Digian näkemys sähköisestä työpöydästä vuonna 2010

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 13 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Digia järjesti keväällä mielenkiintoisen seminaarin sähköisestä työpöydästä. En ollut itse paikalla kuuntelemassa esityksiä, mutta verkossa olevan materiaalin perusteella pystyy ainakin osittain arvioimaan tilaisuuden antia. Digian visioissa sähköinen työpöytä on hyvin työntekijälähtöinen ja erittäin vahvasti personoitu palvelu johon yhdistyvät myös tietovirrat organisaation operatiivisista tietojärjestelmistä.Kaikki tilaisuuden materiaalit löytyvät verkosta ja tähän artikkeliin on poimittu muutamia kiinnostavimpia slaideja eri esityksistä.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Digian tarjoama kokonaiskuva sähköisestä työpöydästä osana organisaation muita tietojärjestelmiä on ensinnäkin hyvin prosessiorientoitunut:

image

Kokonaisuuden ytimessä ovat sähköiset käsittelyprosessit ja näiden saaminen yhteen näkymään työntekijälle. Digian tavoitteena näyttää olevan rakentaa työpöytä joka hakee eri sisältövarastoista keskeiset tiedot ja herätteet yhteen, työntekijän omaan näkymään. Voisikin sanoa, että Digian malli on hyvin lähellä perinteistä portaalivisiota jossa yhteen näkymään halutaan koota kaikki keskeinen tieto työntekijän työn hoitamista varten.

image

Tarkemmin kuvattuna sähköisen työpöydän kokonaisuus jakautuu Digialla ytimessä oleviin kerroksiin ja sen ympärille muodostuviin toimintokokonaisuuksiin:

image

Kokonaiskuva onkin varsin kattava ja koostaa yhteen pitkälti kaiken sen mitä yksittäinen tietotyöläinen voi työssään kaivata. Kokonaisuudessa on huomioitu ihmisten keskeinen rooli, erilaisiin sisältövarastoihin pääsy, tehtävien hallinta ja ajanhallinta. Täten verrattuna perinteisiin portaalivisioihin kokonaisuuden voisi sanoa olevan astetta käytännönläheisempi ja keskittyvän enemmän perustehtäviin joista useimpien tietotyöläisten päivät koostuvat. Etenkin omien tehtävienhallinnan ja ajanhallinnan osuus on kaaviossa huomattava.

Malli on tyylikäs konseptikuva, jota kannattaa soveltaa omankin ideatyön pohjana. Mitään kovin konkreettistahan Digian malli ei lopulta tarjoa. Ainoastaan tyylikkään kokonaiskuvan siitä millainen voisi olla ideaali tietotyöläisen työkalupakki ja henkilökohtainen kojelauta omaan työhön. Mallissa on lopulta paljon samaa kuin 2000-luvun alkupuolen portaalihaavekuvissa. Taustalla on unelma saada tietotyöläisen kaoottinen työpäivä ainakin näennäiseen järjestykseen. Slaideilla tämä onnistuu tyylikkäästi.

Digian näkökulma tekemiseen on tosin hyvin käytännönläheinen siten, että kerralla ei kaikkea uskota saatavan valmiiksi. Tärkeä osa kokonaisuutta on, että jokainen asiakas rakentaa kokonaisuuden pienissä palasissa. Aivan kuten legotaloja rakentaisi. Legofilosofian kanssa leikitellään jopa slaideissa.

Rivien välistä voikin lukea, että malli on täydellisesti linjassa Oraclen portaalifilosofian kanssa, jossa kokonaisuutta rakennetaan nimenomaan pala kerrallaan eri järjestelmiä yhdistellen. Filosofiassa keskeistä on myös, että jokainen asiakas kokoaa omanlaisensa kokonaisuuden.

Oraclen portaalifilosofian ajattelu näkyy myös hyvin Petri Kanervan (Oracle) esittelemistä kalvoista jossa yhtenäinen kokonaisuus kootaan myös käytännössä hyvin monenlaisista komponenteista ja integraatioista:

image

Oraclen WebCenter –kokonaisuudessahan on useita eri tietojärjestelmiä, joilla kaikilla on tietyt tehtävät. Olennaista Oraclen alusta-arkkitehtuurille on myös sen laajennettavuus ja räätälöintimahdollisuudet. Tämän seurauksena kokonaisuudessa on myös hyvin vähän täysin valmiita ja tuotteistettuja toimintoja. Tämän seurauksena käytännössä kaikki asiakkaat joutuvatkin etenemään nöyrästi “legopalikka kerrallaan”.

Ehkä tunnetuin tämän mallin käytännön soveltajahan on tällä hetkellä Helsingin yliopisto jonka sähköinen työpöytä (nimeltään “Flamma”) rakentuu Oraclen edellä kuvatun kokonaisuuden päälle (ainakin suurinpiirtein).

Digian malli on hyvä esimerkki siitä mitä 2000-luvun portaalivisiot ovat nyt kymmenen vuotta myöhemmin. Teknologia on kehittynyt ja ymmärrys monista asioista on kasvanut paljon. Toisaalta taustalla on paljon samaa ajattelua ja myös todella paljon samaa teknologiaa. Useimpien esimerkiksi Oraclen järjestelmien ensimmäiset rivithän on koodattu jopa reilusti viime vuosituhannen puolella. Täten mitään mullistavaa ei oikein voi sanoa olevan luvassa. Enemmänkin käytäntöön asti viety 2000-luvun alun haavekuva. Joku voisi sanoa, että kymmenen vuotta myöhässä – mutta toisaalta moni asiakas on nyt vasta valmis omaksumaan edes pienen osan tästä ajattelusta.

Digian ja Oraclen malli ei ole todellakaan tarkoitettu heikkohermoisille tai tyhjätaskuille, mutta niille organisaatioille joille kelpaa vain raskaan sarjan räätälöity kokonaisuus, niin Oracle+Digia-paletti tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Sähköisen työpöydän visiokin on hyvä olla kohdallaan kun Oraclen kaltaisten mammuttien kanssa ryhtyy legopalikkaleikkiin.

Disclaimer: Kirjoittaja on ollut töissä Digialla kun sähköisen työpöydän konseptityö on aloitettu ja on osallistunut myös kyseiseen työhön.

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun