Älykäs verkkokauppa helpottaa ostamista ja luo miellyttävämmän asiointikokemuksen

Verkon käyttökokemus henkilökohtaistuu jatkuvasti. Erilaiset verkkopalvelut ja eteenkin verkkokaupat pyrkivät tarjoamaan enenevissä määrin juuri meitä kiinnostavia sisältöjä ja palveluita – juuri meille. Ajatus on sinänsä houkutteleva. Mikäli löydämme etsimämme tai tarvitsemamme nopeammin ja sujuvammin säästämme aikaamme ja vaivaamme.

Käytännössä ratkaisemme tätä loputtomasta massasta meille relevantin tiedon löytämistä omatoimisesti kirjoittamalla Googlen hakukenttään etsimämme asian. Useimmiten sen enempää asiaa miettimättä otamme vastaan sen, mitä Google meille tarjoaa. Se mitä emme välttämättä ajattele on, että Google personoi hakutuloksensa hyvin yksilöllisesti tarjoamalle meille sitä, mikä on Googlen mielestä meille relevanttia. Hakutuloslistauksen muodostamisessa hyödynnetään mm. sijaintiamme, laitetietojamme ja -asetuksiamme, aiempaa hakuhistoriaamme sekä sivuja, joissa olemme vierailleet.

Samankaltaista ajatusta hyödynnetään verkkokaupoissa enenevissä määrin. Meitä houkutellaan ostamaan tarjoamalla meille mahdollisimman hyvin tarpeisiimme osuvia ratkaisuja hyödyntämällä dataa ja teknologioita. Lisäksi ostamistamme ja ostopäätöksemme muodostumista tuetaan erilaisten avustimien avulla.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

10.11.2022

Mikko Jokela

Tässä artikkelissa käsitellään tekoälyn ja enemmänkin siihen rinnastettavissa olevien, tavalla tai toisella älykkäiksi laskettavien kyvykkyyksien soveltamiskohteita käytännönläheisesti. Tekoälyn ”syvään päätyyn” tai tiukkoihin akateemisiin määritelmiin ei ole tarkoituskaan pureutua.

Laadukas kohdentaminen henkilökohtaistaa kokemusta

Kohdennetuilla ja/tai personoiduilla sisällöillä tarkoitetaan ylipäätään sitä, että joku toinen näkee samassa verkkokaupassa eri asioita kuin sinä. Ja vastaavasti sinä näet mahdollisimman relevanttia sisältöä juuri sinulle. Paremmin kohdennetut sisällöt luovat asiakkaalle henkilökohtaisemman tuntuisen palvelukokemuksen, ja näin ollen auttavat löytämään etsityn asian tukien samalla ostopäätöksen syntymistä. Nämä relevantit sisällöt voivat olla esimerkiksi osuvampia tuotesuosituksia tai kohdennettuja hakutuloksia:

Kuvan lähde: https://www.verkkokauppa.com/

Osuvampia kohdennuksia voidaan tehdä suhteellisen helpostikin, mutta kun älykkyyttä viedään hieman pidemmälle, voidaan verkkokaupan asiakkaiden käyttäytymismalleja tunnistaa automaattisesti ja näiden avulla sisältöjä voidaan kohdentaa käytännössä reaaliajassa. Lisäksi teknologian avulla pystytään automaattisesti tunnistamaan tuotteiden välisiä yhtäläisyyksiä, esimerkiksi tuotekuvien perusteella, joita ei tavanomaisen hierarkkisen tuotekatalogin perusteella välttämättä osattaisi hahmottaa. Tai ainakin näiden edellä mainittujen esimerkkien tunnistaminen ihmistyönä olisi erittäin työlästä. Näillä älykkäillä keinoilla parannetaan relevantin tuotteen löydettävyyttä ja kohdalleen osuessaan näistä on paljonkin hyötyä asiakkaalle. Tosin ohi ampuessaan väärillä suosituksilla asiakkaan voi hyvinkin karkottaa kilpailijalle.

Enemmän houkuttelua, mutta ajoittain hyödyllistä, voi olla myös tuotekuvien personointi. Kaikkia tuotekuvia ei ole tarpeenkaan personoida, mutta tuotteen oletuskuva sekä listaus- ja hakutulosnäkymissä käytettävät nostokuvat voivat hyvinkin muuttua ostavan asiakkaan perusteella. Ei esimerkiksi ole sattumaa, että Viaplay näyttää suomalaisen asiakkaan kohdalla suomalaisen pelaajan nostokuvaa promotessaan tulevaa NHL-ottelua :

Kuvan lähde: https://viaplay.fi/

Itse asiassa koko tuotekortti voi näyttää erilaiselta eri kävijöille. Esimerkiksi jääkaapin tuotekortilla joillekin painotetaan uusimpia ominaisuuksia, joillekin design-näkökulmaa ja joillekin teknisiä speksejä. Jos kyseinen jääkaappi on saanut hyviä käyttäjäarvosteluja, voidaan myös näitä nostaa normaalia enemmän esille. Eri ihmisillä on erilaiset päätöksentekokriteerit ja teknologian avulla voimme tehdä valistuneita arvauksia näistä kriteereistä.

Ostamisen avustimet apunamme

Relevantimpien sisältöjen lisäksi asiakasta tukevat erilaiset ostamisen avustimet. Tyypillisiä verkkokauppojen avustimia ovat erilasiset chatbotit ja virtuaaliassistentit. Näissä hyödynnetään enenevissä määrin älykkyyttä ja näitä myös opetetaan jatkuvasti paremmiksi. Useimmiten tällaiset chat-palvelut toimivat omassa sovellusikkunassaan, mutta näitä voidaan upottaa myös sisältösivuille varsinaisen kontekstin yhteyteen. Alla on esimerkki älykkäästä chatbotista, joka ohjaa asiakasta eteenpäin kohti haluttua lopputulemaa – tässä tapauksessa ravintolan pöytävarausta:

Kuvan lähde: https://virkistyshotelli.fi/

Lisäksi verkkokaupoissa käytetään virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia. Esimerkiksi huonekaluja voi halutessaan sovittaa mobiililaitteen avulla omaan asuntoonsa ennen ostamista.

Myös tuotteista luodut 3D-mallinnukset auttavat ostajaa. Alla olevassa kuvassa on 3D-malli kahvikoneesta. Vielä joku aika sitten 3D-mallinnusta sovellettiin lähinnä ammattikäytössä, mutta nykyään vastaavia mallinnuksia tarjotaan kuluttajille erilaisissa verkkokaupoissa yhä useammin.

Kuvan lähde: https://fi.jura.com/fi

Tekoälyn soveltaminen arkistuu

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta on selvää, että ”älyllistämisen” trendi ja tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen saattaminen entistä useamman ulottuville tulevat jatkumaan. Verkkokauppojen osalta uskon, että tässä artikkelissa läpikäymäni esimerkit tulevat jatkossa kehittymään entisestään. Olemme vasta nähneet pintaraapaisun. Kohdennetut sisällöt tulevat olemaan yhä relevantimpia ja ostamisen avustimet jalostuvat entisestään. Täysin uusia sovelluskohteita syntyy myös aivan varmasti.

Kolikolla on kuitenkin kääntöpuolensa. Hieman kyseenalainen vaihtokauppa paremmasta asiointikokemuksesta liittyy henkilökohtaisten tietojemme ja preferenssiemme luovuttamiseen. Ilman näitä tietoja relevantti kohdentaminen ja yksityiskohtainen avustaminen jäävät väistämättä puutteelliseksi – olkoon taustalla vaikka minkälainen tekoälymoottori. Saadakseen parempaa palvelua käyttäjän pitää siis antaa suostumuksensa datan keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Globaalit verkkokauppatoimijat kohdentavat valtavia panostuksia omien alustojensa tekoälyominaisuuksien kehittämiseen. Esimerkkejä tällaisista ratkaisuista ovat mm. Adobe Sensei ja Salesforce Einstein. Lisäksi pilvialustojen johtavat toimijat, kuten Amazon ja Microsoft kehittävät omia AI/ML-palveluitaan jatkuvasti. Tulevaisuudessa tulemme varmasti näkemään ja kokemaan myös erilaisia ääniohjauksen mahdollisuuksia verkkokaupoissa.

Olennaista kuitenkin on, että kehittääkseen verkkokauppansa älykkyyttä, ei taustalle välttämättä tarvita mitään järeitä maailmanluokan ratkaisuja. Myös moni pienemmistä verkkokaupoista voisi helpottaa asiakkaidensa ostamista ja parantaa heidän asiointikokemustaan. Asiaa ei siis kannata mieltää liian etäiseksi ja vaikeaksi. Itseohjautuvien autojen ja tekoälyn tulevaisuudenskenaarioiden sijaan kannattaa pohtia käytännönläheisiä älyllistämisen mahdollisuuksia omassa verkkokaupassaan.

Kyse on kuitenkin lopulta vain automaattisesta tietojenkäsittelystä.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Mikko Jokela

KTM Mikko Jokela on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija. Hänen erityisalueitaan ovat myynnilliset verkkopalvelut, verkkokaupat ja ylipäätään asiakasrajapinnan digitaaliset kosketuspisteet. Mikko konsultoi asiakkaitaan hankkeiden valmistelussa, konseptien kirkastamisessa, vaatimusten määrittelyssä, teknologia- ja kumppanivalinnoissa sekä digitaalisten kanavien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Mikolla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisten verkkopalveluiden teknologia- ja ratkaisukonsultoinnista, sekä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden kokemus IT-alan työtehtävistä. Hän on mm. vetänyt verkkopalveluprojekteja toteuttavaa tulosyksikköä sekä vastannut verkkopalveluliiketoiminnan kehityksestä työskennellessään aiemmin IT-toimittajalla.

Myynti verkossa

Autamme verkkokaupan suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Etsimme tavoitteisiisi oikeat strategiat, kanavat ja teknologiat, jotta voit ryhtyä pyörittämään menestyvää verkkokauppaa.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun