Yammerin suosio hiipuu eikä se ole vain hyvä asia

Viime aikoina useammasta organisaatiosta on tihkunut tietoa, että Yammerista ollaan joko luovuttu tai siitä ollaan luopumassa. Yammerin hiipuminen näkyy myös Digitaaliset työympäristöt 2022 -selvityksessämme, jossa Yammerin osuus oli kahden vuoden vertailujaksolla tippunut jopa 13 prosenttiyksikköä.

Luopumista on perusteltu mm. sillä, että organisaation sisäinen keskustelu on siirretty Teamsiin ja samalla on haluttu karsia vanhoja työkaluja. Päätökset Yammerista luopumisesta ovat kuitenkin turhan hätiköityjä – Yammer muuttaa muotoaan ja avointen keskusteluiden siirtäminen Teamsin kanaville voi jopa olla loppukäyttäjille karhunpalvelus.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Monessa organisaatiossa antipatiat Yammeria kohti ovat voineet hautua vuosia, ja uutena työkaluna Teams voi tuntua houkuttelevamalta ja raikkaammalta kuin Yammer. Puutteellinen käyttöönotto on voinut jättää Yammerin lapsipuolen asemaan, ja nyt ajatellaan, että Teamsillä saadaan paremmin lisättyä ja tehostettua sisäistä viestintää ja tiedonkulkua. Vika ei kuitenkaan välttämättä ole työvälineessä itsessään, vaan siinä, että sitä ei ole osattu täysin hyödyntää.  Teams ei ole mikään hopealuoti, joka maagisesti lisää yhteisöllisyyttä, tiedonvaihtoa, vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista yli organisaatiorajojen. Pahimmillaan kaiken keskustelun vieminen Teamsin eri kanaville voi sulloa työntekijät vielä tiukemmin omiin poteroihinsa.

Teams ei korvaa Yammerin käyttökokemusta

Yammerin ryhmät ovat lähtökohtaisesti olleet organisaatioissa kaikille avoimia, eli kuka tahansa on voinut käydä lukemassa viestejä ja liittymässä eri ryhmiin. Yammeria hyödynnetään selvityksemme mukaan osaamisen (22 %) ja ajankohtaistiedon (10 %) jakamiseen, yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseen (26 %), viestintään eri organisaatioryhmien ja tiimien välillä (22 %) sekä ideointiin ja yhdessä kehittämiseen (10 %).

Kun organisaatioissa on haluttu korvata Yammerissa käytävä keskustelu Teamsillä, on Teamsiin luotu koko organisaation kattava tiimi, jossa on useampi kaikille avoin kanava, jossa keskustelua käydään. Karkeasti ajatellen voi tuntua siltä, että kyse on samasta asiasta ja vain väline on muuttunut, mutta käyttökokemuksessa on kuitenkin yksi suuri ero. 

Tiimien keskustelukanavat ovat juuri sitä, mitä nimi antaa olettaa – yksittäisten tiimien sisäisiä keskusteluita. Käyttötapaus on se, että käyttäjä käy itse katsomassa tiimin keskustelukanavalla, mitä uutta kuhunkin kanavaan on tullut. Notifikaatio uudesta keskustelusta tai kommentista tulee vain, jos sinut on tägätty.

Yammer puolestaan on klassinen sosiaalinen media siinäkin mielessä, että se kokoaa tuoreimmat postaukset eri yhteisöistä ja ryhmistä yhteiseen virtaan, josta käyttäjä saa yhdellä silmäyksellä käsityksen siitä, mitä uutta eri yhteisöihin on tullut. Tässä on vissi ero käyttäjänäkökulmasta – kuvittele, että Facebookissa joutuisit joka kerta kurkkimaan jokaisen ryhmän sisällön erikseen, sen sijaan että selailet virtaa.

Kaikki keskustelut samassa - ja soppa on valmis

Yammerin korvaaminen Teamsillä on esimerkki työkalulähtöisestä ajattelusta. Ajatellaan, että kun uusia työvälineitä otetaan käyttöön, niin jostain vanhoista on samalla luovuttava. Silläkin uhalla, että loppukäyttäjän käyttökokemus heikkenee. Vaikka ajatus keskustelun keskittämisestä Teamsiin on tietyllä tavalla perusteltu, kaiken keskustelun keskittäminen nimenomaan tiimien kanaville sisältää myös riskejä.

Jos kaikki keskustelu, aina projektityöstä ja tiimien sisäisistä työtehtävien hoitamisesta, koko organisaation läpileikkaavaan avoimeen keskusteluun käydään tiimien kanavilla, käyttäjälle tulee pahimmassa tapauksessa järkyttävän suuri määrä tiimejä, joiden keskusteluita pitäisi seurata (muistaen vielä, että yhteen vetävää näkymää tiimien keskusteluista ei ainakaan vielä ole tarjolla).

Käyttäjänäkökulmasta keskusteluita voi olla vaikea hallita, ja vielä vaikeampaa erottaa, mitä milläkin kanavalla kerrotaan. Missä oli ne keskustelut, jotka näkyvät kaikille kollegoille, missä taas ne, joissa voidaan puhua luottamuksella tiimin sisäisistä asioista?

Tämä yhteen sullominen on hiukan ristiriitaista sen kanssa, että pari vuotta pandemian alkamisesta on yhä useammassa organisaatiossa havahduttu siihen, että työvälineiden roolitusta ja käyttötapoja on selkeytettävä, ja paljon on tehty pelikirjoja, joilla kuvataan eri työvälineiden käyttötapoja.

Viva Engage tuo Yammerin osaksi Teamsiä

Jos organisaatiossa halutaan keskittää kaikki sisäiset keskustelut Teamsiin, niin mikäpä siinä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Yammerista työkaluna tulisi luopua.

Teamsissä itsessään on kaksi eri keskusteluvaihtoehtoa – tiimien kanavat ja chatti. Vuonna 2020 Microsoft loi mahdollisuuden tuoda Yammer-keskustelut osaksi Teamsin käyttökokemusta ”Yhteisöt”-applikaation avulla. Yammeria on siis jo muutaman vuoden voinut käyttää Teamsistä käsin (myös mobiilissa), jopa ilman, että käyttäjä tietää käyttävänsä Yammeria.

Syksyllä 2022 Microsoftin uusi Viva-brändi oli levinnyt koskemaan myös Teamsin Yammer-yhteisöjä, ja nykyisin Yammer tunnetaan Teamsissä Viva Engagena. Samat toiminnallisuudet, uusi, hiukan huonompi nimi.

Viva Engage on hyvä esimerkki siitä, että pitkään kiertäneet huhut Yammerin kuolemasta ovat vääriä. Yammeria kehitetään, ja nyt syksyllä mukaan on tullut uutena ominaisuutena tarinat. Tarinoiden idea on, että niiden avulla voidaan seurata yksittäisiä kollegoita, samalla tavalla kuin Facebookissa tai Instagramissa.

Ajatuksesta – ja samasta nimestä huolimatta, Yammerin tarinat eivät ainakaan vielä vastaa Instagramin tai Facebookin tarinoita täysin, sillä ne eivät näytä poistuvan. Tarinat muistuttavat enemmän Facebookin postauksia kuin tarinoita, ja ne näkyvät virrassa siinä missä Yammerin yhteisöihin lisätyt viestit.

Summa summarum, Viva Engage eli Yammer Teamsissä voisi olla vastaus monen organisaation tiedonjakotarpeisiin. Jos organisaatio kuitenkin on jo siirtänyt yhteiset avoimet keskustelut Yammerista Teamsin tiimien kanaville, päätöstä ei olekaan kovin helppo pyörtää ja siirtää keskustelut Viva Engageen, eli käytännössä takaisin Yammeriin. Siksi olisikin erittäin tärkeää, että tarkastellaan erilaisia käyttötilanteita ja mietitään parhaat mahdolliset ratkaisut, ennen kuin päätöksiä tehdään suuntaan tai toiseen, sen sijaan, että karsitaan työkaluja karsimisen ilosta.

On hyvin mahdollista, että jollain aikavälillä Yammer omana tuotteena lakkaa olemasta, ja Microsoft integroi sen täysin osaksi Teamsiä, mutta kuten kaikessa Microsoftiin liittyvässä – tämänkään suhteen en pidätä hengitystä.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Parhaat muotoiluratkaisut tuote- ja palvelusivuille (15.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Camilla Heikkilä

VTM, IT-tradenomi Camilla Heikkilä on verkkopalvelusuunnittelun ja palvelukonseptien asiantuntija. Camilla konsultoi asiakkaita erityisesti julkisten ja sisäisten verkkopalveluiden ratkaisujen muotoilussa ja sisältökonseptoinnissa, sekä niiden hankintaan liittyvissä asioissa.

Camillalla on vahva viestinnällinen osaaminen ja hän auttaa kiteyttämään organisaation tarpeet ja sisällöt toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa myös loppukäyttäjän tarpeet on huomioitu. Teknisen osaamisen ansiosta, Camilla pystyy sujuvasti yhdistämään asiakkaan viestinnälliset tarpeet ja eri teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet.

Palvelu- ja sisältökonseptien suunnittelun lisäksi, Camilla auttaa hankkeiden valmistelussa sekä optimaaliseen käyttäjäkokemukseen tähtäävien vaatimusten määrittelemisessä.

Camillalla on vuosien kokemus verkkopalveluiden suunnittelusta sekä sitä ennen yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista verkkoviestintätehtävistä järjestösektorilla ja julkishallinnossa. Aikaisemman työuran aikana, Camilla on vastannut useasta verkkopalveluprojektista ja toiminut myös tuoteomistajan roolissa.

Digitaaliset työympäristöt

Autamme intranettien ja muiden työympäristöratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Etsimme oikean palvelukonseptin ja siihen soveltuvimmat työkalut sisäiseen viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, osaamisen jakamiseen, työn johtamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun