Paljonko WordPress-verkkopalveluprojekti maksaa?

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 8 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Tyypillisten WordPress-projektien hinnat liikkuvat 10 000 – 15 000 € tietämillä. Tämän kokoluokan hankinnoissa meihin North Patrolin konsultteihin ei useinkaan olla yhteydessä, vaan yhteydenottoja tulee vaativampien verkkopalveluprojektien tiimoilta. WordPressin kyvykkyyksien kasvaessa myös teknisten toteutusprojektien koko ja kompleksisuus kasvavat. Paljonko tuollainen mutkikkaampi projekti sitten maksaa? Kokosimme yhteen tietoja meidän konsultoimistamme kilpailutuksista.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

12.9.2016

Mikko Jokela


Tässä artikkelissa on kerrottu seitsemästä lähiaikoina läpiviedystä kilpailutuksesta, joita olemme olleet fasilitoimassa. Kaikki nämä ovat olleet tavalla tai toisella tyypillistä WordPress-projektia haasteellisempia. Osa hankinnoista on ollut julkisia. Kilpailutukset on läpiviety toukokuun 2015 ja toukokuun 2016 välisenä aikana. Näihin seitsemään tarjouskilpailuun osallistui 20 eri toimittajaa, joista osa vastasi useampaan kuin yhteen tarjouspyyntöön. Tarjouksia vastaanotettiin ja vertailtiin yhteensä 46 kpl. Artikkelissa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Projektien hinnat ja työmäärät

Tarjouspyyntöjen kohteina olleiden projektien koko vaihteli merkittävästi. Pienimmän toteutusprojektin keskimääräinen työmääräarvio oli 38,3 htp, kun taas suurimman vastaava luku oli 135,8 htp. Kaiken kaikkiaan eri projekteille tarjottu työmäärähaitari oli 17-206 htp. Näin ollen myös projektien kustannusarvioissa oli suuria eroja. Muutamissa tarjouksissa ehdotetun toteutusprojektin hinta ylitti 100 000 euroa.

 KeskiarvoPieninSuurin
Toteutusprojektin hinta56 907 €11 480 €154 500 €
Toteutuksen työmäärä80,7 htp17 htp206 htp
Työn tuntihinta95,30 €/h72,00 €/h133,33 €/h

Kaikkien vertailtujen tarjousten keskimääräinen työmääräarvio oli 80,7 htp. Vastaavasti keskimääräinen hinta toteutusprojektille oli 56 907 €. Keskimääräiseksi tuntihinnaksi työlle muodostui 95,30 €.

Hinnalla ei voita

Tarjouskilpailuiden voittaneiden tarjousten keskimääräinen työmääräarvio oli 66 htp. Keskimääräinen hinta toteutusprojektille oli 48 866 € ja työn keskituntihinta oli 99 €. Seuraavassa graafissa on havainnollistettu vastaanotettujen tarjousten määrää per kilpailutus. Alimpana on halvin tarjottu toteutusprojekti ja ylimpänä kallein. Vihreä väri indikoi voittanutta tarjousta. Lisäksi ylhäällä olevalla numerolla on kerrottu kuinka monta tarjousta kyseiseen tarjouskilpailuun osallistui. Tarjoukset on järjestetty toteutusprojektille tarjotun hinnan keskiarvon mukaan pienimmästä suurimpaan vasemmalta oikealle.

Hinnalla ei voita
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kun voittaneiden tarjousten työn keskituntihinta on kaikkien tarjousten työn keskituntihintaa korkeampi, ja halvin tarjottu projektitoimitushinta voitti vain yhden näistä seitsemästä tarjouskilpailusta, niin hinta ei todellakaan ole valinnan ratkaisevin tekijä. Euroilla on toki aina merkitystä, mutta enemmänkin kyse on toimittajan ammattitaidosta vakuuttaa asiakas niin kirjallisesti tarjousdokumentaatiossa kuin myös mahdollisessa kasvotusten tapaamisessa.

Kokonaishintaan vaikuttavat tekijät

WordPress-projektien hintoihin vaikuttavat aika tyypilliset verkkopalveluprojektien haasteet. Monikielinen sivusto on hankalampi toteuttaa kuin yksikielinen sivusto. Multisivustokokonaisuus lisää kompleksisuutta yksittäiseen erillissivustoon nähden varsinkin, mikäli joitain sisältöjä ja toimintoja halutaan jakaa näiden sivustojen välillä. Mitä enemmän erilaisia sisältötyyppejä tarvitaan, sitä enemmän työtä vaaditaan niiden toteuttamiseen, esittämiseen ja hallintaan. Ylipäätään erilaiset esittämistavat ja sivutaitot vaativat aikaa. Integraatiot ovat aina työläitä ja tarvittavan räätälöinnin määrä on suoraan verrannollinen käytettävään työaikaan. Lisäosien tehokas hyödyntäminen onkin ensisijaisen tärkeää.

Mikäli toteutukseen liittyy verkkokauppa tai kirjautumisen vaativa (edes kevyt) extranet-osio, niin nämä lisäävät työmäärää merkittävästi.

Lisäksi niin WordPress-toteutuksiin kuin muihinkin verkkopalveluprojekteihin vaikuttaa paljon ei-teknisiä asioita, jotka ovat paljolti riippuvaisia ostavan asiakkaan tapauskohtaisista lähtökohdista. Erityisenä nostona sekä ostavalle organisaatiolle että tekniselle toimittajakumppanille haluaisin korostaa järkevästä projektinhallinta- ja resursointimallista sopimisen.

WordPress soveltuu yhä useammalle asiakkaalle

Enää ei voida sanoa, että WordPress olisi vain pienten perussivustojen blogialusta, vaan sen avulla rakennetaan jo merkittävän kokoisia ja suhteellisen kompleksisia sivustoja. On kuitenkin muistettava, ettei se vieläkään sovellu kaikkiin käyttötarkoituksiin, mutta alustan kyvykkyysien laajentuessa ja toimittajakentän kehittyessä jatkuvasti, on WordPress yhä varteenotettavampi vaihtoehto alati laajenevalle asiakaskunnalle.

Osaavia WordPress-toimistoja on tarjolla useita. Vierityspalkki.fi-sivustolle on koottu listaus Suomen merkittävimmistä WordPress-toimijoista. Lista ei ole kaiken kattava, vaan näiden lisäksi pienempiä ja paikallisia toimijoita on useita.

Vaatimusmäärittely on digiprojektissa keskeinen dokumentti, jonka avulla konkretisoidaan tietojärjestelmän tai verkkopalvelun suunnittelu, hahmotetaan tekniset ratkaisut, pyydetään toteuttajalta perusteltu työmäärä- tai kustannusarvio ja ohjataan ketterän toteutustyön työtehtäviä. North Patrolin vetämässä määrittelytyössä vaatimukset saadaan kirjattua laadukkaasti, asiantuntevasti ja kustannustehokkaasti.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Arkkitehtuurin ja teknologiavalintojen konsultointi

Autamme arkkitehtuurin suunnittelussa, vaihtoehtoisten toteutusmallien tunnistamisessa ja sopivimpien teknologioiden valinnassa. Tavoitteenamme on löytää ratkaisut, jotka vastaavat vaatimuksiin, ovat kestäviä ja täyttävät tarkoituksensa kustannustehokkaasti.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun