Porvoon laaja verkkopalvelukokonaisuus – North Patrol suunnitteli uuden sisällönhallinta-arkkitehtuurin

Porvoon kaupunki uudisti verkkopalvelunsa keväällä 2022. Uudistus oli suuri, sillä nyt ei uudistettu pelkästään Porvoo.fi-sivustoa vaan koko verkkopalvelukokonaisuus, johon kuului useita erilaisia verkkosivustoja aina kaupungin pääsivustosta ja matkailusivustosta kaupungin liikelaitosten, kuten työterveyden ja tilapalvelujen sivustoihin.

Uudistuksessa oli kaksi erilaista ja selkeää päämäärää: yhdistää kaikki sivustot yhdelle julkaisualustalle ja keskittyä sivustojen suunnittelussa asiakaslähtöisiin ratkaisuihin. Tehtävä ei ollut yksinkertainen, koska eri sivustoilla on erilaisia tehtäviä ja niiden käyttäjillä erilaisia tarpeita.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

1.11.2022

Anna Availa

”Porvoo.fi-verkkosivustolle tullaan ensisijaisesti hakemaan tietoa, joten rakenteen ja sisällön tuli olla selkeitä visuaalisesta näyttävyydestä tinkimättä. Visit Porvoo.fi-sivuston tavoitteena on puolestaan inspiroida ja houkutella kävijöitä Suomesta ja ulkomailta.”, linjaa viestinnän asiantuntija Jessica Backman Porvoon kaupungilta.

Eri sivustojen yhteiset sisällöt

Kun käytetään vain yhtä julkaisujärjestelmää, helpotetaan sivustojen hallittavuutta, mutta samalla voidaan helpottaa myös sisällöntuottajien työtä.

Sivustojen yhteiskäyttöisiä sisältöjä varten rakennettiin sisältökone, jossa julkaistaan uutiset, häiriötiedotteet, tapahtumat, henkilöstön yhteystiedot ja osa eri sivustoille jaettavista palvelusisällöistä. Viimeksi mainittuja ovat esimerkiksi sekä Visit Porvoo.fi:ssä että Porvoo.fi:issä esitettävät nähtävyydet ja käyntikohteet. Eri sivustoissa esitettävät sisällöt haluttiin näyttää eri sivustoissa omannäköisinään.

Kuva 1: Puistojen esittelykortteja hyödynnetään Porvoo.fi:ssä ja Visitporvoo.fi:ssä

”Yhteiset sisällöt voidaan julkaista vain yhdellä valitulla erillissivustolla tai kaikilla sivustoilla ja sivuston eri palvelukokonaisuuksien yhteydessä. Etuna on, että sisältö luodaan ja sitä ylläpidetään vain yhdessä paikassa. Tähän ratkaisuun olemme oikein tyytyväisiä.”, kertoo Jessica Backman.

Kuva 2: Yhteystiedot näytetään omanlaisina Porvoo.fi:ssä ja Porvoonvesi.fi:ssä
Kuva 3: Tapahtuman sisältö on samanlainen, mutta ulkoasu heijastelee Visitporvoo.fi:n ja Taidetehdas.fi:n ulkoasua

Kun samassa projektissa uudistetaan useita sivustoja, joille tehdään yhteinen sisältökone, vaatii se paneutumista sivustojen julkaisuaikataulututukseen. ”Yhteiskäyttöisistä sisällöistä muun muassa uutisten ja tapahtumien piti olla valmiita ennen kuin sivustoja voitiin avata, koska uutisia julkaistaan kaikilla erillissivustoilla ja tapahtumakalenterissa tärkeää sisältöä useilla sivustostoilla.”, kertoo uudistuksen projektipäällikkönä konseptin suunnittelu- ja tuotantovaiheessa toiminut Sari Hilska Porvoon kaupungilta.

Ulkoasu tukee käytettävyyttä

Sivustojen yhdistämisen lisäksi Porvoon kaupungille oli tärkeää keskittyä sivustojen suunnittelussa asiakaslähtöisiin ratkaisuihin. Konseptoinnissa paneuduttiin tiedon löytymiseen ja lyhyisiin palvelupolkuihin, mutta asiakaslähtöisyys huomioitiin myös ulkoasua ja käytettävyyttä suunnitellessa.

Ulkoasun tulee edistää käytettävyyttä ja näyttää laadukkaalta ja tuoreelta. Visuaalisuus ei ole vain matkailusivuston asia: Porvoo.fi:n palvelusivuilla tuetaan selkeyttä, käytettävyyttä ja saavutettavuutta värikkäillä otsikkolohkoilla ja ikoneilla. Verkkosivustojen avulla Porvoo näyttäytyy ainutlaatuisena ja houkuttelevana matkailukaupunkina, mutta myös kehittyvänä ja kasvavana asuinpaikkana. Ulkoasu ja visuaaliset ratkaisut luovat erottuvan ja viimeistellyn ilmeen sivustolle.”, kuvailee Jessica Backman.

Määrätietoinen projekti – koronasta huolimatta

Verkkosivustouudistus kesti kaikkiaan noin 2,5 vuotta. Esiselvitys- ja määrittelyvaihe alkoi syksyllä 2019, ja sitä tehtiin yhdessä North Patrolin kanssa. Esiselvitysvaiheessa kirkastettiin verkkopalvelukokonaisuuden konsepti, valittiin sille sopiva teknologia ja suunniteltiin projektille tiekartta. Esiselvitysvaihe jatkui vaatimusmäärittely– ja kilpailutusvaiheella, jossa tarkennettiin konseptissa linjatut vaatimukset, laadittiin kilpailutusasiakirjat ja vertailtiin tarjoukset.

”Työ oli hyvässä vauhdissa aina maaliskuuhun 2020 asti, jolloin se keskeytyi koronapandemian vuoksi. Kesällä kilpailutettiin toteuttaja, ja syksyllä päästiin jatkamaan suunnittelua ja toteutusta valitun kumppanin Knowit Experiencen Oy:n (tuolloin Creuna Finland) kanssa. Sisällöntuotanto aloitettiin kesällä 2021. Osa sivustoista avattiin helmikuussa ja pääosa maaliskuussa 2022. Koronan takia projekti oli pitkä, mutta lopputulos onnistunut. Uusiin sivustoihin ollaan tyytyväisiä, ne ovat saaneet pääosin kiittävää palautetta – erityisesti on kiitelty sivuston ulkoasua.”, iloitsevat Jessica Backman ja Sari Hilska.

Projektin tiedot

www.porvoo.fi sekä 8 erillissivustoa ja sisältökone

Kustannukset sekä muut lisätyöt että erilliset kehitystyöt noin 115 000 euroa.

Teknologia: WordPress


Vaatimusmäärittely on digiprojektissa keskeinen dokumentti, jonka avulla konkretisoidaan tietojärjestelmän tai verkkopalvelun suunnittelu, hahmotetaan tekniset ratkaisut, pyydetään toteuttajalta perusteltu työmäärä- tai kustannusarvio ja ohjataan ketterän toteutustyön työtehtäviä. North Patrolin vetämässä määrittelytyössä vaatimukset saadaan kirjattua laadukkaasti, asiantuntevasti ja kustannustehokkaasti.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Anna Availa

FM, KK Anna Availa on verkkoviestinnän sekä sisäisten ja ulkoisten verkkopalvelujen asiantuntija. Anna konsultoi asiakkaita verkkohankkeiden valmistelussa, vaatimusten määrittelyssä ja konseptisuunnittelussa.

Anna on työskennellyt verkkoviestinnän parissa useissa organisaatioissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yritysten ja kaupunkiorganisaation viestintäpäällikkönä hän on kehittänyt voimakkaasti verkkoviestintää ja luonut organisaatioiden sähköisen viestinnän kokonaisuuksia, joista ovat löytyneet verkkopalvelujen ja introjen lisäksi muun muassa verkkolehdet, -vuosikertomukset ja -lehdet sekä sisäiset ja ulkoiset sosiaaliset mediat.

Annalla on parinkymmenen vuoden ajalta kokemusta lukuisista järjestelmistä, teknologioista ja toimittajista. Johtoryhmätyöskentely useissa organisaatioissa on antanut ymmärryksen siitä, miten liiketoimintaa tuetaan verkkoviestinnän keinoin.

Työssään Anna on vastannut viestintäjärjestelmistä ja toiminut useissa eri rooleissa kehittäessään ja ylläpitäessään niitä niin projektien vetäjänä kuin sisällöntuottajana.

Tietosivustot

Autamme laajojen tietosivustojen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Muotoilemme konseptin, tietorakenteet, käyttökokemuksen ja toiminnot hyötypalveluksi, jota on miellyttävä käyttää, helppoa ylläpitää ja kustannustehokasta kehittää koko elinkaarensa ajan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun