Työelämän muutoksia pandemiassa: enemmän palavereita, enemmän mailia, pidemmät päivät

The Economist kirjoittaa tuoreesta Harvard Business Schoolin tutkimuksesta, jossa tutkijat ovat analysoineet anonymisoitua tietoliikennedataa USA:ssa ja Euroopassa. Tulokset eivät yllätä lopulta kovin paljon.Tietotyöläisten palaverimäärät ovat kasvaneet 13 prosentilla. Palavereihin osallistuvien ihmisten määrä on kasvanut 13,5 prosenttia. Työhön käytetty aika on myös kasvanut lähes 50 minuutilla, joka on enemmän kuin mitä keskimäärin ihmisillä aiemmin meni työmatkoihin.Ainut kenties positiivinen löydös liittyy palaverien pituuteen, joka on laskenut 20 prosenttia (keskimäärin 12 minuuttia). Erityisesti Euroopassa pandemia-aika oli lyhentänyt keskimääräisen palaverin pituutta.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

North Patrolissa olemme pandemian aikana tehneet töitä varsin erilaisten isojen organisaatioiden kanssa, ja nämä havainnot on helppo allekirjoittaa myös omien kokemusten perusteella. Etenkin julkishallinnon puolella palavereihin osallistuvien henkilöiden määrät ovat kasvaneet selvästi, kun enää eivät neukkareiden seinät rajoita kutsuttavien määrää.

Palaverimäärien kasvuakin on helppo ymmärtää. Aiemmin monessa organisaatioissa käytäväkeskustelut ja epäviralliset palaverit auttoivat edistämään asioita. Nyt useammalle asialle pitää buukata virallinen palaveri.

Tosin tämä asia ei ole aivan näin suoraviivainen. Olemme myös havainneet, että välillä asiakkaat eivät pidä palavereita riittävästi. Monenlaisia tilannepalavereita ja Teams-kahvihetkiä kyllä riittää, mutta juuri niitä tärkeitä käytäväkeskusteluja ja epävirallisia hetkiä ei tunnuta osaavan korvata. Yksi tekijä on ainakin se, että moni on tottunut juttelemaan vähänkin aremmat asiat pomon kanssa kahdestaan. Nyt kun asioita pitäisi nostaa esiin isomman porukan Teams-kokouksissa, eivät projektit etenekään samalla tavalla.

Aiemmassa blogiartikkelissa Noora esimerkiksi kirjoittaa siitä miten keväällä meillä oli North Patrolissa vaikeuksia saada projekteissa kaikki osallistujat ”samalle sivulle” tai edes sisäistämään sen mitä ryhmässä oli päätetty. Etänä oltaessa moni asia on haastavampi hahmottaa ja kynnys kysyä selvennystä on korkeampi. Siksi ryhdyimme suosittelemaan asiakkaille erilaisia ”väliyhteenvetoja”, lyhyitä sisäisiä palavereita virallisten työpajojen välissä, jotta asiakkaiden oma projektiryhmä saa purkaa tuntemuksiaan ja kommentoida vapaasti ilman tiukkaa agendaa.

Myös palavereiden pituudesta tuli kevään aikana ristiriitaisia viestejä. Me esimerkiksi olemme suosineet lyhyempiä työpajoja, koska kolmen tunnin sessiot ovat etäsessioina varsin raskaita. Asiakkailta tuli kuitenkin keväällä myös palautetta siitä, että kahden tunnin sessiot eivät välttämättä riitä siihen, että vaikeita asioita todella ehdittäisiin sulatella ja käsitellä riittävästi.

Kumpikin lienee totta, pitkät palaverit voivat olla erityisen uuvuttavia etänä, mutta vaativien ja moniulotteisten asioiden sulatteluun voi kolmituntinen sessio olla myös välillä aivan paikallaan.

Täysin selvää tuntuukin olevan lopulta vain se, että työelämä muuttuu pandemian seurauksena, mutta lopullisten johtopäätösten hetki ei vielä ole käsillä.

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun