohtiin, ja ymmärtävät samalla tavalla, mitä on tarkoitus tehdä ja miten. Palaverissa tunnistetaan myös, mitä pitää tarkentaa ja mistä pitää vielä keskustella. Näin varmistetaan, että projekti lähtee oikealle raiteelle heti.

2) Suunnitelmien laadunvarmistus

Toinen tyypillinen tukitoimi on toimittajan tekemän työjonon (”backlog”) tarkistaminen ennen kuin varsinainen koodaus alkaa. Usein toimittajilla on omia tehtävälistojaan tai mallipohjiaan projekteihin, jolloin asiakkaan projektin erityispiirteet saattavat hukkua matkalla. North Patrolin konsultit validoivat toimittajan tekemän työjonon ja varmistavat samalla, että kaikki asiat tulevat teknisen toteutustiimin työlistalle.

Laadunvarmistukseen kuuluu tyypillisesti myös muiden suunnitelmien läpikäynti, esimerkiksi visuaalisen suunnittelun tarkistaminen suhteessa vaatimusmäärittelyyn. Mikäli projektissa tehdään vaativia integraatioita tai osa teknisistä ratkaisuista on jätetty ratkaistavaksi toteutusvaiheessa, arvioidaan myös nämä suunnitelmat.

Laadunvarmistus helpottaa asiakkaan projektipäällikön työkuormaa, ja varmistaa, että liikkeelle lähdetään oikeanlaisella työlistalla ja keskenään yhteensopivilla suunnitelmilla.

3) Aktiivinen osallistuminen toteutussprinttien suunnitteluun ja katselmointiin

Jos asiakkaan projektipäälliköllä on kädet täynnä muita projekteja, voivat North Patrolin konsultit myös seurata ja valvoa teknisen tiimin työtä osallistumalla sprinttien suunnitteluun ja katselmointeihin. Tyypillisesti North Patrolin konsultit toimivat tällöin eräänlaisena teknisenä tuoteomistajana valvoen etenkin teknisten yksityiskohtien laatutasoa.

North Patrolin suositus on, että asiakkaiden ei tulisi koskaan ulkoistaa kokonaan tuoteomistajan roolia, sillä paras ymmärrys omista tarpeista on aina talon sisällä, mutta oman tuoteomistajan tueksi kannattaa usein hankkia ulkoista apua.

4) Auditoinnit toteutusvaiheen aikana

Joskus voi olla tarpeellista auditoida teknisen toteutuksen tilannetta, ennen kuin projekti on maalissa. Useimmiten tällaiseen toimeksiantoon päädytään ensimmäisen vaiheen toteutuksen loppupuolella, jos asiakkaalla herää epäilys, että projekti ei saatakaan valmistua aikataulussa. Joskus tilanteeseen liittyy myös jonkinlainen epäluottamus toimittajan projektinhallintaa kohtaan.

Tällaisissa tilanteissa North Patrol tarjoaa auditointia, jossa konsulttimme käyvät läpi suunnitelmadokumentit ja peilaavat näitä toteutuksen tilanteeseen. Auditointia varten konsulteille annetaan pääsy keskeisiin ympäristöihin ja järjestelmiin. Analyysiä täydennetään teknisen toimittajan projektipäällikön ja ohjelmistokehittäjien haastatteluilla.

North Patrol pyrkii auditoinneissaan aina kehittämään yhteistyötä asiakkaan ja toimittajan välillä. Auditoinnin tarkoitus ei ole keskittyä virheisiin tai puutteisiin, vaan löytää reitti eteenpäin, johon kummatkin osapuolet voivat sitoutua ja olla tyytyväisiä. Toki North Patrol toimii myös ”pahana poliisina”, jos tilanne sitä vaatii. Tästäkin on runsaasti kokemusta.

5) Sisältöprojektin ja sisällöntuotannon tuki

Verkkopalveluprojektin teknisen toteutuksen rinnalla kulkee usein verkkopalvelun sisältöprojekti. Uuden verkkopalvelun sisältöjen tuottaminen on työlästä, varsinkin silloin, kun verkkopalvelun konsepti muuttuu, eikä vanhoja sisältöjä ja sivuja voi sellaisenaan hyödyntää uudessa palvelussa. Hyvin usein viivästykset verkkopalvelun julkaisussa eivät johdu teknisestä toimittajasta, vaan asiakasorganisaatiosta, joka ei saa uusia sisältöjä tuotettua ajoissa.

North Patrolin konsultit voivat auttaa asiakasta, ettei tällaiseen tilanteeseen päädytä. Autamme asiakkaitamme sekä sisältöprojektien suunnittelussa, sisältösuunnitelmien tekemisessä, että varsinaisen kirjoittamistyön fasilitoinnissa.

Sisältöprojekti suunnitellaan usein erillisessä työpajassa, jopa ennen, kuin tekninen toteutus alkaa. Suunnittelutyössä keskitytään tuotettavien sisältöjen tunnistamiseen ja luodaan verkkopalvelun alustava sisältörunko, joka toimii sisältötyön pohjana. Työpajassa suunnitellaan myös yksittäiset sisältötyypit tarkemmin, jotta voidaan tarjota sisällöntuottajille selkeä ohjenuora, miten uusia sisältöjä pitäisi tehdä. Lisäksi tunnistetaan tarvittavat sisällöntuottajat ja suunnitellaan, minkälaisilla toimenpiteillä tuetaan uuden palvelukonseptin mukaista sisällöntuotantoa.

Viestintään erikoistuneet konsulttimme tukevat myös asiakasta sisällöntuotannossa järjestämällä sisältösprinttejä ja fasilitoivia sisältöklinikoita, joissa yhdessä sisällöntuottajien kanssa käydään läpi eri sisältötyypit tarkemmin, niiden tavoitteet ja tarvittavat sisällöt, sekä pyritään auttamaan kirjoitustyössä alkuun.

6) Hyväksyntätestauksen tuki

Ensimmäisen toteutusvaiheen lopussa on tyypillisesti hyväksyntätestauksen jakso, jolloin validoidaan ison kokonaisuuden valmistuminen. Hyväksyntätestaus vaatii tyypillisesti asiakkaalta useita päiviä keskittynyttä työaikaa, jossa kaikki mahdolliset käyttötapaukset käydään läpi ja palvelun tarkoituksenmukainen toiminta varmistetaan. Tämä voi olla asiakkaan avainhenkilöille yllättävä kuormituspiikki, ja huonosti tehty hyväksyntätestaus voi johtaa ongelmiin julkaisuvaiheessa tai tulla kalliiksi jatkokehitysvaiheessa. Siksi moni asiakas ulkoistaa hyväksyntätestauksen ainakin osittain, jotta saa hallittua omaa työkuormaansa, koska julkaisun lähestyessä on usein paljon muitakin hommia.

Asiakkaan omat avainhenkilöt ovat usein myös ”sokeita” palvelun toiminnalle, kun ovat osallistuneet aktiivisesti sen kehittämiseen. Tällöin ulkopuolinen ja harjaantunut testaaja voi löytää paljonkin virheitä ja viilattavaa, joihin on hyvä päästä kiinni jo ennen palvelun julkaisua.

7) Jatkokehityksen tiekartan suunnittelu

North Patrol on auttanut useita kymmeniä asiakkaitaan digipalveluiden jatkokehityksen suunnittelussa. Teknisestä toteutuksesta riippumattomana tahona pystyy North Patrol usein avoimemmin pohtimaan eri kehityskohteiden hyötyjä, olivat ne sitten sisällöllisiä kehitystoimenpiteitä tai ohjelmistokehitystä vaativia toimintoja.

Yksinkertaisimmillaan kehitystiekarttoja on luotu parin työpajan rutistuksissa, ja onpa näihin joskus osallistunut myös teknisen toteuttajan tiimikin. Laajimmillaan tiekarttaprojektit ovat olleet prosesseja, joissa on haastateltu useita kymmeniä avainhenkilöitä ja kehitystiimin jäseniä, ja muotoiltu tärkeimpiä kehityskonsepteja varsin pitkälle jo, esimerkiksi prototyyppien tukemana.

Tässä muutamia tyypillisimpiä palveluitamme, joita olemme toteuttaneet asiakkaillemme tilanteissa, joissa on tarvittu lisää käsiä tai asiantuntemusta projektin tueksi. Jos joku listan kohteista kuulosti sinun tilanteeseesi sopivalta, kannattaa olla meihin yhteydessä ja kysyä lisää!

Lue lisää: Ketterä hankinta vaatii valmistelua ja ensimmäisen vaiheen suunnittelua

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Asiointipalvelut ja ekstranetit

Autamme digitaalisten asiointikanavien suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme asiakasystävälliset itsepalveluratkaisut, virtaviivaiset asiointiprosessit ja kustannustehokkaat teknologiat asiointiin, jäsenpalveluihin ja ekstranettiin.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun