Intranetin voi tehdä WordPressilläkin

Tällä hetkellä suurin osa suomalaisista organisaatioista rakentaa intranetinsä Microsoftin työkaluilla (Digitaalinen työympäristö 2022 -selvitys). Mutta intranetin voi rakentaa myös alustoille, joita on totuttu pitämään vain julkisten verkkosivustojen alustana – kuten WordPress.

WordPress sopii mainiosti intranetin alustaksi, jos intranetin on tarpeen olla viestinnällinen, mutta jos intranetin avulla halutaan ratkaista myös muita digitaalisen työympäristön tavoitteita, ei WordPress ole oikea valinta.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

16.1.2023

Anna Availa

Ennen intranetin alustan valintaa, on hyvä pysähtyä digitaalisen työntekijäkokemuksen ja organisaation tarpeiden äärelle. Intranetin rakentaminen käynnistyy selvittämällä, millaisen palvelukonseptin organisaatio tarvitsee ja millainen kokonaisuus sen digitaalisesta työympäristöstä muodostuu.

Palvelukonseptia suunnitellessa mietitään mitä intranetiltä halutaan, miten sitä käytetään ja miten sinne tuotetaan sisältöä tuotetaan; kokonaisuutta hahmotellessa ensinnäkin tunnistetaan, millaisia välineitä tarvitaan, ja toiseksi ratkaistaan, mikä on kanavien suhde toisiinsa ja missä kanavissa milloinkin viestitään.

Intranet osa digitaalista työntekijäkokemusta

Teemme työtä digitaalisessa työympäristössä, jossa johdetaan, ohjeistetaan ja tehdään työtä, luodaan me-henkeä ja sitoutetaan työntekijöitä. Digitaalinen työympäristö tarjoaa välineet koko organisaation sekä ryhmien väliselle ja sisälle viestinnälle, tiedon etsimiselle ja jakamiselle, työtehtävien hallinnalle, sisäiselle vuorovaikutukselle ja yhteistyöhön niin oman työyhteisön jäsenille kuin ulkopuolisillekin.

Koko organisaatiota käsittävät yhteiset asiat kerrotaan usein viestinnällisissä intraneteissä; ryhmien sisäiset ja väliset asiat hoidetaan muilla työkaluilla esimerkiksi sähköpostilla, Teamsissä, työtiloissa, asianhallintajärjestelmissä tai dokumentinhallintajärjestelmissä.

Kun viestitään koko organisaatiolle, se suuntautuu usein ylhäältä alaspäin virallisemmalla sävyllä ja asiat liittyvät työsuhteeseen, työtekemisen tukemiseen ja organisaatioon. Ryhmien välillä ja sisällä tekeminen painottuu työntekoon ja tiedon jakoon.

Työntekemiseen tarvitaan aina osallistumista ja kommunikointia, joka digitaalisessa työympäristössä on minissään reagointia, mutta se on myös keskustelua, kommentointia ja kysymistä.

Erilaiset palvelukonseptit mahdollisia

WordPress-intranetillä voidaan tehdä palvelukonseptiltaan erilaisia intranetejä. Se esimerkiksi soveltuu hyvin uutiskeskukseksi, johon tuotetaan uutisia ja välitetään niitä myös muihin kanaviin, mm. mediamaisen intranetin alustaksi WordPress sopii mainiosti. WordPressillä voi helposti useampikin ylläpitäjä tuottaa sisältöä, mutta käyttäjänhallinta pitää huomioida, koska lähtökohtaisesti WordPressin kyvykkyydet ei ole siinä. Arkisen työn tukijana WordPress toimii myös hyvin, jos pääpaino on verkkosivumuotoisissa ohjeissa, joita voi helposti hakea ja lukea vaikka mobiilisti.

Sen sijaan työn tekemisen keskuksena WordPress-intranet on kömpelö, koska se ei ole paikka työntekemiseen tai yhteisten dokumenttien työstämiseen. Toki sieltä voidaan ohjata muiden järjestelmien äärelle. Se ei ole myöskään parhaimmillaan yhteisenä virtuaalisena kahvihuoneena, jossa aktiivisesti otetaan kantaa, kysellään ja jaetaan ideoita. WordPressiin tuotettuja sisältöjä voi helposti kommentoida, mutta toiminnallisemmat vuorovaikutuselementit täytyy ratkaista erikseen.

WordPress-intranetillä voidaan palvella erilaisia käyttäjiä erilaisissa tilanteissa, joita voivat olla esimerkiksi, kun työntekijä on

 • etsimässä tietoa äkillisen sairastumiseen > ohjeet
 • vain läpikulkumatkalla toiminnanohjausjärjestelmään > linkit
 • pysymässä ajanhermolla organisaation tapahtumista > uutiset ja tapahtumat
 • vaikuttamassa työkavereihinsa > työntekijöiden blogit.

Omaleimainen intranet

WordPressillä toteuttava intranet voi näyttää ja tuntua samalta kuin mikä tahansa verkkosivusto visuaalisene sivuineen, notkeine sisältöelementteineen ja kiinnostavine nostoineen. Kun organisaatiolle on tärkeää luoda käyttökokemukseltaan erilainen ja omaleimainen intranet, WordPress on hyvä vaihtoehto.

WordPress-intranetin kustannukset ovat hyvin ennustettavia, koska ne eivät ole käyttäjäkohtaisia. Isollekin ryhmälle saadaan intranet ilman jatkuvia kuukausikuluja. Viestinnällisten WordPress-intranetien kustannukset ovat vastaavia kuin WordPress-sivustojen muutenkin – muutamista kymppitonneista ylöspäin. Koska WordPress on avoimen lähdekoodin ohjelma, sen kuluja ei kasvata ohjelmistolisenssit.

Viestinnälliseksi intranetiksi sopiva

WordPress on parhaimmillaan viestinnällisten intranetien alustana. Se voi olla ratkaisu, jos tarvitaan väline koko organisaation massaviestintään, käyttäjät ovat pääosin omasta organisaatiosta, sisältö on yhteisiä uutisia, ohjeita ja ohjauksia eteenpäin. Vuorovaikutus ylipäätänsä ja työnteko ryhmien kesken tai välillä hoidetaan muilla välineillä.

WordPress soveltuu myös hyvin sellaisten ekstranetien alustaksi, jotka ovat viestinnällisiä ja niitä käytetään satunnaisesti. Tällaiseen tarpeeseen esimerkiksi Microsoftin käyttäjäkohtaisesti lisenssoidut ratkaisut voivat tulla arvokkaiksi.

Organisaatio saa parhaimmat hyödyt WordPress-intranetistä silloin, kun WordPress on käytössä muissakin sivustoissa. Ihanteellisemmassa tilanteessa julkinen verkkosivusto ja intranet suunnitellaan samanaikaisesti, jolloin voidaan suunnittelussa ja toteutuksessa hyödyntää yhtenäistä ilmettä, vastaavankaltaista käyttökokemusta sekä yhtenäisiä sivupohjia ja sisältöelementtejä. Toki samalla voi miettiä, hyötyisivätkö sivustot yhteisistä, uudelleenkäytettävistä sisällöistä. Jos WP-intranet hankitaan samalla kuin julkinen sivusto, voidaan saada hyötyjä yhteisessä suunnittelu- ja toteutustyössä ja saada sama kumppani toteuttajaksi. Riihimäen kaupunki päätyi tähän ratkaisuun ja suunnittelija ja toteutti julkiset sivustot ja intranetin samanaikaisesti WordPressillä.

Suunnittelemme toimivan intranetin

North Patrolin suunnitteluprojekteissa määritellään toimivimmat työkaluratkaisut kuhunkin intranet-ympäristöön. Lisäksi intranetin palvelumuotoilulla ja prototyypeillä suunnitellaan sellaiset sisältöratkaisut, jotka tukevat sisäistä viestintää, tiedon löydettävyyttä ja arkisista työsuorituksista selviämistä.

Lue intranettien suunnittelupalveluistamme tai varaa suoraan Teams-palaveri Sarin kanssa

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Intranet ja digitaalinen työympäristö 2024 -selvityksen tulokset (11.9.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Anna Availa

FM, KK Anna Availa on verkkoviestinnän sekä sisäisten ja ulkoisten verkkopalvelujen asiantuntija. Anna konsultoi asiakkaita verkkohankkeiden valmistelussa, vaatimusten määrittelyssä ja konseptisuunnittelussa.

Anna on työskennellyt verkkoviestinnän parissa useissa organisaatioissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yritysten ja kaupunkiorganisaation viestintäpäällikkönä hän on kehittänyt voimakkaasti verkkoviestintää ja luonut organisaatioiden sähköisen viestinnän kokonaisuuksia, joista ovat löytyneet verkkopalvelujen ja introjen lisäksi muun muassa verkkolehdet, -vuosikertomukset ja -lehdet sekä sisäiset ja ulkoiset sosiaaliset mediat.

Annalla on parinkymmenen vuoden ajalta kokemusta lukuisista järjestelmistä, teknologioista ja toimittajista. Johtoryhmätyöskentely useissa organisaatioissa on antanut ymmärryksen siitä, miten liiketoimintaa tuetaan verkkoviestinnän keinoin.

Työssään Anna on vastannut viestintäjärjestelmistä ja toiminut useissa eri rooleissa kehittäessään ja ylläpitäessään niitä niin projektien vetäjänä kuin sisällöntuottajana.

Intranetit ja digitaaliset työympäristöt

Autamme intranettien ja muiden työympäristöratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Etsimme oikean palvelukonseptin ja siihen soveltuvimmat työkalut sisäiseen viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, osaamisen jakamiseen, työn johtamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

  Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun