Etätyöt tulivat jäädäkseen – digitaalisen työympäristön käyttöönottoon panostettava

Keväällä 2020 lähes koko Suomi siirtyi yhdessä yössä tekemään etätöitä. Etätyöt jatkuvat monen osalta vielä syksyllä ja paluuta entiseen ei työnteon suhteen enää ole. Vaikka pandemia väistyy, etätyöt ovat tulleet jäädäkseen, ainakin laajemmassa mittakaavassa kuin ennen. Kun työntekijät eivät näe toisiaan toimistolla, digitaalisen työympäristön merkitys kasvaa. Fyysiseen työympäristöön on kiinnitetty huomiota jo pitkään, nyt olisi aika kääntää katse digitaalisiin työympäristöihin ja huolehtia, että työntekijöillä on hyvät edellytykset tehdä töitä riippumatta fyysisestä sijainnista.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

Digitaaliset työympäristöt -selvityksemme osoitti, että monessa organisaatiossa poikkeusaika on muuttanut toimintatapoja ja uusia vuorovaikutus- ja tiedonjakovälineitä on otettu käyttöön. Etätyö on mahdollistettu kaikille, kun se on voinut olla harvalle suotu oikeus ennen hallituksen keväistä etätyökehotusta. Etätyön tekemisestä on tullut normi niillä aloilla, jossa se on mahdollista, mutta toimintatapoja haetaan monessa organisaatiossa vielä.

Tekniseen käyttöönottoon panostettu, toimintatapoja haetaan vielä

Teamsin hurja nousu alkoi jo ennen poikkeusoloja, mutta kovin juurtunutta Teamsin käyttö ei ole vielä ollut, kun etätyöt keväällä alkoivat. Jopa 68 % kyselyn vastaajista kertoo, että heidän organisaatiossaan on otettu uusia vuorovaikutus- ja tiedonjakovälineitä käyttöön viimeisen vuoden aikana, ja Teams on yleisesti se työväline, joka on otettu käyttöön.

Teams ei ole ainoa työväline, joka on saanut lisänostetta keväällä 2020. Useissa organisaatioissa on pilotoitu uusia työvälineitä joko ennen tai jälkeen etätyösuosituksen, ja monet jo käytössä olleet työvälineet saivat uutta nostetta etätyösiirtymän myötä. Kyselyssä esiin nousivat mm. Yammer, jonka rooli yhteisenä sosiaalisena kanavana on korostunut, kun työkavereita ei enää näe kahvihuoneessa, sekä Miro, joka helpottaa yhdessä suunnittelua ja siirtää fläppitaulut digitaaliseen maailmaan.

Järjestelmäpilottien ja uusien työvälineiden lisäksi, etätyötä on monessa organisaatiossa helpotettu myös mm. hankkimalla lisää lisenssejä ja laitteita työntekijöiden käyttöön, mutta vaikka teknisiä mahdollisuuksia on kehitetty, toimintakulttuuri ei muutu yhdessä työssä. Monessa organisaatiossa panostetaankin työvälineiden tekniseen käyttöönottoon, mutta yhteisten toimintatapojen jalkauttaminen jää puolitiehen.

Ilman yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja käytäntöjä, hyvätkin työvälineet jäävät helposti vajaakäytölle ja etätyön tuottavuus kärsii, kun tieto ei kulje niin hyvin kuin voisi ja tietoa pitää etsiä. Monet kyselyn vastaajista kertovat, että Teamsistä on otettu videoyhteys aktiivikäyttöön ja etäkokoustaminen on lisääntynyt hurjasti, mutta Teamsin muita ominaisuuksia käytetään hyvin varovaisesti.

Jatkuva käyttöönoton tuki ja johdon esimerkki tärkeää

Miten näistä työvälineistä sitten saisi täydet tehot irti? Vajaa puolet kyselyn vastaajista kertoo, että heillä on järjestetty erilaisia koulutuksia työvälineisiin, ja reilulla kolmanneksella on tarjolla kirjallisia ohjeita. Valitettavasti edelleen tulee vastaan tapauksia, jossa tarjotaan välineet ja kehotetaan kokeilemaan niitä. Tämä, tässä laitteet, älkää rikkoko itseänne -tapa voi toimia muutamalla innokkaalla, mutta se ei edesauta yhteisten toimintatapojen syntymistä.

Yksittäiset järjestelmäkoulutukset eivät riitä menestyksekkääseen jalkautukseen. Onneksi moni vastaaja kertoo myös hyviä esimerkkejä siitä, miten erilaisten työvälineiden käyttöönottoa on organisaatiossa tuettu. Monet ovat menestyksekkäästi hyödyntäneet digimentoreita, digiluotseja, championeja tai tukiklinikoita uusien työvälineiden käyttöönottovaiheessa. Myös videoita on hyödynnetty uusien työvälineiden jalkauttamisessa.

Tällaisten iskuryhmien käyttö kuitenkin edellyttää, että ensin on sovittu, miten työvälineitä organisaatiossa käytetään. Muuten iskuryhmän työ jää tekniseksi vinkkaamiseksi, mikä sekin on tarpeen, mutta ei missään nimessä riittävää. Vastaajat nostavat hyvänä tapana esiin myös erillisen jalkautuskonseptin, ja tiimin, joka siitä viestii ja tiedottaa. Käyttötapauskohtaiset infot ovat myös osoittautuneet hyviksi ja haastavien käyttötapojen ohjeistukset, ja käytännön vinkit eri tapauksiin ovat toimineet.

Jotkut tarjoavat ohjeistusapua määrättyinä kellonaikoina Teamsissä, toisilla on Yammer-ryhmä, josta saa vertaistukea ja apua. Aina sen ei tarvitse olla järjestelmän pääkäyttäjä, jolta kysytään apua, vaan parhaat vinkit voivat tulla myös työkavereilta. Toinen on voinut ratkaista jo saman ongelman, mikä itsellä on edessä. Vertaistuki onkin yleensä paras tuki mutta johdon esimerkki on tärkeää. Digitalainen yhdessä tekeminen usein kulttuurimuutoksen, jolloin johdon sitoutuminen on avainasemassa.

Camilla Heikkilä

VTM, IT-Tradenomi Camilla Heikkilä on verkkoviestinnän ja verkkopalveluiden asiantuntija. Camillalla on laaja kokemus viestinnästä ja erityisesti verkkoviestinnästä.

Camillalla on kokemusta verkkosivukonseptoinnista, projektien vetämisestä, käytettävyystestauksista, sisältöstrategioiden laatimisesta sekä kouluttamisesta. Camillalla on vahva sisältöpuolen osaaminen ja osaa auttaa kiteyttämään organisaation sisällön toimivaksi verkkosivukokonaisuudeksi, jossa käyttäjän tarpeet ovat huomioitu.

Camilla on työskennellyt yli 10 vuotta erilaisissa verkkoviestintätehtävissä järjestöissä ja julkishallinnossa. Työuran aikana hänellä on ollut lukuisia vastuutehtäviä erikokoisissa verkkosivuprojekteissa.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

Tämä on North Patrol

Meitä on kymmenen konsulttia, olemme kokeneita suunnittelijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Olemme vuosittain suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50:a erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmää. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea (9,5/10), ja monia asiakkaitamme olemme auttaneet jo useiden erilaisten digipalveluiden uudistamisessa.

Lue lisää yrityksestämme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Erikoistumme suunnitteluun

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta, emme lisenssejä

    Moni ohjelmistotalo suosittelee asiakkailleen ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä ei ole näin. Meiltä ei voi ostaa toteutusprojektia, meillä ei ole kumppanuuksia teknologiatoimittajien kanssa. Meidän näkökulma markkinaan on laaja-alainen, kuten asiakkaillakin on syytä olla. Tavoitteena on aina löytää parhaiten sopiva ratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen koodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Olemme realistinen ja kaukonäköinen

    Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Meille tärkeätä on ratkaisujen toteutettavuus, hyvien kumppaneiden olemassaolo ja kustannusten ennustettavuus.

Siirry takaisin sivun alkuun