Verkkokaupan johtaminen ja kehittäminen

Verkkokaupan johtaminen ja kehittäminen

Mitä verkkokaupan pyörittäminen vaatii?
Mistä syntyy verkkokaupan menestys?
Entä mitkä ovat suurimmat sudenkuopat?

Verkkokaupan johtaminen ja kehittäminen -selvitys

Kiitos osallistumisesta!

Verkkokaupan kehittäminen ja johtaminen -selvitys toteutettiin kesällä 2015 North Patrol Oy:n ja Verkkoteollisuus ry:n yhteistyönä. Avoimessa verkkokyselyssä esitettiin 36 moniulotteista kysymystä, joilla selvitettiin vastaajien näkemyksiä verkkokauppojensa perustamisen, johtamisen ja hallinnoinnin lähtökohdista. Verkkokauppojen ominaisuuksien ja ulottuvuuksien lisäksi kyselyssä pyydettiin arviot siitä, mitkä näistä ominaisuuksista ovat olleet tärkeimpiä menestyksen kannalta, mitkä ovat olleet erityisen haasteellisia ja mihin aiotaan tulevaisuudessa panostaa enemmän. Kyselyyn osallistui 60 verkkokauppiasta, joiden liikevaihto vaihteli välillä alle 2 milj. euroa vuodessa aina yli 200 milj. euroon vuodessa.

 

Viimeisimmät artikkelit