Verkkopalvelun konseptointi North Patrolissa

Verkkopalvelun konseptisuunnittelussa tärkeintä on suunnitella kokonaisuus, joka on sekä riittävän ylätasoinen mutta tarpeeksi konkreettinen, jotta työssä päästään eteenpäin. Karkeasti verkkopalvelun konseptisuunnittelun voi jakaa kolmeen osa-alueeseen; tarvekartoitukseen, ratkaisun muotoiluun sekä validointiin ja viimeistelyyn.

Tässä kirjoituksessa käydään läpi, miten me North Patrolissa tyypillisesti lähestymme verkkopalveluiden konseptisuunnittelua.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Ratkaistaan oikeat ongelmat ja tarpeet

Verkkopalvelu-uudistuksen taustalla voi olla yksittäisiä ongelmia, jotka halutaan ratkaista tai esimerkiksi teknisen alustan vanheneminen. Sen lisäksi, että lähdetään ratkaisemaan jo tunnistettuja haasteita, tarjoaa jokainen verkkopalvelu-uudistus mahdollisuuden tarkastella laajemmin, mitä verkkopalvelulla haluamme saavuttaa sekä kenelle se tehdään.

Hyvä lähtökohta verkkopalvelun uudistukselle on käyttäjädataan perehtyminen. Analytiikkaa analysoimalla luomme kuvan nykytilasta ja tunnistamme mahdollisia sudenkuoppia, mutta analytiikka ei pysty kertomaan tahtotilasta eikä kertomaan, mitä kenties katkenneen käyttäjäpolun varrella olisi pitänyt tarjota. Tämä pitää selvittää muulla tavalla.

Tarvekartoituksessa selvitämme toisaalta, minkälaisia tarpeita eri käyttäjäryhmillä on, mutta myös, mitä organisatio itse haluaa verkkopalvelulla saada aikaiseksi.

Verkkopalveluita ei tehdä pelkästään käyttäjille heidän omilla ehdoillaan, vaan verkkopalvelun tarjoajalla on aina omat intressit, jotka tulee myös huomioida.

Organisaation ja joskus myös loppukäyttäjien tarpeita, toiveita ja kipupisteitä kartoitetaan useimmiten avoimilla kyselyillä ja haastatteluilla. Tarvekartoituksen lopputulos on tyypillisesti toiveiden tynnyri. Koska kaikkea ei voi saada, priorisoimme yhdessä ne ongelmat tai haasteet, joihin projektissa fokusoimme.

Ratkaisu muotoillaan yhdessä

Tarvekartoituksessa esiin nousseet tarpeet toimivat pohjana, kun ratkaisua muotoillaan. Työ etenee helminauhana, ja projektin eri vaiheet ja työpajat rakentuvat aina edellisen vaiheen päälle.

Vaikka tavoitteena on, että yhteiskehittämisellä päästään lopputulokseen, emme kysy, mitä saisi olla, vaan tuomme esimerkkien kautta vaihtoehtoja, joiden pohjalta fasilitoimme asiakkaan omaa ideointia.

Ratkaisun muotoilussa työstetään usein tarvekartoituksessa jo tunnistettuja käyttäjäsegmenttejä ja persoonia erilaisten kanvasharjoitusten avulla. Harjoituksilla pyrimme laajentamaan asiakasymmärrystä ja tunnistamaan, millä tavalla ja minkälaisilla sisällöillä voimme verkkopalvelussa vastata käyttäjien tarpeisiin ja toisaalta ohjata käyttäjiä haluamaamme suuntaan.

Teemme benchmarkkausta ja esittelemme vaihtoehtoisia skenaarioita, joita ja työstetään yhdessä eteenpäin askel askeleelta kohti konkretiaa. Tarkastelemme mm. sisältökokonaisuuksia ja konversiopisteitä. Esittelemme myös villejä ideoita ja haastamme ajattelemaan vaihtoehtoja laatikon ulkopuolelta.

Työskentelyn aikana eri ideoita ja ratkaisuja priorisoidaan yhdessä, ja lopuksi jäljelle jää toteuttamiskelpoisimmat.

Olemme tarvittaessa myös pahan mielen joulutonttuja, ja huomautamme mahdollisista riskeistä tai ristiriidoista, ja pyrimme pitämään myös asiakkaamme jalat maassa.

Meidän tahtotilamme on muotoilla toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, joiden kanssa on hyvä elää pidempäänkin. 

Varmistetaan, että ratkaisu on oikea

Kun palvelukonsepti on yhdessä projektiryhmän kanssa muotoiltu, kuvaamme sen yhdessä sovitulla tavalla.

Sanallisen kuvauksen lisäksi, konseptiin voi kuulua erilaisia laatikkokuvia, joilla pyritään kommunikoimaan karkealla tasolla, minkälaisista komponenteista uusi ratkaisu koostuu, ja miten ne suhtautuvat toisiinsa. Varsinaisia teknisiä arkkitehtuuripiirrustuksia tehdään harvemmin, mutta joskus ne ovat paikallaan.

Konseptia konkretisoimaan piirrämme usein myös rautalankakuvia erilaisista sisältölajeista, ja näistä voidaan tehdä myös klikkailtavia prototyyppejä, josta käy ilmi, miten eri sisällöt toimivat suhteessa toisiinsa ja miten käyttäjät (joita työstettiin projektin aluksi) liikkuvat palvelussa.

Konseptikuvien ja prototyyppien etu on, että niiden avulla voimme helposti testata uutta palvelukonseptia esimerkiksi loppukäyttäjillä, tai pitchata konsepti-ideaa laajemmin organisaation sisällä ja hakea näin hyväksyntää ja laajempaa tukea uudistukselle.

Näihin validointeihin kuuluu oleellisena osana systemaattinen palautteen keruu ja konseptin arviointi.

Menetelmät riippuvat aina projektista

Edellä on kuvattu esimerkinomaisesti, miten me North Patrolilla suunnittelemme palvelukonsepteja.  Toimintatapa eroaa jonkin verran erityyppisissä verkkopalveluissa, ja taso, mihin pyritään, vaihtelee projekteittain. Joskus jätetään työstäminen hyvinkin ylätasolle, kuin toisentyyppisissä palveluissa päästään jo hyvin konkreettisiin suunnitelmiin ja sisällönsuunnitteluun asti.

Työskentelytapa sovitetaan aina asiakkaan tarpeeseen ja kuhunkin projektiin erikseen

Myös käyttämämme menetelmäkirjo on laaja ja jokaisella konsultilla on omat mieltymyksensä ja hyväksi havaitut tapansa.

Asiakkaan tilanne ja suunniteltava palvelu vaikuttaa kuitenkin menetelmien valintaan kaikista eniten, ja työskentelytapamme sovitetaan aina asiakkaan tarpeeseen ja kuhunkin projektiin erikseen.

Lue myös Verkkopalvelukonseptin tärkein tehtävä on piirtää kokonaiskuva

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Camilla Heikkilä

VTM, IT-tradenomi Camilla Heikkilä on verkkopalvelusuunnittelun ja palvelukonseptien asiantuntija. Camilla konsultoi asiakkaita erityisesti julkisten ja sisäisten verkkopalveluiden ratkaisujen muotoilussa ja sisältökonseptoinnissa, sekä niiden hankintaan liittyvissä asioissa.

Camillalla on vahva viestinnällinen osaaminen ja hän auttaa kiteyttämään organisaation tarpeet ja sisällöt toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa myös loppukäyttäjän tarpeet on huomioitu. Teknisen osaamisen ansiosta, Camilla pystyy sujuvasti yhdistämään asiakkaan viestinnälliset tarpeet ja eri teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet.

Palvelu- ja sisältökonseptien suunnittelun lisäksi, Camilla auttaa hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelemisessä.

Camillalla on vuosien kokemus verkkopalveluiden suunnittelusta sekä sitä ennen yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista verkkoviestintätehtävistä järjestösektorilla ja julkishallinnossa. Aikaisemman työuran aikana, Camilla on vastannut useasta verkkopalveluprojektista ja toiminut myös tuoteomistajan roolissa.

Markkinointi verkossa

Autamme innostavien markkinointiviestinnällisten digipalvelujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme oikean sisältöstrategian ja digimarkkinoinnin keinot, joilla voit edistää brändiäsi, kerätä liidejä, ohjata vakuuttaville asiakaspoluille sekä innostaa yhteydenottoihin, tilauksiin ja sitoutuneeseen asiakkuuteen.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun