Selvitys: Digitaalinen työympäristö on arvontuottaja, jonka kehitystyö on kipuilua

Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvityksemme johtopäätöksinä voidaan todeta, että digitaalinen työympäristö on samaan aikaan sekä auvoisa arvontuottaja että tuskan aiheuttaja. Arvoa syntyy, koko henkilöstö ottaa vastuun sisäisen tiedon kulusta digitaalisilla työvälineillä. Mutta samaan aikaan digityöympäristön kokonaisuudelle ja kehittämiselle ei tunnu löytyvän vastuutahoa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

12.9.2018

Hanna P. Korhonen

Arvontuottaja

Vaikka intranetin tai digitaalisen työympäristön tärkein tehtävä on edelleen työnantajan viestintä, on se mitä suurimmassa määrin mahdollistaja. Ensin yhteiset työtilat, nyt sisäisen somen revoluutio, ovat tuottaneet henkilöstölle oivalluksia uusista, läpinäkyvämmistä työtavoista. Ne mahdollistavat vuorovaikutteisen työtavan, yhteisen työstämisen, tiedon ja osaamisen jakamisen, avoimuuden ja oppimisen, ajan tasalla pysymisen ja uudet tiimistruktuurit. Tiedon vapaa liikkuminen edistää tehokkuutta.

Jaettu viestintävastuu

Perinteinen viestintäyksikön ylläpitämä yksisuuntainen pömpöösi intranet on astunut norsunluutornistaan ”kansan pariin” koko henkilöstön informaation ja osaamisen välityksen kanavaksi. Eikä vain tietotyöläisten. Suurin kasvu tulee operatiivisen henkilöstön työyhteisöviestinnän digitalisoinnista. Nykyaikaisessa intranetissä kaikki viestivät, työstävät ja jakavat tietoa. Sisäinen some riisuu tittelit; kaikki viestivät tasavertaisina ja vastaavat omalta osaltaan organisaation sisäisen tiedon kulusta.

Kipuileva kehitystyö

Digitaalisen työympäristön kehittäminen vaatii holistista ymmärrystä organisaation liiketoiminnasta ja prosesseista, taitoa johtaa toimintatapamuutosta, motivoida, psykologista silmää, vahvaa tahtoa, innostamista sekä IT- ja viestintäosaamista. Työ vaatii epätyypillisen laajaa yhteistyötä organisaatioyksikköjen kesken. Kehittämisdraivi on usein asiantuntijatasolla, jonka voi olla vaikeaa ylittää organisaatiosiilojen reunoja. Työkalujen roolien linjaaminen on usein vaikeaa, koska johtajuus puuttuu.

Evoluutiopolku

Vastauksisa näkyy digitaalisen työn evoluutio. Viimeiset myöhäiset omaksujat ovat vasta siirtymässä sähköpostipingpongista yhteisiin digitaalisiin työympäristöihin. Suuri massa iloitsee tiedon jakamisen tuomasta avoimuudesta ja yhteisen digityön helppoudesta. Varhaiset omaksujat ovat jo törmänneet aikoja sitten informaation määrän räjähdykseen; he pohtivat tiedon elinkaaren hallintaa, hallintamallia ja pitkäjänteistä kehitystä. Maturiteettiä ei silti ole saavutettu.


Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvitys

Selvityksen tulokset perustuvat 125 verkkokyselyvastaukseen. Kysely oli avoinna 8.5.-10.6.2018. ja se oli kohdennettu organisaationsa intranetistä ja/tai digitaalisesta työympäristöstä vastaaville. Selvityksen teemoina ovat digitaalisen työympäristön roolit, tehtävät, ominaisuudet, teknologia sekä sen johtaminen ja kehittäminen. Selvitys toteutettiin nyt kolmannen kerran: vertailuaineistot ovat vuosilta 2014 ja 2016.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

Tämä on North Patrol

Meitä on kymmenen konsulttia, olemme kokeneita suunnittelijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Olemme vuosittain suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50:a erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmää. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea (9,5/10), ja monia asiakkaitamme olemme auttaneet jo useiden erilaisten digipalveluiden uudistamisessa.

Lue lisää yrityksestämme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Erikoistumme suunnitteluun

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta, emme lisenssejä

    Moni ohjelmistotalo suosittelee asiakkailleen ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä ei ole näin. Meiltä ei voi ostaa toteutusprojektia, meillä ei ole kumppanuuksia teknologiatoimittajien kanssa. Meidän näkökulma markkinaan on laaja-alainen, kuten asiakkaillakin on syytä olla. Tavoitteena on aina löytää parhaiten sopiva ratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen koodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Olemme realistinen ja kaukonäköinen

    Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Meille tärkeätä on ratkaisujen toteutettavuus, hyvien kumppaneiden olemassaolo ja kustannusten ennustettavuus.

Siirry takaisin sivun alkuun