Intranetin etusivu on navigaatioväline digitaaliseen työympäristöön

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 6 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreempana lukemisena sinua voisi kiinnostaa vaikkapa jokin näistä artikkeleista:

Yleensä verkkopalveluiden etusivujen tehtävä on tarjoilla houkuttelevasti niitä sisältöjä ja toimintoja, joita kyseinen palvelu pitää sisällään. Tämä yleisperiaate ei kuitenkaan toteudu intranettien kohdalla aivan sellaisenaan.Intranetin etusivu kun on yleensä samalla myös ponnistuslauta paljon laajempaan kokonaisuuteen kuin pelkkään intranetin sisältämään asiaan. Intranetin etusivu on ponnistuslauta organisaation digitaaliseen työympäristöön.

North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.

konseptoi-intran-etusivu-erikseen

Tästä syystä intranetin etusivun suunnittelu on myös usein aivan keskeinen tehtävä intranetin suunnitteluvaiheessa, eikä se välttämättä ole suoraa jatkoa esimerkiksi intranetin sisältösuunnittelutyölle. Voisi jopa sanoa, että usein intranetin etusivulla on hieman eri konsepti kuin intranetilla kokonaisuutena.

Intranet voi olla esimerkiksi hyvin viestinnällinen ja sisältöpainotteinen kokonaisuus, mutta intranetin etusivu voi ollakin hyvin dynaaminen kooste vaikkapa organisaation liiketoiminnan raporteista tai sisältää nostoja vaikkapa myynnin viimeaikaisista tapahtumista. Julkishallinnossa intranetin etusivu voi nostaa esiin vaikkapa asiankäsittelyjärjestelmän viimeisimpiä tapahtumia.

Tätä kaksijakoisuutta kannattaa miettiä osana intranetin konseptointia. Intranetin etusivua kannattaa miettiä ”digitaalisen työntekijäkokemuksen” aloitussivuna, kun taas intranettia järjestelmänä ja sisältövarastona kannattaa usein miettiä enemmänkin pistemäisenä järjestelmänä joka ratkaisee tiettyjä tehtäviä.

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tämä ilmiö on itse asiassa jopa tyypillisempi kuin isoissa organisaatioissa. Kun tiedot ja toiminnot ovat alusta saakka hajaantuneet useisiin eri järjestelmiin ja projektityötiloihin, niin intranetin etusivun roolista tulee usein väistämättä erilainen kuin ”ison intranetin” etusivusta.

Isojen organisaatioiden introissa etusivut taas saattavat olla hyvin keskittyneitä nostamaan pelkästään intranetin omia sisältöjä, ja tämä voi olla yksi ongelmakin intranetin suosion kannalta, kun käyttäjät odottaisivat laajempaa kattausta, mutta intranet keskittyy ”vain itseensä”.

Intranet-konseptoinneissa kannattaakin etusivun konsepti käsitellä aivan omana kokonaisuutenaan. Usein sen konseptoinnissa kannattaa myös osallistaa tavallisia työntekijöitä, koska heillä on usein hyvin arvokasta näkökulmaa siihen mitä he loogisesti odottaisivat intranetin etusivulta löytyvän – ja se voi olla jotain aivan muuta kuin niitä asioita mitkä ovat intranetin omia sisältöjä.

Perttu Tolvanen

KTM Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita teknologia- ja toteuttajakumppaneiden valinnassa.

Pertulla on yli viidentoista vuoden kokemus erilaisista web-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön, suunnittelijan ja konsultin rooleissa. Aiemmassa työhistoriassaan Perttu on toiminut tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina isossa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu kouluttaja ja bloggaaja. Perttu on myös päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi -blogissa.

Digitaaliset työympäristöt

Digitaalinen työympäristö tarjoaa hyvin toteutettuna työntekijöille välineet viestintään, tiedon etsimiseen, työtehtävien hallintaan, sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Intranet erityisesti on sisäisen viestinnän väline, mutta mahdollistaa myös työn johtamisen ja mahdollistaa osaamisen jakamisen ja sitouttaa työntekijöitä.

Lue palveluistamme

Pyydä tarjous

Tämä on North Patrol

Meitä on kymmenen konsulttia, olemme kokeneita suunnittelijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Olemme vuosittain suunnittelemassa ja valmistelemassa yli 50:a erilaista digipalvelu-uudistusta ja tietojärjestelmää. Asiakastyytyväisyytemme on erittäin korkea (9,5/10), ja monia asiakkaitamme olemme auttaneet jo useiden erilaisten digipalveluiden uudistamisessa.

Lue lisää yrityksestämme

Miten erotumme kilpailijoistamme?

  • Erikoistumme suunnitteluun

    Olemme erikoistuneet digipalveluiden laadukkaaseen suunnittelutyöhön ja vaatimusmäärittelyyn. Missiomme on auttaa asiakkaita onnistumaan hankkeissaan luomalla mahdollisimman hyvät lähtökohdat toteutusvaiheelle – oli sitten kyse ketterästä toteutuksesta omalla tiimillä tai kumppanin kanssa tehtävästä hankkeesta tai julkisesti kilpailutettavasta urakasta.

  • Emme myy koodausta, emme lisenssejä

    Moni ohjelmistotalo suosittelee asiakkailleen ratkaisuja, joita sama talo myös toteuttaa. Meillä ei ole näin. Meiltä ei voi ostaa toteutusprojektia, meillä ei ole kumppanuuksia teknologiatoimittajien kanssa. Meidän näkökulma markkinaan on laaja-alainen, kuten asiakkaillakin on syytä olla. Tavoitteena on aina löytää parhaiten sopiva ratkaisu, oli se sitten räätälöity ratkaisu, saas-palvelu, avoimen koodin alusta tai näiden yhdistelmä.

  • Olemme realistinen ja kaukonäköinen

    Suunnittelemme palvelukonsepteja, toteutustapoja ja arkkitehtuureja, jotka kestävät aikaa ja jatkokehittämistä. Meille tärkeätä on ratkaisujen toteutettavuus, hyvien kumppaneiden olemassaolo ja kustannusten ennustettavuus.

Siirry takaisin sivun alkuun