Selvitys: Digitaalinen työympäristö on arvontuottaja, jonka kehitystyö on kipuilua

Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvityksemme johtopäätöksinä voidaan todeta, että digitaalinen työympäristö on samaan aikaan sekä auvoisa arvontuottaja että tuskan aiheuttaja. Arvoa syntyy, koko henkilöstö ottaa vastuun sisäisen tiedon kulusta digitaalisilla työvälineillä. Mutta samaan aikaan digityöympäristön kokonaisuudelle ja kehittämiselle ei tunnu löytyvän vastuutahoa.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

12.9.2018

Hanna P. Korhonen

Arvontuottaja

Vaikka intranetin tai digitaalisen työympäristön tärkein tehtävä on edelleen työnantajan viestintä, on se mitä suurimmassa määrin mahdollistaja. Ensin yhteiset työtilat, nyt sisäisen somen revoluutio, ovat tuottaneet henkilöstölle oivalluksia uusista, läpinäkyvämmistä työtavoista. Ne mahdollistavat vuorovaikutteisen työtavan, yhteisen työstämisen, tiedon ja osaamisen jakamisen, avoimuuden ja oppimisen, ajan tasalla pysymisen ja uudet tiimistruktuurit. Tiedon vapaa liikkuminen edistää tehokkuutta.

Jaettu viestintävastuu

Perinteinen viestintäyksikön ylläpitämä yksisuuntainen pömpöösi intranet on astunut norsunluutornistaan ”kansan pariin” koko henkilöstön informaation ja osaamisen välityksen kanavaksi. Eikä vain tietotyöläisten. Suurin kasvu tulee operatiivisen henkilöstön työyhteisöviestinnän digitalisoinnista. Nykyaikaisessa intranetissä kaikki viestivät, työstävät ja jakavat tietoa. Sisäinen some riisuu tittelit; kaikki viestivät tasavertaisina ja vastaavat omalta osaltaan organisaation sisäisen tiedon kulusta.

Kipuileva kehitystyö

Digitaalisen työympäristön kehittäminen vaatii holistista ymmärrystä organisaation liiketoiminnasta ja prosesseista, taitoa johtaa toimintatapamuutosta, motivoida, psykologista silmää, vahvaa tahtoa, innostamista sekä IT- ja viestintäosaamista. Työ vaatii epätyypillisen laajaa yhteistyötä organisaatioyksikköjen kesken. Kehittämisdraivi on usein asiantuntijatasolla, jonka voi olla vaikeaa ylittää organisaatiosiilojen reunoja. Työkalujen roolien linjaaminen on usein vaikeaa, koska johtajuus puuttuu.

Evoluutiopolku

Vastauksisa näkyy digitaalisen työn evoluutio. Viimeiset myöhäiset omaksujat ovat vasta siirtymässä sähköpostipingpongista yhteisiin digitaalisiin työympäristöihin. Suuri massa iloitsee tiedon jakamisen tuomasta avoimuudesta ja yhteisen digityön helppoudesta. Varhaiset omaksujat ovat jo törmänneet aikoja sitten informaation määrän räjähdykseen; he pohtivat tiedon elinkaaren hallintaa, hallintamallia ja pitkäjänteistä kehitystä. Maturiteettiä ei silti ole saavutettu.


Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvitys

Selvityksen tulokset perustuvat 125 verkkokyselyvastaukseen. Kysely oli avoinna 8.5.-10.6.2018. ja se oli kohdennettu organisaationsa intranetistä ja/tai digitaalisesta työympäristöstä vastaaville. Selvityksen teemoina ovat digitaalisen työympäristön roolit, tehtävät, ominaisuudet, teknologia sekä sen johtaminen ja kehittäminen. Selvitys toteutettiin nyt kolmannen kerran: vertailuaineistot ovat vuosilta 2014 ja 2016.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

North Patrol lyhyesti

Meitä on kymmenen konsulttia, kaikki kokeneita suunnittelijoita tai teknologia-asiantuntijoita. Vuosittain meillä suunnitellaan ja valmistellaan yli 50 erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmähanketta. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työhömme (arvosana 9,5/10), ja monet heistä palaavat asiakkaiksi yhä uudestaan.

Lue lisää meistä

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Digipalveluiden suunnitteluun erikoistuminen

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta emmekä lisenssejä

    Moni teknologiakonsultti suosittelee asiakkailleen teknisiä ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä tätä vinoumaa ei ole, koska meiltä ei voi ostaa koodausta tai lisenssejä eikä meillä ole riippuvuuksia teknologiatoimittajiin. Näkökulmamme ohjelmistomarkkinaan on laaja-alainen. Tavoitteena on aina löytää asiakkaalle parhaiten soveltuva ohjelmistoratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen lähdekoodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Realistisuus ja kaukonäköisyys

    Suunnittelemme digipalveluiden palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Me painotamme ratkaisujen toteutuskelpoisuutta, hyvien kumppaniehdokkaiden löytymistä ja kustannusten ennustettavuutta.

Siirry takaisin sivun alkuun