”Paras lajissaan” joutaa terminä romukoppaan

IT-alalla käytetään aika ajoin termiä “best-of-breed” – ”rotunsa paras” tai ehkä sujuvammin ”paras lajissaan”. Termillä viitataan valmisohjelmistoon, tekniseen kyvykkyyteen tai ylipäätään ratkaisuun, joka soveltuu tiettyyn käyttötarkoitukseen muita vastaavia ratkaisuja paremmin. Joskus termiä käytetään myös lähestymistavasta, jossa järjestelmäkokonaisuus koostetaan useammasta eri komponentista – lajinsa parhaista ratkaisuista.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

13.11.2023

Mikko Jokela

Termi on monella tapaa ongelmallinen. Ensinnäkin siitä on tullut ikään kuin markkinoijien lyömäase laajempia kokonaisratkaisuja vastaan. Siinä missä lajinsa parhaiden väitetään olevan joustavia, ketteriä ja skaalautuvia ratkaisuja, jotka ratkaisevat liiketoimintaongelmia, leimataan kokonaisratkaisut monoliiteiksi: kankeiksi ja jähmeiksi kokonaisuuksiksi, jotka aiheuttavat huomattavat kustannukset, satavarman toimittajariippuvuuden ja kasapäin muitakin ongelmia. Asiat eivät tietenkään ole niin mustavalkoisia, kuin mitä annetaan ymmärtää. Kaikissa vaihtoehdoissa on hyvät ja huonot puolensa, ja ne sopivat – ja ne on tarkoitettukin - erilaisiin skenaarioihin. Markkinoinnissa tulee luonnollisesti korostaa omia vahvuuksia, mutta nämä ns. lajinsa parhaat ja heidän edustajansa keskittyvät tarpeettoman paljon muiden alaspainamiseen. Tällainen ns. FUD-henkinen manipulointi on täysin tarpeetonta.

Viime aikoina “best-of-breed” -termiä on viljelty erityisesti koostettavien ratkaisujen eduista puhuttaessa. Kärjistäen viesti kuuluu suurin piirtein näin: ”Voit itse koostaa kokonaisuuden haluamistasi lajinsa parhaista ratkaisuista – kunhan meidän tuotteemme on mukana ja sovitat muun kokonaisuuden sen ympärille.” Myyntipuheissa sekoittuvat sujuvasti koostettavuuden aidosti hieno idea sekä yksisilmäinen myyntilitania oman tuotteen ylivertaisuudesta. Ongelmallista tässä on myös se, ettei yksikään lajinsa parhaista ohjelmistoista tai ratkaisuista yksinään ratkaise koostettavuuden haasteita. Isommassa kuvassa kyse on enemmänkin arkkitehtuurin modernisointihankkeesta. Tuotteiden edustajat, jotka näitä lajinsa parhaita ratkaisuja kaupittelevat, eivät lähtökohtaisesti ole tukemassa asiakkaitaan näissä hankkeissa muilta osin, kuin tämän yksittäisen komponentin osalta. Tuotteita edustavilla partnereilla tällaista laajempaa kyvykkyyttä saattaa toki olla, mutta tätäkään ei kannata pitää itsestäänselvyytenä.

Ei ole olemassa lajinsa parasta ohjelmistoa tai ratkaisua. Yhdelle sopii yksi, toiselle toinen.

Termiä käytetään muutenkin välillä hyvin heppoisesti. Jos esimerkiksi verkkokauppa-alustan rinnalle otetaan erillinen sisällönhallintaratkaisu täydentämään kokonaisuutta, niin tällöin ollaan suoraan lajinsa parhaiden äärellä. Onhan sisällönhallintaratkaisu sisällönhallintaan parempi ratkaisu kuin verkkokauppa-alusta. Tai jos verkkopalvelu toteutetaankin headless-mallisesti, niin yhtäkkiä tämä sisällönhallintatyökalu onkin lajinsa paras. Tällaiset ns. rajapintaistetut CMS-tuotteet ovat toki monessa asiassa hyviä, mutta ainakaan sisällöntuottajille ne eivät aina tarjoa lajinsa parasta käyttäjäkokemusta. Myös räätälöidyssä edustakerroksessa on puolensa, mutta ”lajinsa paras”-ajatus ei millään tavalla ota kantaa siihen, onko tällainen toteutustapa tarkoituksenmukaista vai ei. Oletusarvoisesti näin tulee tehdä.

Rautalangasta vääntäen: ei ole olemassa lajinsa parasta ohjelmistoa tai ratkaisua. Yhdelle sopii yksi, toiselle toinen. Tilanteen mukaan joskus tarvitaan monipuolista alustaratkaisua, joskus täsmätyökalua ja joskus koostettavaa kokonaisratkaisua. Toimiva digikokonaisuus saattaa hyvinkin muodostua kaikista näistä elementeistä. Olkoon konteksti oikeastaan mikä tahansa, niin kyse on enemmän soveltuvuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, kuin parhaudesta. Myös realismi asettaa reunaehtoja. Vaikka joskus tuntuisikin siltä, että joku tietty ratkaisu soveltuisi juuri sinulle parhaiten, voi hyvin olla, että esimerkiksi kehitysbudjetti rajoittaa valintaa siten, että joudutkin valitsemaan toiseksi tai kolmanneksi parhaiten soveltuvan, ja hyväksymään tietyt puutteet – kunhan ratkaisu on riittävän hyvä sille tarkoitettuun rooliin.

Voidaanko siis sopia, että unohdetaan minkään asian sanominen lajinsa parhaaksi?

Todettakoon vielä loppuun, etten missään nimessä ole koostettavuutta vastaan, eikä pyrkimyksenäni ole mustamaalata yksittäisiä tuotteita tai toimittajia. Haluaisin vain eroon typerästä termistä. Voidaanko siis sopia, että unohdetaan minkään asian sanominen lajinsa parhaaksi ja keskitytään mieluummin erilaisten ratkaisujen sekä lähestymistapojen soveltuvuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen?

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Asiointipalvelut ja ekstranetit

Rakennatko jäsenpalvelua, valitulle ryhmälle suunnattua kohderyhmäpalvelua tai yksittäisen asiointiprosessin läpivientiin tarkoitettua verkkopalvelua? Me North Patrolissa autamme löytämään oikeat ratkaisut ja teknologiavalinnat, joilla asiakkaat sitoutetaan, prosessit virtaviivaistetaan, asiakaspalvelun työtaakkaa helpotetaan ja elinkaarikustannukset minimoidaan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun