Hyvä verkkopalvelu tukee organisaation strategiaa

Yksinkertaisimmillaan verkkopalvelu on organisaation käyntikortti verkossa mutta oikeasti hyvä verkkosivusto tukee organisaation strategiaa ja tavoitteita.

Verkkopalvelusuunnitteluun liittyy yleisesti vahva käyttäjälähtöinen ajattelu: luodaan verkkopalvelu, joka palvelee kohderyhmiämme juuri heidän tarvitsemallaan tavalla. Yhtä tärkeää, ellei tärkeämpää on miettiä, mitä verkkopalvelu tuo organisaatiolle itselleen.

Koska viimeksi pysähdyitte pohtimaan, miksi organisaatiollanne ylipäätänsä on verkkopalvelu, ja mitä sillä yritetään saada aikaiseksi?

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Verkkopalvelu vaatii sekä ajallista että rahallista panostusta, ja rahalle halutaan vastinetta. Pelkästään käyttäjien ehdoilla verkkopalvelua ei siis tule suunnitella, vaan organisaation tahtotila ja tavoitteet on määräävässä asemassa. Onnistunut lopputulos on kuin keinulauta, jossa organisaation tavoitteet ja käyttäjien tarpeet ovat täydellisessä tasapainossa.

Verkkopalvelu on kuin jäävuoren huippu. Pinnan alla on organisaation strategia ja viestintästrategia.

Organisaation näkökulmasta hyvä verkkopalvelu on kuin jäävuori. Loppukäyttäjille näkyvä osa on jäävuoren huippu, jossa visuaalisessa käyttöliittymässä tarjotaan tietoa ja palveluita. Se, mikä ei käyttäjälle näy, mutta jonka varaan onnistunut verkkopalvelu rakentuu, on pinnan alla olevat tavoitteet; verkkopalvelun tavoitteet ja organisaation viestinnälliset tavoitteet jotka molemmat pohjautuvat (tai tulisi pohjautua) organisaation starategisiin tavoitteisiin ja pyrkimyksiin. Näihin pitää päästä verkkopalvelusuunnittelussa kiinni. Kun verkkopalvelua lähdetään suunnittelemaan pohjia myöten, on meillä parhaat edellytykset ulosmitata suurin hyöty investoinnista.

Meidän pitää uskaltaa tehdä priorisointeja ja valintoja. Jos verkkopalvelu on noutopöytä kaikesta siitä, mitä organisaatio tarjoaa, ne tärkeimmät asiat hukkuvat joukkoon siitäkin huolimatta, että käyttöliittymäsuunnitelma tehdään pieteetillä. Kaikki asiat eivät voi olla paraatipaikalla, joten valintoja on tehtävä. Kärkeen voidaan nostaa ne asiat, joita käyttäjät eniten hakevat tai kaipaavat, mikä on hyvin tyypillistä tietopalveluissa, mutta yhtä lailla voidaan korostaa niitä sisältöjä ja teemoja, jotka ovat organisaatiolle strategisesti tärkeitä.

Punainen lanka myös sisällöntuotantoon

Siinä, missä verkkopalvelun rakenteen on hyvä tukea organisaation tavoitteita, myös sisällöntuotannossa on hyvä pitää punainen lanka.

Jos esimerkiksi ajatellaan uutisia ja tiedottamista, on niitä tuottaessa hyvä miettiä toisaalta sitä, missä kohti käyttäjän polkua uutinen tarjotaan, ja toisaalta sitä, mistä uutinen vakuuttaa käyttäjän ja mihin se johtaa. Eli suomeksi sanottuna, miten verkkopalvelussa julkaistu uutinen toteuttaa organisaation viestintästrategiaa.

Organisaatioilla on eri strategiset tavoitteet ja siten myös eri verkkopalveluilla voi olla toisistaan poikkeavat funktiot. Yksi verkkopalvelu voi olla markkinointi- tai myyntikanava, siinä missä toinen on tietopankki ja kolmannella pyritään vaikuttamaan esimerkiksi yleiseen mielipiteeseen tai päätöksentekoon.

Jos tavoitteena on myydä palveluita ja tuotteita, tulisi miettiä, mikä sisällöt tukevat asiakkaan ostopäätöstä. Jos tavoitteena on vaikuttaa ja saada viesti läpi, tulisi miettiä, miten viestille saadaan vielä lisää painoarvoa.

Verkkopalvelun sisällöllinen punainen lanka auttaa myös käyttäjän polun hahmottamisessa. Mihin sisältöön pitäisi seuraavaksi siirtyä ja miten se vaikuttaa käyttäjän kokemukseen?

Strategian jalkauttaminen verkkopalveluun – mistä liikkeelle?

Strategian jalkauttaminen verkkopalveluun ei ole aina täysin yksinkertaista, mutta meillä on muutama menetelmä takataskussa, jotka ovat osoittautuneet käyttökelpoiseksi.

Käyttäjäpersoonat on verkkopalvelusuunnittelussa paljon käytetty keino, mutta sen lisäksi, että persoonien kautta mietitään, mitä kukin käyttäjäsegmentti meiltä haluaa, mietimme erityisesti, mitä me organisaationa haluamme heille tarjota ja mitä haluamme heidän tekevän.

Harjoitusta voidaan syventää erilaisilla priorisoinneilla ja hyödynnämme esimerkiksi usein Boston Consulting Groupin Growth Matrixia, kun lähdemme selvittämään, mihin suuntaan panostuksia tulisi viedä. Mihin käyttäjäryhmiin on tarve panostaa erityisesti ja mitkä voidaan verkossa jättää vähemmälle huomiolle? Myös markkinoinnista tuttua AIDA-mallia voidaan hyödyntää, silloinkin, kun suunnittelemme esimerkiksi vaikuttamiseen keskittyviä verkkopalveluita.

Yhdistämällä näitä, saamme luotua synteesin siitä, mitkä sisällöt ja viestit ovat verkossa strategisesti tärkeimmät. 

Uusi strategia, päivitetty verkkopalvelu

Joissain organisaatioissa on siirrytty jatkuvan strategian malliin, kun toisilla on vielä selkeät strategiakaudet. Strategiakaudet käyvät kuitenkin harvoin yksiin verkkopalvelun elinkaaren kanssa, joten verkkopalvelua on syytä kehittää ja sisällöllisiä painopisteitä tarkistaa myös isompien uudistusten välillä.

Organisaation strategian muuttuessa on hyvä pysähtyä hetkeksi verkkopalvelun konseptin äärelle ja tarkistaa, vastaako palvelukonsepti edelleen organisaation tavoitteita ja suuntaa. Verkkopalveluiden face-liftejä on ollut tapana tehdä isompien uudistusten välillä, tarkoittaen usein ulkoasun freesausta. Tärkeämpää on kuitenkin tarkastella sisältökonseptia ja miten se palvelee organisaatiota uudistuneessa tilanteessa. Nopeisiin strategisiin muutoksiin on mahdollisuus reagoida sisällöillä.

Jos konsepti muuttuu radikaalisti, niin voi olla järkevintä tehdä täysimittainen verkkopalvelu-uudistus siitäkin huolimatta, että verkkosivustolla on teknisesti elinkaarta jäljellä. Jos palvelu on alun perin rakennettu fiksusti, vähempikin usein riittää, ja verkkopalvelu saadaan pienemmillä viilauksilla palvelemaan uudistettuja tavoitteita. Yksinkertaisimmillaan sisältöfreesaus on kynän teroittamista ja viestin selkeyttämistä, hiukan isompana sisältöjen uudelleenjärjestelyitä ja pieniä teknisiä fixejä.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Camilla Heikkilä

VTM, IT-tradenomi Camilla Heikkilä on verkkopalvelusuunnittelun ja palvelukonseptien asiantuntija. Camilla konsultoi asiakkaita erityisesti julkisten ja sisäisten verkkopalveluiden ratkaisujen muotoilussa ja sisältökonseptoinnissa, sekä niiden hankintaan liittyvissä asioissa.

Camillalla on vahva viestinnällinen osaaminen ja hän auttaa kiteyttämään organisaation tarpeet ja sisällöt toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa myös loppukäyttäjän tarpeet on huomioitu. Teknisen osaamisen ansiosta, Camilla pystyy sujuvasti yhdistämään asiakkaan viestinnälliset tarpeet ja eri teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet.

Palvelu- ja sisältökonseptien suunnittelun lisäksi, Camilla auttaa hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelemisessä.

Camillalla on vuosien kokemus verkkopalveluiden suunnittelusta sekä sitä ennen yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista verkkoviestintätehtävistä järjestösektorilla ja julkishallinnossa. Aikaisemman työuran aikana, Camilla on vastannut useasta verkkopalveluprojektista ja toiminut myös tuoteomistajan roolissa.

Markkinoinnin verkkopalvelut

Autamme innostavien markkinointiviestinnällisten digipalvelujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme oikean sisältöstrategian ja digimarkkinoinnin keinot, joilla voit edistää brändiäsi, kerätä liidejä, ohjata vakuuttaville asiakaspoluille sekä innostaa yhteydenottoihin, tilauksiin ja sitoutuneeseen asiakkuuteen.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun