Etätyö yleistyy, mutta tutkimustieto on vieläkin vähäistä

The Economistin tuoreessa katsauksessa etätyöhön liittyviin tutkimuksiin todetaan, että varsin vähän on vielä kunnollista tutkimustietoa etätyön haasteista ja eduista, vaikka maailmanlaajuinen ”kokeilu” on jo kestänyt varsin pitkään.

Pitkittynyt etätyöjakso tuntuu kuitenkin vaikuttaneen siihen, että yhä harvempi työnantaja uskaltaa enää käskeä työntekijöitä palaamaan täysin vanhaan malliin. Hybridityön yleistymisestä on kotimaisessakin mediassa kirjoitettu runsaasti.

Toki tutkimusprojektien määrä on räjähtänyt pandemian aikana, mutta tulokset ovat vaihtelevia. Osa tutkimuksista on havainnut, että jopa IT-alan yrityksissä voi tehokkuus heikentyä etätyöhön siirryttäessä.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

”The past year has seen an explosion of research on the economics of working from home. Not all the papers find a positive impact on productivity. A recent paper by Michael Gibbs of the University of Chicago and colleagues studies an Asian IT-services company. When the firm shifted to remote work last year average hours rose but output fell slightly. The authors ascribe part of the decline in productivity to “higher communication and co-ordination costs”. For instance, managers who had once popped their head round someone’s door may have found it harder to convey precisely what they needed when everyone was working remotely.”

Suurin osa julkaistuista tutkimuksista kuitenkin löytää enemmän positiivisia tuloksia.

”Only 15% of home-workers believe they are less efficient working in this way than they were on business premises before the pandemic, according to a paper published by the team in April. A study released that month by Statistics Canada finds that more than half of “new” remote workers (ie, those who normally worked outside the home before the pandemic) reported completing about the same amount of work per hour as before, while one-third said they got more done.”

Monessa paikassa siirtymä etätyöhön on varmasti myös tapahtunut melko kaoottisesti, eivätkä esimerkiksi johtamiskäytänteet ole seuranneet perässä. Myös yksilötasolla pakotettu siirtymä ei varmasti ole ollut paras tapa motivoida uusien työelämäkäytänteiden löytämiseen.

The Economist pohtii kuitenkin eroa työntekijöiden ja työnantajien asennoitumisessa. Työntekijöiden positiiviset tarinat ovat saaneet paljonkin mediahuomiota pandemian aikana, mutta isoja ilmoituksia etätyöhön siirtymisestä koko organisaation tasolla ei ole saatu kuin muutamia. Organisaatiot siis tuntuvat edelleen olevan varauksellisia laajamittaista etätyötä kohtaan.

”Yet the popularity of remote-first work presents a puzzle. If it is so wonderful, then why is there little evidence of a shift towards “fully remote” work, where firms shut down their offices altogether? Companies that have chosen to do this are in a tiny minority.”

Keskeisimpänä syynä tähän The Economistin juttu mainitsee tutkimustulokset, jotka raportoivat vaikutuksista organisaation ja tiimien innovatiivisuuteen.

”A new study in Nature Human Behaviour, however, suggests that firms have good reason to hold on to their office buildings, even if they are used less frequently. The paper studies the communications (including instant messages and video calls) of 60,000 Microsoft employees in 2019-20. Remote work makes people’s collaboration practices more “static and siloed”, it finds. People interact more with their closest contacts, but less with the more marginal members of their networks who can offer them new perspectives and ideas. That probably hurts innovation. The upshot is that fully remote teams might do quite well in the short term, but will ultimately suffer as innovation dries up.”

Etätyötiimit ovat siis tehokkaimmillaan, kun työ ei vaadi kovin paljon uusien ideoiden ja asioiden kehittämistä eikä vuorovaikutusta muiden tiimien kanssa. Tämä havainto ei varmasti ole kovin yllättävä monen mielestä, koska ovathan monien yritysten asiakaspalvelutiimit esimerkiksi olleet hajallaan ympäri maailmaa jo pitkään. Myös ohjelmistokehityksen puolella tyypillisimmät esimerkit etätyötiimeistä ovat tiimejä, jotka työstävät yhtä tuotetta pelkästään, ja usein nimenomaan jatkokehittävät sitä tuotetta varsin itsenäisesti asiakaspalautteen perusteella ja pieni pala kerrallaan.

Sopiikin toivoa, että tämän pandemian jälkeen ainakin sellaiset tiimit, joiden työtehtävät sopivat hyvin etätyöhön, pystyvät irroittamaan fyysisen toimiston kahleet.

Monille muille tiimeille edessä lienee jonkinlainen opetteluvaihe siihen, milloin on syytä olla läsnä toimistolla, ja milloin taas on tehokkaampaa olla jossain muualla ja keskittyä pelkästään omiin työtehtäviin.

The Economistinkin juttu päättyy toteamukseen, että ehkä se hopealuoti ei ole mikään ”kaksi päivää vähintään viikossa toimistolla” -tyyppinen linjaus, vaan enemmänkin vastuuhenkilöiden selkeämpi kommunikointi siitä, että mitkä tapaamiset vaativat läsnäoloa ja milloin taas fyysinen läsnäolo ei ole välttämätöntä.

”Many firms assume it is enough for everyone to come into the office a few days a week, since this will lead to people bumping into each other and talking about ideas. Others, backed by stronger evidence, say that managers must be more intentional, and bring people together with the express purpose of discussing new ideas. Firms will have to experiment as they get used to a new way of working, and the precise arrangement may vary depending on the type of work. What seems clear, though, is that offices will still have a role after the pandemic—even if they are mostly empty.”

Odotettavissa siis lienee monessa organisaatiossa palaverikutsuja, joissa organisaattori antaa selkeän ohjeistuksen siihen toivotaanko osallistujilta läsnäoloa vai saako jokainen osallistuja itse päättää oman fyysisen sijaintinsa.

PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Webin teknologiat ja digimarkkinoinnin työkalut 2024 – ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? (29.5.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin

Lue palveluistamme Pyydä tarjous

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Digitaaliset työympäristöt

Autamme intranettien ja muiden työympäristöratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailuttamisessa. Etsimme oikean palvelukonseptin ja siihen soveltuvimmat työkalut sisäiseen viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, osaamisen jakamiseen, työn johtamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol auttaa onnistumaan

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Joka vuosi viemme läpi yli 50 projektia, joissa autamme hankkeensa eri vaiheissa olevia asiakkaitamme luomaan uusia digipalveluja ja tietojärjestelmiä. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Olemme apunasi, kun kaipaat puolueetonta näkemystä teknologiavalintoihin, kirkastusta palvelukonseptin ideaan, tarkennusta vaatimusten määrittelyyn, konkreettista tukea tarjouskilpailuun tai ohjausta toteutusprojektin läpivientiin.

Ota selvää firmastamme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Tehokkuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus

    Toimeksiannoillemme sovitaan aina konkreettinen lopputuotos, jonka avulla asiakas pääsee hankkeessaan eteenpäin. Hioutuneiden menetelmiemme ja kokeneiden konsulttiemme ansiosta pystymme tuottamaan sen tehokkaasti, yllättävän vähäisillä työmäärillä, ja rahallesi syntyy vastinetta.

Siirry takaisin sivun alkuun