Uusi verkkosivusto tukee Kaupan liiton ajatusjohtajuutta

Kaupan liitto vahvistaa elokuussa julkaistulla uudella verkkosivustollaan yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. Verkkosivut viestivät niin kaupan toimialan merkityksestä kuin toimialan ja liiton tärkeimmistä kuulumisista.Kaupan liitto käynnisti verkkosivuston uudistamisen alkuvuonna 2018, kun aikaisemman, 10 vuotta sitten rakennetun sivuston käyttäminen koettiin kankeaksi ja julkaisualusta aikansa eläneeksi.”Halusimme tehdä Kauppa.fi:lle täysremontin. Myös yritysjäsenten oma foorumi myllerrettiin uuteen uskoon”, Kaupan liiton viestintäjohtaja Pia Pere-Vanhanen kertoo.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

15.10.2019

Anna Availa

”Kaupan liitto on jäsenilleen ja sidosryhmilleen se kumppani, joka tuntee kaupan toimialan erityiskysymykset ja vaikuttaa vahvasti kauppaa ja palveluita koskevassa päätöksenteossa. Työmarkkinaneuvottelujen osapuolena Kaupan liitto tuntee parhaiten kaupan työehtosopimusten kiemurat ja käytännöt. Tutkimustiedon kautta liitto tarjoaa näkymän alan tulevaisuuteen. Välitämme kauppaa koskevan ajankohtaisimman ja keskeisimmän infon kanavillamme. Kaiken tämän halusimme kattaa uudistuneelle Kauppa.fi:lle – merkityksellisemmin ja visuaalisemmin, hyödyllisesti ja helppokäyttöisesti sekä aiempaa avoimemmalla otteella”, Pere-Vanhanen toteaa.

Esiselvityksestä suuntaviivat ja oikea teknologia

Verkkosivuston uudistaminen käynnistettiin esiselvityksellä, jossa North Patrol auttoi Kaupan liittoa konseptin suunnittelussa ja siihen sopivan teknisen alustan löytämisessä.

Konseptoinnissa Kaupan liiton työntekijät eri puolilta organisaatiota kokoontuivat saman pöydän äärelle ja listasivat käyttäjien tiedontarpeita ja hahmottelivat sisältökokonaisuuksia. Työn edetessä valikoituivat sisällön painopisteet ja rakenne.

Osana esiselvitystä arvioitiin verkkosivustolle asetettujen vaatimusten näkökulmasta sopiva tekninen alusta. Kun esiselvityksen lopuksi piirrettiin vielä toteutukselle tiekartta, Kaupan liitto oli valmis kilpailuttamaan teknisen toteuttajan.

Elinkeinopolitiikan teemat esille

Kaupan liitto tuottaa rikasta sisältöä toimien ajatusjohtajana koko toimialalle. Liitto on jo edellisessä verkkosivustossa satsannut omiin uutisiin ja kaupalle keskeisistä teemoista viestimiseen – tätä ei haluttu hukata uudella sivustolla, vaan päinvastoin vahvistaa.

Elinkeinopolitiikan teemoihin satsaaminen näkyy sivustossa erilaisina sisältökokonaisuuksina, tilastojen ja tutkimusten maailmana ja ajankohtaisten uutisten välittämisenä. Esimerkiksi ajankohtaiset asiat ovat vahvasti esillä: uutishuone kokoaa kaiken ajankohtaisen tiedon ja ajankohtaisvirrat ovat läsnä eri puolella sivustoa.

”Asiasanoituksen ja kategorisoinnin avulla kaikki tiettyyn teemaan liittyvä sisältö voidaan koota teemallisille laskeutumissivuille. Muita uusia elementtejä sivustolla tarjoavat tietopankki ja someseinät,” kertoo uudistusprojektia vetänyt viestintäasiantuntija Jaana Sivén.

Jäsenille oma sivusto ja portaali

Kaupan liiton verkkosivuston tärkein kohderyhmä on jäsenet – niin nykyiset kuin tulevat. Olemassa olevia jäseniä palvellaan jäsenten oman foorumilla, Jäsensivuilla.

”Tunnistautumisen jälkeen jäsenyrityksen edustaja saa sieltä syvällisempää tietoa edunvalvontatyön etapeista ja valiokuntien työstä. Lisäksi tarjotaan muun muassa työkaluja ja neuvoja työsuhdeasioihin. Jäsensivujen lisäksi jäseniä palvellaan Jäsenportaalin avulla, joka toimii kunkin käyttäjän henkilökohtaisena työkalupakkina”, Sivén jatkaa.

Jäsenten lisäksi konseptoinnissa tunnistettiin verkkosivuston muiksi keskeisiksi kohderyhmiksi päättäjät ja vaikuttajat sekä media, joille kaikille on kohdennettu heitä kiinnostavaa sisältöä.

Konseptointi loi pohjan uudistustyölle

Sekä julkiset että jäsenille suunnatut verkkosivut rakennettiin WordPress-alustalle. Jäsenportaalin työkalupakki luotiin puolestaan uudelle CRM-alustalle.

”Teknisen toteuttajan, Vincitin, kanssa yhteistyö sujui oikein hyvin. Samoin pitkäaikaisen visuaalisen kumppanimme kanssa tehty sparraus tuotti mielestämme hienon kokonaisuuden. Monenlaista yhteensovitettavaa on ollut, mutta hyvin on selvitty. Lopputuloksessa näkyy konseptoinnissa tehty tärkeä työ. Siinä asetettuja tavoitteita olemme pystyneet kuljettamaan vahvasti mukana koko toteutusprojektin”, Sivén kertoo.


Hankkeen tiedot

Kauppa.fi + Jäsensivusto

 • Asiakas: Kaupan liitto
 • Palvelu: Verkkosivusto
 • Tekninen alusta: WordPress
 • Esiselvitys: North Patrol (kevät 2018)
 • Vaatimusmäärittely sekä kilpailuttaminen ja toimittajavalinta: Kaupan liitto (kesä-syksy 2018)
 • Tekninen toteutus: Vincit (kevät-kesä 2019)
 • Julkaisu: Elokuu 2019

Anna Availa

FM, KK Anna Availa on verkkoviestinnän sekä sisäisten ja ulkoisten verkkopalvelujen asiantuntija. Anna konsultoi asiakkaita verkkohankkeiden valmistelussa, vaatimusten määrittelyssä ja konseptisuunnittelussa.

Anna on työskennellyt verkkoviestinnän parissa useissa organisaatioissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yritysten ja kaupunkiorganisaation viestintäpäällikkönä hän on kehittänyt voimakkaasti verkkoviestintää ja luonut organisaatioiden sähköisen viestinnän kokonaisuuksia, joista ovat löytyneet verkkopalvelujen ja introjen lisäksi muun muassa verkkolehdet, -vuosikertomukset ja -lehdet sekä sisäiset ja ulkoiset sosiaaliset mediat.

Annalla on parinkymmenen vuoden ajalta kokemusta lukuisista järjestelmistä, teknologioista ja toimittajista. Johtoryhmätyöskentely useissa organisaatioissa on antanut ymmärryksen siitä, miten liiketoimintaa tuetaan verkkoviestinnän keinoin.

Työssään Anna on vastannut viestintäjärjestelmistä ja toiminut useissa eri rooleissa kehittäessään ja ylläpitäessään niitä niin projektien vetäjänä kuin sisällöntuottajana.

Asiointipalvelut ja ekstranetit

Rakennatko jäsenpalvelua, valitulle ryhmälle suunnattua kohderyhmäpalvelua tai yksittäisen asiointiprosessin läpivientiin tarkoitettua verkkopalvelua? Me North Patrolissa autamme löytämään oikeat ratkaisut ja teknologiavalinnat, joilla asiakkaat sitoutetaan, prosessit virtaviivaistetaan, asiakaspalvelun työtaakkaa helpotetaan ja elinkaarikustannukset minimoidaan.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

 • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

  Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

 • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

  Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

 • Realistisuus ja kaukonäköisyys

  Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun