Päivitetty katsaus Suomen suosituimpiin julkaisujärjestelmiin ja verkkokauppa-alustoihin

Päivitimme ylläpitämämme hakemiston Suomessa yleisimmin käytetyistä julkaisujärjestelmistä ja verkkokauppa-alustoista. Edellinen laajempi päivitys hakemistoon tehtiin syyskuussa 2018, joten nyt oli korkea aika arvioida markkinatilannetta uudelleen. Evaluoinnin tukena hyödynsimme tekemiämme datakatsauksia, joissa olemme selvittäneet sivustojen toteutusteknologioita erilaisten työkalujen avulla.

Hakemiston aiempaan versioon peilaten voidaan todeta, että tuolloin yleisesti käytetyiksi julkaisujärjestelmiksi ja verkkokauppa-alustoiksi noteeratut tuotteet ovat säilyttäneet vahvan asemansa. Vastaavasti haastajapuolella on tapahtunut jonkin verran muutoksia.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

13.5.2020

Mikko Jokela

Vaihtoehdot on esitelty kattavammin hakemistossamme: Julkaisujärjestelmät ja verkkokauppa-alustat Suomessa

Markkinajohtajat

Jaoimme hakemistomme kolmeen kategoriaan, joista ensimmäinen käsittelee markkinajohtajia. Nämä ovat julkaisujärjestelmiä ja verkkokauppa-alustoja, joilla on toteutettu runsaasti erilaisia verkkopalveluita ja jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa Suomessa. Tuotteilla on useita paikallisia toimittajakumppaneita ja tämän myötä asiakkaiden saatavilla on kymmenittäin teknisiä sekä konsultatiivisia kotimaisia osaajia.

Markkinajohtajia Suomessa ovat:

 • Drupal: Avoimen lähdekoodin ratkaisu, joka soveltuu erityisesti sisältövetoisten palveluiden alustaksi. Viime aikoina Drupalia on alettu hyödyntämään myös ns. headless-ratkaisuissa, jolloin Drupal vastaa ainoastaan sisällönhallinnasta ja verkkopalvelun näkyvä edustakerros on toteutettu räätälöidysti.
 • Episerver: Suomen ja Pohjoismaiden suosituin kaupallisesti lisensoitu julkaisujärjestelmä, jolla on toteutettu paljon verkkopalveluja Suomessa. Ylläpitotyökalujen käyttökokemus on miellyttävä erityisesti markkinointiviestinnän henkilöille.
 • Liferay: Julkisella sektorilla laajalti käytetty ratkaisu, joka on parhaimmillaan asiointipalveluiden alustana – ei niinkään verkkopalveluiden julkaisujärjestelmänä. Liferaysta on saatavilla sekä kaupallinen DXP-versio että avoimen lähdekoodin versio.
 • Magento (Adobe Commerce Cloud): Suomen suosituin verkkokauppa-alusta, jolla on toteutettu paljon erityisesti kuluttajaverkkokauppoja. Viime aikoina tuotekehityksessä on panostettu paljon myös B2B-ominaisuuksiin. Adobe-kaupan myötä kaupallinen versio kehittyy kovaa vauhtia, mutta myös avoimen lähdekoodin versio on edelleen saatavilla.
 • WordPress: Maailman yleisimmin käytetty julkaisujärjestelmä on installaatioiden lukumäärällä mitattuna suosituin CMS myös Suomessa. Avoimen lähdekoodin tuotetta hyödynnetään laajasti eri toimialoilla niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Verkkokauppalaajennos WooCommerce on myös erittäin suosittu kuluttajaverkkokauppojen alustaratkaisu.

Näillä kaikilla tuotteilla on vahva asiakaspohja Suomessa ja ne soveltuvat ratkaisuksi moneen tilanteeseen. Organisaatioiden valmistellessa verkkopalvelu-uudistuksiaan, joku tai useampi yllä mainituista alustoista on käytännössä aina evaluoitavana vaihtoehtona – toimialasta riippumatta.

Erityisesti avoimen lähdekoodin ratkaisuiden tulevaisuudennäkymät vaikuttavat valoisilta. Vastaavasti kaupallisesti lisensoidut Episerver ja Magento tähtäävät jatkossa yhä suurempiin asiakkuuksiin, joten on odotettavissa, ettei Suomen markkinassa uusia asiakkuuksia enää voiteta aiempaan tahtiin. Tämän myötä suosio saattaa pitemmällä aikavälillä heikentyä, mikä puolestaan avaa mahdollisuuksia uusille haastajille.

Episerverin ja Magenton tulevaisuudennäkymiä on ruodittu erillisissä artikkeleissa:

Vahvimmat haastajat

Hakemistomme toinen kategoria edustaa ratkaisuja, jotka ovat markkinajohtajien merkittävimpiä haastajia. Näiden suosio on Suomessa kasvussa, tai vastaavasti nämä ovat ratkaisuja, jotka ovat vakiintuneita vaihtoehtoja tietyissä skenaarioissa.

Vahvimpia haastajia Suomen markkinassa ovat:

 • HubSpot: Erityisesti markkinoinnin automaation ratkaisuna tunnetuksi tullut tuote, jossa on myös CMS-kyvykkyyksiä. Tyypillisesti HubSpotia hyödynnetään kuitenkin jonkun muun julkaisujärjestelmän rinnalla.
 • Joomla!: Hakemistomme ”villi kortti”, jonka suosio yllätti jopa kokeneet konsultit. Datakatsaustemme perusteella Joomla on edelleen suosittu erityisesti kuntien verkkopalveluiden alustaratkaisuna. On kuitenkin vaikea nähdä, että Joomla pärjäisi tulevaisuudessa kilpailussa WordPressiä ja Drupalia vastaan.
 • Räätälöity ratkaisu: Vaikka hakemistomme käsittelee julkaisujärjestelmiä ja verkkokauppa-alustoja, ei räätälöityjä ratkaisuja voida täysin sivuuttaa. Rajapintojen ja arkkitehtuurien kehitys on mahdollistanut yhä monipuolisempia käyttökonteksteja räätälöidyille toteutuksille. Totaalinen räätälöinti on kuitenkaan järkevää vain harvoin. Räätälöidyissä toteutuksissa yhdistelläänkin usein erilaisia valmistuotteita ja niiden kyvykkyyksiä.
 • SAP Commerce Cloud (SAP Hybris): Erityisesti kompleksisten B2B-verkkokauppojen ykkösvaihtoehto, jolla on maailmanlaajuisesti toteutettu lukuisia ratkaisuja eri toimialoille. Hybriksenä tunnetuksi tullutta tuotetta brändätään SAP:in toimesta nyt SAP Commerce Cloudiksi.
 • Shopify: Kevyempien kuluttajaverkkokauppojen ykköshaastaja WooCommercelle, jonka peruskäyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Shopifystä on saatavilla myös yritysten väliseen kauppaan paremmin soveltuva Shopify Plus -versio.

Markkinajohtajien soveltuessa monipuolisesti erilaisiin skenaarioihin, tarjoavat nämä haastajat ratkaisuja huomattavasti täsmällisempiin tarpeisiin. Oikein perustein valittuna nämä vaihtoehdot ovatkin erittäin käyttökelpoisia, mutta valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Perustarpeita ei kannata tyydyttää liian järeällä ratkaisulla ja vastaavasti liian kevyillä valinnoilla kompleksisemmat skenaariot eivät välttämättä onnistu ollenkaan.

Muut alustaratkaisut

Hakemistomme kolmas kori edustaa hyvin laajaa vaihtoehtojen kirjoa. Nämä ovat julkaisujärjestelmiä ja verkkokauppa-alustoja, joita käytetään Suomessa jonkin verran, mutta joille ei ole vakiintunut laajaa markkinaosuutta tai kumppanikenttää. Tähän kategoriaan kuuluu sekä kansainvälisen mittapuun mukaan hyvinkin kyvykkäitä tuotteita sekä vastaavasti täysin kotimaisia tuotteita, joiden olemassaolo nojaa täysin yksittäiseen toimijaan. Osan tuotteista tulevaisuudennäkymät vaikuttavat lupaavilta, kun taas osa ratkaisuista on auttamatta elinkaarensa ehtoopuolella.

Näistä muista alustaratkaisuista on syytä mainita muutama, joilla on potentiaalia nousta lähivuosina vahvimpien haastajien joukkoon:

 • Contentful: Räätälöidyt verkkopalvelut ovat kasvattaneet suosiotaan ja Contentfulista on tullut suosituin API-vetoinen sisällönhallintaratkaisu, joka tarjoaa sisällöt rajapintojen kautta verkkopalvelun (ohjelmistokehittäjien) hyödynnettäväksi.
 • Salesforce Commerce Cloud: Kansainvälinen jättiläinen on investoinut Suomeen ja heidän verkkokaupparatkaisunsa haastaa Magentoa (ja osittain myös SAP:ia) tosissaan. Muista suurista toimijoista IBM ja Oracle ovat auttamatta ulkona pelistä.
 • Sitefinity: Kaupallisesti lisensoitu .NET-pohjainen tuote, jolla on potentiaalia nostaa markkinaosuuttaan, mikäli Episerver ja muut vastaavat ratkaisut hinnoittelevat itsensä ulos keskisuuresta sektorista.

Lisäksi myös kotimaisilla verkkokauppatuotteilla ja verkkokaupan toimijoilla on paljon kaupallista potentiaalia pk-sektorilla. Koronan aiheuttama poikkeustila on osoittanut, että verkkokaupoille on valtava kysyntä. Monelle pienemmälle toimijalle riittää suhteellisen kevyt ratkaisu, jonka avulla he saavat tuotteensa esille ja tilauksia vastaanotettua verkon välityksellä.

Tässä markkinassa kotimaiset toimijat joutuvat luonnollisesti kamppailemaan kansainvälisesti tunnettujen WooCommercen ja Shopifyn kanssa, mutta esimerkiksi Magento on hinnoittelemassa itseään täysin suuryritysten ratkaisuksi. Tilaa markkinassa siis on ja kotimaisten toimijoiden valttina kv-toimijoihin nähden on aito välittäminen jokaisesta asiakkaasta.

Tutustu kattavaan listaukseen eri vaihtoehdoista: Julkaisujärjestelmät ja verkkokauppa-alustat Suomessa


Teknologiavalinta on vuosikymmenen investointi

Teknologiaratkaisuissa ei kannata tehdä valintojaan kuumimpien trendien mukaan, vaan soveltuvuuden, skaalautuvuuden, ylläpitokokemuksen, yhteensopivuuden ja elinkaarikustannuksien ehdoilla. North Patrol auttaa näkemään teknologiavaihtoehtojen plussat ja miinukset puolueettomasti, konkreettisesti ja kaukonäköisesti.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Verkkokaupat

Autamme verkkokaupan suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme tavoitteisiisi oikeat strategiat, kanavat ja teknologiat, jotta voit ryhtyä pyörittämään menestyvää verkkokauppaa.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun