Verkkopalvelu-uudistus ilman suurta remonttia

Onko verkkopalvelullanne jo ikää, mutta isoon uudistukseen ei ole rahkeita tai haluja? Tekninen ratkaisu voi olla toimiva, mutta tuntuuko, että ”jotain pitäisi tehdä”? Verkkopalvelua voi – ja kannattaakin kehittää pitkällä tähtäimellä, eikä se välttämättä aina tarkoita isoa projektia.  Verkkopalvelun elinkaari on tyypillisesti noin 5 vuotta mutta itse asiassa monet verkkopalvelut ovat tätä huomattavasti pitkäikäisempiä. Jos verkkopalvelu on alun perin toteutettu fiksusti, se mahdollistaa myös verkkopalvelun kehittämisen ilman, että perustukset laitetaan uusiksi. Seuraavassa viisi esimerkkiä siitä, miten verkkopalvelua voidaan lähteä uudistamaan kevyemmin.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

 1. Palvelukonseptin päivittäminen

Jos organisaation tavoitteet ovat verkkopalvelun elinkaaren aikana muuttuneet, tai jos edellisen uudistuksen yhteydessä tehdyt linjaukset ovat osoittautuneet toimimattomaksi, on usein syytä päivittää verkkopalvelun konsepti. Vaikka verkkopalvelu-uudistus tuntuu kaukaiselta ajatukselta, on konseptin ääreen hyvä pysähtyä säännöllisesti ja tarkastaa, että se edelleen palvelee sekä käyttäjiä että organisaatiota. Erityisesti silloin, jos strategia on muuttunut, tulisi varmistaa, että verkkopalvelu palvelee uusia tavoitteita.

Verkkopalvelukonseptin tarkastelu – ja mahdollinen päivittäminen – aloitetaan esiselvitystyöllä. Esiselvityksessä arvioidaan toisaalta nykyisen palvelun toimivuus (tai toimimattomuus) esimerkiksi analytiikan avulla, ja toisaalta selvitetään tavoitteita ja tarpeita vähintään organisaation sisältä, mutta mieluiten loppukäyttäjiltä myös. Näiden pohjalta työstetään uusi, päivitetty palvelukonsepti, josta johdetaan tarvittavat muutokset verkkopalveluun.

Jos palvelukonsepti muuttuu radikaalisti, voi olla järkevää uudistaa sivusto laajemminkin, mutta usein voi riittää, että uuden konseptin mukaisia sisältöjä tuodaan vanhaan verkkopalveluun tai muotoillaan sisältörakenne uusiksi. Etenkin modulaariset, lohkoihin perustuvat verkkopalvelut ovat (hyvin tehtyinä) riittävän joustavia, että sisältöjä voidaan järjestellä uusiksi ilman, että tarvitaan välttämättä lainkaan uusia sisältötyyppejä tai toiminnallisuuksia.

 1. Palvelupolkujen ja konversioiden kehittäminen

Siinä, missä palvelukonseptin päivittäminen lähtee muuttuneista tavoitteista tai tarpeista, palvelupolkujen kehittäminen tähtää parantamaan käyttäjän liikkumista ja sisältöjen löytymistä sivustolla, joka on pääpiirteittäin kunnossa. Esiselvitystyössä ja analytiikkaa tutkaillen voidaan esimerkiksi todeta, että tietyt sisällöt eivät löydy halutulla tavalla tai kävijät poistuvat palvelusta liian aikaisin ja tekemättä sitä, mitä heidän halutaan tekevän. Jos sisällöt ja rakenne palvelevat organisaation tavoitteita ja viestintätarpeita, mutta verkkopalvelu ei tuota haluttua tulosta, voi palvelupolkujen kehittäminen olla ratkaisu haasteisiin.

Palvelupolkuja ei voi suunnitella tai parantaa, ellei tiedetä, mitä kävijä haluaa meiltä tai mihin me haluamme kävijän ohjata. Meidän on myös selvitettävä, miten verkkopalvelu nykyisellään toimii, jotta toimenpiteet osataan kohdentaa oikein. Data on analysoitava ja sisältöjen väliset linkitykset on suunniteltava ja saatettava kuntoon (tämä tosin voi vaatia uusia toiminnallisuuksia tai uudenlaisia sisältölohkoja). Myös maali, eli mihin palvelupolun tulisi johtaa, on kirkastettava. Ideaalitilanteessa palvelupolkuja viilatessa otetaan loppukäyttäjät kehitystyöhön mukaan, esimerkiksi testaamaan ja validoimaan ratkaisuja.

Vaikka palvelupolkujen suunnittelu tai toteutus on edellisessä uudistuksessa jäänyt puolitiehen, peli ei ole menetetty, sillä sisältöjen välisiä suhteita ja käyttäjien palvelupolkuja voidaan myös parantaa jälkikäteen. Verkkopalvelun näkökulmasta palvelupolkujen kehittäminen ei tyypillisesti edellytä suuria muutoksia, mutta vaatii sitä enemmän ajattelutyötä suunnittelijalta.

 1. Sisältöjen muotoilu

Verkkopalvelun vaikuttavuuden parantaminen voi lähteä myös täysin kirjoituspöydältä. Jos verkkopalvelun idea, tavoitteet ja rakenne todetaan olevan kunnossa, mutta viesti ei ole riittävän terävä tai sisältöjä ei lueta halutulla tavalla, ratkaisua voidaan hakea myös sisältöjen uudistamisesta.  

Tässäkin uudistuksessa, kuten edellisissä, tulee ensin selvittää, mitä pitää tehdä ja kirkastaa, mitä oikeasti tarvitaan, jotta verkkopalvelu paranee. Vastaus voi olla täysin uudenlaiset sisällöt, mutta ratkaisu voi myös olla vanhojen sisältöjen uudelleenmuotoilua ja kynän teroittamista.

Sen lisäksi, että verkkopalvelusisällöissä tulee miettiä sivujen rakennetta, sisällön luettavuutta ja äänensävyä, on hyvä pitää mielessä, kenelle sisältöä kirjoitetaan ja mitä sillä oikeasti halutaan sanoa. Vaikuttavuuden näkökulmasta erityisen tärkeää on pohtia, mitä tekstin lukemisesta pitäisi seurata.

Toinen sisältökehittämisen näkökulma on taksonomiatyö. Taksonomia ei sinänsä näy lukijalle, mutta vaikuttaa sisältöjen löydettävyyteen ja sisältöpolkujen luomiseen. Monet verkkopalvelut hyödyntävät metatietoja sisältöjen dynaamisissa listauksissa ja suositteluissa, joten metatietojen ja kategorioiden tarkastaminen on myös aika-ajoin paikallaan. Sisältötyötä sekin omalla tavallaan, joka hyvin tehtynä myös parantaa palvelupolkuja.

 1. Tekninen pienkehittäminen

Julkaisujärjestelmät kehittyvät ja uusia toiminnallisuuksia tulee saataville. Erityisesti Suomen suosituin julkaisujärjestelmä WordPress on kehittynyt viime vuosina valtavasti.

Jos verkkopalvelun perustukset ovat kunnossa, voidaan sen päälle tuoda uusia toiminnallisuuksia ja sisältötyyppejä vastaamaan muuttuneita tarpeita. Toki tässäkin tulee ensin selvittää tarpeet – turhanpäiten ei kannata verkkopalveluun tuoda uusia toiminnallisuuksia, sisältötyyppejä tai mitään muutakaan. Kehittämistä voidaan pohjustaa esimerkiksi auditoimalla sivusto teknisesti ja selvittää, miten olemassa olevat ratkaisut ovat sovellettavissa uusiin tarpeisiin ja tunnistaa, mitä pitää tehdä pienkehityksenä.

Yksi selkeä teknisen kehittämisen kohde on verkkopalvelun hakuratkaisu, jonka eteen on paljon tehtävissä. Haku voidaan käytännössä uudistaa täysin ilman että sivusto itsessään laitetaan uusiksi, mutta myös haun kehittäminen kannattaa usein. Myös hakukoneoptimointiin liittyy paljon asioita, jotka ovat teknisiä tai käyttöliittymällisiä.

 1. Käyttöliittymän face-lift

Tyypillinen tapa uudistaa verkkopalvelu kevyemmin on tehdä olemassa olevalle rakenteelle face-lift. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uudistetaan käyttöliittymäkerros vastamaan esimerkiksi päivitettyä brändi-ilmettä. Pienimmillään face-lift on visuaalinen päivitys, esimerkiksi värien ja logojen osalta, mutta samassa yhteydessä voidaan myös parantaa sivuston käytettävyyttä ja lisätä vaikka sitä kuuluisaa wow-effektiä.

Kun ulkoasua päivitetään, kannattaa samalla laittaa käyttöliittymäelementit kuntoon. Uuden visuaalisen ilmeen lisäksi päivitetään esimerkiksi sivupohjia ja vakioelementtejä ja parannetaan käytettävyyttä. Saavutettavuusnäkökulmien lisäksi, voidaan parantaa esimerkiksi elementtien mobiilikäytettävyyttä ja saada näin sivusto paremmin toimimaan kosketusnäytöillä. Runko pysyy samana, mutta tehdään siitä käyttäjälle mielyttävämäpi käyttää.


Paljon voidaan siis tehdä, ilman, että laitetaan koko verkkopalvelu remonttiin. Hyvällä suunnittelulla voidaan kohdentaa uudistukset oikein, ja saada suuri vaikutus aikaan, suhteellisen pienellä vaivalla ja pienellä investoinnilla.

Jos kaipaatte apua tarpeiden kartoittamiseen ja vaihtoehtojen löytämiseen, autamme mielellämme. Teemme teille verkkopalvelun kehityssuunnitelman, jossa tunnistetaan ja priorisoidaan kehityskohteet. Hyödynnämme asiantuntijoidemme syvällistä osaamista ehdottaaksemme tehokkaita parannuksia sisältöihin, käyttäjäkokemukseen ja teknisiin ratkaisuihin ilman, että koko palvelun perustuksia tarvitsee uusia. Hyvällä suunnittelulla voidaan kohdentaa uudistukset oikein, ja saada suuri vaikutus aikaan suhteellisen pienellä vaivalla ja pienellä investoinnilla. Lue lisää digipalvelun kehittämissuunnitelmasta.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Camilla Heikkilä

VTM, IT-tradenomi Camilla Heikkilä on verkkopalvelusuunnittelun ja palvelukonseptien asiantuntija. Camilla konsultoi asiakkaita erityisesti julkisten ja sisäisten verkkopalveluiden ratkaisujen muotoilussa ja sisältökonseptoinnissa, sekä niiden hankintaan liittyvissä asioissa.

Camillalla on vahva viestinnällinen osaaminen ja hän auttaa kiteyttämään organisaation tarpeet ja sisällöt toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa myös loppukäyttäjän tarpeet on huomioitu. Teknisen osaamisen ansiosta, Camilla pystyy sujuvasti yhdistämään asiakkaan viestinnälliset tarpeet ja eri teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet.

Palvelu- ja sisältökonseptien suunnittelun lisäksi, Camilla auttaa hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelemisessä.

Camillalla on vuosien kokemus verkkopalveluiden suunnittelusta sekä sitä ennen yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista verkkoviestintätehtävistä järjestösektorilla ja julkishallinnossa. Aikaisemman työuran aikana, Camilla on vastannut useasta verkkopalveluprojektista ja toiminut myös tuoteomistajan roolissa.

Markkinointi verkossa

Autamme innostavien markkinointiviestinnällisten digipalvelujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme oikean sisältöstrategian ja digimarkkinoinnin keinot, joilla voit edistää brändiäsi, kerätä liidejä, ohjata vakuuttaville asiakaspoluille sekä innostaa yhteydenottoihin, tilauksiin ja sitoutuneeseen asiakkuuteen.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun