Kuinka paljon intranet maksaa? Intranetien hinnat

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 8 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Intranetien hinnat vaihtelevat paljon riippuen siitä, kuinka monipuolista ja kuinka monimutkaista palvelua milloinkin ollaan rakentamassa. Selvitimme intranetien keskimääräisiä hintoja käymällä läpi ne intranetien toteutukseen annetut tarjoukset ja työmääräarviot tarjouskilpailuista, joita olemme North Patrolissa fasilitoineet vuosina 2013-2014. Katsauksen tarkoituksena on auttaa intranet-hankkeiden budjetoinnissa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

12.1.2015

Hanna P. Korhonen

Kilpailutetut intranetit ja toteutustyön laajuus

Fasilitoimissamme tarjouskilpailuissa 2013-2014 asiakasorganisaatioiden koot vaihtelivat muutaman kymmenen henkilön organisaatioista usean tuhannen henkilön organisaatioihin. Mukana oli sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. Katsauksen otanta ei sisällä niitä asiakkaidemme intranet-hankkeita, joissa toteutus ostettiin asiakkaan nykyiseltä kumppanilta ilman tarjouspyyntökierrosta tai joissa on ostettu ensisijaisesti resursseja. Näiden projektien joukossa on ollut myös tähän hintakatsaukseen kuuluneisiin intraneteihin verrattuna selkeästi laajempia ja hintavampia toteutuksia.

Katsauksemme kohteena olevissa intraneteissä oli tyypillisesti yhteisten ohjeiden tietopankki dokumentteina ja/tai sisältösivuina, sisäiset uutisvirrat, joitakin sosiaalisia toiminnallisuuksia kuten kommentointi ja/tai blogit, sekä useimmissa myös työtiloja projekteille ja tiimeille. Osassa intranetejä oli joitakin integraatioita muihin järjestelmiin kuten tiedonsiirtoa operationaalisesta järjestelmästä intraan.

Massiivisia ja erityisen monimutkaisia integraatioita näissä intraneteissä ei ollut. Monikielisyyttä oli muutamassa. Intranetit olivat siis konsepteiltaan teknisen toteutuksen kannalta varsin yksinkertaisia ja selkeitä.

Kilpailutettuihin toteutuskokonaisuuksiin määriteltiin tyypillisesti kuuluvaksi vaatimusmäärittelyn tarkentaminen toteutuksen vaatimalle tekniselle tasolle, käyttöliittymä- ja visuaalinen suunnittelu sekä tietenkin tekninen toteutus sisältäen muutamien työtila-/sivusto- ja sivupohjien luomisen ja ensimmäisten pohjien käytännön hyödyntämisen.

Paljonko intranet maksaa?

Alla olevat hinnat ovat siis toteutusprojektien työkustannuksia, eivätkä hinnat sisällä ohjelmistolisenssejä, eikä palvelimia tai pilvipalveluiden kuukausimaksuja.

Hintoihin ei myöskään sisälly intranet-hankkeiden valmisteluun, intranetin konseptisuunnitteluun ja vaatimusmäärittelyyn sekä kilpailutukseen kuluneita euroja. Alla mainittuihin hintoihin ei luonnollisestikaan myöskään sisälly asiakasorganisaation oma työ, kuten sisällöntuotanto ja (ei-tekninen-)käyttöönotto.

Keskimääräiset hinnat

Intranetien toteutushinnat v. 2013-2014 fasilitoimissamme kilpailutuksissa vaihtelivat välillä 17 000–115 000 euroa (+ alv.).

Täytyy muistaa, että mukana ei ollut teknisesti todella haasteellisia ja monimutkaisia intranetejä. Toista ääripäätä mukana oli kylläkin: eli casejä joissa lähdettiin selkeästi hakemaan alle 30 000 euron kansallisen kilpailutusrajan alle olevia tarjouksia ja intranetin vaatimusmäärittely oli tehty hintatavoite silmällä pitäen. Tästä esimerkkinä Liikenneturvan case.

Kaikkien kilpailujen kaikkien tarjousten työmäärät olivat keskimäärin 92 henkilötyöpäivää.

Työmäärät vaihtelivat 20 henkilötyöpäivästä lähes 200 htp:ään.

Kaikkien kilpailujen kaikkien tarjousten tuntihintojen keskiarvo oli 96 e/h (+ alv.). Kun tarkastellaan vain voittaneita tarjouksia, oli niiden tuntihintojen keskiarvo 99 e/h (+ alv.).

Tarjousten korkeimmat tuntihinnat olivat 120 euron luokkaa. Kun toteuttaja oli lähtenyt tarjouskilpailussa selkeästi kisaamaan hinnalla, oli tarjouksessa annettu tuntihinta jopa niinkin alhainen kuin 60 e/h.

Intranetin hintaan vaikuttavia tekijöitä

Intranetin teknisen toteutuksen voi siis saada pienehkön organisaation tarpeisiin edullisimmillaan jopa 20 000–30 000 eurolla (+ alv.). Monimutkaisten introjen toteutus voi nousta hyvinkin 200 000–300 000 euroon (+ alv.). Alla muutamia tekijöitä, jotka vaikuttavat intranetin teknisen toteutuksen hintaan.

Hintaa nostavat:

 • Monikielisyys.
 • Integraatiot. Integraatioiden monimutkaisuus ja määrä.
 • Sivu-, sivusto-, työtila- yms. pohjat. Mitä enemmän pohjia on, luonnollisesti sitä suurempi hintalappu.
 • Asiakaskohtaiset räätälöinnit ja muut uniikit ratkaisut.
 • Suuri käyttäjämäärä. Lisenssien hinnat ovat usein sidottu käyttäjätunnusten määrään.

Hintaa laskevat:

 • Jos teknisen toteuttajan tuotteistama tai paketoima intranet-ratkaisu sopii asiakkaan tarpeisiin.
 • Jos organisaatio on voittoa tavoittelematon, esim. koulutusorganisaatio tai yhdistys. Monet järjestelmät tarjoavat niille edullisempia – ellei jopa ilmaisia – lisenssejä.
 • SharePointin valinneilla: O365:n SharePoint Onlinen käyttö perinteisen on-premise-Sharepointin sijaan, silloin kun tyydytään käyttämään O365:n vakio-ominaisuuksia, sillä pilviversiossa räätälöintien tekeminen ei ole houkuttelevaa, eikä kovin fiksua.

Huomioitava:Paljonko intranet maksaa?

Teknisen toteutuksen hintalapun päälle on laskettava hintalappu hankkivan organisaation omalle työlle. Näistä suuritöisimpiä ovat varmasti sisällönsuunnittelu ja -tuotanto sekä mahdollisten uusien toimintatapojen ja muutosten juurruttaminen organisaatioon. Erittäin työllistävää on myös itse pystytysprojektin johtaminen ja koordinointi, vaatimusmäärittelyn tarkentaminen teknisen toteuttajan johdolla, toteuttajan kysymyksiin vastaaminen sekä hyväksyntätestaus.

Organisaation omaa työpanosta onkin syytä budjetoida vähintään yhtä paljon kuin intranetin tekniseen toteutukseen tarvitaan työpäivä.

Lisää vinkkejä intranetin hankintaan

Kollegani Virpi Blom avaa intranetin hankintaa blogiartikkelissaan Intranetin kilpailutus julkisena hankintana.

Tutustu myös julkaisemaamme Verkkopalvelun hankinta julkishallinnossa -oppaaseen, jossa on nimestään huolimatta vinkkejä myös yksityisen sektorin hankintoihin.

Neuvoja ja apuja intranet-projektisi valmisteluun, budjetin arviointiin, vaatimusmäärittelyyn ja kilpailuttamiseen saat toki meiltä North Patrolista.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Realistisuus ja kaukonäköisyys

  Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun