Syken verkkopalvelujen ekosysteemi uudistui ennakoidussa budjetissa

Suomen ympäristökeskus (Syke) on viime vuosien aikana vienyt läpi laajan uudistuksen, jossa kaikki viestinnälliset verkkopalvelut siirretään keskitetyille järjestelmäalustoille yhteisten pelisääntöjen mukaan. Mittavan hankkeen suunnittelua ja budjetointia auttoi se, että North Patrolin laatimat kustannusarviot pitivät kutinsa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

26.3.2024

Virpi Blom

Sykessä havaittiin viisi vuotta sitten tarve uudistaa verkkopalvelujen järjestelmäalusta. Käytössä olevalla järjestelmäalustalla oli lähes parinkymmenen vuoden aikana julkaistu noin kaksikymmentä eri verkkopalvelua, joille piti löytää uusi, joustava ja monipuolinen julkaisujärjestelmä.

Kriittisimpänä uudistettavana oli Ymparisto.fi-sivusto, joka on portaalimainen ympäristötiedon palvelu kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Ymparisto.fi-sivustolle oli laadittu uusi konseptisuunnitelma, ja North Patrolin kanssa ryhdyttiin tarkentamaan konseptista vaatimusmäärittelyä toteutustyön kilpailuttamiseksi.

Määrittelytyön yhteydessä North Patrol teki teknologiakartoitusta, jossa haettiin soveltuvinta järjestelmäalustaa Ymparisto.fi-palvelun tarpeisiin.

Teknologialinjauksissa oli kuitenkin tavoitteena hahmotella myös laajempi kuva: kuinka Ymparisto.fi-palveluun suunniteltavat esitystavat, toiminnallisuudet ja työkalut skaalautuisivat Syken muidenkin verkkosivustojen julkaisuun ja hallintaan.

Kaksi eri julkaisuympäristöä

Järjestelmävertailujen tuloksena syntyi päätös siitä, että haastavia räätälöityjä toiminnallisuuksia sisältävät sivustot toteutetaan Drupal-alustalla. Näitä ovat Ymparisto.fi, Syken oma kotisivusto syke.fi sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Aran palvelu Ara.fi. Kantavana ideana oli se, että Ymparisto.fi-palvelun toteutuksessa pyritään alusta asti löytämään ratkaisumalleja, jotka ovat sujuvasti kopioitavissa Syken ja Aran sivustojen tarpeisiin.

Pienemmät markkinointiviestinnälliset sivustot päätettiin toteuttaa WordPress-järjestelmällä multisite-ympäristöön, joka on kustannustehokkain vaihtoehto niiden perustamiseen, ylläpitoon ja hallinnointiin. Keskitetyssä ympäristössä hyödynnetään yhteistä pääteemaa, jonka ominaisuuksilla huolehditaan hyvästä käytettävyydestä, saavutettavuudesta, suorituskyvystä ja tietoturvasta.

Suunnitelmallista, hallittua kehittämistä

Uusi Ymparisto.fi-palvelu julkaistiin alkuvuodesta 2023. Sivuston ja koko Drupal-ekosysteemin toteuttajakumppaniksi valittiin North Patrolin avustamassa kilpailutuksessa Wunder Finland. Tällä hetkellä rakennetaan uusiksi Ara.fi-sivustoa, ja Syke.fi-sivuston Drupal-toteutus on käynnistymässä.

Kun Syken keihäänkärkipalvelun Ymparisto.fi:n rakentaminen oli saatu hyvään vauhtiin, ryhdyttiin North Patrolin tuella määrittelemään ja kilpailuttamaan Syken WordPress-ympäristöä keväällä 2022. Multisite-ympäristöön on tarkoituksena toteuttaa uusia erillissivustoja sekä siirtää joitakin erillissivustoja alasajettavasta NetCommunity-järjestelmästä.

WordPress-toteutuksen kilpailutuksen voittajana oli Poutapilvi, jonka johdolla on WordPress-ympäristöön rakennettu ensimmäiset julkaisut: Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä Ryhti sekä Suomen luonnon tilannekuvaa piirtävä Luonnontila.fi. Yhteistä pääteemaa puhtaimmillaan hyödyntää hiljattain julkaistu erillissivusto luontonsa monimuotoisuudesta huolehtivien kuntien verkostolle: Luontokunnat.

Kustannusarvio osui nappiin

Kun Ymparisto.fi-teknologiavalintaa tehtiin alkuvuodesta 2021, North Patrol laati järjestelmäkartoituksen osana arvion Syken kaikkien verkkopalvelujen uudistamisen elinkaarikustannuksista.

Markkinatuntemuksensa perusteella North Patrol hahmotteli, mitä Drupal- ja WordPress-ympäristöt tulisivat maksamaan perustamiskustannuksiltaan, ensimmäisten toteutusprojektien osalta ja myöhempien sivustojen rakentamisen osalta sekä hosting- ja ylläpitomaksuiltaan.

Nyt kun palveluympäristöjä on jo kehitetty pitkälle, on Sykessä todettu, että teknologiavertailun kustannusarviot ovat pitäneet sekä Drupalin että WordPressin kohdalta.

Digipalvelujen hankepäällikkö Marika Leed on iloinen siitä, että hankkeen budjetti on koko ajan pysynyt ennakoitavissa:

On ollut hienoa huomata, että muutama vuosi sitten tehdyn teknologiavertailun kustannusarviot ovat osuneet kohdalleen.

Marika oli myös erittäin tyytyväinen yhteistyöhön North Patrolin kanssa:

North Patrolin toiminnassa arvostan luottamusta rakentavaa läpinäkyvyyttä ja todelliseen tarpeeseen keskittymistä: meille tarjottiin sellaista apua, joka toi lisäarvoa. Tuli fiilis, että teimme hommaa tiiminä, työt tehtiin tehokkaasti ja pidettiin huolta siitä, että pysyttiin arvioiduissa työmäärissä.

Marika Leed, hankepäällikkö

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Virpi Blom

FM Virpi Blom on verkkopalvelustrategioiden, käyttökokemuksen ja palvelukonseptien asiantuntija. Virpi konsultoi asiakkaitaan strategisten linjausten, konseptoinnin, määrittelyn ja suunnittelun kysymyksissä. Hänen erityisosaamistaan on verkkopalvelujen hyötyodotusten kirkastaminen, positiivisen käyttäjäkokemuksen varmistaminen sekä hankittavien ratkaisujen konseptointi ja määrittely siten, että niin loppukäyttäjien kuin ylläpitäjienkin tarpeet täyttyvät.

Virpin 25-vuotinen kokemus verkkopalvelujen suunnittelusta sisältää satojen internet-, intranet- ja extranet-palvelujen määrittelyä, suunnittelua, toteutusta, käytettävyystestausta ja kehittämistä. Aiemmissa työpaikoissaan hän on mm. toiminut johtavana konsulttina, konsultoinut verkkopalvelujen suunnittelua ja toteutusta lukuisissa eri rooleissa ja vetänyt User Experience -tiimiä.

Tietosivustot

Autamme laajojen tietosivustojen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Muotoilemme konseptin, tietorakenteet, käyttökokemuksen ja toiminnot hyötypalveluksi, jota on miellyttävä käyttää, helppoa ylläpitää ja kustannustehokasta kehittää koko elinkaarensa ajan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun