Järjestöjen vaihtoehtoiset verkkopalvelukonseptit

Järjestöjä on Suomessa moneen lähtöön, mutta järjestöjen haasteet verkkosivuilla on usein samantyyppisiä ja usein myös sisällöt ovat samankaltaisia. Tyypillinen järjestön verkkosivusto esittelee organisaatiota ja toimintaa. Se on käyntikortti verkossa, joka kertoo, että tällainen yhdistys tai järjestö on olemassa. Jos järjestö sen sijaan haluaa valjastaa verkkopalvelunsa työnsä tueksi, ja ottaa siitä täysi hyöty irti, meidän pitää uskaltaa priorisoida ja valita, mitä konseptissa korostamme. Järjestön verkkopalvelu voi olla paljon muutakin, kuin organisaation toiminnan esittely.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Epämiellyttävä totuus: kaikki ei ole verkossa yhtä tärkeää!

Uutta verkkopalvelua lähdetään helposti miettimään käyttöliittymän kautta, eli pohditaan, miltä haluamme uuden sivuston näyttävän. Verkkosivusto voi olla kuinka näyttävä tahansa, mutta jos se keskittyy vääriin asioihin, hienoinkaan visuaalinen ilme ei loppupelissä hirveästi lämmitä.

Ensimmäiseksi meidän pitäisi selvittää, miksi meillä ylipäätänsä on verkkosivusto ja mitä sillä halutaan saada aikaiseksi? Eli minkälainen on meidän verkkopalvelumme konsepti? Konseptin kirkastaminen edellyttää, että laitamme asioita tärkeysjärjestykseen. Meidän pitää uskaltaa nostaa tiettyjä asioita muita näkyvämmälle.

Kun verkkopalvelusuunnittelun yhteydessä puhumme priorisoinnista, emme arvota järjestötyötä itsessään, vaan päätämme miten meidän kannattaa profiloitua verkossa. Verkkosivut eivät tuo kaikkeen toimintaan lisäarvoa, mutta osa toiminnasta voi hyötyä merkittävästi, jos verkkosivusto tukee sitä.

Jokin asia voi toimia verkossa sisäänvetotuotteena, joka hyödyttää myös muuta toimintaa.

Se, mihin päätetään verkossa panostaa, on aina organisaatiokohtaista ja siihen vaikuttaa monet asiat, kuten se, ketä verkossa tavoitellaan sekä esimerkiksi se, kuinka vahva järjestön brändi on. Painotuksia voi tarkastella monelta kantilta – toisaalta, mitä kohderyhmämme meiltä odottaa ja toisaalta, mitä organisaationa haluamme saada aikaiseksi.

Verkkopalvelu on käytännössä aina kerroskakku, jossa on monta eri näkökulmaa edustettuna, eikä tarkoitus ole valita vain yhtä, vaan löytää paras mahdollinen selkeä yhdistelmä, joka palvelee oman järjestön tavoitteita.

Kun me lähdemme asiakkaan kanssa suunnittelemaan verkkopalvelun konseptia, priorisoimme yhdessä tarpeita ja toiveita, ja niiden pohjalta tarjoamme vaihtoehtoja, miten verkkopalvelua voisi lähestyä. Katsotaan seuraavaksi muutama käyttämämme esimerkki, mitä järjestön verkkopalvelu voisi olla, jos se ei ole pelkästään organisaation esittely ja käyntikortti.

Järjestöjen verkkopalvelun konseptin kärjet

A) Jäsenasiat edellä:
Verkkopalvelu on edunvalvonnan ja jäsenhankinnan kanava

Jos kohderyhmämme verkossa on ensisijaisesti jäsenemme ja potentiaaliset jäsenemme, on selvää, että meidän pitää verkkopalvelussa tuoda vahvasti esiin sitä työtä, mitä jäsenten eteen teemme ja toisaalta myös syitä liittyä jäseneksi.

Suurin haaste jäsensisältöjen kohdalla on, mitä voimme tarjota kaikille avoimesti julkisilla verkkosivuillamme ja mikä on jäsenelle tarkoitettua lisäarvoa, joka edellyttää tunnistautumista?

Jos meidän ei ole tarve houkutella verkossa uusia jäseniä, edunvalvontaan liittyvät ja jäseniä palvelevat sisällöt voitaisiin ehkä laittaa kirjautumisen taakse erilliseen ekstranettiin. Jos samalla kuitenkin tavoitellaan uusia jäseniä, meidän pitää tehdä näkyväksi se, mitä työtä jäsenten eteen teemme, jotta potentiaaliset jäsenet ymmärtävät jäsenyyden arvon.

Meidän pitää siis tehdä linjaus siitä, mitä tarjotaan avoimesti kaikille, ja mikä on sellaista, jonka takia jäsen voi kirjautua. Olemassa olevilla jäsenillä pitää myös olla syy kirjautua, sillä kukaan ei kirjaudu huvin vuoksi katsomaan, mitä uutta minulle voisi olla tarjolla. Täysin kirjautumisen takana olevat sisällöt eivät myöskään näy hakukoneille, mikä on hyvä huomioida, kun konseptia pohditaan.

Sen lisäksi, että ratkaistaan, miten jäsenasiat tarjotaan (kirjautumisella vai ilman), edunvalvontaa korostavassa verkkopalvelussa kyse on hyvin pitkälti mielikuvasta ja siitä, miten käyttäjiä puhutellaan. Koko toiminnan paletista poimitaan kärkeen ne asiat, jotka kiinnostavat erityisesti meidän jäseniä. Mahdolliset muut sisällöt jätetään vähemmälle huomiolle. Jäsen tuntee itsensä verkkopalvelussa tervetulleeksi, vähän samalla tavalla kuin kuluttajana menisit rautakauppaan, jonka tavoitteena on ensisijaisesti palvella kotinikkareita, vaikka jossain kulmalla olisi myös yritysmyyntiä ja suunnittelupalvelua tarjolla.

Sivustoja, joissa on elementtejä tästä konseptista:

B) Sanoma edellä:
Verkkopalvelu on vaikuttamisen paikka ja uutismedia

Edunvalvonnan ja jäsentyön lisäksi monet järjestöt haluavat vaikuttaa oman alan asioihin ja päätöksiin.

Päättäjät tulevat hyvin harvoin proaktiivisesti jonkun tietyn järjestön sivuille vain katsomaan, mitä mieltä jostain tietystä asiasta ollaan. Vaikuttava vaikuttamisviestintä tulee jollain tavalla päätöksentekijän luo, oli se sitten henkilökohtaisen yhteydenpidon, sosiaalisen median, uutiskirjeiden tai muun suoran viestinnän tai jopa virallisten lausuntopyyntöjen kautta. Myöskään kansalaiset eivät ehdoin tahdoin eksy lukemaan järjestön vaikuttamisviestejä verkkosivuille.

Sisällöllä, jolla pyritään vaikuttamaan, on kuitenkin hyvä olla jokin pysyvä paikka, johon on helppo palata, ja johon hakukoneetkin yltävät. Siksi ei ole välttämättä paras paikka kirjoittaa vaikuttamisviestit suoraan someen tai sähköpostiin, vaan jakaa kirjoituksia, joita on julkaistu verkkosivuilla.

Jos järjestö on aktiivinen vaikuttamistoimija, verkkopalveluun pitää houkutella kävijöitä ja verkkopalvelun pitää toimia hyvin hakukoneissa. Vaikuttamistyön profiilia voidaan verkossa nostaa viemällä verkkosivustoa enemmän uutismedian suuntaan. Sen sijaan, että verkkopalvelu huutaa, että tämä on organisaatiomme ja tätä teemme tätä, verkkosivuilla korostuu järjestön sanoma. Tekeminen ja järjestö itsessään taipuu taustalle.  

Ratkaisuja on monia, mutta yksi varteenotettava vaihtoehto on brändätä vaikuttamistyö oman nimen alle ja irrottaa se järjestön verkkosivustosta omaksi kokonaisuudeksi. Viestit, mielipiteet ja muu vaikuttamistyö voidaan keskittää järjestön verkkolehteen tai esimerkiksi omaan blogiin, kuten olemme tämän blogin kanssa tehneet – luet tätä artikkelia Web-ostajan oppaassa, jota me North Patrolin konsultit kirjoittamme.

Se ei tarkoita, ettei vaikuttamistyö voisi näkyä myös järjestön omalla sivustolla, mutta silloin se ei ole sen sivuston konseptin kärki.

Sivustoja, joissa on elementtejä tästä konseptista:

C) Aihe edellä:
Verkkopalvelu on substanssiasioiden tietopankki

Jokaisella järjestöllä on jokin asia, jonka puolesta se toimii. Se voi olla lapset, koirat, autot, astmaatikot, yrittäjät tai jokin yhdistelmä asioista, mutta joka tapauksessa järjestöllä on paljon tietoa jostain tietystä aiheesta.

Organisaation sijaan, verkkopalvelussa voidaan korostetusti tuoda esiin se asia, jonka puolesta järjestö toimii.  Tällöin verkkosivuille eksyy myös sellaiset ihmiset, jotka etsivät aiheesta tietoa, mutta ei tunne järjestöä tai tiedä sen olemassaolosta.

Aikana, jolloin verkko on täynnä tietoa ja kuka tahansa pystyy tietoa tuottamaan ja julkaisemaan, tarve todennetulle ja ”oikealle” tiedolle on suuri. Tässä on järjestöillä hyvä paikka profiloitua asiantuntijoina.

Vaikka verkkopalvelu keskittyisi ensisijaisesti jakamaan asiantuntijatietoa, se ei tarkoita sitä, että meidän täytyy täysin unohtaa järjestö taustalta. Substanssitieto toimii verkkopalvelun sisäänvetotuotteena ja siinä sivussa voidaan kertoa lisää järjestöstä itsessään ja sen toiminnasta.

Substanssitiedon perässä tulevia voidaan vaikka houkutella jäseneksi, vapaaehoiseksi tai lahjoittamaan – asioita, joita tiedon hakija ei välttämättä olisi ikinä tullut edes ajatelleeksi.

Sivustoja, joissa on elementtejä tästä konseptista:

D) Varainhankinta edellä:
Verkkopalvelulla haetaan lahjoittajia

Kaikille järjestöille varainhankinta ja nimenomaan yksityisten lahjoittajien ja kuukausilahjoittajien hankinta ei ole relevanttia, mutta osalle se voi olla jopa toiminnan ydin. Tämäntyyppisillä järjestöillä verkkopalvelussa voidaan korostetusti tuoda esiin lahjoitusmahdollisuuksia ja sitä toimintaa, jota lahjoituksilla tuetaan.

Jos varainhankinta verkossa on jatkuvaa ja tärkeää toiminnalle, ja nimenomaan yhdistyy järjestön brändiin, silloin voidaan harkita, että järjestön verkkopalvelu keskittyy ensisijaisesti lahjoittajien ja lahjoitusten hankkimiseen. Verkkopalvelusta tulee silloin enemmän verkkokauppa kuin verkkosivu. Sen sijaan, että houkutellaan käyttäjä lukemaan, houkutellaan hänet toimimaan.

Tämähän ei tarkoita sitä, että verkkopalvelussa ei voitaisi kertoa organisaatiosta ja muusta toiminnasta, kuin siitä, mitä lahjoitusvaroin tuetaan, mutta verkkokaupan tavoin, palvelussa korostuu se, mitä myymme juuri nyt.

Lahjoitusmahdollisuuksia voidaan myös liittää myös muihin konsepteihin, mutta sen sijaan, että se on ”vain” toiminnallisuus verkkopalvelussa, varainhankinnasta tehdään tässä konseptissa koko verkkopalvelun ydin.

Sivustoja, joissa on elementtejä tästä konseptista:

E) Vapaaehtoistoiminta edellä:
Verkkopalvelu on järjestötoimijoiden yhteisö

Joissain järjestöissä toiminta voi keskittyä pitkälti ruohonjuuritasolle ja paikalliseen toimintaan, jolloin keskusjärjestön/kattojärjestön verkkopalvelulle voi olla vaikea keksiä selkeää roolia.

Yksi vaihtoehto tällaisessa tilanteessa on tehdä koko järjestön yhteisestä verkkopalvelusta järjestötoimijoiden yhteisö, jossa voidaan nostaa paikallista toimintaa, rekrytoida uusia vapaaehtoisia ja toisaalta myös tukea vapaaehtoistyötä.

Kaikki järjestöt ja yhdistykset tuskailevat sen kanssa, että miten saada uusia aktiiveja mukaan toimintaan. Rekrytointi on usein haastavaa ja sen eteen pitäisi tehdä yhtä paljon markkinointia (joskin erilaista) kuin uusjäsenhankintaa varten. Järjestön aktiivitoimija tarvitsee kuitenkin toisenlaista tukea ja tietoa kuin rivijäsen.

Liian usein jäsentiedot on niputettu yhteen niin, että kirjautumisen takana on sekä rivijäsenelle että aktiivijäsenelle suunnattua tietoa, vaikka tiedontarpeet näillä käyttäjillä ovat eri. Järjestöaktiivien sisällöt ja tuki piilotetaan usein myös kirjautumisen taakse, vaikka se olisi muusta jäsentiedosta erillään, joskus jopa täysin erilliseen palveluun. Tässä piilee sama ongelma kuin jäsenasioiden tarjoamisen kanssa – potentiaalinen vapaaehtoinen ei näe, mitä tukea hän saisi, jos tulisi mukaan toimintaan, jos tiedon näkeminen edellyttää, että on jo toiminnassa mukana.

Sen lisäksi, että aktiiveille tarjotaan tietoa ja tukea vapaaehtoistoimintaan, voidaan nostaa esiin paikallisyhdistyksissä vapaaehtoisten tekemää työtä, esimerkiksi uutisin. Sen lisäksi, että se on toiminnasta kertomista, se on myös vapaaehtoistyöstä kertomista.

Sivustoja, joissa on elementtejä tästä konseptista:


Lopullinen ratkaisu on usein yhdistelmä

Harvan järjestön tai yhdistyksen verkkopalvelu on puhtaasti mikään näistä yllä luettelemistani. Useimmiten verkkopalvelun lopullinen palvelukonsepti on jonkinlainen yhdistelmä eri teemoja ja konsepteja.

Vaikka verkkopalveluun otetaan mukaan useita konseptuaalisia elementtejä, meidän pitää uskaltaa priorisoida myös niitä ja valita, mitä meidän verkkopalvelumme ensisijaisesti viestii. Muuten lopputulos on sillisalatti, joka ei palvele mitään tai ketään.

Ja se, minkälaisin ratkaisun näitä eri vaihtoehtoisia konsepteja toteutetaan tai yhdistetään, se on sitten asia erikseen – siihen vaikuttaa myös se kerroskakun kuorrutus, eli käyttöliittymä.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Camilla Heikkilä

VTM, IT-tradenomi Camilla Heikkilä on verkkopalvelusuunnittelun ja palvelukonseptien asiantuntija. Camilla konsultoi asiakkaita erityisesti julkisten ja sisäisten verkkopalveluiden ratkaisujen muotoilussa ja sisältökonseptoinnissa, sekä niiden hankintaan liittyvissä asioissa.

Camillalla on vahva viestinnällinen osaaminen ja hän auttaa kiteyttämään organisaation tarpeet ja sisällöt toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa myös loppukäyttäjän tarpeet on huomioitu. Teknisen osaamisen ansiosta, Camilla pystyy sujuvasti yhdistämään asiakkaan viestinnälliset tarpeet ja eri teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet.

Palvelu- ja sisältökonseptien suunnittelun lisäksi, Camilla auttaa hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelemisessä.

Camillalla on vuosien kokemus verkkopalveluiden suunnittelusta sekä sitä ennen yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista verkkoviestintätehtävistä järjestösektorilla ja julkishallinnossa. Aikaisemman työuran aikana, Camilla on vastannut useasta verkkopalveluprojektista ja toiminut myös tuoteomistajan roolissa.

Tietosivustot

Autamme laajojen tietosivustojen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Muotoilemme konseptin, tietorakenteet, käyttökokemuksen ja toiminnot hyötypalveluksi, jota on miellyttävä käyttää, helppoa ylläpitää ja kustannustehokasta kehittää koko elinkaarensa ajan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun