Sosiaalinen intranet johdon näkökulmasta

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 10 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Sosiaalisen intranetin eduista on puhuttu paljon asiantuntijoiden ja muiden tietotyöläisten näkökulmasta. Esimerkiksi Heidi Selkäinaho kirjoitti hiljattain kattavan artikkelin joka esittelee sosiaalisen intranetin hyötyjä tietotyöläisille. Johdon näkökulmasta sosiaalinen intranet voi olla kuitenkin kovin erilainen peto kuin asiantuntijoiden näkökulmasta.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Johdolle sosiaalinen intranet tuottaa ainakin kolme merkittävää muutosta:

 1. Johto ei enää samalla tavalla päätä milloin asioista keskustellaan julkisesti. Tämä korostaa johdon tarvetta olla valmiina reagoimaan ja keskustelemaan asioista silloin kun ne nousevat pinnalle. Tämä ei ole johdolle uusi vaatimus, mutta aiemmin vastaavaa reaktiovaatimusta ei ole ollut oman henkilökunnan suunnasta.
 2. Johdolta edellytetään aiempaa olennaisesti parempaa kirjallista ilmaisukykyä. Sosiaalisen intranetin keskusteluihin on osallistuttava omalla persoonalla ja ilman viestintäyksikön tukea. Johdolta on toki aiemminkin edellytetty hyvää kirjallista ilmaisukykyä, mutta mitä laajemmin sosiaaliset kanavat otetaan käyttöön, niin sitä monipuolisemmin johdon tulee pystyä niihin osallistumaan.
 3. Johdon legitimiteetti ja organisaation yhtenäisyys muodostuu yhä vahvemmin organisaation sisäisten vaikuttajatahojen kautta. Vahvat asiantuntijatahot pystyvät olemaan sosiaalisten kanavien kautta aiempaa vaikuttavampia ja näin näistä vaikuttajahenkilöistä tulee yhä tärkeämpiä johdon viestin viejiä. Jos nämä tahot eivät ole johdon kanssa samaa mieltä, niin keskustelut voivat kääntyä aivan muihin suuntiin.

Johdolle sosiaalinen intranet tarjoaa parhaimmillaan mahtavan alustan kuunnella henkilökuntaa ja vaikuttaa henkilökunnan mielipiteisiin. Suora kanava ei kuitenkaan tarjoa hyötyjä ilman panostuksia. Johdolta vaaditaan yhä enemmän reaktiokykyä, monipuolista kirjallista ilmaisukykyä ja uskollista kannattajajoukkoa.

Etenkin vaikutusvaltaisten seuraajien merkitys korostuu sosiaalisissa intraneteissa. Ilman näitä asiantuntevia ja ilmaisukykyisiä seuraajia voivat keskustelut ”karata käsistä” ja päätyä aivan toisenlaisiin johtopäätöksiin kuin mihin johto haluaisi.

Ilmaisukykyiset ja näkemykselliset johtajat voivat itsekin vaikuttaa paljon keskusteluiden kautta, mutta todennäköisesti etenkään ylimmällä johdolla ei yksinkertaisesti ole isossa organisaatiossa riittävästi aikaa suoraan vaikuttamiseen. Siksi vaikuttajayksilöiden merkitys korostuu.

Lyhyesti: Johdolla on perusteltuja syitä olla ajoittain varovainen sosiaalisten intranet-konseptien käyttöönotossa. Ilman riittävää reaktiovalmiutta ja kirjallisia ilmaisutaitoja voivat asiantuntijat todellakin ottaa vallan organisaation mielipiteiden ohjailemisessa.

Tällaisesta ”vallankaappauksesta” lienee kuitenkin monissa organisaatioissa enemmän hyötyä kuin haittaa. Innostuneiden ja osaavien ihmisten energia pitää vain pystyä kanavoimaan oikeisiin asioihin. Keskusteluihin osallistuminen ja niiden ohjaaminen johdon haluamiin suuntiin tarvitsee kuitenkin uudenlaisia viestintävalmiuksia sekä vaikuttajayksilöiden joukon keräämistä.

Matkalla kohti sosiaalista intranettia kannattaa myös johtoa kuunnella ja kouluttaa.

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Realistisuus ja kaukonäköisyys

  Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun