Headless CMS Metsähallituksen Luontoon-palveluille

Metsähallituksen Luontopalvelut uudistaa hienoa ja kovalla käytöllä olevaa Luontoon.fi-palvelua isolla kädellä. Luonnossa liikkujat ovat jo nyt löytäneet palvelusta kattavat ja ajantasaiset tiedot mm. kansallispuistoista, maailmanperintökohteista, Metsähallituksen retkikohteista sekä niiden palveluista, mutta jatkossa sisällön määrä kasvaa merkittävästi. Rinnalle toteutetaan myös uusi Luontoon-mobiilisovellus, joka mahdollistaa tuen luonnossa liikkumiseen retken kaikissa vaiheissa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Massiivinen kokonaisuudistus

Uudet Luontoon-palvelut tarjoavat valtakunnallisesti tietoa sekä Metsähallituksen että alueellisten toimijoiden, kuten kaupunkien, kuntien ja virkistys­alue­yhdistysten ulkoilu- ja retkeilykohteista, -reiteistä ja -palveluista. Uusien palvelujen yhteisiä sisältöjä ja toiminnallisuuksia ovat mm. aktiviteettien esittely, retkeily- ja ulkoilukohteiden ja reittien haku sekä kartalta että ominaisuuksien mukaan, kohteiden ja reittien monipuolinen esittely, ajankohtaiset sisällöt sekä asiakaspalvelu.

Verkkopalvelut uudistuvat vuosien 2023 ja 2024 aikana sekä visuaalisen ilmeen ja käyttökokemuksen että myös teknisten ratkaisujen osalta. Kehityksestä vastaa Metsähallituksen ohjauksessa oleva ketterä kehitystiimi.

Keskitettyä sisällönhallintaa

Osana uusien palvelujen kehittämistä Metsähallituksen Luontopalveluilla on tarve hankkia Luontoon-palvelujen sisällön tuottamisen ja hallinnan mahdollistava kanavariippumaton sisällön­hallintajärjestelmä (headless CMS). Luontopalvelut valitsivat North Patrolin tukemaan tulevaan CMS-järjestelmään kohdistuvien vaatimusten määrittelytyössä sekä tukemaan CMS-hankinnan läpivientiä.

Roolien ja tehtävien kuvaaminen korostuivat määrittelytyössä

Tulevat Luontoon-palvelut rakentuvat monesta palasesta. Kohteet ja niiden kuvaukset tulevat eri taustajärjestelmistä, loppukäyttäjille näkyvät osat ovat omia kokonaisuuksiaan ja sisällöntuotantokin on hajautettu yli 80 Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijalle. Määrittelyn yhtenä haasteena olikin määritellä CMS-järjestelmän roolit ja vastuut suhteessa muihin järjestelmiin ja toimijoihin. Mitä tietoja saadaan automaattisesti taustajärjestelmistä, mitä tietoja saa muokata tai täydentää CMS:ssä ja keiden toimesta? CMS:ään tallennettavat sisällöt voivat myös olla rakenteeltaan hyvin monimutkaisia, joten sisällöntuottajan näkökulmasta ne pitäisi saada mahdollisimman helposti sisäistettäviksi.

Projekti tehtiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, viidessä napakassa työpalaverissa, kahden kalenterikuukauden aikana. North Patrol perehtyi huolella aikaisemmin laadittuun dokumentaatioon ja taustajärjestelmiin, tarkensi tapaamisissa asiakkaan kanssa tarvittavat vaatimukset ja tarjouspyynnön linjaukset sekä vastasi myös yhteisten tapaamisten fasilitoimisesta.

North Patrol dokumentoi lopuksi hankinnan kohteen vaatimukset sille tasolle, että CMS-ratkaisu sekä sen käyttöönotto ja ylläpito voitiin kilpailuttaa. Lisäksi North Patrol laati laadukkaat tarjouspyyntödokumentit kilpailutuksen käynnistämistä varten.

Tutustu tarjouspyyntöön

Metsähallituksen Luontopalvelut avasi kilpailutuksen julkisten hankintojen Hilma-palvelussa, ja se on luettavissa perjantaihin 18.8.2023 kello 12 asti. Käy tutustumassa tarjouspyyntöön!

Lue lisää aiheesta:

Kimmo Parkkinen

FM Kimmo Parkkinen on määrittely-, suunnittelu- ja hankintavaiheen asiantuntija. Kimmo konsultoi asiakkaita tietojärjestelmien teknologia- ja toimittajavalinnoissa, toiminnallisten vaatimusten määrittelyssä sekä teknisessä suunnittelussa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. teknisesti haastavien tietojärjestelmien suunnittelu, dokumentointi ja mallintaminen.

Kimmolla on yli 25 vuoden kokemus tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden kehittämisestä. Aikaisemmassa työhistoriassaan Kimmo on työskennellyt mm. puolueettomana konsulttina sekä verkkopalveluja toimittavan yrityksen ohjelmistoarkkitehtina, tuotantopäällikkönä ja ohjelmistosuunnittelijoiden lähimpänä esimiehenä.

Tietosivustot

Laajojen tietomassojen muovaaminen verkkosivustoksi vaatii tietorakenteiden, käyttöliittymien ja toimintojen muotoilua palveluksi, joka tähtää tietojen löydettävyyteen, miellyttävään käyttökokemukseen ja tiedolla vaikuttamiseen. Helppokäyttöisillä ylläpitotyökaluilla varmistetaan tietojen pysyminen ajantasaisina.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun