CASE: Tieteentekijöiden uusi verkkopalvelu tuo vaikuttamistyön näkyväksi

Tieteentekijöiden liitolla oli sama haaste, kuin niin monella muulla järjestöllä. Miten tehdä työ ja toiminta näkyväksi verkossa? Kun verkkosivuston tekninen uudistaminen tuli ajankohtaiseksi, oli otollinen aika tarkastella myös sivuston palvelukonseptia. Suunnan työlle antoi jäsensegmentointi, joka kirkasti käsitystä siitä, mistä Tieteentekijöiden pitäisi verkkosivuillaan viestiä.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Tieteentekijöiden liitto, eli Tieteentekijät, on Akavaan kuuluva yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoiden, opettajien ja muiden akateemisten asiantuntijoiden ammattijärjestö. Liittoon kuuluu kaksi valtakunnallista yhdistystä ja 13 paikallisyhdistystä, jotka kaikki yhdistykset ovat itsenäisiä yhdistyksiä. Yhdistykset toimivat yliopistojen yhteydessä, ja niihin kuuluu yhteensä noin 7 500 jäsentä.

Ydintekeminen vahvasti näkyville

Tieteentekijät olivat tehneet jäsensegmentoinnin yhdessä Frankly Partnersin kanssa, ja segmentointi antoi suuntaviivat myös verkkopalvelu-uudistukselle. Vanha verkkopalvelu oli vahvasti liittokeskeinen ja edunvalvontatyö oli keskiössä. Tieteentekijöiden jäsenille akateemiseen yhteisöön kuuluminen on erityisen tärkeää ja arvokasta. Segmentointityö kuitenkin osoitti, että jäsenet näkevät Tieteentekijöiden liiton vahvasti asiantuntevana tieteellisen ​tiedon puolustajana ja tiedepoliittisena vaikuttajana. Tieteentekijät on Suomen johtava tutkitun tiedon puolustaja sekä tiedepolitiikan, tutkimustyön ja tieteentekemisen edunvalvoja. Tämän työn pitää näkyä myös uudessa verkkopalvelussa.

Uudessa verkkopalvelussa haluttiin tuoda paremmin näkyviin mitä eri alueilla tehdään ja kohdentaa viestit ennen kaikkea potentiaalisille sekä nykyisille jäsenille. Verkkopalvelu-uudistuksella haluttiin myös vahvistaa liiton ja yhdistysten välistä viestintää ja syventää yhteistyötä.

Koska paljon liiton tekemisestä tapahtuu paikallisyhdistyksissä, haluttiin nivoa paikallisyhdistykset vahvemmin osaksi uutta verkkopalvelua. Osalla paikallisyhdistyksillä oli erilliset omat verkkosivustonsa, jossa viestivät toiminnastaan, ja osalla taas sivut Tieteentekijöiden vanhan verkkopalvelun yhteydessä. Tieteentekijät halusivat uudistuksen myötä parantaa viestinnällistä yhteistyötä yhdistysten kanssa, ja samalla yhtenäistää visuaalisen ilmeen.

− Uudessa verkkopalvelussa kaikilla jäsenyhdistyksillä on omat sivut, johon he voivat luoda omia sisältöjä. Voimme nostaa niitä helposti liiton etusivulle ja näin tehdä paikallista toimintaa näkyvämmäksi. Samalla tavalla voidaan nostaa liiton tärkeitä uutisia paikallisyhdistysten sivuille, silloin kun asia koskee jäseniä, kertoo Tieteentekijöiden viestintäsuunnittelija Milla Talassalo.

Uudessa konseptissa erilaiset uutiset ja ajankohtaisartikkelit ovat vahvassa roolissa. Koska liiton resurssit ovat rajalliset ja yhdistyksissä toimitaan vapaaehtoisten voimin, verkkosivujen ajantasaisuudesta huolehtiminen pitää olla mahdollisimman vaivatonta. Tuottamalla aikaan sidottuja sisältöjä uutisartikkeleina, niitä ei tarvitse jälkikäteen käydä korjaamassa, koska uutisen julkaisuaika antaa sisällölle kontekstin.

− Artikkeleita tehdään todella paljon, ja ajattelutavan muutos on sujunut hyvin. Käytännössä julkaistaan viikoittain uutisia, jolloin sisältösivuja ei tarvitse päivittää kovin usein.  Asiantuntijoiden kanssa on sovittu, että heillä on omat sivut, joista ovat vastuussa, ja ne käydään läpi pari kertaa vuodessa, Talassalo kertoo.

WordPressin palikkamaisuus yllätti

Tieteentekijät kirkasti uuden verkkopalvelun konseptia yhdessä North Patrolin kanssa, joka myös auttoi toteutuskumppanin kilpailuttamisessa. WordPressillä toteutettavan uuden verkkopalvelun kumppaniksi valikoitui Trimedia, ja ilme tilattiin nyt jo konkurssiin menneeltä Dynamo & Sonilta.

Projekti Trimedian kanssa alkoi syyskuussa 2019 tarkentavilla työpajoilla.

− He olivat todella asiantuntevia, ottivat asioista selvää ja teki käyttötapauksia jäsensegmentoinnin pohjalta. Projektin toteutus kuitenkin venyi suunnitellusta Dynamon konkurssin takia. Onneksi visuaalisesta ilmeestä vastannut graafikko saatiin jatkamaan töitä ilmeemme parissa, Milla Talassalo kertoo.

Yleisesti ottaen projekti sujui hyvin, Talassalo toteaa, vaikkakin jälkiviisaana hän olisi miettinyt yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa tarkemmin. Esimeriksi visuaalisesta ilmeestä vastanneilla ja nettisivun teknisen puolen toteuttajilla olisi pitänyt olla yhteinen kanava, jota pitkin kommunikoida. Uutta asiaa ja huomioitavaa oli paljon. Jos olisi ollut mahdollista työskennellä kaikkien osapuolten kanssa samaa kanavaa käyttäen, olisi työskentely ollut tehokkaampaa. Näin olisi säästytty monelta ylimääräiseltä vaivalta.

– Pieniä fiksauksia tehdään edelleen verkkopalveluun, mutta se kuuluu asiaan, Talassalo sanoo, ja täsmentää, että verkkopalvelua kehitetään jatkuvasti. Voisi sanoa, että sivut eivät ole koskaan valmiit, Talassalo toteaa.

Vaikka sekä Talassalo että monet paikallisyhdistysten sisällöntuottajista ovat käyttäneet WordPressiä aikaisemmin, uuden verkkopalvelun toteutus ja pienistä palasista rakentaminen tuli yllätyksenä. Myös joidenkin perustoimintojen puuttumien yllätti.

− Esimerkiksi sivujen kopiointi olisi kätevää olla, mutta ajateltiin sen olevan perusominaisuus, joten sitä ei muistettu erikseen vaatia, Talassalo toteaa. Olisi myös pitänyt varata enemmän aikaa teknisen toteutuksen ja vaihtoehtoisten toteutustapojen miettimiseen yhdessä toimittajan kanssa, hän jatkaa.

Muutenkin Talassalo varaisi projektiin enemmän aikaa ja resursseja, kuin mitä heillä oli käytettävissä. Yllätyksiä kun saattaa tulla.

Uudesta verkkopalvelusta saatu palaute on ollut pelkästään positiivista. Sivut ovat toimivat ja ovat saaneet erityiskiitosta raikkaudesta.

− Ollaan todella tyytyväisiä uudistukseen ja ilmeeseen – uusi verkkopalvelu palvelee tarpeita paljon paremmin kuin vanha. Ollaan myös todella tyytyväisiä siihen, että saatiin jäsenyhdistykset mukaan samalla alustalle. Nyt olemme paljon paremmin perillä siitä, mitä jäsenyhdistyksissä tehdään ja kehitämme viestintää ja verkkosivuja eteenpäin yhdessä, Talassalo kertoo.

Projektin tiedot

Teknologia-alusta: WordPress

 • Kevät 2019: Jäsensegmentointi (Frankly Partners)
 • Maaliskuu 2019 – Elokuu 2019: Konseptin kirkastus ja kilpailutus (North Patrol)
 • Elokuu 2019 – Maaliskuu 2020: Visuaalinen suunnittelu (Dynamo & son)
 • Syyskuu 2019 – Huhtikuu 2020: Tekninen toteutus & tuki (Trimedia)

Camilla Heikkilä

VTM, IT-Tradenomi Camilla Heikkilä on verkkoviestinnän ja verkkopalveluiden asiantuntija. Camillalla on laaja kokemus viestinnästä ja erityisesti verkkoviestinnästä.

Camillalla on kokemusta verkkosivukonseptoinnista, projektien vetämisestä, käytettävyystestauksista, sisältöstrategioiden laatimisesta sekä kouluttamisesta. Camillalla on vahva sisältöpuolen osaaminen ja osaa auttaa kiteyttämään organisaation sisällön toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa käyttäjän tarpeet ovat huomioitu.

Camilla on työskennellyt yli 10 vuotta erilaisissa verkkoviestintätehtävissä järjestöissä ja julkishallinnossa. Työuran aikana hänellä on ollut lukuisia vastuutehtäviä erikokoisissa verkkosivuprojekteissa.

Tietosivustot

Laajojen tietomassojen muovaaminen verkkosivustoksi vaatii tietorakenteiden, käyttöliittymien ja toimintojen muotoilua palveluksi, joka tähtää tietojen löydettävyyteen, miellyttävään käyttökokemukseen ja tiedolla vaikuttamiseen. Helppokäyttöisillä ylläpitotyökaluilla varmistetaan tietojen pysyminen ajantasaisina.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

Tämä on North Patrol

Meitä on kymmenen konsulttia, olemme kokeneita suunnittelijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Olemme vuosittain suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50:a erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmää. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea (9,5/10), ja monia asiakkaitamme olemme auttaneet jo useiden erilaisten digipalveluiden uudistamisessa.

Lue lisää yrityksestämme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Erikoistumme suunnitteluun

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta, emme lisenssejä

  Moni ohjelmistotalo suosittelee asiakkailleen ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä ei ole näin. Meiltä ei voi ostaa toteutusprojektia, meillä ei ole kumppanuuksia teknologiatoimittajien kanssa. Meidän näkökulma markkinaan on laaja-alainen, kuten asiakkaillakin on syytä olla. Tavoitteena on aina löytää parhaiten sopiva ratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen koodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Olemme realistinen ja kaukonäköinen

  Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Meille tärkeätä on ratkaisujen toteutettavuus, hyvien kumppaneiden olemassaolo ja kustannusten ennustettavuus.

Siirry takaisin sivun alkuun