Vaikuttaminen, varainhankinta ja jäsenet – järjestöjen erityistekijät verkossa

Erityyppisillä organisaatioilla on erilaisia tavoitteita verkkopalveluille. Siinä missä yritysten verkkopalvelut ovat hyvin usein markkinoinnillisia verkkopalveluita, joiden tavoitteena on kasvattaa myyntiä ja julkishallinnossa tuotetaan tietopalveluita, on myös järjestöjen verkkopalveluilla omat, erottuvat funktionsa. Yksinkertaistettuna, järjestöillä erottuu kolme verkkopalvelufunktiota, joita ei näy muilla organisaatioilla; vaikuttaminen, varainhankinta sekä jäsenhankinta ja jäsenpalvelu.

Jos näissä haluaa onnistua verkossa, on muutamia asioita, joita erityisesti kannattaa pitää mielessä.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

 1. Vaikuttaminen

Järjestöt ovat tietyn asian äänitorvia – jotkut enemmän kuin toiset, mutta jos pyrkimyksenä on omalla toiminnallaan vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti päätöksentekoon tai yleiseen mielipiteeseen, tulisi vaikuttamistyön olla verkkopalvelun keskiössä. Jos halutaan onnistua vaikuttamistyön esilletuomisessa, on hyvä miettiä vähintään seuraavia asioita:

Sisällöt vahvasti vaikuttamiskärjellä

Tyypillisesti vaikuttamistyötä on tuotu verkossa näkyväksi sillä, että sivustolla julkaistaan esimerkiksi lausuntoja ja kannanottoja, mutta yhä tärkeämpää on, että vaikuttamistyö leviää koko verkkopalvelun punaiseksi langaksi. Harva kävijä tulee verkkopalveluun varta vasten katsomaan, miten järjestö vaikuttaa, vaan vaikuttamisviestin tulee käydä niin sanotusti päälle.

Tämä voi käytännössä toteutua esimerkiksi niin, että aiheet, joita haluamme pitää esillä, saavat näkyvät paikat esimerkiksi navigaatiosta tai etusivulta ja näihin liitetään erilaista sisältöä, kuten kovaa dataa sekä omaa tahtotilaa ja kantaa ilmaisevia blogeja ja muita ajankohtaissisältöjä.

Jos halutaan luoda verkkopalvelu, jossa vaikuttamisviesti käy selvästi ilmi, tulisi tämä pitää mielessä myös sisältöjä tuotettaessa. Siinä, missä yritysten markkinoinnillisissa verkkopalveluissa pyritään vakuuttaman kävijä yrityksestä ja yrityksen palveluista korostamalla esim. omaa erinomaisuutta, osaamista tai vastuullisuutta niin uutisissa kuin muissa sisällöissä, tulisi vaikuttamispainotteisessa sivustossa pyrkiä saamaan vaikuttamisviestien osalta.

Järjestön ei tarvitse esimerkiksi uutistuotannossaan pyrkiä mediamaiseen tasapuolisuuteen, vaan saa olla ketunhäntä kainalossa ja ylpeästi nostaa niitä näkökulmia, jotka ovat strategisesti tärkeitä.

Hakukoneoptimointi ei koske vain markkinointisivustoja

Jotta viestimme myös tavoittaa haluamamme kohderyhmät, sisältöjä tulee tarkastella myös hakukonenäkökulmasta, ja myös hakukonemarkkinointia voi harkita.

Markkinointiviestinnästä mallia myös verkossa vaikuttamiseen

Vaikuttaminen jo sanana implikoi, että halutaan saada muutoksia aikaiseksi, mutta haaste piilee siinä, miten saadaan verkkopalvelun sisällöt oikeasti vaikuttaviksi. Esimerkiksi miten varmistamme, että viesti on mennyt perille, ja mitä haluamme, että käyttäjä tekee sen jälkeen, että hän on lukenut uutisen meille tärkeästä aiheesta? Riittääkö meille, että hän poistuu verkkopalvelusta, vai halutaanko häntä ohjata jonkin konkreettiseen?

Mallia voi ottaa vaikka markkinoinnin maailmasta, jossa asiakaspolkujen ja myyntiputkien miettiminen on ollut arkipäivää jo vuosia. Kieltämättä vaikuttamistyössä maali ei ole aina kovin selkeä ja onnistumisia on usein erittäin vaikea mitata (varsinkin, jos tavoitellaan mielipiteen muutosta), mutta onnistumisen edellytykset ovat heti hiukan paremmat, kun verkkopalvelun tavoitteet, käyttäjäpolut ja mahdolliset konversiopisteet on mietitty vaikuttamisen näkökulmasta.

 1. Varainhankinta

Toinen järjestöjen erityispiirre verkossa on varainhankinta. Osittain tämä kulkee käsi kädessä mielipidevaikuttamisen kanssa, jossa pyritään herättämään tunteita ja vaikuttamaan omasta viestistä. Lahjoittaminen on yksi vaikuttamistyön päätepiste, jonne verkkopalvelussa ohjataan. Osalla kävijöistä voi olla niin sanotusti ostohousut jalassa, kun saapuvat verkkopalveluun, mutta hyvin suurelle osalla lahjoittamista on tarve niin sanotusti myydä.

Verkkomaksuominaisuudet tukemaan varainhankintaa

Varainhankintapolussa korostuu polun pää, eli lahjoittaminen, jonka on oltava mahdollisimman helppoa. Kun käyttäjä on vaikuttamisviestein saatu vakuutettua siitä, että hänen kannattaa lahjoittaa järjestölle, tullaan varsinaisiin ratkaisuihin, kuten miten tämä tehdään.

Lähtökohtaisesti järjestöt hakevat kuukausilahjoittajia (tai kummeja), jolloin verkkopalvelunäkökulmasta tyypillinen tapa on ollut tarjota rekisteröitymislomake, jonka jälkeen kuukausilahjoittajaksi, jonka jälkeen hän saa siitä laskun.

Kertalahjoituksia voi tyypillisesti maksaa myös verkkopankista, luottokortilta tai jopa MobilePayllä, mutta yhä useammin näkyy tarjottavan vaihtoehtoa lahjoittaa kuukausittain esimerkiksi luottokortilla. Tällaiset subscription-tyyppiset maksut ovat yleisesti käytössä mm. erilaisissa suoratoistopalveluissa, kuten Netflixissä ja Storytelissä, mutta teknisiä mahdollisuuksia voi hyvin hyödyntää myös järjestöjen varainhankintaan.

Erilaiset verkkokauppaominaisuudet voivat myös olla varainhankinnassa hyödyksi, erityisesti silloin, jos varainhankintakohteiden tai tuotteiden valikoima on suuri, ja halutaan, että käyttäjä ”ostaa” useamman tuotteen, eli tekee monta lahjoitusta kerralla.

 1. Jäsenhankinta ja jäsenpalvelu

Kolmas asia, joka erottaa järjestöt muista organisaatioista verkossa, on jäsenet. Joillekin järjestöille uusien jäsenten hankinta on elinehto, jolloin jäsenyyttä pitää verkossa lahjoittamisen tavoin ”myydä”. Toiset järjestöt eivät aktiivisesti hae uusia jäseniä, mutta toisaalta olemassa olevia pitää jollain tavalla palvella verkossa.

Lue myös: Tekniset näkökulmat jäsenpalvelun rakentamisessa – huomioi nämä!

Jäsenhankinta on myymistä verkossa

Jos jäsenistön kasvattaminen on tavoitteena, mutta jäseneksi liittyminen ei ole itsestään selvää, meidän tulee myydä itseämme ja erityisesti jäsenyyttä. Harva tarttuu kylmiltään painikkeeseen ”Liity jäseneksi”, vaikka se olisi kuinka näkyvästi tarjolla.

Aktiivista markkinointia kannattaa tehdä niissä kanavissa, jossa potentiaalista jäsenistöä on, mutta siitä huolimatta, että varsinainen myyntityö olisi tehty muualla, käyttäjä tarvitsee hyvin usein vakuuttelua vielä siinä vaiheessa, kun hän laskeutuu verkkopalveluumme. Verkkopalvelussamme voi myös käydä sellaisia potentiaalisia jäseniä, jotka eivät ole jäsenyyttä vielä harkinneet. Nämä, pitäisi jollain tavalla saada konvertoitua jäseniksi, mutta miten?

Eri järjestöihin liitytään eri syistä, joten yksiselitteistä reseptiä siihen, miten jäsenyyttä myydään ei voi antaa, vaan jokaisen järjestön pitää miettiä oma jäsenpolkunsa verkossa.

Jos jäseneksi liitytään muista syistä, kun jäsenyyden mukana tulevien etujen takia (ns. kannatusjäsenyys), tulisi jäseneksi liittymisen olla yksi polun pää silloin, kun tuodaan esimerkiksi vaikuttamisviestejä esiin. Jäseneksi liittyminen voi myös olla vaihtoehtoinen tapa tukea järjestöä lahjoittamisen rinnalla.

Kirjautumismuuri tarjoaa maistiaisia jäsenyydestä  

Jos jäseneksi puolestaan liitytään etujen tai muiden lisäarvoisten palveluiden tai sisältöjen takia, nämä pitäisi jollain tavalla tuoda esiin. Jäsenetujen listaaminen on se yksinkertaisin tapa, mutta näihin tutustuminen edellyttää, että käyttäjä on jo jonkin verran kiinnostunut jäsenyydestä. Jos jäsenyyttä puolestaan halutaan vaivihkaa myydä niille, jotka eivät aktiivisesti sitä hae, voidaan ripotella heidän käyttäjäpolkunsa varrelle maistiaisia siitä, mitä he saisivat, jos olisivat jäseniä. Tässä pitää tasapainotella sen välillä, mitä toisaalta tarjotaan vain jäsenille ekstrana, ja miten toisaalta tehdään näkyväksi potentiaalisille jäsenille, mitä he saavat jäsenmaksun maksettuaan.

Ajatus on sama, kuin esimerkiksi verkkolehdillä, joilla on osa sisällöistä kaikille saatavilla, mutta jotta saisit lukea jutun loppuun loput, sinun pitää kirjautua. Teknisesti tällaisten pienten, kirjautumis- tai maksumuuria hyödyntävien, sisältöjen tuottaminen verkkopalveluun onnistuu nykyään lähes kaikilla julkaisujärjestelmillä, WordPress mukaan lukien, mutta vaatii selkeää sisältökonseptia.

North Patrolilla on laaja kokemus järjestöjen, liittojen, yhdistysten ja säätiöiden verkko- ja jäsenpalveluiden konseptoinnista ja suunnittelusta. Autamme myös arkkitehtuurivaihtoehtojen arvioinnissa sekä soveltuvien teknisten ratkaisujen ja toimittajakumppaneiden valinnassa.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Camilla Heikkilä

VTM, IT-tradenomi Camilla Heikkilä on verkkopalvelusuunnittelun ja palvelukonseptien asiantuntija. Camilla konsultoi asiakkaita erityisesti julkisten ja sisäisten verkkopalveluiden ratkaisujen muotoilussa ja sisältökonseptoinnissa, sekä niiden hankintaan liittyvissä asioissa.

Camillalla on vahva viestinnällinen osaaminen ja hän auttaa kiteyttämään organisaation tarpeet ja sisällöt toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa myös loppukäyttäjän tarpeet on huomioitu. Teknisen osaamisen ansiosta, Camilla pystyy sujuvasti yhdistämään asiakkaan viestinnälliset tarpeet ja eri teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet.

Palvelu- ja sisältökonseptien suunnittelun lisäksi, Camilla auttaa hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelemisessä.

Camillalla on vuosien kokemus verkkopalveluiden suunnittelusta sekä sitä ennen yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista verkkoviestintätehtävistä järjestösektorilla ja julkishallinnossa. Aikaisemman työuran aikana, Camilla on vastannut useasta verkkopalveluprojektista ja toiminut myös tuoteomistajan roolissa.

Markkinoinnin verkkopalvelut

Autamme innostavien markkinointiviestinnällisten digipalvelujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme oikean sisältöstrategian ja digimarkkinoinnin keinot, joilla voit edistää brändiäsi, kerätä liidejä, ohjata vakuuttaville asiakaspoluille sekä innostaa yhteydenottoihin, tilauksiin ja sitoutuneeseen asiakkuuteen.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun